Početna stranica Početna stranica

Doksiciklin HF
doksiciklin

CENE

kapsula, tvrda blister, 5 po 100 mg

Veleprodaja: 74,00 din
Maloprodaja: 89,55 din
Participacija: 50,00 din

UPUTSTVO ZA LEK


Doksiciklin HF, 100 mg, kapsule, tvrde doksiciklin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Sunset Yellow (E 110); boja: Brilliant Black (E 151); boja: Patent Blue V (E131).


Kako izgleda lek Doksiciklin HF i sadržaj pakovanja


Kapsula, tvrda.

Prašak svetlo žute boje u tvrdim, neprovidnim, tamno zelenim želatinskim kapsulama N 2.

Unutrašnje pakovanje je blister PVC/Al u kome se nalazi 5 kapsula tvrdih.


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 blister (ukupno 5 kapsula, tvrdih) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


HEMOFARM AD VRŠAC,

Beogradski put bb, Vršac, Republika Srbija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar, 2023.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-00356-22-001 od 20.02.2023.