Početna stranica Početna stranica

Enalapril Zdravlje Actavis
enalapril

CENE

tableta blister, 30 po 10 mg

Veleprodaja: 147,60 din
Maloprodaja: 178,60 din
Participacija: 50,00 din

tableta blister, 30 po 20 mg

Veleprodaja: 291,20 din
Maloprodaja: 352,35 din
Participacija: 50,00 din

tableta blister, 60 po 10 mg

Veleprodaja: 295,20 din
Maloprodaja: 357,19 din
Participacija: 50,00 din

tableta blister, 60 po 20 mg

Veleprodaja: 582,40 din
Maloprodaja: 704,70 din
Participacija: 50,00 din

UPUTSTVO ZA LEK


Enalapril Zdravlje Actavis, 10 mg, tablete Enalapril Zdravlje Actavis, 20 mg, tablete


enalapril


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Enalapril Zdravlje Actavis i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Enalapril Zdravlje Actavis

 3. Kako se uzima lek Enalapril Zdravlje Actavis

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Enalapril Zdravlje Actavis

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Enalapril Zdravlje Actavis i čemu je namenjen

  Lek Enalapril Zdravlje Actavis sadrži aktivnu supstancu enalapril-maleat. Enalapril pripada grupi lekova koja se zove ACE inhibitori (inhibitori angiotenzin-konvertujućeg enzima).


  Lek Enalapril Zdravlje Actavis se primenjuje:

  • za lečenje povišenog krvnog pritiska (hipertenzije)

  • za lečenje srčane insuficijencije (srčana slabost). Ovaj lek može smanjiti potrebu za odlaskom u bolnicu i može kod nekih pacijenata produžiti život.

  • za sprečavanje pojave znakova srčane insuficijencije. Znaci uključuju: nedostatak vazduha, zamor nakon blage fizičke aktivnosti kao što je hodanje ili oticanje članaka i stopala.


   Lek Enalapril Zdravlje Actavis dovodi do širenja krvnih sudova što dovodi do smanjenja krvnog pritiska. Ovaj lek obično počinje da deluje u roku od jednog sata a efekat traje najmanje 24 sata. Kod nekih pacijenata je potrebno nekoliko nedelja terapije do postizanja najboljeg efekta na krvni pritisak.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Enalapril Zdravlje Actavis Lek Enalapril Zdravlje Actavis ne smete uzimati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na enalapril-maleat ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6.)

  • ukoliko ste bilo kada imali alergijsku reakciju na vrstu leka sličnu ovom leku koji se zove ACE inhibitor

  • ukoliko ste bilo kada imali oticanje lica, usana, usta, jezika ili grla što je dovelo do otežanog gutanja ili disanja (angioedem) nepoznatog uzroka ili je on nasledan.

  • ukoliko imate dijabetes ili probleme sa bubrezima i uzimate aliskiren za snižavanje krvnog pritiska

   • ukoliko ste trudni duže od 3 meseca (takođe je bolje da izbegavate uzimanje enalaprila tokom rane trudnoće- videti odeljak „Primena leka Enalapril Zdravlje Actavis u periodu trudnoće i dojenja“.

   • ukoliko ste uzimali ili istovremeno uzimate kombinaciju lekova sakubitril/valsartan, terapija koja se propisuje za lečenje hronične (dugotrajne) srčane insuficijencije kod odraslih, zbog povećanog rizika od pojave angioedema (brzo oticanje potkožnog tkiva u predelu npr. grla).


  Nemojte uzimati ovaj lek ako se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom pre uzimanja ovog leka.


  Upozorenja i mere opreza

  Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Enalapril Zdravlje Actavis:

  - ukoliko imate problema sa srcem

  • ukoliko imate problema sa krvnim sudovima mozga

  • ukoliko imate poremećaj krvi kao što je smanjen broj ili nedostatak belih krvnih zrnaca (neutropenija/ agranulocitoza), smanjen broj krvnih pločica (trombocitopenija) ili smanjen broj crvenih krvnih zrnaca (anemija)

  • ukoliko imate problema sa jetrom

  • ukoliko imate problema sa bubrezima (uključujući transplantaciju bubrega), ako ste na dijeti sa

   ograničenim unosom soli, ako uzimate suplemente kalijuma, lekove koji štede kalijum ili zamene za kuhinjsku so koje sadrže kalijum ili druge lekove koji mogu da povećaju koncentraciju kalijuma u Vašoj krvi (npr. heparin (lek koji se koristi za sprečavanje stvaranja krvnih ugrušaka), lekove koji sadrže trimetoprim kao što je kotrimoksazol (lekovi koji se koriste za lečenje infekcija)). Ovo može dovesti do većih vrednosti kalijuma u krvi što može biti ozbiljno stanje. Vaš lekar će možda morati da prilagodi dozu enalaprila ili da prati vrednosti kalijuma u krvi. Videti odeljak “Drugi lekovi i lek Enalapril Zdravlje Actavis”

  • ukoliko ste na dijalizi

  • ukoliko ste nedavno puno povraćali i/ili imali težak proliv

  • ukoliko imate dijabetes. Trebalo bi da pratite vrednosti šećera u krvi, posebno tokom prvog meseca terapije. Takođe, vrednosti kalijuma u krvi mogu biti povećane,

  • ukoliko ste nekada imali alergijsku reakciju sa oticanjem lica, usana, jezika ili grla sa otežanim gutanjem

   ili disanjem. Trebalo bi da budete svesni da su pacijenti crne rase pod većim rizikom od razvoja ovih reakcija na ACE inhibitore.

  • ako imate nizak krvni pritisak (može Vam se javiti nesvestica ili vrtoglavica, naročito u stojećem stavu)

  • ukoliko imate vaskularnu bolest kolagena (npr. lupus eritematozus, reumatoidni artritis ili sklerodermiju), ukoliko ste na imunosupresivnoj terapiji, ako uzimate alopurinol ili prokainamid ili kombinaciju ovih lekova.

  • ukoliko uzimate bilo koji od navedenih lekova, rizik za nastanak angioedema može biti povećan:

   • racekadotril, lek koji se koristi u terapiji dijareje (proliva),

   • lekovi koji se primenjuju kako bi se sprečilo odbacivanje presađenog organa ili u terapiji kancera (npr. temsirolimus, sirolimus, everolimus),

   • vildaglipitin, lek koji se koristi u terapiji dijabetes melitusa (šećerne bolesti),

  • ako uzimate bilo koji od navedenih lekova za lečenje povišenog krvnog pritiska:

   • blokatori receptora za angiotenzin II (ARB) (takođe poznati kao sartani- na primer valsartan, telmisartan, irbesartan, itd.), naročito ako imate probleme sa bubrezima koji su povezani sa šećernom bolešću

   • aliskiren.


  Vaš lekar će redovno proveravati funkciju Vaših bubrega, krvni pritisak i vrednosti elektrolita u krvi (npr. kalijuma).


  Videti odeljak „Lek Enalapril Zdravlje Actavis ne smete koristiti:“.


  Potrebno je da obavestite Vašeg lekara ako mislite da ste trudni (ili postoji mogućnost da ste trudni). Primena ovog leka se ne preporučuje tokom rane trudnoće i ne smete ga koristiti ako ste trudni duže od 3 meseca, s obzirom na to da, ako se koristi u ovom periodu, može uzrokovati ozbiljna oštećenja ploda (videti odeljak

  „Trudnoća, dojenje i plodnost“).


  Treba znati da ovaj lek može biti manje efikasan kod osoba crne rase u poređenju sa ostalim rasama.


  Ako niste sigurni da li se nešto od navedenog odnosi na Vas, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom pre uzimanja ovog leka.

  Ako je potrebno da se podvrgnete nekoj proceduri

  Ako planirate neku od navedenih procedura, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara:

  • bilo koja operacija ili primanje anestezije (uključujući i stomatološke intervencije)

  • tretman za uklanjanje holesterola iz krvi, poznat kao ‘’LDL afereza’’

  • tretman desenzibilizacije (radi smanjenja efekata alergije na ubod pčele ili ose).

  Ako se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, posavetujte se sa lekarom ili stomatologom pre izvođenja procedure.


  Drugi lekovi i lek Enalapril Zdravlje Actavis


  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta, ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove. Ovo uključuje i biljne lekove.

  Lek Enalapril Zdravlje Actavis može uticati na delovanje nekih lekova, kao što i neki drugi lekovi mogu uticati na delovanje leka Enalapril Zdravlje Actavis. Vaš lekar će možda morati da promeni dozu i/ili preduzme neke druge mere opreza.


  Posebno je važno da obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako uzimate neke od sledećih lekova:

  • blokatore receptora za angiotenzin II ili aliskiren (videti odeljke „Lek Enalapril Zdravlje Actavis ne smete uzimati“ i „Upozorenja i mere opreza“)

  • druge lekove koji snižavaju krvni pritisak, kao što su beta-blokatori ili lekovi za izbacivanje tečnosti (diuretici), lekove koji sadrže kalijum - suplemente (uključujući i zamene za so koje sadrže kalijum), diuretike koji štede kalijum i druge lekove koji mogu da povećaju koncentraciju kalijuma u Vašoj krvi (npr. trimetoprim i kotrimoksazol za lečenje infekcija izazvanih bakterijama; ciklosporin,

   imunosupresiv koji se propisuje za sprečavanje odbacivanja transplantiranog organa; heparin, lek za razređivanje krvi i sprečavanje formiranja krvnih ugrušaka). Videti odeljak “Upozorenja i mere opreza”

  • lekove za dijabetes (uključujući oralne antidijabetike i insulin)

  • litijum (lek koji se koristi za lečenje određenih oblika depresije)

  • lekove za lečenje depresije koji se nazivaju triciklični antidepresivi

  • lekove za lečenje mentalnih bolesti koji se nazivaju antipsihotici

  • simpatomimetike (određeni lekovi protiv kašlja i prehlade kao i lekovi za smanjenje telesne mase)

  • određene lekove protiv bolova i artritisa uključujući preparate zlata

   • mTOR inhibitore (npr. temsirolimus, sirolimus, everolimus; lekove koji se koriste za lečenje pojedinih kancera ili za sprečavanje organizma da odbaci transplantiran organ). Videti odeljak “Upozorenja i mere opreza”


   • lek koji sadrži inhibitor neprilizina kao što je sakubitril (dostupan u fiksnoj kombinaciji sa valsartanom), racekadotril ili vildagliptin. Rizik od razvoja angioedema (otok lica, usana, jezika, ili grla sa otežanim gutanjem ili disanjem) može biti povećan. Videti odeljke „Lek Enalapril Zdravlje Actavis ne smete koristiti:“ i “Upozorenja i mere opreza”

  • nesteroidne antiinflamatorne lekove, uključujući COX-2 inhibitore (lekovi koji smanjuju zapaljenje i protiv bolova)

  • acetilsalicilnu kiselinu (aspirin)

  • lekove koji razgrađuju krvne ugruške (trombolitici)

  • alkohol.

   Ako niste sigurni da li se nešto od navedenog odnosi na Vas, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


   Uzimanje leka Enalapril Zdravlje Actavis sa hranom i pićima

   Lek Enalapril Zdravlje Actavis se može uzimati nezavisno od obroka. Lek popiti sa malo vode.


   Trudnoća i dojenje


   Trudnoća

   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što uzmete ovaj lek. Lekar će Vam savetovati da prekinete lečenje lekom Enalapril Zdravlje Actavis pre nego što ostanete trudni ili što pre, čim saznate da ste trudni i preporučiće Vam da uzmete neki drugi lek protiv povišenog krvnog pritiska. Primena leka Enalapril Zdravlje Actavis u ranoj trudnoći se ne preporučuje, dok se posle trećeg meseca trudnoće lek ne sme koristiti. Upotreba leka posle trećeg meseca trudnoće može uzrokovati teška oštećenja ploda.


   Dojenje

   Obavestite lekara ako dojite ili ćete započeti dojenje. Tokom uzimanja ovog leka ne preporučuje se dojenje novorođenčadi (prvih nekoliko nedelja nakon rođenja), a naročito prevremeno rođenih beba. Ako je u pitanju starija beba, Vaš lekar će razmotriti potencijalnu korist i rizik od primene leka u odnosu na druge terapije.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Pri primeni leka Enalapril Zdravlje Actavis mogu se javiti vrtoglavica ili pospanost. U tom slučaju, nemojte voziti niti rukovati alatima i mašinama.


   Lek Enalapril Zdravlje Actavis sadrži laktozu


   U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


   Lek Enalapril Zdravlje Actavis sadrži boju čokolade E 155 i boju žutu E 110 Azo boje (boja čokolade E 155 i boja, žuta E 110) mogu izazvati alergijske reakcije. Lek Enalapril Zdravlje Actavis sadrži natrijum

   Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrijuma po tableti, tj. praktično ne sadrži natrijum.

 3. Kako se uzima lek Enalapril Zdravlje Actavis

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  • Veoma je važno da lek uzimate onoliko dugo koliko Vam je lekar propisao.

  • Nemojte uzimati više leka nego što Vam je propisano.


  Napomena: Pomoću tableta leka Enalapril Zdravlje Actavis jačine 10 mg može se postići doza od 5 mg enalapril-maleata, deljenjem po podeonoj liniji (polovina tablete od 10 mg).

  Doza od 2,5 mg enalapril-maleata se ne može postići pomoću leka Enalapril Zdravlje Actavis jačine 10 mg i 20 mg. Ukoliko je potrebno primeniti pomenutu dozu, treba proveriti dostupnost drugih lekova koji su pogodni za postizanje doze 2,5 mg enalapril-maleata.


  Lečenje hipertenzije (povišen krvni pritisak)

  • Uobičajena početna doza je u opsegu od 5 mg do 20 mg, jednom dnevno.

  • Kod nekih pacijenata može biti potrebna niža početna doza.

  • Uobičajena doza tokom dugotrajne primene je 20 mg jednom dnevno.

  • Maksimalna doza tokom dugotrajne primene je 40 mg jednom dnevno.


   Lečenje srčane insuficijencije (oslabljena funkcija srca)

  • Uobičajena preporučena početna doza je 2,5 mg jednom dnevno.

  • Vaš lekar će povećati dozu postepeno do postizanja doze koja Vama odgovara.

  • Uobičajena doza tokom dugotrajne primene je 20 mg svakog dana, jednom dnevno ili podeljeno u dve doze.

  • Maksimalna doza tokom dugotrajne primene je 40 mg svakog dana, podeljeno u dve doze.


   Pacijenti sa oboljenjem bubrega

   Doza leka koju uzimate će Vam biti promenjena u zavisnosti od funkcije Vaših bubrega:

  • umereno oštećenje funkcije bubrega - 5 mg do 10 mg svakog dana,

  • teško oštećenje funkcije bubrega - 2,5 mg svakog dana,

  • ukoliko ste na dijalizi - 2,5 mg svakog dana. Danima kada niste na dijalizi, Vaša doza će biti promenjena u zavisnosti od toga koliko Vam je nizak krvni pritisak.


  Stariji pacijenti

  Dozu enalaprila će odrediti Vaš lekar u skladu sa funkcijom Vaših bubrega.


  Primena kod dece

  Iskustvo o primeni enalaprila kod dece sa visokim krvnim pritiskom je ograničeno. Ako dete može da proguta tablete doza će zavisiti od telesne mase i krvnog pritiska deteta. Uobičajene početne doze su:

  • kod dece čija je telesna masa između 20 kg i 50 kg – 2,5 mg svakog dana

  • kod dece čija je telesna masa veća od 50 kg - 5 mg svakog dana. Doza može biti promenjena u zavisnosti od potreba deteta:

  • maksimalna dnevna doza od 20 mg se može primeniti kod dece čija je telesna masa između 20 kg i 50 kg

  • maksimalna dnevna doza od 40 mg se može primeniti kod dece čija je telesna masa veća od 50 kg.


  Ovaj lek se ne preporučuje kod novorođenčadi (prvih nekoliko nedelja nakon rođenja) i kod dece koja imaju probleme sa bubrezima.


  Ako ste uzeli više leka Enalapril Zdravlje Actavis nego što treba

  Ukoliko ste uzeli više leka nego što bi trebalo, obratite se odmah Vašem lekaru ili idite u najbližu bolnicu. Ponesite pakovanje leka sa sobom. Simptomi predoziranja uključuju osećaj ošamućenosti i vrtoglavice.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Enalapril Zdravlje Actavis

  Ako ste zaboravili da uzmete tabletu, uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

  Ako naglo prestanete da uzimate lek Enalapril Zdravlje Actavis

  Nemojte prekidati sa uzimanjem leka, osim ako Vam to lekar ne kaže.

  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Prestanite sa uzimanjem ovog leka i zatražite medicinsku pomoć ako se jave neki od sledećih simptoma:

  • Otok lica, usana, jezika ili grla što može dovesti do otežanog disanja ili gutanja,

  • Otok šaka, stopala ili zglobova,

  • Osip iznad nivoa kože (koprivnjača).


  Pacijenti crne rase su pod povećanim rizikom od pojave ovih reakcija. Ako se nešto od navedenog javi kod Vas, prestanite da uzimate ovaj lek i posavetujte se odmah sa lekarom.

  Na početku terapije možete osećati nesvesticu ili vrtoglavicu, u tom slučaju je potrebno da legnete. To je posledica pada krvnog pritiska, mada se sa nastavkom terapije retko javlja. Ukoliko ste ipak zabrinuti, molimo Vas da se obratite lekaru.


  Ostali neželjeni efekti mogu biti:


  Veoma često (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Vrtoglavica, osećaj slabosti, mučnina, zamućen vid

  • kašalj.


  Često (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • ošamućenost usled niskog krvnog pritiska, promena srčanog ritma, ubrzan rad srca, angina pektoris

  • bol u grudima, glavobolja, depresija, gubitak svesti (sinkopa), promena u čulu ukusa

  • otežano disanje (dispnea)

  • proliv ili bol u trbuhu

  • umor

  • osip, alergijske reakcije sa pojavom otoka u predelu lica, usana, jezika ili grla sa otežanim gutanjem ili disanjem

  • povećana koncentracija kalijuma u krvi, povećana koncentracija kreatinina u krvi (obe vrednosti utvrđene laboratorijskim analizama).


   Povremeno (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • naleti crvenila

  • iznenadni pad krvnog pritiska

  • ubrzan ili nepravilan srčani rad (palpitacije tj. subjektivni osećaj lupanja srca)

  • srčani udar (moguće zbog veoma niskog krvnog pritiska kod određenih pacijenata u povećanom riziku, uključujući one sa problemima sa cirkulacijom u srcu i mozgu)

  • anemija (uključujući aplastičnu i hemolitičku anemiju)

  • konfuzija, nesanica ili pospanost, nervoza

  • osećaj peckanja ili utrnulosti na koži

  • vertigo

  • zujanje u ušima (tinitus)

  • curenje iz nosa, bolovi u grlu ili promuklost

  • astma i povezano stezanje u grudima

  • vezana creva (ileus), zapaljenje gušterače (koja uzrokuje bol u gornjem delu trbuha)

  • povraćanje, otežano varenje, otežano pražnjenje creva (konstipacija), gubitak apetita

  • iritacija sluzokože želuca (gastritis), suvoća usta, čir

   • grčevi u mišićima

   • oslabljena funkcija bubrega, insuficijencija bubrega

   • pojačano znojenje

   • svrab ili koprivnjača

   • opadanje kose

   • osećaj opšte slabosti, povišena telesna temperatura (groznica)

   • impotencija

   • prisustvo velike koncentracije proteina u urinu (vidljivo u laboratorijskim analizama)

   • smanjene koncentracije šećera ili natrijuma u krvi, povećane vrednosti uree u krvi (u laboratorijskim analizama krvi).


    Retko (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

   • Raynaud-ov fenomen (fenomen koji nastaje zbog smanjenog protoka krvi, pa su šake i stopala veoma hladni i bledi)

   • promene u parametrima krvi kao što su smanjenje broja belih i crvenih krvnih zrnaca, nizak hemoglobin, smanjen broj krvnih pločica (trombocita) i smanjene vrednosti hematokrita

   • depresija (smanjena funkcija) koštane srži

    • otok limfnih čvorova vrata, pazuha ili prepona

   • autoimunska oboljenja

   • čudni snovi ili problemi sa spavanjem

    • infiltrat u plućima (akumulacija tečnosti ili drugih supstanci u plućima; vidi se na rendgenskom snimku)

     - rinitis (zapaljenje sluzokože nosa)

   • zapaljenje pluća koje prouzrokuje teškoće pri disanju (pneumonija)

   • zapaljenje sluzokože obraza, desni, jezika, usana, grla

   • smanjena količina izlučene mokraće

   • multiformni eritem, vrsta kožne ospe (erythema multiforme )

    • Stevens-Johnson-ov sindrom i toksična epidermalna nekroliza (teške kožne reakcije praćene crvenilom i perutanjem kože, stvaranjem plikova ili svežih rana), kao i odvajanjem gornjih od ostalih slojeva kože, eksfolijativni dermatitis/eritrodermatoza (težak osip na koži sa ljuštenjem i perutanjem kože), pemfigus (mali plikovi ispunjeni tečnošću na koži),

   • problemi sa jetrom ili žuči, kao što su smanjena funkcija jetre, zapaljenje jetre, žutica (žuta prebojenost kože ili očiju), povećane vrednosti enzima jetre ili bilirubina (u laboratorijskim analizama)

   • uvećanje mlečnih žlezda (dojki) kod muškaraca (ginekomastija).


    Veoma retko (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

   • otok zida creva (intestinalni angioedem)


  Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

  • povećano lučenje antidiuretskog hormona (ADH) koje izaziva zadržavanje tečnosti i rezultira nastankom slabosti, umora ili stanja konfuzije (zbunjenost)

  • skup simptoma koji može uključivati nešto ili sve od navedenog: povišena telesna temperatura (groznica), zapaljenje krvnih sudova (serozitis/vaskulitis), bol u mišićima (mijalgija/miozitis), bol u zglobovima (artralgija/artritis). Mogu se javiti i osip, fotoosetljivost ili druge promene na koži.

  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Enalapril Zdravlje Actavis


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Enalapril Zdravlje Actavis posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25C.

  Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Enalapril Zdravlje Actavis


Enalapril Zdravlje Actavis, 10 mg, tablete:


Aktivna supstanca je enalapril-maleat. Jedna tableta sadrži 10 mg enalapril-maleata.

Pomoćne supstance su: laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; povidon K-30; natrijum-hidrogenkarbonat; magnezijum-stearat; boja čokolade E 155.


Enalapril Zdravlje Actavis, 20 mg, tablete:


Aktivna supstanca je enalapril-maleat. Jedna tableta sadrži 20 mg enalapril-maleata.

Pomoćne supstance su: laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; povidon K-30; natrijum- hidrogenkarbonat; magnezijum-stearat; boja žuta E 110.


Kako izgleda lek Enalapril Zdravlje Actavis i sadržaj pakovanja


Enalapril Zdravlje Actavis, 10 mg, tablete:

Okrugle, bikonveksne tablete, ružičasto-smeđe boje sa utisnutom podeonom linijom na jednoj strani.


Enalapril Zdravlje Actavis, 20 mg, tablete:

Okrugle, bikonveksne tablete, narandžaste boje sa utisnutom podeonom linijom na jednoj strani. Tableta se može podeliti na jednake doze.

Enalapril Zdravlje Actavis, 10 mg, tablete; Enalapril Zdravlje Actavis, 20 mg, tablete:

Unutrašnje pakovanje je perforirani Alu/Alu blister koji sadrži 10 tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 3 blistera (ukupno 30 tableta) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole


ACTAVIS D.O.O. BEOGRAD

Đorđa Stanojevića 12, Beograd


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:

Decembar, 2022.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Enalapril Zdravlje Actavis, 10 mg, tableta: 515-01-05092-21-001 od 13.12.2022.

Enalapril Zdravlje Actavis, 20 mg, tableta: 515-01-05093-21-001 od 13.12.2022.