Početna stranica Početna stranica

GELUSIL-LAC
aluminijum-magnezijum-silikat

UPUTSTVO ZA LEK


Gelusil -Lac; tablete; 500 mg

Pakovanje: blister, 4 x 10 tableta


Proizvođač: Hemofarm A.D. u saradnji sa Pfizer H.C.P Corporation, USA


Adresa: Hemofarm A.D.: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Pfizer H.C.P. Corporation, USA: New York, 235 East 42nd Street


Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Gelusil -Lac, 500 mg, tablete


INN: aluminijum-magnezijum-silikat


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek X, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek GELUSIL -LAC i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek GELUSIL -LAC

 3. Kako se upotrebljava lek GELUSIL -LAC

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek GELUSIL -LAC

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK GELUSIL -LAC I ČEMU JE NAMENJEN?


  Gelusil -Lac tablete kao aktivni sastojak sadrže aluminijum magnezijum silikat hidrat koji pripada grupi lekova poznatoj kao antacidi. Primenom tableta Gelusil -Lac smanjuje se količina kiseline u želucu i samim tim smanjuju se tegobe koje prate prekomerno lučenje želudačne kiseline kao što su bol, gorušica, podrigivanje i druge tegobe.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK GELUSIL -LAC


  Lek GELUSIL -LAC ne smete koristiti ukoliko:


  • ste alergični (preosetljivi) na bilo koji sastojak u preparatu (videti sastav leka)

  • imate težak poremećaj funkcije bubrega

  • imate hipofosfatemiju (sniženu koncentraciju fosfata u krvi)


   Kada uzimate lek GELUSIL -LAC, posebno vodite računa ukoliko:


  • ste pacijent s oštećenom bubrežnom funkcijom, jer se mogu povećati nivoi aluminijuma i magnezijuma u Vašoj krvi. Primena većih doza soli aluminijuma i magnezijuma može izazvati demenciju i anemiju

  • imate netoleranciju (nepodnošljivost) na neke od šećera


  Primena drugih lekova


  Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta, homeopatske lekove ili visoke doze vitamina.


  Pre upotrebe Gelusil -Lac tableta, konsultujte se sa Vašim lekarom ukoliko uzimate druge lekove, posebno: kardiotoničke glikozide (lekovi za lečenje srčane slabosti), tetracikline, hinolonske antibiotike (ciprofloksacin, ofloksacin, norfloksacin, trovafloksacin), halofantrin (lek za lečenje malarije), fenitoin (lek za lečenje epilepsije), blokatore H2 receptora (cimetidin, ranitidin), određene jone (gvožđe, fluorid, fosfat), beta blokatore (propranolol, sotalol), levodopu (lek za lečenje Parkinsonove bolesti).


  Nemojte uzimati druge lekove 2 sata nakon upotrebe antacida kao što je Gelusil -Lac jer on može sprečiti resorpciju drugih lekova.


  Uzimanje leka GELUSIL -LAC sa hranom ili pićima


  Da bi se postigao optimalni efekat leka, Gelusil -Lac tablete treba uzimati 1-2 sata posle jela.

  Pri uzimanju kiselih napitaka (nar. voćni sokovi) šumećih tableta, proizvoda koji sadrže vinsku i limunsku kiselinu povećava se resorpcija aluminijuma iz leka.


  Primena leka GELUSIL -LAC u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Gelusil -Lac tablete se mogu koristiti u periodu trudnoće ili dojenja, u kratkom vremenskom intervalu i u što manjim dozama, po preporuci Vašeg lekara ili apotekara.


  Uticaj leka GELUSIL -LAC na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama Nema podataka da Gelusil -Lac tablete mogu uticati na mentalne i fizičke sposobnosti. Važne informacije o nekim sastojcima leka GELUSIL -LAC

  Ovaj lek, kao pomoćne supstance, sadrži saharozu i laktozu. U slučaju netolerancije na neke od šećera,

  obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka. Zbog prisustva saharoze može biti štetan za zube.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK GELUSIL -LAC


  Lek Gelusil -Lac uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Primeniti 1-2 tablete (sisati ili žvakati), 3-5 puta na dan, 1-2 sata nakon obroka i pre spavanja, ili prema potrebi. Tablete ne rastvarati u vodi ili drugim napicima.


  Ukoliko simptomi traju duže od 7 dana obratite se Vašem lekaru.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek GELUSIL -LAC


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je čim se setite.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek GELUSIL -LAC


  Nije relevantno za preparat.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Gelusil -Lac, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Pri primeni većih količina Gelusil -Lac tableta, mogu se javiti proliv, zatvor, nadimanje, bolovi u stomaku i mučnina. U retkim slučajevima mogu se ispoljiti alergijske reakcije.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

 5. KAKO ČUVATI LEK GELUSIL -LAC


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  5 godina.


  Nemojte koristiti lek GELUSIL -LAC posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Čuvati na temperaturi do 25 °C u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svetlosti i vlage Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek GELUSIL -LAC


Aktivne supstance su:


GELUSIL -LAC, 500 mg, tablete:


1 tableta sadrži:

aluminijum magnezijum silikat hidrat 500 mg


Ostali sastojci su:


GELUSIL -LAC, 500 mg, tablete:Kako izgleda lek GELUSIL -LAC i sadržaj pakovanja


GELUSIL -LAC, 500 mg, tablete


Žućkastobele tablete, slatkog ukusa i mirisa na vanilu. Transparentni PVC/AL blister. Pakovanje sadrži 40 tableta. Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Proizvođač:

Hemofarm A.D., Srbija, Vršac, Beogradski put b.b. u saradnji sa Pfizer H.C.P. Corporation, USA, New York, 235 East 42nd Street


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Jun, 2012.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-0443-12-001 od 10.08.2012.