Početna stranica Početna stranica

Bronhipret
timijan (thymus vulgarisl.i/ili thymus zygisl.), tečni ekstrakt herbe, bršljan (hedera helixl.), tečni ekstrakt lista

UPUTSTVO ZA LEK


Bronhipret;oralni rastvor; 1.5g/10g+0.15g/10g

Pakovanje: bočica staklena, 1x50 mL

bočica staklena, 1x100 mL


Proizvođač: BIONORICA SE

Adresa: Kerschensteinerstr.11-15, D-92318 Neumarkt, Nemačka

Podnosilac zahteva: MILSING DOO

Adresa: Pariske komune 22, 11070 Novi Beograd


Bronhipret; 1.5g/10g+0.15g/10g; oralni rastvor


INN: timijan (Thymus vulgaris L. i/ili Thymus zygis L.), tečni ekstrakt herbe, bršljan (Hedera helix L.), tečni ekstrakt lista


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite Bronhipret, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je Bronhipret i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete Bronhipret

 3. Kako se upotrebljava Bronhipret

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati Bronhipret

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE BRONHIPRET I ČEMU JE NAMENJEN


  Bronhipret je biljni lek namenjen za ublažavanje simptoma akutnog bronhitisa sa produktivnim kašljem.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE BRONHIPRET

  Bronhipret ne smete koristiti:


  Ako ste preosetljivi (alergični) na bršljan, timijan ili druge biljke iz porodica Araliaceae i Lamiaceae, brezu, pelin, celer ili bilo koju pomoćnu supstancu iz sastava leka Bronhipret (za pomoćne supstance videti odeljak 6. Dodatne informacije).


  Kada uzimate Bronhipret, posebno vodite računa:


  Ukoliko tegobe traju duže od nedelju dana ili ukoliko se primete simptomi kao što su dispneja (otežano disanje), groznica ili gnojni i krvav sputum, potrebno je konsultovati lekara.


  Deca


  Bronhipret ne smeju uzimati deca mlađa od 2 godine, zbog rizika od pogoršanja respiratornih simptoma. Bronhipret nije namenjen za primenu kod dece mlađe od 6 godina, zbog sadržaja alkohola.

  Primena drugih lekova


  Kažite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Uzimanje leka Bronhipret sa hranom ili pićima


  Nema posebnih upozorenja.


  Primena leka Bronhipret u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Bronhipret se ne sme koristiti tokom trudnoće i dojenja zbog nedovoljne ispitanosti u kliničkim studijama.


  Uticaj leka Bronhipret na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nisu potrebne posebne mere opreza.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Bronhipret


  Lek sadrži 7% (V/V) alkohola. Na primer, 0,3 g alkohola sadržano u 5,4 mL oralnog rastvora odgovara sadržaju alkohola u 8 mL piva ili 3 mL vina. Alkohol može biti štetan za osobe koje pate od alkoholizma. Ovaj podatak je potrebno uzeti u obzir kod trudnica i dojilja, dece koja uzimaju doze veće od preporučenih i visokorizičnih grupa kao što su osobe s bolestima jetre ili epilepsijom.


  Ovaj lek sadrži tečni maltitol. Ako znate da imate intoleranciju na neke šećere, molimo vas da ne uzimate Bronhipret pre nego što se posavetujete sa lekarom.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA BRONHIPRET


  Bronhipret uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ukoliko nije drugačije propisano, uobičajena doza je:


  Uzrast

  Doza u mL (3 puta dnevno)

  Ukupna dnevna doza

  Deca od 6 do 12 godina

  4,3 mL

  12,9 mL

  Odrasli i adolescenti stariji od 12

  godina


  5,4 mL


  16.2 mL


  Način primene


  Koristeći priloženi dozator, uzmite Bronhipret 3 puta dnevno (ujutru, u toku dana i uveče) nerazblažen. Ako je potrebno, možete nakon oralnog rastvora popiti malo tečnosti (ne alkohol), a najbolje čašu vode. Bronhipret se može uneti sa hranom i pićem ili nezavisno od obroka. Ako imate osetljiv želudac, uzmite Bronhipret posle obroka.


  Dobro promućkajte pre upotrebe!


  Trajanje lečenja


  Vreme terapije zavisi od toka bolesti.


  Ukoliko Vam ne bude bolje posle nedelju dana, morate se obratiti svom lekaru.


  Ako ste uzeli više leka Bronhipret nego što je trebalo


  U slučaju predoziranja mogu se javiti želudačne tegobe, povraćanje i dijareja. U tom slučaju, molimo Vas da obavestite Vašeg lekara. Lekar će odlučiti da li je potrebno preduzeti neke mere.


  Ako ste zaboravili da uzmete Bronhipret


  Ako ste uzeli manje leka Bronhipret od onog što je trebalo ili ste zaboravili da uzmete Bronhipret, ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu. Nastavite sa lečenjem kao što Vam je propisao lekar ili kao što je propisano u uputstvu.


  Ako naglo prestanete da uzimate Bronhipret


  Prestanak lečenja obično ne uzrokuje probleme.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Bronhipret, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Procena neželjenih dejstava temelji se na sledećim kategorijama učestalosti: veoma često 1/10

  često 1/100 do 1/10

  povremeno 1/1.000 do 1/100

  retko 1/10.000 do 1/1.000

  veoma retko < 1/10.000

  nije poznato Ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka


  Povremeno: gastrointestinalne tegobe kao što su grčevi, mučnina i povraćanje.


  Retko: reakcije preosetljivosti u vidu osipa na koži, svraba, crvenila, urtikarije, otežanog disanja i oticanja lica, usta i/ili ždrela.


  Značajna neželjena dejstva ili znaci na koje treba da obratite pažnju i mere koje treba da preduzmete ukoliko se pojave:

  Na prvi znak pojave preosetljivosti, prestanite sa uzimanjem leka Bronhipret i obavestite lekara što je

  pre moguće. Vaš lekar može da odredi stepen i težinu, kao i potrebu za preduzimanjem daljih mera.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI BRONHIPRET


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  Rok upotrebe je naznačen na pakovanju. Nemojte koristititi Bronhipret posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja bočice: 6 meseci.

  Čuvanje


  Čuvajte lek u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti. Čuvati na temperaturi do 25ºC.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži Bronhipret, oralni rastvor


Aktivne supstance su:


10 g (8,85 mL) oralnog rastvora sadrži:


1,50 g tečnog ekstrakta herbe timijana (Thymus vulgaris L. i/ili Thymus zygis L.), (1:2-2,5); rastvarač


za ekstrakciju: rastvor amonijaka 10% (m/m): glicerol 85% (m/m): etanol 90% (v/v): voda (1:20:70:109) i 0,15 g tečnog ekstrakta lista bršljana (Hedera helix L.) (1:1); rastvarač za ekstrakciju: 70% etanol (v/v).


Ovaj lek sadrži 7% (v/v) alkohola.

Pomoćne supstance su: Limunska kiselina, monohidrat; voda, prečišćena; kalijum sorbat; maltitol sirup Napomena za dijabetičare:

Jedna pojedinačna doza Bronhipret sirupa (5,4 mL) u proseku sadrži 0,18 ugljenohidratnih jedinica.


Kako izgleda Bronhipret i sadržaj pakovanja


Bronhipret je dostupan u pakovanju od 50 mL i 100 mL oralnog rastvora. Bronhipret je svetlosmeđi, bistar rastvor.


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:


MILSING DOO, Pariske komune 22, Beograd-Novi Beograd, Srbija Tel: +381 11 2606 193

Fax: +381 11 2699 081

e-mail: info@milsing rs


Proizvođač:


BIONORICA SE

Kerschensteinerstr.11-15, D-92318 Neumarkt, Nemačka Tel: +49(0)9181/231-90

Fax: +49(0)9181/231-265

e-mail: info@bionorica.de


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2013.


Režim izdavanja:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta. Broj i datum dozvole:


515-01-7910-11-001 od 08.09.2014. za lek Bronhipret; oralni rastvor; 1.5g/10g+0.15g/10g; bočica staklena, 1x50mL

515-01-7911-11-001 od 08.09.2014. za lek Bronhipret; oralni rastvor; 1.5g/10g+0.15g/10g; bočica staklena,

1x100mL