Početna stranica Početna stranica

Tritace comp LS
ramipril, hidrohlortiazid

CENE

tableta blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)

Veleprodaja: 131,00 din
Maloprodaja: 158,52 din
Participacija: 50,00 din

tableta blister, 28 po (5 mg + 25 mg)

Veleprodaja: 159,20 din
Maloprodaja: 192,64 din
Participacija: 50,00 din

UPUTSTVO ZA LEK


Tritace comp LS; 2,5mg+12,5mg; tablete

INN ramipril, hidrohlortiazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Tritace comp LS i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tritace comp LS

 3. Kako se uzima lek Tritace comp LS

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Tritace comp LS

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Tritace comp LS i čemu je namenjen

  Lek Tritace comp LS tablete, predstavljaju kombinaciju dve aktivne supstance ramiprila i hidrohlortiazida.

  Ramipril pripada grupi lekova koji se nazivaju ACE inhibitori (inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima). Deluje tako što:

  • Smanjuju stvaranje supstanci u organizmu koje mogu da povećaju krvni pritisak;

  • Opušta i širi krvne sudove;

  • Omogućava da srce lakše pumpa krv kroz telo.

   Hidrohlortiazid pripada grupi lekova koji se nazivaju tiazidni diuretici ili lekovi za izbacivanje tečnosti. Deluje tako što povećava količinu mokraće (urina) koja se izbacuje iz Vašeg organizama. Na ovaj način se snižava krvni pritisak.

   Lek Tritace comp LS tablete primenjuju se za lečenje povišenog krvnog pritiska. Ove dve aktivne supstance deluju zajedno i koriste se ako prethodno lečenje sa pojedinačnim aktivnim supstancama (ramipril ili hidrohlortiazid) nije dalo dovoljno dobre rezultate.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tritace comp LS Lek Tritace comp LS ne smete uzimati:

  • ukoliko ste preosetljivi (alergični) na ramipril, hidrohlortiazid ili bilo koju pomoćnu supstancu koja ulazi u sastav ovih tableta (navedenih u odeljku 6. Dodatne informacije);

  • ukoliko ste preosetljivi (alergični) na lekove slične leku Tritace comp LS tabletama (drugi ACE inhibitori ili derivati sulfonamida). Znaci alergijske reakcije su: osip, problemi sa gutanjem ili disanjem, oticanje usana, lica, grla ili jezika;

  • ukoliko ste već imali alergijsku reakciju koja se zove „angioedem”. Znaci ove alergijske reakcije uključuju svrab, koprivnjaču (urtikarija), crvene tačke na rukama, stopalima i grlu, oticanje grla i jezika, oticanje oko očiju i usana, teško disanje i gutanje;

  • ukoliko ste na dijalizi ili lečenju hemofiltracijom. U zavisnosti od aparata koji se koristi, lek Tritace comp LS tablete možda neće biti pogodna za Vas;

  • ukoliko imate teška oštećenja funkcije jetre;

  • ukoliko imate neuobičajene vrednosti soli (kalcijum, natrijum, kalijum) u krvi;

  • ukoliko imate problema sa bubregom zbog smanjenog snabdevanja bubrega krvlju (suženje bubrežne arterije);

  • tokom poslednjih 6 meseci trudnoće (videti odeljak: Trudnoća i dojenje);

  • ukoliko dojite bebu (videti odeljak: Trudnoća i dojenje);

  • Ukoliko imate dijabetes ili oštećenu funkciju bubrega i uzimate lekove za sniženje krvnog pritiska koji sadrže aliskiren

   Ne uzimajte lek Tritace comp LS tablete ukoliko se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas. Ukoliko niste sigurni, porazgovarajte sa Vašim lekarom pre uzimanja leka Tritace comp LS tableta.


   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate lek Tritace comp LS:

  • ukoliko imate probleme sa srcem, jetrom ili bubrezima;

  • ukoliko ste izgubili dosta tečnosti ili soli iz organizma zbog povraćanja ili ste imali proliv (dijareju), znojili ste se više nego što je to uobičajeno, bili na dijeti sa smanjenim unosom soli, uzimali diuretike duže vreme ili ste išli na dijalizu;

  • ukoliko imate u planu terapiju za smanjenje alergije na ujede pčele ili ose (desenzitizacija);

  • ukoliko treba da primite anestetik, npr. zbog operacije ili bilo kog stomatološkog zahvata.Možda će biti potrebno da prekinete uzimanje leka Tritace comp LS tableta, jedan dan pre intervencije, o čemu se morate konsultovati sa lekarom;

  • ukoliko imate velike koncentracije kalijuma u krvi (dokazane laboratorijskim analizama krvi);

  • ukoliko uzimate lekove ili imate stanja koja mogu dovesti do smanjenih vrednosti natrijuma u krvi. Vaš lekar će možda redovno sprovoditi laboratorijske analize krvi, posebno za proveru vrednosti natrijuma u krvi, naročito kod starijih;

  • ukoliko uzimate bilo koji od sledećih lekova koji povećavaju rizik od razvoja angioedema:

   • sirolimus, everolimus, temsirolimus, koji pripadaju grupi mTOR inhibitora (koriste se kako bi se izbeglo odbacivanje presađenih organa)

   • DPP-IV inhibitori (vildagliptin, saksagliptin ili linagliptin

  • ukoliko imate kolagenu vaskularnu bolest (npr. lupus erythematosus i scleroderma);

  • morate reći Vašem lekaru ako mislite da ste trudni (ili planirate trudnoću). Lek Tritace comp LS tableta se ne preporučuju u prva tri meseca trudnoće a posle prvog trimestra može izazvati ozbiljna oštećenja ploda (videti odeljak: Trudnoća i dojenje);

  • ukoliko imate slabljenje vida ili Vam se javi bol u oku, naročito ako imate rizik za razvoj stanja koje se naziva glaukom ili imate alergiju na lekove koji sadrže penicilin ili sulfonamide;

  • ukoliko uzimate bilo koji od sledećih lekova koji se koriste za lečenje povišenog krvnog pritiska:

Vaš lekar će možda morati da prati i proverava rad vaših bubrega, krvni pritisak i vrednosti elektrolita (npr. kalijuma) u krvi, putem laboratorijskih testova krvi u redovnim vremenskim intervalima. Takođe, potrebno je pogledati informacije u odeljku " Lek Tritace comp LS ne smete koristiti".

Deca i adolescenti

Lek Tritace comp LS tableta se ne preporučuju deci i adolescentima mlađim od 18 godina zbog nedovoljno dostupnih podataka efikasnosti i bezbednosti u ovoj populaciji

Ukoliko se bilo šta od ovoga odnosi na Vas (ili niste u to sigurni), razgovarajte sa Vašim lekarom pre uzimanja leka Tritace comp LS tableta.


Drugi lekovi i Tritace comp LS

Molimo Vas obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste do nedavno uzimali ili ste možda uzeli bilo koji drugi lek, zbog toga što lek Tritace comp LS tablete mogu da utiču na delovanje drugih lekova, odnosno drugi lekovi mogu da utiču na delovanje leka Tritace comp LS tableta.

Obavezno recite Vašem lekaru ukoliko uzimate neki od sledećih lekova, jer oni mogu smanjiti dejstvo leka Tritace comp LS tablete:

Ukoliko se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni), posavetujte se sa Vašim lekarom pre uzimanja leka Tritace comp LS.

Testovi

Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek:

Trudnoća, dojenje

Trudnoća

Morate reći Vašem lekaru ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću.

Ne treba da uzimate lek Tritace comp LS tablete u prvih 12 nedelja trudnoće i ne smete da ih uzimate posle

13. nedelje trudnoće jer njegova primena u trudnoći može oštetiti Vaš plod.

Ukoliko zatrudnite dok ste na terapiji lekom Tritace comp LS tableta, odmah se javite Vašem lekaru. U slučaju planiranja trudnoće potrebno je preći na neku drugu alternativnu terapiju.

Dojenje

Lek Tritace comp LS ne smete da uzimate ukoliko dojite bebu.

Posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre uzimanja bilo kog leka.


Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

Možete da osetite vrtoglavicu nakon uzimanja leka Tritace comp LS. Postoji veća mogućnost da se ovo desi u početku lečenja ili kada počnete da uzimate veće doze leka. Ako osetite vrtoglavicu nemojte da vozite ili da rukujete bilo kojim alatom ili mašinom.


 1. Kako se uzima lek Tritace comp LS

  Uzimajte ovaj lek tačno tako kako Vam je lekar rekao.

  Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  Doziranje kod sledećih indikacija:

  Snižavanje povišenog krvnog pritiska:

  Vaš lekar će odrediti doziranje na osnovu Vašeg stanja dok Vaš krvni pritisak ne bude pod kontrolom.

  Stariji pacijenti

  Vaš lekar će smanjiti početnu dozu i postepeno prilagoditi terapiju.

  Uzimanje leka Tritace comp LS

  • Uzimajte lek Tritace comp LS oralno, svakoga dana u isto vreme, uobičajeno je ujutro

  • Lek progutajte sa dovoljno tečnosti

  • Nemojte žvakati i drobiti tabletu


   Ako ste uzeli više leka Tritace comp LS nego što treba

   Recite Vašem lekaru ili idite što je pre moguće u najbližu bolnicu. Nemojte sami voziti do bolnice, zamolite nekoga da vas odveze ili pozovite hitnu pomoć. Ponesite sa sobom pakovanje leka koji ste uzeli. Ovo je potrebno da bi lekar znao koji lek ste uzeli.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Tritace comp LS

  • Ukoliko ste propustili da uzmete dozu, uzmite sledeću dozu prema uobičajenom rasporedu.

  • Nikada ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili to što ste propustili da uzmete lek.

   Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Tritace comp LS

   Važno je da nastavite da uzimate lek Tritace comp LS, sve dok Vam lekar ne kaže da prekinete sa terapijom. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o tome kako da koristite ovaj lek, pitajte Vašeg lekaraili farmaceuta.


 2. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Odmah prekinite sa uzimanjem lekaTritace comp tableta i obratite se Vašem lekaru ukoliko primetite bilo koje od navedenih neželjenih dejstava – možda će Vam biti potrebna medicinska pomoć:

  • Otok lica, usana ili grla, što stvara poteškoće pri gutanju i disanju,kao i pojavu svraba i osipa. To može biti znak ozbiljne alergijske reakcije na lek Tritace comp LS.

  • Ozbiljne reakcije na koži: osip, čirevi u ustima, pogoršanje postojećih oboljenja kože, crvenilo, plikovi ili ljušćenje kože ( npr. Stevens-Johnson-ov sindrom, toksična epidermalna nekroliza ili erythema multiforme)

   Odmah se obratite svom lekaru ako primetite neku od navedenih ozbiljnih neželjenih reakcija:

  • Ubrzan rad srca, neujednačeno ili snažno lupanje srca (palpitacije), bol u grudima, stezanje i teskoba u grudima ili ozbiljne probleme, uključujući srčani udar ili moždani udar (šlog).

  • Nedostatak daha ili kašalj i groznica koji traju 2-3 dana, smanjenje apetita. Ovi simptomi mogu da budu znaci problema sa plućima, uključujuću i zapaljenje pluća.

  • Ako Vam se pojavljuju modrice češće nego pre, krvarenje koje je duže od uobičajenog, bilo koji znak krvarenja (npr.krvarenje desni), crvene tačkice na koži ili crvene mrlje na koži, veća sklonost ka infekcijama nego što je to uobičajeno, bol u grlu i groznica, osećaj umora, nesvestice, vrtoglavice ili bledilo kože. Ovo mogu biti znaci oboljenja krvi ili koštane srži.

  • Ozbiljan bol u stomaku koji se može proširiti i na leđa. Ovo može biti znak pankreatitisa (zapaljenja gušterače).

  • Groznica, jeza, umor, gubitak apetita, bol u stomaku, osećaj mučnine, žuta prebojenost kože ili beonjača (žutica). Ovo mogu biti simptomi problema sa jetrom kao npr. hepatitisa (zapaljenje jetre) ili oštećenja jetre.

   Ostala neželjena dejstva uključuju:

   Molimo Vas obavestite Vašeg lekara ako bilo koje od neželjenih dejstava postane ozbiljno ili traje duže od nekoliko dana.

   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

   • Glavobolja, slabost ili umor

   • Osećaj vrtoglavice. Češće se dešava nakon prve doze ili povećanja doze.

   • Suv, nadražajni kašalj ili bronhitis

   • Laboratorijski testovi pokazuju povećanu koncentraciju šećera u krvi. Ukoliko imate dijabetes, ovo može pogoršati stanje

   • Laboratorijski testovi krvi pokazuju povećanu koncentraciju mokraćne kiseline i masnoća u krvi

   • Bolni, crveni i otečeni zglobovi

    Povremena (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

   • Osip na koži sa ili bez uzdignutih površina

   • Crvenilo, nesvestica, hipotenzija (izuzetno nizak krvni pritisak), naročito pri naglom ustajanju ili sedanju

   • Problemi sa ravnotežom (vrtoglavica)

   • Svrab i neuobičajene reakcije na koži kao što su neosetljivost, žmarci, peckanje, osećaj toplote (parestezija)

   • Gubitak ili promene ukusa

   • Problemi sa spavanjem

   • Depresija, neraspoloženje, nervoza ili uznemirenost

   • Zapušen nos, zapaljenje sinusa (sinuzitis), nedostatak daha

   • Zapaljenje desni (gingivitis), otečena usta

   • Crvenilo, svrab, otok i suzenje očiju

   • Zujanje u ušima

   • Zamućen vid

   • Gubitak kose

   • Bolovi u grudima

   • Bolovi u mišićima

   • Zatvor, bolovi u stomaku ili crevima

   • Problemi sa varenjem ili mučnina

   • Pojačano mokrenje

   • Pojačano znojenje i žeđ

   • Gubitak ili smanjenje apetita (anoreksija)

   • Ubrzan ili nepravilan srčani rad

   • Otok ruku i nogu. Može biti znak da organizam zadržava više vode nego obično

   • Povišena temperatura

   • Seksualna nemoć muškaraca

   • Laboratorijski testovi krvi pokazuju smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca, belih krvnih zrnaca ili trombocita ili količine hemoglobina

   • Laboratorijski testovi krvi pokazuju promjene u radu jetre, pankreasa i bubrega

   • Laboratorijski testovi krvi pokazuju smanjenje koncentracije kalijuma

    Veoma retka (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek)

   • Mučnina, proliv ili gorušica

   • Crven i otečen jezik ili suva usta

   • Laboratorijski testovi krvi pokazuju povećanje koncentracije kalijuma

    Druga neželjena dejstva:

    Obratite se Vašem lekaru ako bilo šta od navedenog postane ozbiljno ili traje nekoliko dana

   • Otežana koncentracija, osećaj nesigurnosti ili zbunjenosti

   • Promjene boje prstiju na rukama ili nogama kada je hladno i peckanje ili bol pri zagrevanju prstiju (Raynaud-ov fenomen)

   • Uvećanje grudi kod muškaraca

   • Stvaranje krvnih ugrušaka

   • Poremećaji sluha

   • Smanjena količina suzne tečnosti

   • Predmeti izgledaju žućkasto

   • Dehidratacija

   • Otok, bolovi i crvenilo obraza (zapaljenje pljuvačnih žlezda)

   • Bol u stomaku, proliv ili povraćanje. Može biti znak da imate bolest zvanu intestinalni angioedem.

   • Preosetljivost na sunčevu svetlost

   • Jako perutanje ili ljušćenje kože, osip praćen svrabom, druge kožne reakcije kao crveni osip na licu i čelu

   • Osip ili modrice na koži

   • Mrlje na koži i hladnoća ekstremiteta

   • Problemi sa noktima (gubitak ili odvajanje nokatne ploče)

   • Ukočenost mišića i nemogućnost pomeranja vilice (tetanija)

   • Slabost ili grčevi mišica

   • Smanjen libido kod muškaraca i žena

   • Krv u mokraći. Može biti znak oštećenja bubrega (intersticijalni nefritis)

   • Povećana koncentracija šećera u mokraći

   • Laboratorijski testovi krvi pokazuju povećan broj jedne vrste belih krvnih zrnaca (eozinofilija)

   • Laboratorijski testovi krvi pokazuju premalo krvnih ćelija u krvi (pancitopenija)

   • Laboratorijski testovi krvi pokazuju manju koncentraciju soli kao npr. natrijuma, kalcijuma, magnezijuma i hlorida u krvi

   • Ukoliko Vam je urin tamno prebojen, osećate se umorno, imate grčeve u mišićima, stanje konfuzije što može biti posledica nedostatka ADH (anti-diuretskog hormona.Ako se kod Vas jave ovi simptomi, odmah se javite lekarau

   • Usporene ili neprimerene reakcije

   • Promene mirisa

    • Teškoće sa disanjem ili pogoršanje astme

    • Jak bol u oku, zamućen vid ili svetli krugovi oko izvora svetlosti, glavobolja, obilno suzenje ili mučnina i povraćanje, koji mogu biti stanje koje se naziva glaukom


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 3. Kako čuvati lek Tritace comp LS

  Čuvati lek van domašaja i vidokruga dece.


  Ne smete koristiti lek Tritace comp LS posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju ("Važi do"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 4. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Tritace comp LS

Aktivna supstanca leka Tritace comp LS:

ramipril i hidrohlortiazid

Jedna tableta sadrži 2,5 mg ramiprila i 12,5 mg hidrohlortiazida


Pomoćne supstance: hipromeloza; skrob, kukuruzni, preželatinizovani; celuloza, mikrokristalna; natrijum- stearilfumarat.


Kako izgleda lek Tritace comp LS i sadržaj pakovanja


Tableta

Duguljaste tablete, bele do skoro bele boje, sa obostranom utisnutom podeonom linijom, oznakom “HNV”i zaštićenim znakom proizviđača, sa obe strane tablete.

Tableta se može podeliti po podeonoj liniji na dve jednake doze.

Unutrašnje pakovanje je blister PVC/aluminijumski termički oblikovani blister u kome se nalazi 14 tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze dva PVC/aluminijumska termički oblikovana blistera leka Tritace comp LS sa po 14 tableta (ukupno 28 tableta) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

SANOFI-AVENTIS D.O.O. BEOGRAD

Španskih boraca 3/VI, Beograd-Novi Beograd

Proizvođač:

SANOFI S.P.A.

(AQ), S.S. 17 km 22, Scoppito, Italija Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Jun, 2018.

Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept


Broj i datum dozvole:


515-01-03046-17-001 od 08.06.2018.