Početna stranica Početna stranica

Corvitol 50/Corvitol 100
metoprolol

UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Corvitol 50, tableta, 50 mg

Corvitol 100, tableta, 100 mg

Pakovanje: blister, 3 x 10 tableta

Pakovanje: blister, 5 x 10 tableta


Proizvođač: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)


Adresa: Glieniker Weg 125, 12489 Berlin, Nemačka


Podnosilac zahteva: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP), Predstavništvo Beograd Adresa: Prilepska 1, Beograd, Srbija


Corvitol 50, tableta, 50 mg

Corvitol 100, tableta, 100 mg


INN: metoprolol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Corvitol 50/Corvitol 100 i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Corvitol 50/Corvitol 100

 3. Kako se upotrebljava lek Corvitol 50/Corvitol 100

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Corvitol 50/Corvitol 100

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Corvitol 50/Corvitol 100 I ČEMU JE NAMENJEN


  Aktivni sastojak u leku Corvitol 50/Corvitol 100 je metoprolol-tartarat. Metoprolol-tartarat pripada grupi lekova koji se zovu beta-blokatori, deluje tako što snižava povišeni krvni pritisak i smanjuje frekvenciju srca (broj srčanih udara u minuti). Kod bolesnika sa anginom pektoris smanjuje učestalost i jačinu bola u grudima.


  Koristi se u lečenju :

  • povišenog krvnog pritiska

  • angine pektoris (bol u grudima izazvan blokiranim koronarnim arterijama srca)

  • aritmije (poremećaj srčanog ritma) i srčanog udara


   Koristi se u prevenciji (sprečavanje pojave):

  • migrenoznih napada

  • oštećenja srca i smrti nakon infarkta miokarda


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Corvitol 50/Corvitol 100


  Lek Corvitol 50/Corvitol 100 ne smete koristiti:


  • Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na metoprolol-tartarat, kao i na druge beta-blokatore ili na bilo koju pomoćnu supstancu leka Corvitol 50/Corvitol 100 (videti deo 6).

   • bolujete od poremećaja srčanog sprovođenja ili imate problema sa srčanim ritmom (aritmije)

   • imate ozbiljnu i nelečenu srčanu slabost

   • ste doživeli srčani šok

   • imate problema sa krvnim sudovima i probleme sa cirkulacijom (trnjenje u prstima ili ako Vam prsti preblede ili pomodre)

   • imate usporen rad srca ili ste nedavno imali sčani udar koji se iskomplikovao sa značajno usporenim srčanim radom

   • bolujete od feohromocitoma (povišen krvni pritisak zbog tumora na nadbubrežnoj žlezdi)

   • imate metaboličku acidozu (povećana kiselost krvi)

   • imate problema sa disanjem, astmu ili hroničnu opstruktivnu bolest pluća (oboljenje disajnih organa kod kog se javlja kašalj, zviždanje u plućima, gubitak daha, česta zapaljenja disajnih organa)

   • imate nizak krvni pritisak

   • ako istovremeno koristite MAO inhibitore (izuzev MAO B inhibitora).


   Ukoliko ste na terapiji sa lekom Corvitol 50/Corvitol 100, ne smete da primenjujete neke lekove koji se primenjuju kod nekih poremećaja srca (kalcijumski antagonisti tipa verapamila i diltiazema, lekove za poremećaje srčanog ritma, kao što je diizopiramid intravenski, (izuzev ako je u pitanju intenzivna nega).


   Kada uzimate lek Corvitol 50/Corvitol 100, posebno vodite računa:


   Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


   Upozorite Vašeg lekara ako:

   • ste nekada imali alergijske reakcije

   • bolujete od bronhitisa ili nekog drugog oboljenja pluća

   • bolujete od dijabetesa (šećerne bolesti) i uzimate insulin ili oralne antidijabetike (metoprolol može maskirati niske vrednosti šećera u krvi, zbog čega je potrebno stalno kontrolisati nivo šećera u krvi)

   • bolujete od feohromocitoma (povišen krvni pritisak zbog tumora na nadbubrežnoj žlezdi)

   • imate problema sa štitastom žlezdom (simptomi u koje spada ubrzan srčani rad, znojenje, drhtavica, napetost, povećan apetit i gubitak apetita se mogu maskirati kada uzimate ovaj lek)

   • ste trudni, planirate trudnoću ili dojite

   • imate usporen rad srca ili poremećaj krvnih sudovima

   • imate oštećenu finkciju jetre ili bubrega

   • imate cirozu jetre

   • idete na operaciju koja zahteva upotrebu opštih anestetika

   • imate psorijazu

   • ste starija osoba

   • bolujete od retkog oblika Angine pektoris (Prinzmetal-ova angina)


   Vaš lekar će kontrolisati stanje Vašeg srca i štitaste žlezde dok uzimate ovaj lek, takođe će lekar da kontroliše Vaš vid.


   Za vreme terapije ovim lekom ne preporučuje se konzumiranje alkohola. Lek nije namenjen za primenu kod dece.

   Primena drugih lekova


   Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


   Obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate ili ste uzimali neke od sledećih lekova:


   • lekove za sniženje krvnog pritiska (kao što su prazosin, klonidin i lekove koji se zovu blokatori kalcijumskih kanala kao na primer verapamil ili diltiazem) ili lekove za druga oboljenja srca uključujući i anginu (kao što su digoksin, nitrati i antiaritmici kao amjodaron, propafenon ili lidokain)

   • lekove koji deluju na perifernu cirkulaciju (prsti na rukama i nogama), kao što su ergotamin koji može da se koristi i za lečenje migrene

    ●kardiotonične glikozide (lekove za povećanje izbačajne frakcije srca u stanju slabosti srčanog mišića)

   • lekove za lečenje depresije (kao fluoksetin ili MAO inhibitori)


   • nitroglicerin (lek za terapiju angine pectoris)

   • lekove za mentalne bolesti (kao tioridazin)

   • lekove protiv virusnih infekcija (kao ritonavir)

   • lekove protiv gljivičnih infekcija (kao terbinafin)

   • lekove protiv malarije (kao hinidin)

   • cimetidin (za lečenje čira u želucu)

   • nesteroidne antiinflamatorne lekove kao što je indometacin (za otklanjanje bolova)

   • rifampicin (antibiotik koji se koristi u lečenju tuberkuloze)

   • antihistaminike i lekove koje kupujete u apoteci protiv simptoma prehlade

   • insulin i oralni antidijabetici (za lečenje šećerne bolesti)

   • lekove koji se koriste u anesteziji uključujući inhalacione anestetike i lokalne anestetike

   • druge beta blokatore (uključujući i one koji se koriste u kapima za oči)

   • rifampicin (lek koji su koristi tokom terapije tuberkuloze i lepre)

   • deksametazon (lek koji deluje slično kao hormon kortizol, kao inti-inflamatorni lek).


   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta o svim lekovima koji koristite. Ovo podrazumava bilo koji lek za koji se Vaš lekar ne zna da ga koristite


   Uzimanje leka Corvitol 50/Corvitol 100 sa hranom ili pićima


   Tablete treba uzeti sa dosta tečnosti nakon obroka.

   Za vreme terapije ovim preparatom, nemojte uzimati alkoholna pića.


   Primena leka Corvitol 50/Corvitol 100 u periodu trudnoće i dojenja

   Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


   Primena metoprolola se ne preporučuje u periodu trudnoće ili dojenja, osim u slučajevima kada Vaš lekar proceni da je to neophodno.


   Uticaj leka Corvitol 50/Corvitol 100 na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Kao i ostali beta blokatori, i metoprolol može uticati na psihofizičku sposobnost. Kod nekih pacijenata povremeno može javiti vrtoglavica ili pospanost. Ukoliko osetite ove tegobe, ne bi trebalo da upravljate automobilom ili mašinama.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka Corvitol 50/Corvitol 100


   Ovaj lek sadrži laktozu. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Corvitol 50/Corvitol 100


  Uvek uzimajte lek tačno kako Vam je lekar preporučio i ne prekidajte lečenje ukoliko Vam Vaš lekar ne kaže da to uradite. Ukoliko mislite da lek Corvitol 50/Corvitol 100 suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Uobičajeno doziranje iznosi:


  Povišen krvni pritisak početna doza od 100 mg dnevno se može uzeti jednokratno ili podeljeno u više doza. Lek se uzima ujutru ili u 2 pojedinačne doze, jednu tabletu ujutru i jednu uveče.Ukoliko je neophodno, Vaš lekar Vam može i povećati dozu leka.

  Angina pektoris (bol u grudima) uobičajena doza je 50 -100 mg, dva ili tri puta dnevno. I n f a r k t m i o k a r d a – 50 mg treba uzeti svakih 6 sati. Uobičajena doza održavanja je 200 mg

  dnevno u podeljenim dozama.


  P o r e m e ć a j s r č a n o g r i t m a – Uobičajeno doziranje iznosi 50 mg, dva do tri puta dnevno. Ako je neophodno, doza se može povećati i do 300 mg dnevno, u podeljenim dozama.


  P r e v e n c i j a m i g r e n e – 100-200 mg dnevno, dato u podeljenim dozama (ujutru i uveče).


  Deca

  Ne preporučuje se primena metoprolola kod dece.


  Pacijenti sa poremećajem funkcije jetre ili bubrega

  Kod tih pacijenata je potrebno prilagoditi dozu. Uvek se konsultujte sa svojim lekarom.


  Način upotrebe

  Tablete se treba progutati sa dosta tečnosti nakon obroka. U slučaju jedne doze dnevno, treba ih uzimati ujutro, a

  kada se primenjuju dvaput na dan, jednu dozu treba uzeti ujutro a drugu uveče.


  Podela tablete

  Držite tabletu sa kažiprstima i palcima obe ruke sa podeonom crtom koja je okrenuta prema gore i podelite tabletu na dve polovine po podeonoj crti pritiskom pristima.


  Ako ste uzeli više leka Corvitol 50/Corvitol 100 nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli više tableta od onoga što Vam je preporučeno (predoziranje) ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.

  Uvek ponesite sa sobom pakovanje leka sa uputstvom, bez obzira da li je u njemu ostalo još leka ili ne.


  U zavisnosti od uzete doze, može doći do ozbiljnog pada krvnog pritiska (hipotenzija), smanjenje broja otkucaja srca (bradikardija) do zastoja srca, slabost srčanog mišića (srčana insuficijencija) i kardiogeni šok.

  Teškoće pri disanju, grčenje muskulatire vazdušnih puteva (bronhospazam), povraćanje, poremećaj svesti, ponekad epileptični napadi (generalizovane konvulzije) mogu dodatno nastati.


  Terapija sa lekom Corvitol 50/Corvitol 100 se mora prekinuti u slučaju predoziranja ili u slučaju značajnog pada


  broja otkucaja srca i/ili krvnog pritiska.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Corvitol 50/Corvitol 100


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće, a zatim uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Corvitol 50/Corvitol 100


  Nikada nemojte naglo prekinuti uzimanje leka Corvitol 50/Corvitol 100, jer se Vaše tegobe mogu pogoršati. Ukoliko imate neka pitanja, obratite se Vašem lekaru.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi Corvitol 50/Corvitol 100 može da ima neželjene efekte, mada ih ne dobija svako. Sledeće frekvence su navedene kao osnova za ispitivanje neželjenih efekata:

  Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek); Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek); Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek); Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek);

  Veoma retka neželjena dejstva (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek);

  nije poznato: nije bilo moguće ustanoviti na osnovu dostupnih podataka.


  Moguća neželjena dejstva: Često:

  • glavobolja, vrtoglavica ili umor

  • usporenje srčanog ritma

  • nizak krvni pritisak od koga se možete osećati malaksalo ili imati vrtoglavicu

  • gubitak daha prilikom fizičke aktivnosti

  • mučnina, povraćanje, bolovi u stomaku


   Retko:

  • poremećaji spavanja kao što su pospanost, nesanica ili noćne more

  • smanjenje budnosti

  • osećanje hladnoće, utrnulosti ili peckanja u šakama i stopalima

  • depresija

   -konjuktivitis, pojačano suzenje

  • grčevi u mišićima

  • srčana insuficijencija ili nepravilni otkucaji srca

  • zadržavanje tečnosti (edemi)


  • zviždanje u grudima i otežano disanje (bronhospazam)

  • dijarea ili konstipacija

  • osip na koži i svrab


   Veoma retko:

   -smanjen broj krvnih pločica-trombocita (trombocitopenija)

   -smanjen broj leukocita u krvi (leukopenija)

  • dobijanje u težini

  • halucinacije ili poremećaji ličnosti

   -promene raspoloženja

   -privremeni gubitak pamćenja

  • suve ili bolne oči ili problemi sa vidom

  • zujanje u ušima ili problemi sa sluhom

  • gangrena

  • curenje nosa, suva usta

  • promene u laboratoriskim analizama testova jetre

  • modrice ili povećana osetljivost kože na sunčevu svetlost, pogoršanje psorijaze

  • pojačano znojenje, gubitak kose

  • impotencija ili gubitak libida

  • bolovi u zglobovima

  • bolovi u grudima


   Sledeća neželjena dejstva su takođe prijavljena:

  • konfuzija

  • povećane vrednosti nekih tipova masnoća u krvi kao što je holesterol ili trigliceridi

  • iskrivljenost penisa sa bolnim erekcijama (poznato kao Peyronie-va bolest)

  • retroperitonealna fibroza (kada se ožiljno tkivo stvara iza trbušne maramice, što se može manifastovati kao bol u leđima, preponama ili donjem stomaku)

  • hepatitis


  Ukoliko neki od neželjenih dejstava postane ozbiljan, ili ukoliko primetite neki od neželjenih efekata koji nisu navedeni u ovom uputstvu, obavestite Vašeg doktora ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Corvitol 50/Corvitol 100


  Lek čuvati van vidokruga i domašaja dece!


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 3 godine.


  Lek Corvitol 50/Corvitol 100 se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na blisteru i spoljašnjem pakovanju. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan u mesecu.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30ºC.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Corvitol 50/Corvitol 100


Corvitol 50:

Jedna tableta sadrži 50 mg metoprolol-tartarata.


Corvitol 100:

Jedna tableta sadrži 100 mg metoprolol-tartarata.


Ostale pomoćne supstance su: laktoza, monohidrat, povidon K-30, kroskarmeloza-natrijum, magnezijum-stearat talk, silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni


Kako izgleda lek Corvitol 50/Corvitol 100 i sadržaj pakovanja


Corvitol 50/Corvitol 100 su bele, okrugle, ravne tablete sa fasetiranim ivicama i podeonom crtom na jednoj strani.


Pakovanje od 30 tableta (3 blistera sa po 10 tableta u kutiji) i uputstvom za pacijenta. Pakovanje od 50 tableta (5 blistera sa po 10 tableta u kutiji) i uputstvom za pacijenta. Blisteri su od providnog, čvrstog PVC/Aluminijumski blister.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP), Predstavništvo Beograd Prilepska 1, Beograd, Srbija


Proizvođač:

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Nemačka Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Mart 2011

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Corvitol 50:

Kutija sa 30 tableta od 50 mg (3 blistera sa po 10 tableta): 515-01-5012-10-001 od 26.04.2011

Kutija sa 50 tableta od 50 mg (5 blistera sa po 10 tableta): 515-01-5011-10-001 od 26.04.2011


Corvitol 100:

Kutija sa 30 tableta od 100 mg (3 blistera sa po 10 tableta): 515-01-5013-10-001 od 26.04.2011

Kutija sa 50 tableta od 100 mg (5 blistera sa po 10 tableta): 515-01-5014-10-001 od 26.04.2011