Početna stranica Početna stranica

Belogent
betametazon, gentamicinUPUTSTVO ZA LEK


Belogent, 0,5 mg/g + 1 mg/g, krem


betametazon, gentamicin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Jedan gram krema sadrži 0,5 mg betametazona (u obliku betametazondipropionata) i 1mg gentamicina (u obliku gentamicin-sulfata).

- Pomoćne supstance su: hlorkrezol; natrijum-dihidrogenfosfat, monohidrat; fosforna kiselina; parafin beli, meki; parafin, tečni; makrogolcetostearil etar; cetostearilalkohol; natrijum-hidroksid; voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Belogent i sadržaj pakovanja

Beo, homogeni krem bez mehaničkih onečišćenja.

Unutrašnje pakovanje leka je aluminijumska tuba sa plastičnim zatvaračem.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 tuba sa 15 g krema i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

PREDSTAVNIŠTVO BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D., BEOGRAD (VOŽDOVAC)

Mosorska 1, Beograd


Proizvođač

BELUPO D.D.

Ulica Danica 5, Koprivnica, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Mart, 2023.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

515-01-01740-22-001 od 21.03.2023.