Početna stranica Početna stranica

Benylin Broncho Menthol
gvaifenezin

UPUTSTVO ZA LEK


Benylin Broncho Menthol, oralni rastvor, 100 mg/5 mL Pakovanje: ukupno 1 kom, boca staklena, 1 x 150 mL


Proizvođač: Famar Orleans


Adresa: 5, Avenue de Concyr, F-45071 Orleans, Francuska

Podnosilac zahteva: Johnson & Johnson S.E. Inc. Predstavništvo

Adresa: Omladinskih brigada 88b, Beograd, Srbija


Benylin Broncho Menthol, 100 mg/5 mL, oralni rastvor INN gvaifenezin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Benylin Broncho Menthol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Benylin Broncho Menthol

 3. Kako se upotrebljava lek Benylin Broncho Menthol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Benylin Broncho Menthol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Benylin Broncho Menthol I ČEMU JE NAMENJEN


  Benylin Broncho Menthol sadrži gvaifenezin koji deluje kao ekspektorans (omogućava lakše iskašljavanje). Benylin Broncho Menthol se upotrebljava kao lek za smirivanje kašlja u grudima nastalog usled povećane sekrecije sluzi, a deluje tako što razređuje sluz, koja se onda lakše iskašljava.

  Ovaj lek se primenjuje kod odraslih i dece starije od 12 godina.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Benylin Broncho Menthol


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Benylin Broncho Menthol ne smete koristiti:


  • ukoliko ste imali izražene alergijske reakcije na neki od sastojaka leka Benylin Broncho Menthol (videti deo 6.)


   Ukoliko se ovo odnosi na Vas potražite savet lekara ili farmaceuta i nemojte uzimati Benylin Broncho Menthol.


   Kada uzimate lek Benylin Broncho Menthol posebno vodite računa:


   U daljem tekstu biće opisano, kada Benylin Broncho Menthol smete da koristite samo pod određenim uslovima i uz posebne mere opreza. Molimo Vas da pitate svog lekara vezano za njih. To važi i ako su se ovi navodi nekad ranije odnosili na Vas.


   Lek Benylin Broncho Menthol smete da koristite tek nakon konsultacija sa Vašim lekarom ukoliko:

  • Vaš kašalj traje duže od 7 dana, ili ste ponovo počeli da kašljete, ili uz kašalj imate i povišenu temperaturu, osip ili dugotrajnu glavobolju

  • imate dugotrajan kašalj koji je možda uzrokovan astmom

  • imate kašalj praćen obilnim nastankom sekreta, sluzi

  • imate problema sa jetrom ili bubrezima

  • uzimate alkohol.


   Uticaj na laboratorijske testove

   Ako treba da radite laboratorijski test urina, važno je da obavestite Vašeg lekara ili medicinsku sestru ako uzimate ili ste skoro uzimali Benylin Broncho Menthol, pošto ovaj lek može da utiče na neke rezultate kod laboratorijskog pregleda urina.


   Primena drugih lekova


   Molimo Vas da informišete svog lekara ako ste nedavno uzimali neke lekove, čak i one koje ste kupovali bez recepta.


   Ne preporučuje se kombinacija Benylin Broncho Menthola sa drugim lekovima za zaustavljanje kašlja (antitusici) pošto oni mogu da utiču na njegovo delovanje.


   Uzimanje leka Benylin Broncho Menthol sa hranom ili pićima


   Benylin Broncho Menthol možete uzimati sa ili bez hrane i pića.


   Primena leka Benylin Broncho Menthol u periodu trudnoće i dojenja


   Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


   Benylin Broncho Menthol ne treba da koristite ako ste trudni, osim ukoliko lekar ne odredi drugačije. Benylin Broncho Menthol ne treba da koristite ukoliko dojite, a da prethodno niste razgovarali sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


   Uticaj leka Benylin Broncho Menthol na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Ne očekuje se da lek Benylin Broncho Menthol ima uticaja na sposobnost upravljanja motornim vozilima ili rukovanja mašinama. Međutim, ukoliko se ne osećate dobro, nemojte voziti ili rukovati mašinama.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka Benylin Broncho Menthol


   Ovaj lek sadrži 4,7 vol % etanola (alkohola), što odgovara:

   400 mg po dozi leka i ekvivalentno je približno 10 mL piva, 4 mL vina, za dozu od 10 mL. Ovo može biti veoma opasno kod osoba koje imaju problema s alkoholizmom.

   Sadržaj etanola treba uzeti u obzir kod trudnica, dojilja, dece, kao i visoko rizičnih grupa kao što su pacijenti sa bolestima jetre, bubrega ili epilepsijom.

   Ponceau 4R (E124) – crvena boja - može uzrokovati alergijske reakcije.

   Ovaj lek sdarži 17,6 mg natrijuma u 10 mL doze. Ovaj podatak treba uzeti u obzir kod osoba kod kojih je potrebno kontrolisati količinu natrijuma koja se unosi u organizam.

   Ovaj lek sadrži glukozu, fruktozu i saharozu. Ukoliko Vam je Vaš lekar rekao da imate netoleranciju na neke šećere, potražite savet lekara pre uzimanja ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Benylin Broncho Menthol


  Ukoliko mislite da lek Benylin Broncho Menthol suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.

  U tabeli ispod možete pronaći uputstvo za upotrebu i način doziranja.

  • Samo za oralnu upotrebu.

  • Nemojte prekoračiti preporučeno doziranje i dužinu primene.


   Odrasli i deca iznad 12 godina

   Starost

   Doza


   Odrasli i deca iznad 12 godina

   Uzmite dve kašičice od 5 mL (ukupno 10 mL) 4 puta

   dnevno.


   Deca ispod 12 godina


   Ne primenjivati


   Pacijenti sa oboljenjem bubrega ili jetre Pre primene razgovarati sa lekarom ili farmaceutom


   • Nemojte uzeti više od 4 doze (40 mL) u toku 24 časa.


  Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju, ili ukoliko ne dođe do poboljšanja nakon 7 dana obratite se Vašem lekaru.


  Ako ste uzeli više leka Benylin Broncho Menthol nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Benylin Broncho Menthol nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili idite u najbližu bolnicu i ponesite sa sobom ovo uputstvo.


  Simptomi koji mogu da se jave:

  Uznemiren stomak, mučnina ili pospanost.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Benylin Broncho Menthol


  Ako zaboravite da uzmete dozu leka u preporučeno vreme, uzmite je kad dođe vreme za narednu dozu. Nikad ne uzimajte dvostruku dozu leka da nadoknadite preskočenu dozu.

  Ne uzimajte više od 4 doze (40 mL) tokom 24 časa.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao svi lekovi i Benylin Broncho Menthol može imati neželjena dejstva, mada se ona ne javljaju kod svih. Ukoliko se kod Vas jave neko od neželjenih dejstava kao što su alergijske reakcije, uključujući ozbiljne reakcije

  na koži koje se manifestuju pojavom plihova i ljušćenjem kože, kao i svrabom kože, odmah prestanite sa

  uzimanjem ovog leka i potražite pomoć.


  U neželjena dejstva umerenog inteziteta spadaju:

  • Mučnina ili povraćanje

  • Uznemiren stomak


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Benylin Broncho Menthol


  Čuvati lek Benylin Broncho Menthol van vidokruga i domašaja dece!


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 3 godine.


  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 4 nedelje.


  Benylin Broncho Menthol ne treba da se koristi nakon isteka roka upotrebe.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Nemojte upotrebljavati proizvod ako je bočica oštećena. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne bacati u slivnike, ili odlagati sa kućnim smećem. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da uklonite lek koji Vam više ne treba. Ove mere će pomoći u očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Benylin Broncho Menthol Aktivna supstanca:


5 mL Benylin Broncho Menthol oralnog rastvora sadrži 100 mg gvaifenezina.


Pomoćne supstance su:

Ksantan guma

Natrijum-hlorid Saharin-natrijum Amonijum-glicirizat

Natrijum-benzoat (E211)

Limunska kiselina, bezvodna Natrijum-citrat

Makrogol glicerol hidroksistearat 40 Levomentol

Aroma maline F2126 (sadrži etanol, glukozu, fruktozu i saharozu) Karamel (E150) (sadrži glukozu)

Ponceau 4R (E124) Glicerol

Makrogol 1500 Propilenglikol Etanol 96% Voda, prečišćena


Kako izgleda lek Benylin Broncho Menthol i sadržaj pakovanja


Benylin Broncho Menthol, 100 mg/5 mL, oralni rastvor, je bistar ili blago opalescentan crveni rastvor, karakterističnog mirisa.


Tamna staklena boca (staklo tip III), zapremine 150 mL, sa plastičnim sigurnosnim zatvaračem, bezbednim za decu, sa PET navojcima.


Nosilac dozvole za lek i Proizvođač


Nosilac dozvole za lek:

Johnson & Johnson S.E. Inc. Predstavništvo Omladinskih brigada 88b, Beograd, Srbija


Proizvođač: Famar Orleans

5, Avenue de Concyr, F-45071 Orleans, Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole za lek:


515-01-7914-11-002 od 20.02.2013.