Početna stranica Početna stranica

Gaviscon Mentol
natrijum-alginat, natrijum-hidrogenkarbonat, kalcijum-karbonat

UPUTSTVO ZA LEK


Gaviscon Mentol, , 250 mg + 133,5 mg + 80 mg, tablete za žvakanje


natrijum-alginat, natrijum-hidrogenkarbonat, kalcijum-karbonat


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


Kako izgleda lek Gaviscon Mentol i sadržaj pakovanja


Lek Gaviscon Mentol, tablete za žvakanje su okrugle, ravne tablete sa zarubljenim ivicama, skoro bele do krem boje, blago prošarane. Sa jedne strane utisnut je mač u krugu, a sa druge strane oznaka „G250”.


Unutrašnje pakovanje leka je PVC/PE/PVdC-Al blister sa po 8 tableta za žvakanje.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za lek: NELT CO. DOO BEOGRAD, Maršala Tita 206, Dobanovci, Beograd

Proizvođač: RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (UK) LIMITED, Dansom Lane, Hull, Velika Britanija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2020.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-04546-18-002 od 09.01.2020.