Početna stranica Početna stranica

Regulon
dezogestrel, etinilestradiol

UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Regulon

film tablete, 150 mikrograma/ 30 mikrograma Pakovanje: blister, lx21 i 3x21


Proizvođač: Gedeon Richter Plc.


Adresa: H-1103 Budinpešta, Gvömrői út 19-21, Mađarska. Podnosilac zahteva: Richter Gedeon Nyrt.

Adresa: Vladimira Popovića 6, Beograd, Srbija.


Regulon

film tablete, 150 mikrograma/ 30 mikrograma

dezogestrel /etinilestradiol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Regulon i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Regulon

 3. Kako se upotrebljava lek Regulon

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Regulon

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK REGULON I ČEMU JE NAMENJEN


  Regulon pripada grupi lekova koji se nazivaju oralni kontraceptivi, tzv. "pilule".

  Regulon se koristi za sprečavanje trudnoće. To je tableta za kontracepciju sa niskom dozom hormona. Verovatnoća da zatrudnite je minimalna ukoliko uzimate Regulon u skladu sa uputstvima za upotrebu.


  Treba da uzimate po jednu tabletu dnevno bez prekida tokom 21 dana, po redu koji je naznačen na pakovanju, svakog dana u otprilike isto vreme sa malo tečnosti. Regulon sadrži malu količinu ženskih polnih hormona. Ti hormoni sprečavaju ispuštanje jajne ćelije iz jajnika. Kada jajnici ne ispuste jajnu ćeliju, Vi ne možete zatrudneti.

  Nakon uzimanja tableta tokom 21 dana, sledi pauza od 7 dana kada ne uzimate tablete. U toku ove sedmodnevne pauze Vi ćete dobiti krvarenje slično menstrualnom. Obično počinje 2-3 dana nakon poslednje tablete i može se desiti da se ne završi do početka uzimanja narednog pakovanja. Krvarenje nastaje usled prekida u uzimanju hormonski aktivnih tableta.


  Molimo Vas da zapamtite da oralni kontraceptivi kao što je Regulon ne štite od seksualno prenosivih bolesti (kao što je SIDA). Štiti Vas samo kondom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK REGULON


  Ukoliko smatrate da se bilo koje navedeno zdravstveno stanje odnosi i na Vas, molimo Vas da obavestite svog lekara:

  Lek REGULON ne smete koristiti:

  • ako ste alergični na aktivne supstance ili na bilo koju pomoćnu supstancu navedenu u odeljku 6

  • ako imate ili ste nekada imali venski tromboembolijski poremećaj, u nogama (duboka venska tromboza), u plućima (plućna embolija) ili bilo kom drugom delu tela

  • ako imate ili ste nekada imali arterijski tromboembolijski poremećaj (npr. infarkt miokarda ili moždani šlog)

  • ako imate ili ste nekada imali stanje koje može da bude prvi znak tromboze (npr. prolazni napad moždane ishemije ili angina pektoris - bol u grudima),

  • ako imate ili ste ikada imali tip migrene koja se naziva migrena sa aurom (sa takozvanim fokalnim neurološkim sipmtomima)

  • ako imate šećernu bolest sa oštećenjem krvnih sudova

  • ako imate umereno ili jako visok krvni pritisak

  • ako imate ili ste nekada imali teške poremećaje jetre, do normalizacije parametara jetrene funkcije

  • ako imate ili ste ikada imali benigan ili zloćudan tumor jetre

  • ako imate ili ste ikada imali maligni tumor koji može nastati usled uticaja polnih hormona, estrogena (na primer rak dojke ili polnih organa), ili nedijagnostikovano vaginalno krvarenje


   Ako Vam se neko od ovih stanja pojavi prvi put dok koristite tablete za kontracepciju, odmah prestanite sa njihovom upotrebom i posavetujte se sa lekarom. U međuvremenu treba da koristite nehormonske mere zaštite od trudnoće.


   Kada uzimate lek Regulon, posebno vodite računa: Redovni lekarski pregledi su važni

   Neophodno je da Vas lekar pregleda pre početka uzimanja tableta za kontracepciju kako bi procenio da li Vam

   one odgovaraju. Lekar će Vas obavestiti o potrebi za redovnim pregledima dok uzimate tablete za kontracepciju i proceniće koliko često su ti pregledi neophodni.


   Obavestite svog lekara:

  • ako znate da patite od nekog medicinskog stanja ili bolesti;

  • ako sada imate ili ste nekada imali bilo koje od navedenih stanja ili bolesti: Vaš lekar će proceniti da li Vam Regulon odgovara i da li Vam je potrebno pažljivo praćenje.


   Ako trenutno bolujete od

  • problema sa zgrušavanjem krvi,

  • bolesti srpastih ćelija (poremećaj crvenih krvnih zrnca),

  • šećerne bolesti,


   Ako bolujete ili ste ikada bolovali od

  • bilo kog problema sa srcem ili cirkulacijom,

  • problema sa bubrezima,

  • teške depresije,

  • migrene;


   Ako vam se bilo koje od ovih stanja pojavilo prvi put, ako se javlja ponovo ili se pogoršava dok uzimate tablete za kontracepciju, treba da se obratite svom lekaru za savet jer on može odlučiti da li treba da prestanete sa uzimanjem ovih tableta za kontracepciju.


   Razumevanje prednosti i rizika kod uzimanja Regulona


   Tablete za kontracepciju imaju značajne pozitivne efekte, zato je kod određenih zdravih žena zdravstvena prednost uzimanja tablete za kontracepciju veća od mogućih rizika.

   Tablete za kontracepciju imaju više važnih prednosti u odnosu na neke druge metode kontracepcije, iako nije sigurno utvrđeno da pilule sa niskom dozom hormona imaju sve te prednosti.

  • Tablete za kontracepciju su jedna od najsigurnijih, reverzibilnih metoda kontracepcije. Tablete za kontracepciju su 99% uspešne ukoliko ih pravilno koristite.

  • Ciklusi Vam mogu postati kraći i lakši.

  • Bolovi prilikom menstruacije se mogu smanjiti ili mogu u potpunosti nestati.

  • Kada uzimate tablete za kontracepciju, smanjuje se mogućnost pojave anemije, karlične infekcije, vanmaterične trudnoće (takozvana ektopična trudnoća), kao i mogućnosti nekih drugih zdravstvenih problema materice, jajnika i dojke.


   Rizik koji je povezan sa upotrebom tableta za kontracepciju u najvećoj meri se odnosi na pojavu dva potencijalno ozbiljna stanja: tromboze i raka dojke.


  • Ovaj rizik u velikoj meri zavisi od Vaše lične situacije. Zato je važno da obavestite svog lekara o svim postojećim medicinskim stanjima ili bolestima, ili o drugim faktorima rizika spomenutim u ovom uputstvu.

  • Kod zdravih žena bez tih faktora rizika prednosti tableta za kontracepciju su obično veće nego rizik.

  • Rizik koji je povezan sa upotrebom tableta za kontracepciju je manji od rizika sa kojima su povezani trudnoća i porođaj ili prekid trudnoće, a to su upravo stanja koja tableta za kontracepciju sprečava.


   Tablete za kontracepciju i tromboza


   Epidemiološke studije su pokazale vezu između uzimanja oralnih kontraceptiva i povećanja rizika od pojave arterijske i venske tromboze (formiranje krvnog ugruška), čije su moguće posledice infarkt miokarda, prolazni napad moždane ishemije, duboka venska tromboza, plućna embolija.


   Kod žena koje uzimaju kombinovane oralne kontraceptive, rizik za nastanak venske tromboembolije je veći nego kod žena koje ne koriste takve lekove i nisu trudne: odnos je 25 prema 5 slučajeva na100.000 žena godišnje. Najveći rizik za nastanak venske tromboembolije (VTE) je tokom prve godine uzimanja. Povećan rizik je ipak manji nego rizik za nastanak VTE tokom trudnoće, koji iznosi 60 slučajeva na 100.000 trudnoća. VTE je fatalna u 1-2% slučajeva.


   Rizik od razvoja venske tromboze kod žena koje koriste kombinovane oralne kontraceptive se povećava:

   • sa godinama starosti

   • ukoliko je blizak srodnik imao trombozu (obrazovanje krvnog ugruška) u nogama, plućima, ili drugim organima u Vašim godinama.

   • u slučaju operacija, svakog produženog perioda imobilizacije, ili usled teške nezgode. Veoma je važno da obavestite lekara da uzimate lek Regulon. Lekar može da vam preporuči da prestanete sa uzimanjem pilula. Lekar će vam reći kada možete ponovo da uzimate lek Regulon. Obično taj period traje 2 nedelje od oporavka. Potrebno je razmotriti uzimanje antitrombotske terapije.

   • sa gojaznošću (indeks telesne mase veći od 30 kg/m2).

   • verovatno sa površinskim tromboflebitisom i proširenim venama. Ipak, ne postoji opšte prihvaćeno mišljenje o ulozi proširenih vena i površinskog tromboflebitisa kod venske tromboembolije.


    Veoma retko krvni ugrušci se mogu stvoriti u krvnim sudovima srca (i dovesti do infarkta srca). Kod zdravih, mladih žena šansa za nastanak srčanog udara je izuzetno mala.


    Rizik od razvoja arterijske tromboze kod žena koje koriste kombinovane oralne kontraceptive se povećava sa:

   • godinama starosti

   • pušenjem (žene starije od 35 godina treba savetovati da prestanu da puše ako su odlučile da krenu sa kontracepcijom oralnim kontraceptivima)

   • dislipoproteinemijom

   • gojaznošću (indeks telesne mase veći od 30 kg/m2 )

   • povišenim krvnim pritiskom (hipertenzijom)

   • migrenom

   • oboljenjem srčanih zalizaka

   • atrijalnom fibrilacijom (poremećaj ritma srčanog rada)


   • pozitivnom porodičnom istorijom (ako je neko od Vaših bližih srodnika, u Vašim godinama, imao krvni ugrušak (trombozu) u nozi, plućima ili drugim organima).


    Ako primetite moguće znake tromboze odmah prestanite sa uzimanjem pilule i obavestite lekara. Vaš lekar može odlučiti da prekinete primenu oralnih kontraceptiva i da počnete da uzimate antitrombotsku terapiju.


    U simptome venske ili arterijske tromboze mogu da spadaju:

  • Jak bol jedne strane ekstremiteta i otok ekstremiteta

  • Iznenadan, oštar bol, koji se širi u levu ruku

  • Iznenadno otežano disanje

  • Iznenadan početak kašlja

  • Neuobičajene, jake i trajne glavobolje

  • Iznenadan delimičan ili potpun gubitak vida

  • Viđenje duplih slika

  • Nerazgovetan govor ili afazija (nemogućnost razumevanja govora i nemogućnost izražavanja misli rečima)

  • Vrtoglavica

  • Kolaps koji može biti praćen epileptičkim napadima

  • Slabost ili utrnulost jedne strane ili čitavog tela

  • Poremećaj kretanja

  • Akutni abdomen (brz nastanak simptoma kao što su bol u stomaku, mučnina i povraćanje, koji mogu zahtevati hiruršku intervenciju).


   Tablete za kontracepciju i rak

   Povećan rizik od nastanka karcinoma grlića materice kod dugoročnih korisnica oralnih kontraceptiva je zabeležen u nekim epidemiološkim studijama, ali postoji kontroverza u kojoj meri se ovaj nalaz može pripisati efektima izmenjenog seksualnog ponašanja i drugim faktorima, kao što su humani papiloma virusi (HPV).


   Meta-analiza 54 epidemiološke studije je pokazala da postoji blago povećanje relativnog rizika za dijagnostikovanje raka dojke kod žena koje trenutno koriste oralnu kontracepciju. Rizik se postepeno smanjuje tokom 10 godina nakon prestanka upotrebe oralnih kontraceptivnih sredstava. S obzirom da je rak dojke redak kod žena ispod 40 godina starosti, dodatni broj dijagnoza raka dojke kod nedavnih i trenutnih korisnica oralnih kontraceptiva je mali. Ove studije ne pružaju dokaze za utvrđivanje uzročnosti.


   U retkim slučajevima, kod korisnica oralnih kontraceptiva su prijavljeni benigni tumori jetre, a u još ređim slučajevima i maligni tumori jetre. U izolovanim slučajevima, ovi tumori su doveli do po život opasnih intraabdominalnih (unutar trbuha) krvarenja. Trebalo bi da se obratite lekaru ako dobijete jak bol u stomaku, uvećavanje jetre ili se tokom uzimanja oralnog kontraceptivnog sredstva javi intraabdominalno krvarenje.


   Ostala stanja

   Kod žena sa povišenima trigliceridima u krvi ili pozitivnom porodičnom anamnezom, rizik od pankreatitisa se povećava tokom oralne terapije kontraceptivima.


   Blagi porast krvnog pritiska je prijavljen kod mnogih žena koje su uzimale oralne kontraceptive. Ova povećanja su retko klinička značajna. Ako se dese značajni skokovi krvnog pritiska, terapiju oralnim kontraceptivima treba odmah prekinuti.


   Ako se zabeleži značajan, trajan skok krvnog pritiska, koji se ne normalizuje nakon terapije, Vaš lekar može da odluči o prekidu uzimanja oralnog kontraceptivnog sredstva. Ukoliko se krvni pritisak normalizuje, Vaš lekar može da odluči da nastavite da uzimate oralne kontraceptive.


   Sledeća stanja su zabeležena ili su se pogoršala prilikom trudnoće i uzimanja oralnih kontraceptiva, ali dokazi o vezi sa upotrebom oralnih kontraceptiva nisu ubedljivi: žutica i / ili svrab u vezi sa holestazom, stvaranje kamenaca, porfirija, sistemski eritemski lupus, hemolitički uremički sindrom, herpes gestationis (oblik osipa sa plikovima), otoskleroza – gubitak sluha (bolest unutrašnjeg uha koja dovodi do gluvoće), nasledni angioedem.


   Akutni ili hronični poremećaji funkcije jetre mogu zahtevati prestanak oralne kontracepcije dok se markeri funkcije jetre ne vrate u normalu. Ponovno javljanje holestatske žutice koje se dogodilo tokom trudnoće ili prethodne upotrebe polnih steroida zahteva prestanak uzimanja oralnih kontraceptiva.


   Iako oralni kontraceptivi mogu imati uticaja na perifernu insulinsku rezistenciju i toleranciju glukoze, ne postoje dokazi da postoji potreba za menjanjem terapijskog režima kod pacijentkinja sa dijabetesom koje koriste oralne kontraceptive. Pacijentkinje koje uzimaju oralne kontraceptive, a imaju šećernu bolest, treba pažljivo posmatrati.


   Hloazma se može povremeno javiti, pogotovo kod žena sa istorijom hloazme u trudnoći (žute mrlje na koži). Žene sa tendencijom za nastanak hloazme treba da izbegavaju izlaganje suncu ili ultravioletnom zračenju dok uzimaju oralne kontraceptive.


   Smanjena efikasnost

   Efikasnost oralnih kontraceptiva može biti smanjena u slučaju propuštene tablete (Odeljak 3. Ako ste zaboravili da uzmete lek Regulon), povraćanja ili istovremene primene drugih lekova (videti Odeljak 2. Primena drugih lekova).


   Smanjena kontrola menstrualnog ciklusa

   Kod svih oralnih kontraceptiva može se javiti neredovno krvarenje (tačkasto ili probojno krvarenje), naročito tokom prvih meseci korišćenja. Prilagođavanje traje tri ciklusa.

   Ako nepravilno krvarenje potraje duže, ili se javlja nakon prethodno redovnih ciklusa, treba da se obratite lekaru. Kod nekih žena se ne javlja obustavno krvarenje u intervalu kada se ne uzimaju tablete (sedmodnevna pauza). Ako su se tablete uzimale prema preporukama, malo je verovatno da ste trudni.

   Ako se tablete nisu uzimale prema preporukama pre prvog izostalog obustavnog krvarenja, ili ako dva krvarenja izostanu, mora se utvrditi da niste u drugom stanju, pre nastavka terapije oralnim kontraceptivima.


   Biljni preparati koji sadrže kantarion (Hipericum perforatum) ne treba da se koriste dok ste na terapiji lekom Regulon zbog opasnosti od smanjenja koncentracije u krvi i smanjenja kliničkih efekata leka Regulon.


   Obratite se svom lekaru u sledećim slučajevima:


   Redovne kontrole.

   Redovnu kontrolu treba obaviti jednom godišnje ili u slučaju bilo kakvih poremećaja.


   Simptomi tromboze:

   Ako se jave simptomi tromboze (videti odeljak "Upozorenja i mere opreza"), prekinite terapiju lekom Regulon i odmah se obratite lekaru.


   Deca i adolescenti

   Bezbednost i efikasnost kod adolescenata mlađih od 18 godina još nisu utvrđeni. Nema raspoloživih podataka.


   Primena drugih lekova


   Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


   Neki lekovi koje uzimate istovremeno mogu da smanje kontraceptivnu efikasnost leka Regulon i da izazovu tačkasto krvarenje. U te lekove spadaju:


   Lekovi koji utiču na metabolizam jetre:

   • Lekovi koji se koriste u terapiji epilepsije i drugih oboljenja: barbiturati, primidon, fenitoin, karbamazepin, okskarbazepin, topiramat i felbamat

   • Rifampicin, koji se koristi u terapiji tuberkuloze

   • Ritonavir (verovatno utiče na metabolizam u jetri).Ovaj lek se koristi u terapiji infekcije virusom HIV.

   • Grizeofulvin (verovatno utiče na metabolizam u jetri), koji se koristi u terapiji gljivičnih infekcija.


    Antibiotici kao što su ampicilin, tetraciklini – mehanizam nije razjašnjen.

    U slučaju da se gore pomenuti antibiotici istovremeno uzimaju sa oralnim kontraceptivima tokom 7 dana ili manje, dodatna sredstva za kontracepciju treba da se koristi u toku tretmana, kao i tokom 7 dana nakon prestanka terapije. Za žene koje su na terapiji lekovima koji utiču na matabolizam jetre, potrebno je koristiti dodatnu metodu kontracepcije (barijera ili kondom), kao dodatak oralnom kontraceptivu, tokom terapije tim lekovima, kao i 28 dana posle prestanka terapije. Ako istovremena primena lekova traje duže od poslednje tablete oralnog kontraceptiva u pakovanju, sledeće pakovanje treba otvoriti i krenuti sa terapijom bez uobičajene pauze.


    Obavezno recite svom lekaru ako ste nedavno uzimali ili ćete da uzimate lekove koji sadrže kantarion (Hypericum perforatum). Lekar će odlučiti da li je dozvoljeno da koristite lek Regulon.

    Biljni preparati koji sadrže kantarion (Hypericum perforatum), koji se uzimaju istovremeno sa oralnim kontraceptivima, mogu dovesti do gubitka kontraceptivnog efekta, probojnog krvarenja i neplanirane trudnoće. Ovo se dešava jer kantarion podstiče metabolizam leka.

    To dejstvo može trajati najmanje 2 nedelje nakon prestanka terapije kantarionom. Istovremena primena ritonavira sa oralnim kontraceptivima izaziva smanjenje efikasnosti.

    Laboratorijski testovi

    Pre planiranih laboratorijskih testova krvi ili urina, recite svom lekaru ili licu koje Vam uzima krv da uzimate


    oralne kontraceptive, jer oni mogu da utiču na rezultate nekih testova.


    Primena leka Regulon u periodu trudnoće i dojenja

    Ako ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate da imate bebu, pitajte svog lekara ili farmaceuta za savet pre uzimanja ovog leka.


    Ovaj lek ne treba koristiti tokom trudnoće.

    Ako se trudnoća dogodi ili se sumnja na trudnoću dok traje terapija lekom Regulon, prekinite terapiju i odmah se obratite lekaru.


    S obzirom da se aktivna supstanca leka može naći u majčinom mleku i smanjiti količinu mleka, upotreba leka Regulon se ne preporučuje tokom dojenja.


    Uticaj leka Regulon na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

    Regulon ne utiče na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinom.


    Važne informacije o nekim sastojcima leka Regulon

    Lek Regulon sadrži laktozu

    Ako Vam je Vaš lekar rekao da imate netoleranciju na neke šećere, pitajte ga za savet pre početka terapije.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK REGULON


Trebalo bi da uzmete jednu tabletu Regulona dnevno, bez prekida 21 dan. Nakon toga treba da usledi pauza: 7 dana bez uzimanja tableta.

Za vreme sedmodnevne pauze dobićete krvarenje slično menstrualnom.


Zaštita od trudnoće može biti smanjena. Uzmite propuštenu tabletu čim je se setite, a sledeću tabletu treba da uzmete u uobičajenom terminu (to može značiti da treba da uzmete 2 tablete u istom danu ili čak u isto vreme). Nakon toga se pridržavajte pravila „sedmodnevne dodatne mere kontracepcije“.


Ako naglo prestanete da uzimate lek Regulon


Nije primenljivo.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Regulon film tablete, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Sledeća neželjena dejstva su zabeležena prilikom terapije lekom Regulon, naročito tokom prvih meseci uzimanja tableta. Obično su se povlačila nakon nekog vremena (vreme prilagođavanja).

  Neželjena dejstava označena sa * su detaljnije objašnjena u Odeljku 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Regulon – Tablete za kontracepciju i tromboza; Tablete za kontracepciju i rak; Ostala stanja).


  Česta neželjena dejstva (javljaju se kod više od jedne od 100 korisnica):

  Depresivno raspoloženje, glavobolja, mučnina, bol u dojkama, osetljivost dojki, promene u težini tela, nepodnošenje kontaktnih sočiva, povećanje krvnog pritiska*, zadržavanje tečnosti, promene libida, migrena, povraćanje, osip, erythema nodosum, neredovno vaginalno krvarenje*, iscedak iz dojki, promene u vaginalnom sekretu.


  Retka neželjena dejstva (javljaju se kod manje od jedne od 1000 korisnica):

  Reakcije preosetljivosti, sistemski eritemski lupus (SEL, bolest koja zahvata mnoge delove tela),


  venski tromboembolijski poremećaji (stvaranje ugruška u venama)*, arterijski tromboembolijski poremećaji*, poremećaji kože (žućkastosmeđa prebojenost lica – hloazma, gestacioni herpes), rak dojke*, kancer grlića cerviksa*, benigni tumor jetre*, maligni tumor jetre*, smanjenje tolerancije na glukozu*, porfirija, hipertenzija, pankreatitis, Kronova bolest, ulcerativni kolitis, holelitijaza, holestatska žutica, gubitak sluha povezan sa otosklerozom, Sidenhamova horeja.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 2. KAKO ČUVATI LEK REGULON


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine

  Nemojte koristiti lek Regulon posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 30 °C u originalnom pakovanju. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Regulon


Aktivne supstance: 150 mikrograma dezogestrela i 30 mikrograma etinilestradiola u jednoj film tableti. Ostali sastojci su:

Jezgro tablete: magnezijum-stearat; α-tokoferol;

silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; stearinska kiselina;

povidon;

skrob, krompirov; laktoza, monohidrat.


Film obloga: propilenglikol; makrogol 6000; hipromeloza.

Kako izgleda lek Regulon i sadržaj pakovanja


Regulon film tablete su okrugle, bikonveksne film tablete bele do skoro bele boje, prečnika 6 mm, sa utisnutom oznakom "P8" na jednoj strani, i "RG" na drugoj strani.

21 film tableta se nalazi u PVC/PVDC aluminjumskom blisteru.

1 ili 3 blistera su upakovana u savijenoj štampanoj kartonskoj kutiji. Veličina pakovanja: 1x21, 3x21 film tablete.

Ne moraju sve veličine pakovanja biti u prometu.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

Predstavništvo Richter Gedeon Nvrt., Vladimira Popovića 6, Beograd, Srbija.


Proizvođač: Gedeon Richter Plc., H-1103 Budimpešta, Gvömrői út 19-21, Mađarska.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Regulon film tablete 1x21 515-01-03550-13-001 od 20.03.2014.

Regulon film tablete 3x21 515-01-03551-13-001 od 20.03.2014.