Početna stranica Početna stranica

Rowachol
levomentol, menton, alfa-pinen, beta-pinen, borneol, kamfen, cineol

UPUTSTVO ZA LEKRowachol, 32 mg/6 mg/13,6 mg/3,4 mg/5 mg/5 mg/2 mg, gastrorezistentne kapsule, meke

levomentol/menton/alfa-pinen/beta-pinen/borneol/kamfen/cineol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.

Sastav želatinske kapsule: želatin, glicerol (85%), natrijum-etilparahidroksibenzoat, natrijum- propilparahidroksibenzoat i natrijum bakar hlorofilin (100% rastvoran u vodi).


Kako izgleda lek Rowachol i sadržaj pakovanja

Gastrorezistentna kapsula, meka. Zelene kapsule sferičnog oblika.


Unutrašnje pakovanje leka je PVC/PVDC/Al blister u kome se nalazi 10 gastrorezistentnih kapsula, mekih. Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 5 blistera sa po 10 gastrorezistentnih kapsula, mekih i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

MAKLER DOO BEOGRAD, Beogradska 39/7, Beograd


Proizvođač

ROWA PHARMACEUTICALS LTD, Newtown, Bantry, Co. Cork, Irska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Novembar, 2021.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

515-01-00640-21-001 od 04.11.2021.