Početna stranica Početna stranica

VAIRA-V
olanzapin

UPUTSTVO ZA PACIJENTA


▲VAIRA - V, 5 mg, oralna disperzibilna tableta, 28 x 5 mg

▲VAIRA - V, 10 mg, oralna disperzibilna tableta, 28 x 10 mg


Proizvođač: Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Adresa: Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Adresa: Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


▲VAIRA - V 5 mg oralna disperzibilna tableta

▲VAIRA - V 10 mg oralna disperzibilna tableta


INN: olanzapin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek VAIRA -V i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek VAIRA-V

 3. Kako se upotrebljava lek VAIRA- V

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek VAIRA -V

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK VAIRA-V I ČEMU JE NAMENJEN

  VAIRA-V oralne disperzibilne tablete spadaju u grupu lekova koji se zovu antipsihotici.


  VAIRA-V se koristi za lečenje bolesti praćenih sledećim simptomima: halucinacijama (osoba čuje, vidi ili oseća stvari koje nisu stvarne), izražava pogrešna uverenja (ili verovanja), neuobičajenu sumnjičavost i povlačenje u sebe. Osobe sa ovom bolešću takođe se mogu osećati potišteno (depresivno), uznemireno (anksiozno) ili napeto.


  VAIRA-V se koristi za lečenje stanja sa simptomima kao što su: osećanje povišenog raspoloženja, viška energije, manjka potrebe za snom, brzim govorom sa mnoštvom ideja i ponekad ozbiljnom razdražljivošću. Takođe je i stabilizator raspoloženja koji sprečava dalju pojavu stanja povišenog i sniženog (potištenog) raspoloženja, koji su povezani sa ovom bolešću i onemogućuju normalne funkcije.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VAIRA-V

  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Nemojte uzimati VAIRA-V ukoliko:

  • ste preosetljivi na olanzapin ili neki od pomoćnih sastojaka leka. Alergijska reakcija može se prepoznati kao osip, svrab, otok lica, usana ili kratak dah. Ukoliko Vam se to dogodilo, obratite se Vašem lekaru;

  • ste prethodno imali dijagnostikovane probleme sa očima kao što su neke vrste glaukoma (povećan očni pritisak).


   Kada uzimate lek VAIRA-V, posebno vodite računa:

  • lekovi iz ove grupe mogu prouzrokovati neuobičajene pokrete, uglavnom lica ili jezika.

   Obavestite Vašeg lekara ukoliko se to i Vama dogodi posle uzimanja VAIRE-V;

  • veoma retko lekovi iz ove grupe mogu izazvati kombinaciju povišene telesne temperature, ubrzanog disanja, znojenja, ukočenosti mišića, usporenosti ili pospanosti. Ukoliko se kod Vas pojave ovi simptomi, odmah o tome obavestite Vašeg lekara;

  • VAIRA-V nije namenjena lečenju starijih bolesnika sa demencijom zbog pojave mogućih ozbiljnih neželjenih dejstava.


   Odmah obavestite Vašeg lekara ukoliko bolujete od bilo koje od dole navedenih bolesti:

  • šećerne bolesti;

  • bolesti srca;

  • bolesti jetre ili bubrega;

  • Parkinsonove bolesti;

  • epilepsije;

  • problema sa prostatom;

  • vezanih creva (paralitički ileus);

  • bolesti krvi;

  • moždanog udara ili malog moždanog udara (prolazni simptomi moždanog udara).


   Ukoliko bolujete od demencije Vi ili osoba koja o Vama vodi računa (rođak) neka obavesti Vašeg


   lekara ukoliko ste bilo kada imali moždani udar ili mali moždani udar.

   Ukoliko imate više od 65 godina, Vaš lekar može uvesti redovnu kontrolu krvnog pritiska kao rutinsku meru opreza.


   Ne preporučuje se primena VAIRE-V osobama mlađim od 18 godina.


   Primena drugih lekova


   Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


   Dok uzimate lek VAIRA-V, uzimajte samo one lekove koje Vam Vaš lekar preporuči. Obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate sledeće lekove:

   • za lečenje depresije (antidepresivi), uznemirenosti (anksiolitici) ili za uspavljivanje (trankvilizeri) - u kombinaciji sa lekom VAIRA-V mogu da dovedu do pojave pospanosti;

   • fluvoksamin (antidepresiv) ili ciprofloksacin (antibiotik) - možda će biti neophodno korigovati dozu leka VAIRA-V;

   • lekove za lečenje Parkinsonove bolesti.


   Uzimanje leka VAIRA-V sa hranom ili pićima

   Lek VAIRA-V se može uzimati sa ili bez hrane.


   Ne uzimajte alkohol tokom lečenja lekom VAIRA-V, jer istovremena primena može dovesti do pospanosti.


   Primena leka VAIRA-V u periodu trudnoće i dojenja

   Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


   Trudnoća

   Obavestite Vašeg lekara ukoliko ste trudni ili mislite da ste trudni. Lek VAIRA-V ne primenjujte

   ukoliko ste trudni dok se prethodno ne konsultujete sa Vašim lekarom.


   Sledeći simptomi mogu se pojaviti kod novorođenčadi čije su majke uzimale lek VAIRA-V u zadnjem tromesečju trudnoće: tremor (drhtanje), grčeve i/ili slabost mišića, pospanost, razdražljivost, probleme sa disanjem i otežano dojenje. Ukoliko se kod Vaše bebe razviju prethodno navedeni simptomi, obavestite Vašeg lekara.


   Dojenje

   Nemojte uzimati lek VAIRA-V ukoliko dojite, jer male količine leka mogu de se nađu u majčinom mleku.


   Uticaj leka VAIRA-V na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Snažan uticaj na psihofizičke sposobnosti; za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ni rad sa mašinama.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka VAIRA-V


   Bolesnici koji ne smeju da uzimaju fenilalanin moraju da znaju da lek VAIRA-V sadrži aspartam, koji je izvor fenilalanina. Može biti štetan za bolesnike sa fenilketonurijom.

   Bolesnici koji ne smeju da uzimaju manitol moraju da znaju da lek VAIRA-V sadrži manitol.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VAIRA-V


  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek VAIRA-V. Ne prekidajte tretman dok se ne posavetujete sa Vašim lekarom iako je nastupilo poboljšanje bolesti.


  Uvek uzimajte lek VAIRA-V tačno onako kako Vam je Vaš lekar propisao.Ukoliko niste sigurni kako da uzimate ovaj lek, neophodno je da proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Vaš lekar će Vam reći koliko VAIRA-V oralnih disperzibilnih tableta ćete uzeti i koliko dugo ćete ih uzimati.


  Dnevna doza leka VAIRA-V je između 5 i 20 mg. Posavetujte se sa Vašim lekarom ukoliko Vam se simptomi bolesti vrate, ali nemojte da prestanete sa uzimanjem leka VAIRA-V, osim ako Vam to ne preporuči Vaš lekar.


  VAIRA-V oralne disperzibilne tablete su za oralnu primenu.


  Lek VAIRA-V se primenjuju jednom na dan prema savetu Vašeg lekara. Potrudite se da uzmete Vaše tablete svaki dan u isto vreme. Nije važno da li ih uzimate sa ili bez hrane.


  VAIRA-V oralne disperzibilne tablete se lako lome, pa pažljivo postupajte sa njima. Nemojte uzimati tablete mokrim rukama jer se mogu polomiti.


  Pažljivo izvadite tabletu iz blistera i stavite je u usta.


  Tableta će se brzo otopiti i Vi je možete lako progutati. Takođe, tabletu možete otopiti u punoj čaši vode, čaši soka od pomorandže ili jabuke, mleku ili kafi. Moguće je da mešavina u nekim pićima promeni boju i postane mutna. Mešavinu promešajte i popijte odmah.


  Ako ste uzeli više leka VAIRA-V nego što je trebalo

  Bolesnici koji su uzeli više leka nego što je trebalo imali su sledeće simptome: ubrzani rad srca, uznemirenost-agresivnost, otežan govor, neuobičajeni pokreti (naročito lica ili jezika) i različite stepene

  poremećaja svesti. Ostali simptomi mogu biti: akutna konfuzija (delirijum), epileptični napadi, koma, kombinacija povišene telesne temperature, ubrzanog disanja, znojenja, grčeva u mišićima, usporenosti

  ili pospanosti, usporenog disanja, aspiracije sadržaja u disajni trakt, visokog ili niskog krvnog pritiska i poremećaja srčanog ritma.

  Odmah se obratite Vašem lekaru ili idite u najbližu zdravstvenu ustanovu. Sa sobom ponesite kutiju leka VAIRA-V ili Uputstvo za primenu leka, kako bi zdravstveno osoblje znalo koji ste lek uzeli.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek VAIRA-V

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

  Ukoliko ste propustili da uzmete lek VAIRA-V uzmite ga što pre. Nemojte uzeti dve doze u jednom danu.


  Ukoliko imate bilo kavo pitanje o načinu primene leka obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek VAIRA-V

  Nemojte sami da prestanete da uzimate lek VAIRA V iako se bolje osećate. Veoma je važno da nastavite da uzimate lek sve dok Vam Vaš lekar ne kaže da prestanete. Ukoliko naglo prestanete sa

  uzimanjem leka VAIRA-V mogu se pojaviti sledeći simptomi: znojenje, nesanica, tremor (drhtanje), uznemirenost (anksioznost), mučnina i povraćanje. Vaš lekar Vam može postepeno smanjivati dozu, do

  potpunog prestanka lečenja.


  U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primenom leka VAIRA-V, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i ostali lekovi i lek VAIRA-V može imati neželjena dejstva, ali ne moraju svi da ih imaju.


  Veoma česta neželjena dejstva (javljaju se kod više od 1 na 10 ljudi):

  • porast telesne težine;

  • pospanost;

  • povećanje nivoa prolaktina u krvi.


   Česta neželjena dejstva (javljaju se kod više od 1 na 100, a manje od 1 na 10 ljudi):

   • promene broja pojedinih krvnih zrnaca i nivoa masnoće u krvi;

   • porast nivoa šećera u krvi i mokraći;

   • pojačan osećaj gladi;

   • vrtoglavica;

   • nemir;

   • drhtanje (tremor);

   • ukočenost ili spazam (grč) mišića, uključujući pokrete očiju;

   • otežan govor;

   • neuobičajeni pokreti (naročito jezika i lica);

   • zatvor;

   • suva usta;

   • osip;

   • gubitak snage;

   • izražen umor;

   • zadržavanje tečnosti sa otokom ruku, gležnjeva ili stopala;

   • u početnim fazama lečenja neki bolesnici mogu osećati vrtoglavicu ili nesvesticu (sa


    usporenim radom srca), posebno kod ustajanja iz ležećeg ili sedećeg položaja. Ovo prolazi samo od sebe. Ukoliko ne prođe obratite se Vašem lekaru;

   • poremećaj seksualne funkcije, kao što je smanjenje seksualne želje (libido) kod muškaraca i žena ili poremećaj erekcije kod muškaraca.


    Povremena neželjena dejstva (javljaju se kod više od 1 na 1000, a manje od 1 na 100 ljudi):

   • usporen rad srca;

   • preosetljivost na sunčevu svetlost;

   • nemogućnost kontrole mokrenja (urinarna inkontinencija);

   • gubitak kose;

   • nedostatak ili poremećaj menstrualnog ciklusa;

   • promene u grudima kod muškaraca i žena, kao što su lučenje mleka kod žena koje ne doje i rast grudi kod muškaraca.


    Nepoznata učestalost:

  • alergijske reakcije( npr. otok usta, ždrela, svrab, osip);

  • šećerna bolest ili njeno pogoršanje, povremeno sa ketoacidozom (ketoni u krvi ili mokraći) ili komom;

  • sniženje normalne telesne temperature;

  • konvulzije (epileptički napadi), obično povezani sa prethodnom dijagnozom epilepsije;

  • kombinacija povišene telesne temperature, ubrzanog disanja, znojenja, mišićne ukočenosti, usporenosti ili pospanosti;

  • grčevi očnih mišića koji prouzrokuju kolutajuće pokrete oka;

  • poremećaji srčanog ritma;

  • iznenadna neobjašnjiva smrt;

  • krvni ugrušci kao duboka venska tromboza noge ili krvni ugrušak u plućima;

  • upala gušterače koja prouzrokuje jak bol u stomaku, povišenu telesnu temperaturu i mučninu;

  • bolest jetre koja se manifestuju kao žuta prebojenost kože i beonjača;

  • mišićna bolest koja se manifestuje neobjašnjivim bolovima u mišićima;

  • poteškoće pri mokrenju;

  • produžena i/ili bolna erekcija.


   Kod starijih bolesnika sa demencijom za vreme uzimanja olanzapina, može doći do: moždanog udara, upale pluća, nemogućnosti kontrolisanog mokrenja, padova, izraženog umora, vidnih halucinacija (priviđenja), povišene telesne temperature, crvenila kože i problema sa hodanjem. Zabeleženi su i neki smrtni ishodi u ovoj grupi bolesnika.


   Kod bolesnika sa Parkinsonovom bolesti lek VAIRA-V može pogoršati simptome bolesti.


   Retko kada žene koje uzimaju lekove ove vrste tokom dužeg vremena mogu početi da luče mleko i imaju neredovnu menstruaciju ili nepravilne cikluse. Ukoliko ovo potraje, obratite se Vašem lekaru.


   Ukoliko ste primetili neko od navedenih ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, molimo Vas da obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK VAIRA-V


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 2 godine.

  Lek se ne sme primeniti nakon isteka roka upotrebe koji je utisnut na pakovanju! Čuvanje

  Lek čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju.


  Lekovi se ne smeju odlagati putem kućnih otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte farmaceuta kako da odložite lekove koji Vam više nisu potrebni. Takvim ponašanjem čuvamo našu okolinu.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek VAIRA-V


Aktivna supstanca je olanzapin.

Jedna VAIRA-V 5 mg oralna disperzibilna tableta sadrži 5 mg olanzapina. Jedna VAIRA-V 10 mg oralna disperzibilna tableta sadrži 10 mg olanzapina. Pomoćne supstance:

manitol (E421); krospovidon; aspartam (E951); silicijum dioksid, koloidni, bezvodni; natrijum

stearil fumarat; aroma pomorandže.


Kako izgleda lek VAIRA -V i sadržaj pakovanja


VAIRA-V 5 mg oralna disperzibilna tableta je žuta, okrugla, ravna, sa oznakom 5 na jednoj strani. VAIRA-V 5 mg oralna disperzibilna tableta: 28 (2x14) tableta u OPA/Al/PVC//Al blisteru, u kutiji.


VAIRA-V 10 mg oralna disperzibilna tableta je žuta, okrugla, ravna, sa oznakom 10 na jednoj strani.

VAIRA-V 10 mg oralna disperzibilna tableta: 28 (4x7) tableta u OPA/Al/PVC//Al blisteru, u

kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Predstavništvo Belupo, lijekovi i kozmetika d.d. Mosorska 1, 11000 Beograd, Republika Srbija


Belupo, lijekovi i kozmetika d.d.

Danica 5, 48000 Koprivnica, Republika Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje samo na lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


VAIRA-V 5 mg: 515-01-0097-11-003 od 04.01. 2012.


VAIRA-V 10 mg: 515-01-0100-11-002 od 04.01. 2012.