Početna stranica Početna stranica

Dexamytrex, mast za oči
deksametazon, gentamicin

UPUTSTVO ZA LEK


DEXAMYTREX MAST ZA OČI, 0.3mg/g + 5mg/g

Pakovanje: ukupno 3g, tuba, 1 x 3 g

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: DR.GERHARD MANN, CHEM.- PHARM.FABRIK GMBH


Adresa: Brunsbütteler Damm 165-173, Berlin, Nemačka


Podnosilac zahteva: MEDILENS DOO


Adresa: Savki trg 9. Beograd


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik DEXAMYREX, 0.3mg/g + 5mg/g , mast za oči INN: deksametazon, gentamicin


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Dexamytrex, mast za oči i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Dexamytrex

 3. Kako se upotrebljava lek Dexamytrex

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Dexamytrex

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DEXAMYTREX, MAST ZA OČI I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek je namenjen za okularnu upotrebu za odrasle i decu


  Sastav

  1 g masti sadrži : deksametazon 0.3 mg, glukokortikoid i gentamicin sulfat 5.0 mg, antibiotik, aminoglikozid .

  Pakovanje

  Tuba, plastična sa kapaljkom i zavrtnjem sa navojem, 1 x 3 g

  Kako lek Dexamytrex, mast za oči deluje

  Aktivni sastojak gentamicin je antibiotik, aminoglikozid koji deluje baktericidno,

  tj. deluje protiv bakterija koje izazivaju infekciju oka, a drugi aktivni sastojak deksametazon - glukokortikoid deluje protivzapaljenski.

  Kada se lek Dexamytrex upotrebljava

  Dexamytrex, mast za oči se upotrebljava za lečenje infekcija prednjeg dela

  oka izazvanih bakterijama osetljivim na gentamicin, npr. bakterijsko zapaljenje vežnjače, rožnjače – bez oštećenja epitela i ivice očnog kapka sa veoma izraženim zapaljenjem, kao i za lečenje zapaljenja alergijske prirode sa superinfekcijom vežnjače i ivice očnog kapka.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DEXAMYTREX


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, ako imate neku hroničnu bolest ili neki poremećaj metabolizma, ako ste preosetljivi na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Dexamytrex ne smete koristiti:


  Dexamytrex mast za oči se ne sme primenjivati kod akutnih gnojnih oboljenja prednjeg dela oka; kod površinskih herpetičnih infekcija rožnjače, kod povreda i pojave čira rožnjače, tuberkuloze oka, gljivičnih infekcija oka, glaukoma uskog i širokog ugla i kod preosetljivosti na jedan od sastojaka leka.

  Dexamytrex mast za oči se ne sme koristiti kod virusnih infekcija oka.


  Kada uzimate lek Dexamytrex, posebno vodite računa:


  Lek Dexamytrex se sme koristiti SAMO posle konsultacije s lekarom. Kod nedijagnostikovanog crvenila oka nikada ne treba koristiti lokalno kortikosteroide, jer neadekvatna primena može da dovede do ulceracije rožnjače, sa mogućim oštećenjem vida i čak gubitkom vida.

  Lokalna primena kortikosteroida može maskirati virusne i gljivične infekcije.

  Kortikosteroide ne treba primenjivati duže od sedam dana osim u slučajevima kada je to lekar propisao (neophodna je redovna kontrola očnog pritiska). Kortikosteroidi mogu izazvati istanjenje rožnjače naročito u patološkim stanjima kada mogu izazvati probijanje rožnjače i beonjače.

  Prilikom propisivanja leka neophodno je imati u vidu moguću ulogu kortikosteroida


  u razvoju katarakte. Neophodna je kontrola sočiva.

  Budite veoma obazrivi ako lek dajete deci mladjoj od dve godine, jer nema podataka

  o bezbednosti primene ovog leka kod dece tog uzrasta.

  Za vreme tarapije lekom Dexamytrex – mast za oči, ne smete nositi kontaktna sočiva .


  Primena drugih lekova


  Imajte u vidu da se ovo odnosi i na lekove koje više ne uzimate, kao i na lekove

  koje planirate da uzimate. O ovome obavestite svog lekara ili farmaceuta, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.

  Upozorenje: Kod dodatne terapije sa drugim kapima ili mastima za oči u isto vreme,

  trebalo bi napraviti vremenski razmak oko 15 minuta izmedju primene dva različita leka. Na kraju, uvek primeniti mast za oči.


  Uzimanje leka Dexamytrex sa hranom ili pićima


  Nema značaja

  Primena leka Dexamtyrex u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom

  O sigurnosti primene leka Dexamytrex, masti za oči, u trudnoći, do sada nema nikakvih iskustava.

  Zato lek Dexamytrex, mast za oči ne bi trebalo koristiti u prva tri meseca trudnoće, a u daljem toku trudnoće samo, ukoliko lekar proceni da je od bitne važnosti za pacijentkinju, npr. u slučaju rizika od gubitka vida.

  Na osnovu neznatnog dospeća gentamicina u krvotok ne treba računati na neželjena dejstva kod odojčadi.

  Poznato je da se glukokortikoidi izlučuju u majčino mleko. Zbog toga, odmah prestati sa dojenjem, kod primene veće doze ili duže terapije lekom Dexamytrex, mašću za oči.

  Upozorenje: Obavestite svog očnog lekara, internistu ili kućnog lekara o svim lekovima, koje uzimate ili lokalno primenjujete na oku.


  Uticaj leka Dexamytrex na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Imajte u vidu da primena masti može dovesti do kratkotrajnog zamućenja vida ili nekog drugog prolaznog poremećaja funkcije vida, sačekajte da se vid izbistri i tek tada nastavite upravljanje motornim vozilom ili mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Dexamytrex

  Ovaj lek sadrži lanolin, butil-hidroksitolen, propilenglikol.Ove pomoćne supstance mogu izazvati lokalnu

  reakciju na koži (kontaktni dermatitis).


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DEXAMYTREX


  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate Dexamytrex, mast za oči. Ne prekidajte tretman dok Vam to lekar ne preporuči.

  Ukoliko mislite da Dexamytrex, mast za oči suviše slabo ili jako deluje na Vaš

  organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.

  Ukoliko Vaš lekar nije drugačije propisao, molimo Vas, pridržavajte se propisanog uputstva inače nećete postići očekivano izlečenje!

  Nanesite (istisnite) mast iz tube u dužini od 5mm, 2-3 puta dnevno i pred spavanje u konjunktivalnu kesicu donjeg očnog kapka oba oka.

  To se radi na sledeći način:

  Povucite donji kapak malo od oka i nanesite Dexamytrex, mast za oči u donji kapak vežnjače, oslobodite donji kapak i trepnite nekoliko puta da bi se lek ravnomerno rasporedio po površini oka. Ne pritiskajte kapak naglo, tako će te izbeći izbacivanje masti.

  Trajanje terapije određuje lekar, koji u razmacima, u zavisnosti od težine bolesti,

  kontroliše dejstvo leka i koji odlučuje o nastavku primene Dexamytrex, masti za oči ili o promeni terapije.

  Trajanje terapije po pravilu, ne bi trebalo da bude duže od 2 nedelje; za vreme terapije treba kontrolisati očni pritisak.


  Ako ste uzeli više leka Dexamytrex nego što je trebalo


  Kratkotrajno predoziranje lekom Dexamytrex, mast za oči ne dovodi do neželjenih dejstava.

  Ukoliko npr. dete proguta mast, ne postoji opasnost od trovanja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Dexamytrex


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite što ste preskočili da uzmete lek. Redovno nastavite sa primenom leka, u razmacima koje je preporučio lekar.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Dexamytrex


  Nećete dobiti očekivano dejstvo leka


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i lek Dexamytrex, mast za oči može imati neželjena dejstva.

  Ako se lek ne primenjuje u skladu s ovim uputstvom, kod dugotrajne terapije

  može doći do povećanja očnog pritiska (glaukom) i do zamućenosti očnog sočiva (katarakta). U retkim slučajevima moguće je lako peckanje tretiranog oka i to samo kratkotrajno.

  U pojedinim slučajevima primećeno je proširenje zenice.

  Ako dodje do povrede rožnjače, primenom Dexamytrex masti, može doći do smetnji


  u zarastanju rane.

  Kod bolesti oka koje izazivaju tanjenje rožnjače ili beonjače, kortikosteroidi mogu da dovedu do još većeg njihovog tanjenja, pa čak i do perforacije.

  Mogu se javiti reakije preosetljivosti kao što su otok kapka i konjuktive, svrab, hiperemija konjuktive i kontaktni ekcem.

  Ako primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na lek Dexamytrex, a oni nisu pomenuti u ovom uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.

 5. KAKO ČUVATI LEK DEXAMYTREX


  Držati lek Dexamytrex, mast za oči, van domašaja dece!


  Rok upotrebe


  –Rok upotrebe: 3 godine.

  –Rok upotrebe nakon prvog otvaranja tube: 6 nedelja. Čuvati na temperature do 25 ºC.

  - Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju,

  (videti na ivici kutije i na etiketi).


  Čuvanje


  Lek čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25 ºC.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Dexamytrex


Sadržaj aktivnih supstanci

1 g masti sadrži 0.3 mg deksametazona i 5.0 gentamicin-sulfata .

Sadržaj pomoćnih supstanci

Hlorbutanol,hemihidrat;

miristil alkohol (1-tetradekanol); lanolin,bezvodni;

parafin, tečni; parafin, beli, meki ; D,L-alfa-tokoferol;

Oxynex 2004 (sastav:butil-hidroksitoluen (E321), askorbilpalmitat, limunska kiselina monohidrat, glicerolmonostearat, propilenglikol, voda).


Kako izgleda lek Dexamytrex i sadržaj pakovanja

Izgled masti : homogena, poluprovidna mast, svetložute boje, meke konzistencije.

Pakovanje: ukupno 3g, tuba, 1 x 3 g

Posebne mere uništavanja neupotrebljenog leka ili ostatka leka

Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

MEDILENS D.O.O.

Savski trg 9. Beograd

Proizvodjač:

Dr Gerhard Mann, Chem –pharm,Fabrik GmbH. Brunsbuteller Damm 165-173, Berlin, Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Septembar, 2011.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept Broj i datum dozvole:

DEXAMYTREX, mast za oči, 3 g , (0.3mg/g + 5 mg/g): 515-01-6617-10-001 od 04.11.2011