Početna stranica Početna stranica

Jevtana
kabazitaksel

UPUTSTVO ZA LEK


Jevtana, 60 mg/1,5 mL, koncentrat i rastvarač za rastvor za infuziju INN kabazitaksel


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Jevtana i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Jevtana

 3. Kako se primenjuje lek Jevtana

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Jevtana

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Jevtana i čemu je namenjen

  Lek Jevtana sadrži aktivnu supstancu kabazitaksel, koja pripada grupi lekova koji se nazivaju taksani, a koriste se za lečenje zloćudnih tumora.


  Lek Jevtana se koristi za lečenje karcinoma prostate koji napreduje i nakon što ste već primali drugu hemioterapiju. Deluje tako što zaustavlja rast i razmnožavanje ćelija.

  Kao deo terapije, takođe ćete svakog dana uzimati oralno kortikosteroidne lekove (prednizon ili prednizolon). Pitajte svog lekara za informacije o ovim drugim lekovima koje ćete uzimati.


 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Jevtana Lek Jevtana ne smete primati:

  • ako ste alergični (preosetljivi) na kabazitaksel, druge taksane ili bilo koju pomoćnu supstancu koja ulazi

   u sastav leka, uključujući polisorbat 80 (videti odeljak 6),

  • ako imate nizak broj belih krvnih zrnaca (broj neutrofila manji ili jednak 1500/mm3),

  • ako imate teško oštećenje funkcije jetre,

  • ako ste nedavno primili ili treba da primite vakcinu protiv žute groznice.


   Lek Jevtana ne smete da primate ako se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, razgovarajte sa Vašim lekarom pre primene leka Jevtana.


   Upozorenja i mere opreza


   Pre svake primene leka Jevtana, neophodno je uraditi analizu krvi kako bi se proverilo da li imate dovoljan broj krvnih zrnaca (ćelija) i odgovarajuću funkciju jetre i bubrega kako biste mogli da primite lek Jevtana.


   Odmah obavestite svog lekara:

  • ako imate povišenu telesnu temperaturu. Tokom terapije lekom Jevtana veća je verovatnoća da će Vam se smanjiti broj belih krvnih zrnaca. Lekar će Vam pratiti analize krvi i opšte zdravstveno stanje, zbog mogućih znakova infekcije. Može Vam dati druge lekove za održavanje broja krvnih zrnaca. Kod osoba sa malim brojem krvnih zrnaca mogu da se razviju po život opasne infekcije. Najraniji znak infekcije može biti povišena telesna temperatura i zato ukoliko je dobijete, odmah obavestite svog lekara.

  • ako ste ikad imali bilo kakvu alergiju. Tokom terapije lekom Jevtana mogu se razviti teške alergijske reakcije.

  • ako imate tešku ili dugotrajnu dijareju, ako imate mučninu ili povraćanje. Bilo šta od navedenog može dovesti do teške dehidratacije. Lekar može zbog toga da Vam propiše određenu terapiju.

  • ako imate osećaj utrnulosti, bockanja, peckanja ili smanjen osećaj u rukama ili stopalima,

  • imate bilo kakav problem sa krvarenjem iz creva ili imate promene u boji stolice ili bol u želucu. Ukoliko su krvarenje ili bol ozbiljni, Vaš lekar će prekinuti lečenje lekom Jevtana. To je zato što Jevtana može da poveća rizik od krvarenja ili da doprinese razvoju perforacije (otvora) u zidu creva.

  • ako imate problema sa bubrezima.

  • ako tokom terapije imate problema sa jetrom.

  • ako dođe do bilo kakvog značajnog povećanja ili smanjenja dnevnog volumena urina.

  • imate krv u urinu.


   Ako se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas, odmah obavestite lekara. Lekar će Vam možda smanjiti dozu leka Jevtana ili prekinuti lečenje.


   Drugi lekovi i lek Jevtana


   Obavestite Vašeg lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući lekove koji se izdaju bez lekarskog recepta. To je zato što

   neki lekovi mogu da utiču na dejstvo leka Jevtana ili lek Jevtana može da utiče na dejstvo drugih lekova. U ove lekove spadaju:

   • ketokonazol, rifampicin (koriste se za lečenje infekcija);

   • karbamazepin, fenobarbital ili fenitoin (koriste se u terapiji epilepsije);

   • kantarion (Hypericum perforatum) - biljni lek protiv depresije i drugih stanja;

   • statini, kao što su simvastatin, lovastatin, atorvastatin, rosuvastatin ili pravastatin (koriste se u terapiji povišenog holestrola u krvi);

   • valsartan (koristi se u terapiji hipertenzije);

   • repaglinid (koristi se u terapiji šećerne bolesti).


   Razgovarajte sa svojim lekarom pre vakcinacije, dok ste na terapiji lekom Jevtana.


   Trudnoća , dojenje i plodnost


   Lek Jevtana ne treba primenjivati kod trudnica ili kod žena u reproduktivnom periodu koje ne koriste kontracepciju.

   Lek Jevtana ne treba primenjivati u periodu dojenja.


   Koristite prezervativ tokom polnog odnosa ako je Vaša partnerka trudna ili može zatrudneti. Aktivna supstanca leka Jevtana može biti prisutna u semenoj tečnosti i može uticati na fetus.

   Savetuje se da ne planirate potomstvo tokom lečenja i do 6 meseci nakon prestanka terapije i da potražite savet o konzerviranju sperme pre lečenja, jer lek Jevtana može uticati na plodnost muškarca.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Može se dogoditi da se osećate umorno ili da imate vrtoglavicu tokom lečenja ovim lekom. Ako se to dogodi, nemojte upravljati vozilom ili rukovati alatima i mašinama dok se ne budete osećali bolje.


   Lek Jevtana sadrži etanol


   Ovaj lek sadrži 15% v/v etanola (alkohol), što odgovara količini od 14 mL piva ili 6 mL vina. Lek može biti štetan za osobe koje boluju od alkoholizma.

   Mora se obratiti pažnja u lečenju visoko rizičnih grupa pacijenata, kao što su pacijenti sa bolestima jetre ili epilepsijom.

 3. Kako se primenjuje lek Jevtana Uputstva za primenu

  Pre primene leka Jevtana, dobićete lekove protiv alergije kako bi se smanjio rizik od alergijskih reakcija.

  • Lek Jevtana primeniće Vam lekar ili medicinska sestra.


  • Lek Jevtana se mora pripremiti (razblažiti) pre primene. Praktične informacije o rukovanju i primeni leka Jevtana za lekare, medicinske sestre i farmaceute nalaze se u ovom uputstvu.


  • Lek Jevtana ćete primiti u bolnici, putem infuzije u jednu od vena (intravenski), u trajanju od oko jedan sat.


  • Kao deo terapije, takođe ćete svaki dan uzimati kortikosteroide (prednizon ili prednizolon) oralno.


   Koliko leka treba uzeti i koliko često

  • Uobičajena doza zavisi od telesne površine pacijenta. Lekar će izračunati telesnu površinu u kvadratnim metrima (m2) i odrediti dozu koju treba da primite.


  • Obično ćete primati infuziju jedanput, svake tri nedelje.

   Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa primenom leka Jevtana obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Odmah se obratite lekaru ako uočite bilo koju od sledećih neželjenih reakcija:

  • visoka telesna temperatura; ovo neželjeno dejstvo je veoma često (može da se javi kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  • znatan gubitak telesne tečnosti (dehidracija); ovo neželjeno dejstvo je često (može da se javi kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek); može se javiti ako imate tešku ili dugotrajnu dijareju (proliv), ili

   visoku telesnu temperaturu ili povraćanje.

  • jak bol u želucu ili bol u želucu koji ne prolazi. Ovo se može dogoditi ako imate otvor u zidu želuca, jednjaka, tankog ili debelog creva (gastrointestinalne perforacije). Ovo može dovesti do smrti.


   Ako se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas, odmah se obratite svom lekaru.


   Ostala neželjena dejstva:


   Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca (anemija) ili belih krvnih zrnaca (koja su važna u borbi protiv infekcija)

  • smanjenje broja trombocita (što uzrokuje povećani rizik od krvarenja)

  • gubitak apetita (anoreksija)

  • promene osećaja ukusa

  • kratak dah

  • kašalj

  • nelagodnost u želucu, uključujući mučninu, povraćanje, dijareju ili zatvor

  • bol u trbuhu

  • kratkotrajni gubitak kose (u većini slučajeva trebalo bi da se vrati normalan rast kose)

  • bol u leđima

  • bolovi u zglobovima

  • krv u mokraći

  • osećaj umora, slabost ili nedostatka energije


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • infekcija mokraćnih puteva

  • smanjenje broja belih krvnih zrnaca povezano sa visokom telesnom temperaturom i infekcijom

  • osećaj utrnulosti, bockanja, peckanja ili smanjen osećaj u rukama i stopalima

  • vrtoglavica

  • glavobolja

  • snižen ili povišen krvni pritisak

  • osećaj nelagodnosti u želucu, gorušica ili podrigivanje

  • bol u želucu

  • hemoroidi

  • spazam mišića

  • bolno ili često mokrenje

  • urinarna inkontinencija

  • bubrežna bolest ili problemi sa bubrezima

  • ranice u ustima ili na usnama

  • infekcije ili rizik od infekcija

  • visoka koncentracija šećera u krvi

  • niska koncentracija kalijuma u krvi

  • mentalna konfuzija

  • osećaj anksioznosti

  • neuobičajen osećaj ili gubitak osećaja ili bol u rukama i stopalima

  • zujanje u ušima

  • problemi sa ravnotežom

  • ubrzan ili nepravilan rad srca

  • krvni ugrušak u nozi

  • osećaj vrućine ili crvenila na koži

  • bol u ustima ili grlu

  • rektalno krvarenje

  • crvenilo kože

  • osećaj nelagodnosti ili bola u mišićima

  • oticanje stopala ili nogu

  • jeza


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • zapaljenje bešike, koje se može javiti ukoliko ste prethodno bili izloženi terapiji zračenjem mokraćne bešike (cistitis usled zapaljenske reakcije u području koje je prethodno bilo podvrgnuto zračenju)


   Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

  • intersticijalna bolest pluća (zapaljenje pluća koje uzrokuje kašalj i otežano disanje)


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, ili farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Jevtana

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Jevtana posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon

  „Važi do“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 30 °C. Ne čuvati u frižideru.


  Podaci o uslovima čuvanja i roku upotrebe leka nakon prvog otvaranja i početnog razblaživanja i finalnog razblaživanja, navedeni su u delu " SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA“

  Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Jevtana

Aktivna supstanca je kabazitaksel. Jedan mililitar koncentrata za rastvor za infuziju sadrži 40 mg kabazitaksela. Jedna bočica sa koncentratom sadrži 60 mg kabazitaksela.

Pomoćne supstance:

Koncentrat za rastvor za infuziju: polisorbat 80 i limunska kiselina. Rastvarač za rastvor za infuziju: 96% etanol i voda za injekcije.


Napomena: obe bočice leka Jevtana i bočica sa koncentratom 60 mg/1,5 mL (volumen punjenja: 73,2 mg kabazitaksela /1,83 mL) i bočica sa rastvaračem (volumen punjenja: 5,67 mL) sadrže dodatnu količinu punjenja („overfill“) kako bi se nadoknadio gubitak tečnosti tokom pripreme. Dodatna količina osigurava da se nakon razblaživanja CELOKUPNIM sadržajem priloženog rastvarača, dobije rastvor koji sadrži

10 mg/mL kabazitaksela.


Kako izgleda lek Jevtana i sadržaj pakovanja


Izgled:

Lek Jevtana je koncentrat i rastvarač za rastvor za infuziju (sterilni koncentrat). Koncentrat je bistar, žut do smeđežut uljani rastvor.

Rastvarač je bistar i bezbojan rastvor.


Unutrašnje pakovanje leka je:


Preporučuje se profilaksa antiemeticima koji se mogu uzeti oralno ili intravenski, prema potrebi.


Tokom lečenja pacijentima treba obezbediti adekvatnu hidrataciju, kako bi se sprečile komplikacije kao što je insuficijencija bubrega.


Doziranje

Preporučena doza leka Jevtana iznosi 25 mg/m2, primenjena kao jednočasovna intravenska infuzija na svake 3 nedelje i to u kombinaciji sa 10 mg prednizona ili prednizolona koji se uzimaju oralno svakodnevno tokom terapije.


Prilagođavanje doze

Dozu treba prilagoditi ako se kod pacijenta pojave sledeće neželjene reakcije (stepeni su određeni na osnovu Zajedničkih terminoloških kriterijuma za neželjene događaje, engl. Common Terminology Criteria for Adverse Events [CTCAE, verzija 4.0]:


Tabela 1. – Preporučeno prilagođavanje doze prema neželjenim reakcijama kod pacijenata lečenih kabazitakselom

Neželjena dejstva

Prilagođavanje doze

Produžena neutropenija stepena ≥3 (duže od 1 nedelje), uprkos odgovarajućoj terapiji koja uključuje G-CSF

Odložiti lečenje dok broj neutrofila ne dostigne

>1500 ćelija/mm3, zatim smanjiti dozu kabazitaksela sa 25 mg/m2 na 20 mg/m2

Febrilna neutropenija ili neutropenijska infekcija

Odložiti lečenje do poboljšanja ili povlačenja simptoma i dok broj neutrofila ne dosegne >1500 ćelija/mm3, zatim smanjiti dozu kabazitaksela sa 25 mg/m2 na 20 mg/m2

Dijareja stepena ≥3 ili perzistentna dijareja uprkos odgovarajućoj terapiji koja uključuje tečnost i nadoknadu elektrolita

Odložiti lečenje do poboljšanja ili povlačenja simptoma, zatim smanjiti dozu kabazitaksela sa 25 mg/m2 na 20 mg/m2

Periferna neuropatija stepena ≥2

Odložiti lečenje do poboljšanja, zatim smanjiti dozu kabazitaksela sa 25 mg/m2 na 20 mg/m2

Ukoliko pacijenti i dalje imaju bilo koje od navedenih neželjenih reakcija pri primeni doze od 20 mg/m2, može se razmotriti dalje smanjenje doze na 15mg/m2 ili prekid primene leka Jevtana. Podaci o primeni leka kod pacijenata sa dozom manjom od 20mg/m2 su ograničeni.


Posebne populacije

Pacijenti sa oštećenom funkcijom jetre

Kabazitaksel se u velikoj meri metaboliše u jetri. Kod pacijenata sa blagim oštećenjem funkcije jetre (ukupan bilirubin >1 do ≤1,5 x iznad gornje granice normalnih vrednosti (GGN) ili AST > 1,5 x GGN), potrebno je smanjiti dozu kabazitaksela na 20 mg/m2. Primenu kabazitaksela kod pacijenata sa blagim oštećenjem funkcije jetre treba sprovoditi uz oprez i pažljivo praćenje bezbednosti primene leka.

Kod pacijenata sa umerenim oštećenjem funkcije jetre (ukupan bilirubin >1,5 do ≤ 3,0 x GGN), najviša podnošljiva doza bila je 15 mg/m2. Ako je lečenje predviđeno za pacijente sa umerenim oštećenjem funkcije jetre, doza kabazitaksela ne sme preći 15 mg/m2. Međutim, pri ovoj dozi dostupni su ograničeni podaci o efikasnosti. Kabazitaksel ne treba davati pacijentima sa ozbiljnim oštećenjem funkcije jetre (ukupni bilirubin >3 xGGN (pogledajte odeljke Kontraindikacije, Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i Farmakokinetički podaci u Sažetku karakteristika leka).


Pacijenti sa oštećenom funkcijom bubrega

Kabazitaksel se minimalno izlučuje putem bubrega. Nije potrebno prilagođavanje doze za pacijente sa oštećenjem funkcije bubrega, kojima nije potrebna hemodijaliza. Pacijente koji su u terminalnoj fazi bubrežne bolesti (klirens kreatinina (CLCR < 15 mL/min/1,73 m2) prema njihovom stanju i ograničenoj dostupnosti podataka treba lečiti uz oprez i pažljivo ih nadzirati tokom lečenja ((videti odeljke Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i Farmakokinetički podaci u Sažetku karakteristika leka).


Stariji pacijenti

Nema specifičnih preporuka za prilagođavanje doze kabazitaksela prilikom primene kod starijih pacijenata (pogledajte takođe odeljke Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka, Neželjena dejstva i Farmakokinetički podaci u Sažetku karakteristika leka).


Istovremena upotreba drugih lekova

Istovremenu upotrebu drugih lekova koji su snažni induktori ili snažni inhibitori enzima CYP3A treba izbegavati. Međutim, ukoliko je pacijentima neophodna istovremena primena snažnih CYP3A inhibitora potrebno je razmotriti smanjenje doze kabazitaksela za 25% (pogledajte delove Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Pedijatrijska populacija

Ne postoji relevantna primena leka Jevtana u pedijatrijskoj populaciji.

Bezbednost primene i efikasnost leka Jevtana kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina nisu utvrđeni (pogledati odeljak Farmakodinamski podaci u Sažetku karakteristika leka).


Način primene

Za uputstvo o pripremi i primeni leka pogledajte odeljak Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom).

Ne smeju se koristiti PVC infuzioni kontejneri i poliuretanski infuzioni setovi.

Lek Jevtana se ne sme mešati sa bilo kojim drugim lekovima osim onih navedenih u delu Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom).


Kontraindikacije


Jedna bočica sadrži nominalni volumen od 4,5 mL (volumen punjenja: 5,67 mL). Ovaj volumen punjenja utvrđen je tokom razvoja leka i ta dodatna količina osigurava da se nakon dodavanja celokupnog sadržaja bočice sa rastvaračem u sadržaj bočice sa koncentratom leka Jevtana (60 mg kabazitaksela) postigne koncentracija pripremljenog rastvora od 10 mg/mL leka Jevtana.


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži jednu bočicu sa koncentratom i jednu bočicu sa rastvaračem i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Lek Jevtana sme da priprema i primenjuje samo osoblje obučeno za rukovanje citotoksičnim supstancama. Zdravstvene radnice koje su u drugom stanju ne smeju da rukuju ovim lekom. Kao i kod svih drugih antineoplastičnih supstanci potreban je oprez prilikom rukovanja i pripreme rastvora leka Jevtana, što se odnosi na primenu mera zaštite od zagađenja, upotrebu personalne zaštitne opreme (npr. rukavice) i postupke pripreme. Ako lek Jevtana u bilo kojoj fazi rukovanja dođe u dodir sa kožom, to mesto treba odmah dobro i

detaljno isprati sapunom i vodom. Ako lek Jevtana dođe u dodir sa sluzokožom, mesto treba odmah dobro i detaljno isprati vodom.

Pre dodavanja leka u infuzioni rastvor potrebno je uvek razblažiti koncentrat za rastvor za infuziju

celokupnim priloženim rastvaračem.

Pažljivo pročitajte ovaj odeljak uputstva DO KRAJA pre mešanja i razblaživanja. Lek Jevtana se pre primene mora DVA puta razblažiti. Pridržavajte se dole navedenih uputstava za pripremu.

Napomena: Obe bočice leka Jevtana, i bočica sa koncentratom 60 mg/1,5 mL (volumen punjenja: 73,2 mg kabazitaksela /1,83 mL) i bočica sa rastvaračem (volumen punjenja: 5,67 mL) sadrže dodatnu količinu punjenja (“overfill“) kako bi se nadoknadio gubitak tečnosti tokom pripreme. Dodatna količina osigurava da se nakon razblaživanja CELOKUPNIM sadržajem priloženog rastvarača, dobije rastvor koj sadrži

10 mg/mL kabazitaksela.

Sledeći postupak razblaživanja za pripremu rstvora za infuziju u dva koraka, mora se sprovesti u aseptičnim uslovima.

image

Korak 1: Početno razblaživanje koncentrata za rastvor za infuziju priloženim rastvaračem Korak 1.1

Pregledajte bočicu sa koncentratom i priloženi rastvarač. Rastvor u bočici sa koncentratom i rastvarač treba da budu bistri.


Bočica sa koncentratom (60 mg /1,5 mL)

Bočica sa rastvaračem

image

Korak 1.2

Pod aseptičnim uslovima korišćenjem šprica sa odgovarajućom iglom, izvucite celokupan sadržaj priloženog rastvarača delimično okrećući bočicu.


Bočica sa rastvaračem


image

Korak 1.3

Ubrizgajte celokupan sadržaj u odgovarajuću bočicu sa koncentratom.

Ograničite pojavu pene koliko god je to moguće tako što ćete, dok ubrizgavate rastvarač, usmeriti iglu na unutrašnju stranu bočice sa koncentratom i polako ubrizgavati.

Smeša koncentrata i rastvarača 10 mg/mL

Bočica sa rastvaračem

Nakon rekonstitucije, dobijeni rastvor sadrži 10 mg/mL kabazitaksela.

image

Korak 1.4

Uklonite špric i iglu i ručno promešajte rastvor, blagim, uzastopnim okretanjem bočice, dok ne dobijete bistar i homogen rastvor. To može potrajati oko 45 sekundi.


Smeša koncentrata i rastvarača 10 mg/mLimage

Korak 1.5

Ostavite rastvor da stoji oko 5 minuta, a zatim proverite da li je rastvor homogen i bistar.

Normalno je da pena ostane u rastvoru i nakon ovog vremenskog perioda.Smeša koncentrata i rastvarača 10 mg/mLTako pripremljena mešavina koncentrata i rastvarača sadrži 10 mg/mL kabazitaksela (najmanje 6 mL zapremine koja se može primeniti). Drugo razblaživanje treba sprovesti odmah (u roku od 1 sata), kako je detaljnije opisano u koraku 2.

Ponekad će možda biti potrebno više od jedne bočice sa mešavinom koncentrata i rastvarača kako bi se primenila propisana doza.

Korak 2: Drugo (finalno) razblaživanje za infuziju


Korak 2.1

image

Pomoću graduisanog šprica sa iglom, pod aseptičnim uslovima izvucite odgovarajuću zapreminu mešavine koncentrata i rastvarača (koncentracije 10 mg/mL kabazitaksela).

Na primer, za dozu leka Jevtana od 45 mg potrebno je 4,5 mL mešavine koncentrata i rastvarača pripremljenih kako je opisano u koraku 1.

Smeša koncentrata i rastvarača 10 mg/mL

Kako je moguće da pena ostane na zidovima bočice ovog rastvora, nakon pripreme opisane u Koraku 1, poželjno je da iglu sa špricem usmerite u sredinu rastvora prilikom izvlačenja.


image

Korak 2.2

Ubrizgajte izvučenu zapreminu u sterilne infuzione kontejnere bez PVC-a koji sadrže 5% rastvor glukoze ili 0,9% (9 mg/mL) rastvor natrijum-hlorida za infuziju. Koncentracija rastvora za infuziju treba da bude između

0,10 mg/mL i 0,26 mg/mL.Odgovarajuća količina smeše koncentrata i rastvarača

5% rastvor glukoze ili 0,9%

(9 mg/mL) rastvor

natrijum-hlorida za infuziju


image

Korak 2.3

Uklonite špric i promešajte sadržaj infuzione kese ili boce ručno, rotacionim pokretima.


image

Korak 2.4

Kao što je slučaj sa svim parenteralnim preparatima, pripremljeni rastvor za infuziju mora vizuelno da se proveri pre primene. Kako je rastvor za infuziju prezasićen, vremenom može kristalisati. U tom slučaju, rastvor se ne sme koristiti i treba ga ukloniti.

Rastvor za infuziju mora se primeniti odmah. Međutim, vreme čuvanja pripremljenog rastvora može biti duže i to pod specifičnim uslovima navedenim u odeljku Rok upotrebe.

Tokom primene leka preporučuje se korišćenje linijskog filtera nominalne veličine pora od 0,22 mikrometra (označava se i kao veličina od 0,2 mikrometra).

Ne smete koristiti PVC infuzione kontejnere niti poliuretanske infuzione setove za pripremu i primenu leka Jevtana.

Lek Jevtana se ne sme mešati sa bilo kojim drugim lekovima osim onih koji su navedeni.

Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.