Početna stranica Početna stranica

Linola
masne kiseline, nezasićene

UPUTSTVO ZA LEK


Linola, krem, 5 mg/g Pakovanje: tuba 1x50 g

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Dr. August Wolff GmbH & Co. Arzneimittel

Adresa: 33611 Bielefeld, Nemačka, Sudbrackstr. 56

Podnosilac zahteva: MSF pharm d.o.o.


Adresa: 11000 Beograd, Orlovića Pavla 4


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Linola, 5 mg/g, krem

INN masne kiseline, nezasićene


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Linola, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Linola, i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Linola,

 3. Kako se upotrebljava lek Linola,

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Linola,

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LINOLA I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Linola je hidrofilni krem, koji kao aktivni sastojak sadrži nezasićene masne kiseline. Koristi se kao kratkotrajna terapija simptoma blagih formi kontaktnog ekcema (crvenila kože). Ukoliko simptomi traju duže vreme obratite se Vašem lekaru.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LINOLA


  Lek Linola, ne smete koristiti:


  Linola se ne sme koristiti u slučaju poznate preosetljivosti na neku od komponenti leka (videti odeljak 6. Šta sadrži lek).


  Kada uzimate lek Linola, posebno vodite računa:


  Lek Linola krem sadrži pomoćne supstance metilparahidroksibenzoat i etilparahidroksibenzoat-natrijum, koje mogu izazvati alergijske reakcije, čak i odložene.


  Primena drugih lekova


  Interakcije sa drugim lekovima nisu poznate. Uzimanje leka Linola, sa hranom ili pićima Nema nikakvih ograničenja.

  Primena leka Linola, u periodu trudnoće i dojenja


  Primena u trudnoći nije ograničena. U periodu laktacije kremu ne treba nanositi na bradavice, kako dete ne bi apsorbovalo neku od komponenata leka tokom dojenja.


  Uticaj leka Linola, na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nema uticaja.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Linola


  Pogledajte tačku iznad Kada uzimate lek Linola, posebno vodite računa.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LINOLA


  Krem u tankom sloju blago utrljajte na obolelo mesto 2-3 puta dnevno, sve do poboljšanja stanja kože ili prema uputstvu lekara.


  Ako ste uzeli više leka Linola, nego što je trebalo


  Nema posledica od predoziranja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Linola


  Ukoliko ste zaboravili da nanesete krem, nije potrebno da nanosite duplu količinu leka kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

  Nastavite sa lečenjem prema propisanom režimu doziranja.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Linola


  U slučaju duže pauze ili prevremenog prekida lečenja posavetujte se sa vašim lekarom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi Linola, može imati neželjena dejstva.


  U vrlo retkim slučajevima može se javiti reakcija preosetljivosti (alergijski kontaktni ekcem), moguće i odloženo, ili kratkotrajna iritacija kože (npr. peckanje, crvenilo).


  Ukoliko primetite neželjene reakcije na lek koje nisu opisane u ovom uputstvu obavestite o tome Vašeg lekara. Lečenje Linola kremom treba nastaviti tek po prestanku neželjenih reakcije na koži.

  Ukoliko se reakcije na koži ne povuku posle nekoliko dana, obavestite o tome Vašeg lekara.


 5. KAKO ČUVATI LEK Linola


  Rok upotrebe


  2 godine.


  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 3 meseca, na temperaturi do 20°C.


  Čuvanje


  Držati lek Linola krem van domašaja dece! Čuvati na temperature do 20°C. Ne zamrzavati.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Linola

1g krema sadrži 5mg nezasićene masne kiseline (C18:2) (izraženo na supstancu). Pomoćne supstance:

Deciloleat; Glicerolmonostearat (40-50); Stearinska kiselina; Alfa-oktadecil-omega-hidroksipoli (oksietilen)-3; Trometamol; Vosak, beli; Metilparahidroksibenzoat; Etilparahidroksibenzoat-natrijum;

2-(4-terc-butilbenzil) propanal (miris); Voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Linola i sadržaj pakovanja Beo do slabo žućkast krem u tubi od 50 g Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: MSF pharm d.o.o., 11000 Beograd, Orlovića Pavla 4

Proizvođač: Dr. August Wolff GmbH & Co. Arzneimittel, 33611 Bielefeld, Nemačka, Sudbrackstr. 56


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-8431-11-001 od 31.07.2012.