Početna stranica Početna stranica

ADRIANOL
fenilefrin, trimazolin

UPUTSTVO ZA LEKADRIANOL ; kapi za nos, rastvor; 1,5 mg/ml + 1,0 mg/ml Pakovanje: bočica sa kapaljkom, 1 x 10ml


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Zdravlje A.D.


Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Zdravlje A.D.

Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

ADRIANOL , 1,0 mg/ml + 1,5 mg/ml, kapi za nos, rastvor

INN fenilefrin, trimazolin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek ADRIANOL i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ADRIANOL

 3. Kako se upotrebljava lek ADRIANOL

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek ADRIANOL

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ADRIANOL I ČEMU JE NAMENJEN


  Delovanjem na krvne sudove sluznice nosa Adrianol smanjuje otok i olakšava pražnjenje sinusa, suznog kanala i smanjuje pritisak na otvor Eustahijeve tube u nosnom delu ždrela.


  Adrianol se koristi kod upale nosne sluznice, upale sluznice sinusa i u pripremi za dijagnostičke procedure.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ADRIANOL


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Adrianol ne smete koristiti:


  Adrianol ne smete koristiti u slučaju :


  -ako ste alergični na neki sastojak leka (fenilefrin, trimazolin ili neku od pomoćnih supstanci u leku (videti odeljak 6. Lista pomoćnih supstanci))

  -ako bolujete od hipertireoze (povišena aktivnost tiroidne žlezde)

  -ako bolujete od ishemijske bolesti srca

  -ako imate hipertenziju (povišen krvni pritisak)

  -ako imate feohromocitom (tumor nadbubrežne žlezde)

  -ako su Vam jetra i bubrezi oštećeni

  -ako imate glaukom (povišen očni pritisak)

  -ako imate rhinitis sicca (hronični oblik suvoće nosne sluznice)

  -nakon transsfenoidalne hipofizektomije ili drugih operativnih zahvata koji oslobađaju dura mater.

  • ako ste trudni ili dojite


   Kada uzimate lek Adrianol, posebno vodite računa:


   Sa oprezom primenjivati kod dijabetičara i kod hipertrofije prostate, jer može poremetiti regulaciju glikemije i isprovocirati napad anurije (prestanak mokrenja).

   Ukoliko bolujete od porfirije, Vaš lekar će Vam propisati lek samo ukliko proceni da korist prevladava rizik primene leka.

   Sistemska neželjena dejstva su češća kod kardiovaskularnih bolesnika, dece i starijih osoba. Voditi računa da,

   iako se lokalno primenjuju, fenilefrin i trimazolin se dovoljno resorbuju da stupe u reakciju sa drugim lekovima. Naročito paziti na inhibitore MAO i na one koji prazne depoe kateholamina, jer potenciraju sistemske kardiovaskularne efekte fenilefrina i trimazolina.


   Lek se ne sme primenjivati duže od 5 dana!


   Ukoliko simptomi ne prestaju nakon 3 dana terapije, potražite savet lekara.


   Produžena primena može da dovede do rhinitis medicamentosa („rebound“ kongestija nosne sluznice) što se može manifestovati hroničnim oticanjem nosne sluzokože, prolaznim osećajem paljenja, packanja, kijanjem


   povećanim curenjem nosa i/ili sušenjem sluzokože. Ovi simptomi mogu da traju i 2 do 4 nedelje nakon prekida primene tretmana.


   Ukoliko se kod Vas ovo javi potražite savet lekara.

   Biće potrebno sporo obustavljanje upotrebe leka Adrianol. U nekim slučajevima može biti potrebna upotreba lekova kao što su kortikosteroidi.

   Spavanje sa na gore otvorenim nozdrvama može da pomogne u ublažavanju simptoma. Simptomi se obično povlače nakon obustave primene leka tokom 1 nedelje ili duže.


   Primena drugih lekova


   Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


  • Oksitocin potencira hipertenzivni efekat fenilefrina

  • Simpatomimetici i fenilefrin mogu izazvati tahikardiju (ubrzan srčani rad).

  • Opšti anestetici koji senzibilišu miokard na kateholamine mogu sa fenilefrinom u kombinaciji da izazovu aritmije.

  • MAO inhibitori (koristi se u terapiji depresije) povećavaju oralnu bioiskoristljivost i smanjuju razgradnju fenilefrina i potenciraju njegove efekte kao i efekte trimazolina na kardiovaskulani sistem.

  • Rezerpin (koristi se u terapiji visokog krvnog pritiska) i drugi lekovi koji prazne depoe kateholamina potenciraju efekte fenilefrina i trimazolina.

  • Atropin sulfat potencira efekte fenilefrina na srce.

  • Ergot alkaloidi potenciraju efekte fenilefrina na krvni pritisak.

  • Digitalis (koristi se u terapiji oboljenja srca) takođe može da poveća osetljivost srca na fenilefrin.

  • Diuretici (lekovi za izmokravanje), naročito furosemid mogu smanjiti efekat fenilefrina na krvni pritisak.


  Uzimanje leka Adrianol sa hranom ili pićima


  Nije primenjivo.


  Primena leka Adrianol u periodu trudnoće i dojenja


  Ne postoje podaci o primeni fenilefrina i trimazolina u toku trudnoće. Treba imati u vidu da se radi o vazokonstriktorima koji mogu da poremete cirkulaciju u placenti i izazovu ishemiju ploda. Pored toga fenilefrin može izazvati prevremene kontrakcije uterusa. Prolaskom kroz hemato-placentalnu barijeru mogu izazvati hipertenziju i refleksnu bradikardiju kod fetusa.

  Takođe, ne postoje podaci o izlučivanju u mleko dojilje.


  S obzirom na to da se aktivni sastojci leka mogu resorbovati nakon lokalne primene, kontraindikovana je primena ovog leka kod trudnica i žena koje doje.


  Uticaj leka Adrianol na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Kada se koristi prema priloženom uputstvu lek nema uticaja na psihofizičke osobine.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Adrianol


  Nije primenjivo.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ADRIANOL


  Odrasli i deca starija od 12 godina:

  Ukapati 1 do 3 kapi u prethodno ispražnjenu nozdrvu. U toku primene, glavu zabaciti unazad.

  Doza se može ponoviti nakon 6-8h, ne češće.

  Koristi se maksimalno 5 dana u kontinuitetu.


  Ako ste uzeli više leka Adrianol nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli više leka Adrianol može doći do skoka krvnog pritiska i/ili usporenja rada srca. Ukoliko ste uzeli veću dozu Adrianol kapi nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili

  farmaceutom!


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Adrianol


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Adrianol


  Koristi se maksimalno 5 dana.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i Adrianol može imati neželjena dejstva. Ona se mogu ispoljiti lokalno tj. na mestu primene, ali i sistemski, tj. u vidu opštih znaka i simptoma.


  Lokalno se mogu javiti sledeće reakcije:

  • Iritacija (peckanje, svrab, osećaj žarenja, kijanje);

  • Alergija i ukrštena alergija sa pseudoefedrinom;

  • Po prestanku uzimanja može se javiti vazodilatacija (širenje krvnih sudova) u nosnoj sluzokoži ili čak lekom izazvan hronični rinitis. Ovo nastaje najčešće kod neumerene upotrebe kapi.


   Opšti poremećaji:


  • Povišen krvni pritisak; Kod dece to je praćeno i glavoboljom i povraćanjem.

  • Plućni edem;

  • Aritmije;

  • Halucinacije i psihijatrijski poremećaji.


   Sledeća neželjena dejstva su zabeležena kod upotrebe fenilefrina:


   U okviru podataka vezanih za učestalost postoje sledeće kategorije:

   Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek): Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek): Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek):

   Veoma retka neželjena dejstva (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek):nije poznato (učestalost ne

   može da se proceni na osnovu raspoloživih podataka)


   Oboljenjanervnogsistema

   Veoma retko: Nemir, umor (pospanost, sedacija) glavobolja, halucinacije (pre svega kod dece).


   Srčanaoboljenja

   Retko: Lupanje srca, tahikardija, hipertonija.

   Veoma retko: Aritmije.


   Oboljenjadisajnihputeva,grudnogkošaimedijastinuma Često: Pečenje i suvoća sluzokože nosa, kijanje.

   Povremeno: Po prolasku dejstva pojačano oticanje sluzokože nosa, krvarenje iz nosa. Veoma retko: Apnea kod mlade odojčadi i novorođenčadi.


   Oboljenjaskeletnemuskulature,vezivnogtkivaikostiju Veoma retko: Konvulzije (posebno kod dece).


   Bolestiimunološkogsistema

   Povremeno: Reakcije preosetljivosti (angioedem, osip, svrab).

   Ako primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na Adrianol, a nisu pomenuti u ovom uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK ADRIANOL


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe:

  3 (tri) godine. Rok ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Rok upotrebe leka nakon prvog otvaranja je 30 dana kada se lek čuva na temperaturi do 25°C.


  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage!

  Držati lek ADRIANOL van domašaja dece!

  Neupotrebljen lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u otpadne vode ili u otpad iz domaćinstva. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Te mere će pomoći u zaštiti čovekove okoline.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Adrianol


Sadržaj aktivnih supstanci (sadržaj izražen po mililitru rastvora): Fenilefrin-hidrohlorid 1,0 mg i trimazolin-hidrohlorid 1,5 mg.


Sadržaj pomoćnih supstanci: Dinatrijum-hidrogenfosfat, dihidrat;

Limunska kiselina, monohidrat; Metilceluloza M.H.B. 10000; Glicerol;

Fenil-živa(II)-borat; Amonijum-hidroksid; Etanol 96;

Prečišćena voda.


Kako izgleda lek Adrianol i sadržaj pakovanja


Bistar, bezbojan do slabo žut rastvor, jedva primetnog mirisa.


Unutrašnje pakovanje je bočica sa kapaljkom i zatvaračem od PE materijala.

U složivoj kartonskoj kutiji se nalazi 1 bočica sa 10 ml rastvora i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Zdravlje A.D., Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-3896-10-001 od 15.07.2011.