Početna stranica Početna stranica

DesAlerg
desloratadin

UPUTSTVO ZA LEK


DesAlerg oralna disperzibilna tableta, 5 mg

Pakovanje: ukupno 10 kom, blister, 1x 10 kom


Proizvođač: PharmaSwis d.o.o.,

Adresa: Batajnički drum 5A, 11000 Beograd, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: PharmaSwis d.o.o.,

Adresa: Batajnički drum 5A, 11000 Beograd, Republika Srbija


DesAlerg oralna disperzibilna tableta, 5 mg desloratadin

Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek DesAlerg i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek DesAlerg

 3. Kako se upotrebljava lek DesAlerg

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek DesAlerg

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DESALERG I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek DesAlerg sadrži aktivnu supstancu desloratadin, koji je antihistaminik.

  DesAlerg je lek protiv alergije koji ne izaziva pospanost. Pomaže u kontroli alergijske reakcije i njenih simptoma.


  DesAlerg ublažava simptome alergijskog rinitisa (zapaljenje nosnih hodnika prouzrokovano alergijom npr. na polen ili na grinje) kod odraslih i adolescenata starijih od 12 godina. Simptomi uključuju kijanje, curenje ili svrab nosa, svrab nepca i svrab, crvenilo ili suzenje očiju.


  DesAlerg se takođe koristi za ublažavanje simptoma urtikarije (promene na koži prouzrokovane alergijom). Ovi simptomi uključuju svrab kože i koprivnjaču (crvene, uzdignute promene na koži).


  Simptomi su ublaženi tokom čitavog dana, što vam pomaže da normalno obavljate svoje dnevne aktivnosti i da normalno spavate.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DESALERG


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Nemojte uzimati DesAlerg ukoliko:

  • ste preosetljivi na desloratadin ili bilo koji od pomoćnih sastojaka leka DesAlerg (videti odeljak 6) ili ste preosetljivi na loratadin.


   Kada uzimate lek DesAlerg posebno vodite računa:

  • ukoliko imate oslabljenu funkciju bubrega;

  • nije namenjen za primenu kod dece mlađe od 12 godina.


   Ukoliko niste sigurni da li se nešto od gore navedenog odnosi na vas, obratite se vašem lekaru.


   Primena drugih lekova


   Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


   Ne postoje poznate interakcije leka DesAlerg sa drugim lekovima.


   Uzimanje leka DesAlerg sa hranom ili pićima


   Nije potrebna voda niti bilo koja druga tečnost da bi se uzele DesAlerg oralne disperzibilne tablete. DesAlerg se može uzeti uz obrok ili na prazan želudac.


   Primena leka DesAlerg u periodu trudnoće i dojenja


   Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


   Ukoliko ste trudni, dojite bebu, mislite da ste trudni ili planirate da zatrudnite pitajte vašeg lekara ili farmaceuta za savet pre nego što uzmete lek DesAlerg.


   Ne preporučuje se uzimanje leka DesAlerg ukoliko ste trudni ili dojite bebu.


   Fertilitet (plodnost)

   Nisu dostupni podaci o uticaju leka DesAlerg na plodnost muškaraca i žena.


   Uticaj leka DesAlerg na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Ukoliko se uzima u preporučenoj dozi, lek DesAlerg nema uticaj na sposobnost upravljanja motornim vozilima ili upravljanje mašinama.


   Međutim, veoma retko neki ljudi mogu imati iskustva sa pojavom pospanosti, koja može uticati na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka DesAlerg


   Lek DesAlerg sadrži sukralozu. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DESALERG


  Lekar će vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek DesAlerg. Ne prekidajte terapiju dok se ne posavetujete sa vašim lekarom iako je nastupilo poboljšanje bolesti.


  Uvek uzimajte DesAlerg tačno onako kako vam je lekar propisao. Ukoliko niste sigurni kako da uzimate ovaj lek, neophodno je da proverite sa lekarom ili farmaceutom.


  Doziranje


  Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina:

  Preporučena doza je jedna DesAlerg, 5 mg oralna disperzibilna tableta na dan natašte ili uz obrok. Ovaj lek je namenjen za oralnu primenu.


  Pre upotrebe pažljivo otvorite blister (unutrašnje pakovanje leka) pa izvadite oralnu disperzibilnu tabletu pazeći da se ne zdrobi. Stavite tabletu u usta i ona će se odmah rastopiti. Za gutanje tablete nije potrebna voda ili drugi napici. Uzmite dozu leka odmah po otvaranju blistera.


  Trajanje lečenja


  Dužinu trajanja terapije će odrediti lekar nakon što postavi dijagnozu i tip alergijskog rinitisa od kojeg bolujete.


  Ukoliko bolujete od intermitentnog alergijskog rinitisa (simptomi su prisutni manje od 4 dana u nedelji ili kraće od 4 nedelje), lekar će dati preporuku o trajanju lečenja nakon procene vaše istorije bolesti.


  Ukoliko bolujete od perzistentnog alergijskog rinitisa (simptomi su prisutni više od 4 dana u nedelji ili duže od 4 nedelje), lekar će vam propisati dugotrajnije lečenje.


  U slučaju urtikarije (koprivnjače) dužina trajanja lečenja može biti različita od bolesnika do bolesnika, zbog čega morate pratiti uputstva svog lekara.


  Ako ste uzeli više leka DesAlerg nego što je trebalo

  Uzimajte lek DesAlerg tačno onako kako vam je propisao lekar.


  Ukoliko ste slučajno uzeli više leka nego što vam je propisano, ne očekuje se pojava ozbiljnih neželjenih dejstava. Međutim, ako ste uzeli više leka DesAlerg nego što ste trebali, odmah se obratite lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek DesAlerg

  Ukoliko zaboravite da popijete lek, uzmite sledeću dozu u predviđeno vreme i nastavite po uobičajenom rasporedu. Nikada ne uzimajte dvostruku dozu leka da bi nadoknadili propuštenu U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u

  vezi sa primenom leka DesAlerg, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i ostali lekovi i lek DesAlerg može imati neželjena dejstva, ali ne moraju svi da ih imaju.


  Učestalost pojave neželjenih dejstava kod odraslih jednaka je kod onih koji uzimaju lek i kod onih koji uzimaju placebo (tableta šećera ili neke druge neaktivne materije). Međutim, umor, suva usta i glavobolja zabeleženi su češće kod odraslih koji su uzimali lek u odnosu na one koji su uzimali placebo. Kod adolescenata najčešće zabeleženo neželjeno dejstvo je glavobolja.


  Prilikom post-marketinškog praćenja leka veoma retko su bili prijavljeni slučajevi ozbiljnih alergijskih reakcija (poteškoće sa disanjem, zviždanje, svrab, koprivnjača i otok) i osipa.


  Zabeležena su sledeća neželjena dejstva:


  Veoma retka (javljaju se kod 1 na 10.000 ljudi):
  • teške alergijske reakcije

  • osip

  • lupanje i nepravilan rad srca

  • ubrzan rad srca

  • bol u stomaku

  • mučnina

  • povraćanje

  • nadražen želudac

  • proliv

  • ošamućenost

  • pospanost

  • otežano uspavljivanje

  • bolovi u mišićima

  • halucinacije

  • epileptični napadi

  • nemir sa pojačanim pokretima tela

  • zapaljenje jetre

  • poremećaj funkcije jetre


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

  Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK DESALERG


  Rok upotrebe


  18 meseci


  Lek se ne sme primeniti nakon isteka roka upotrebe koji je utisnut na pakovanju!


  Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Lek čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati na temperaturi do 25 ° C.


  Lekovi se ne smeju odlagati putem kućnih otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte farmaceuta kako da odložite lekove koji vam više nisu potrebni. Takvim ponašanjem čuvamo našu okolinu.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek DesAlerg


Aktivna supstanca: desloratadin.

DesAlerg, oralne disperzibilne tablete, 10 x 5mg: Jedna oralna disperzibilna tableta sadrži 5 mg desloratadina.


Pomoćne supstance: Granulat desloradatina: celuloza, mikrokristalna;

povidon (K vrednost 22.5 – 27).


Obloga granulata:

osnovni butilirani metakrilat kopolimer, natrijum laurilsulfat,

dibutil sebakat,

silicijum dioksid, koloidni, hidratisani.


Jezgro tablete: dekstrati,

celuloza, mikrokristalna, silifikovana (mikrokristalna celuloza i silicijum dioksid koloidni anhidrovani) gvožde- oksid, crveni (E 172),

kroskarmeloza natrijum, sukraloza,

aroma tuti fruti (Kukuruzni maltodekstrin, Flavouring substances, E 1520 Propilen glikol, Flavouring


preparations , E 307 alfa tokoferol ), magnezijum stearat


Kako izgleda lek DesAlerg i sadržaj pakovanja


Farmaceutski oblik

Oralna disperzibilna tableta.

Okrugla, ravna, oralna disperzibilna tableta crveno smeđe boje.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže:

DesAlerg, oralne disperzibilne tablete, 10 x 5mg: 1 blister ([OPA/Adhesive/(OPA/Aluminium/PVC)] / [CC Kraft Paper/PET/Aluminium/HS lacquer]) sa 10 tableta u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: PharmaSwis d.o.o., Batajnički drum 5A, Beograd, Republika Srbija

Proizvođač: PharmaSwis d.o.o., Batajnički drum 5A, Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


DesAlerg, oralna disperzibilna tableta, 10 x 5mg: 515-01-2212-12-001 od 20.08.2014.