Početna stranica Početna stranica

Immunokind
calcium carbonicum Hahnemanni trit. D6, calcium fluoratum trit. D6, calcium phosphoricum trit. D6, sulfur jodatum trit. D12

UPUTSTVO ZA LEK


Immunokind, 20 mg + 20 mg + 20 mg + 20 mg, tablete


calcium carbonicum Hahnemanni trit. D6, calcium fluoratum trit. D6, calcium phosphoricum trit. D6, sulfur jodatum trit. D12


Homeopatski lek


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Immunokindi čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Immunokind

 3. Kako se uzima lek Immunokind.

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Immunokind

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Immunokind i čemu je namenjen

  Immunokind je homeopatski lek namenjen jačanju imunskog sistema beba i dece sa čestim i ponovljenim akutnim infekcijama respiratornog trakta.

  Primena ovog leka zasniva se isključivo na načelima homeopatije.


 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Immunokind Lek Immunokind ne smete uzimati:

  Lek Immunokind ne smete koristiti ukoliko znate da je Vaše dete alergično (preosetljivo) na neku od aktivnih supstanci ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6)


  Upozorenja i mere opreza:

  Obratite se Vašem lekaru:


  • Ako ne dođe do poboljšanja stanja ili se tegobe često ponavljaju

  • Ako se pojave dodatne tegobe


  Nemojte koristiti Immunokind tablete duže od dve nedelje bez konsultacije sa lekarom.

  Ukoliko dete boluje od bolesti štitaste i paraštitaste žlezde, roditeljima se preporučuje da se pre primene tableta Immunokind obrate lekaru.


  Drugi lekovi i Immunokind


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ukoliko dete uzima, donedavno je uzimalo ili ćete možda uzimati bilo koji drugi lek, uključujući i lekove koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Nisu zabeležene interakcije sa drugim lekovima. Upotreba ovog homeopatskog leka ne isklučuje upotrebu drugih lekova.


  Uzimanje leka Immunokind sa hranom i pićima

  Ne preporučuje se uzimanje leka Immunokind istovremeno sa hranom i pićima. Lek Immunokind treba uzeti najmanje pola sata pre ili posle jela.


  Trudnoća i dojenje


  Nije primenljivo. Ovaj homeopatski lek je namenjen deci.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

  Nije primenljivo. Ovaj homeopatski lek je namenjen deci.


  Lek Immunokind sadrži laktozu

  Immunokind sadrži laktozu (mlečni šećer). U slučaju netolerancije Vašeg deteta na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. Kako se uzima lek Immunokind

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom. Uobičajena doza je:


  Deca uzrasta do 6 godina: Uzeti po 1 tabletu 3 puta dnevno.


  Pustiti da se tableta rastopi u ustima. Za bebe i malu decu tableta se pre primene može rastvoriti u kafenoj kašičici punoj vode.

  Ne preporučuje se uzimanje tableta Immunokind istovremeno sa hranom i pićem. Tablete Immunokind treba uzeti najmanje pola sata pre ili posle jela


  Ako ste uzeli više leka Immunokind nego što treba


  Nema štetnih efekata u slučaju predoziranja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Immunokind


  Ne uzimajte duplu dozu da bi ste nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Immunokind


  Ne očekuju se štetni efekti nakon prestanka uzimanja leka Immunokind.


  Ako imate dodatnih pitanja o uzimanjuovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Do sada nisu poznata nikakva neželjena dejstva nastala upotrebom leka Immunokind.

  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


  Napomena: tokom primjene homeopatskih lekova može doći do prolaznog pogoršanja postojećih tegoba (inicijalno pogoršanje). U takvim slučajevima, prekinite terapiju lekom Immunokind i konsultujte se sa svojim lekarom.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Immunokind


  Čuvati lek van domašaja i vidokruga dece. Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 12 meseci. Čuvati na temperaturi do 25°C.


  Ne smete koristiti lek Immunokind posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju nakon ,,Važi do:’’. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Immunokind

Aktivne supstance:


Jedna tableta sadrži:

Calcium carbonicum Hahnemanni trit. D6 20mg Calcium fluoratum trit. D6 20mg

Calcium phosphoricum trit. D6 20mg

Sulfur jodatum trit. D12 20mg


Pomoćne supstance: celuloza, mikrokristalna; talk; magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Immunokind i sadržaj pakovanja


Okrugle, ravne, fasetirane tablete bele do skoro bele boje.


Unutrašnje pakovanje je bočica od tamnog stakla hidrolotičke grupe III sa zatvaračem sa navojem bele boje od polietilena visoke gustine (HDPE).

U unutrašnjosti zatvarača nalazi se aluminjumski uložak sa zaštitnim lakom (disk Alu0,1/ALKPzell/Alu 0,01).


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi bočica sa 150 tableta i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

ALPEN PHARMA DOO BEOGRAD (PALILULA)

Ilirska 5, Beograd


Proizvođač:

DEUTSCHE HOMOOPATHIE-UNION DHU-ARZNEIMITTEL GMBH + CO. KG

Ottostr. 24, Karlsruhe, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:

Mart 2020.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-02283-19-001 od 26.03.2020.