Početna stranica Početna stranica

Victoza
liraglutid

CENE

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu napunjeni injekcioni pen, 3 po 3mL, 6 mg/ml

Veleprodaja: 13.515,70 din
Maloprodaja: 16.354,00 din
Participacija: 50,00 din

UPUTSTVO ZA LEKVictoza, 6 mg/mL, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu

liraglutid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Kako izgleda lek Victoza i sadržaj pakovanja

Lek Victoza je bistar, bezbojan do skoro bezbojan rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu. Unutrašnje pakovanje je uložak (staklo tipa 1) sa klipom (bromobutil) i zatvaračem od laminarne gume (bromobutil/poliizopren) koji se nalazi u jednokratnom, višedoznom napunjenom penu, izrađenom od poliolefina i poliacetala.

Jedan napunjeni injekcioni pen sadrži 3 mL rastvora i može da otpusti 30 doza od 0,6 mg, 15 doza od 1,2 mg ili 10 doza od 1,8 mg.


Spoljašnje pakovanje leka Victoza je složiva kartonska kutija, koja sadrži 2 ili 3 napunjena injekciona pena i Uputstvo za lek.

Igle nisu priložene u pakovanju.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

NOVO NORDISK PHARMA DOO BEOGRAD,

Milutina Milankovića 9b, Beograd


Proizvođač:

NOVO NORDISK A/S

Novo Allé, Bagsværd, Danska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Mart, 2021.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Victoza, 6 mg/mL, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu, 2 x 3 mL:

515-01-01262-20-001 od 09.03.2021.

Victoza, 6 mg/mL, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu, 3 x 3 mL:

515-01-01263-20-001 od 09.03.2021.

image

image

image

image

image

image

imageUPUTSTVA ZA KORIŠĆENjE LEKA VICTOZA NAPUNjENOG INJEKCIONOG PENA

Pre upotrebe napunjenog injekcionog pena molimo Vas da pažljivo pročitate sledeća uputstva.

Vaš napunjen injekcioni pen sadrži 18 mg liraglutida. Možete odabrati doze od 0,6 mg, 1,2 mg i 1,8 mg.

Predviđeno je da se napunjen injekcioni pen primenjuje pomoću NovoFine ili NovoTwist igala za jednokratnu upotrebu dužine do 8 mm, debljine poput 32G (0,25/0,23 mm).

Igla (primer)


Unutrašnji Spoljašnji poklopac poklopac igle

igle


Igla


Papirna nalepnica

Victoza pen


Skala na Dugme za Znak za

Poklopac pena Uložak ulošku Skala Pokazivač ubrizgavanje proveru

doze protoka


Dugme za odabiranje doze

Priprema Vašeg napunjenog injekcionog pena


Proverite ime i obojenu nalepnicu na Vašem napunjenom injekcionom penu, kako biste se uverili da on sadrži liraglutid (aktivnu supstancu). Upotreba pogrešnog leka bi mogla ozbiljno da Vam naškodi.


Skinite poklopac sa napunjenog injekcionog pena.

A

Uklonite papirnu nalepnicu sa nove igle za jednokratnu upotrebu. Zavrnite iglu ravno i čvrsto na napunjen injekcioni pen.

B

Skinite spoljašnji poklopac sa igle i sačuvajte ga za kasnije.

C

Skinite unutrašnji poklopac sa igle i bacite ga.

D

Uvek koristite novu iglu za svako ubrizgavanje. Na taj način se smanjuje rizik od kontaminacije, infekcije, curenja liraglutida, začepljenja igala i netačnog doziranja.

Budite pažljivi da pre upotrebe ne savijate, niti oštetite iglu.

Nikada ne pokušavajte da vratite unutrašnji poklopac igle na iglu. Možete se ubosti iglom.

Održavanje Vašeg napunjenog injekcionog pena

  • Nemojte pokušavati da popravljate pen ili da ga rastavljate na delove.

image

image

image

image


  • Čuvajte ga dalje od prašine, nečistoće i svih vrsta tečnosti.

  • Čistite pen tkaninom navlaženom blagim deterdžentom.

  • Ne pokušavajte da ga operete, kvasite, niti podmazujete – sve ovo može da ošteti napunjen injekcioni pen.

Važno obaveštenje

  • Nemojte dozvoliti da bilo ko drugi koristi Vaš pen ili igle.

  • Čuvajte svoj pen van domašaja drugih lica, posebno dece.

Proverite protok svaki put kad uzmete novi napunjen injekcioni pen


Proverite protok pre prve primene svaki put kada uzmete novi pen. Ako je pen već u upotrebi, pređite na deo

„Odabiranje doze“, korak H.


Okrećite dugme za odabiranje doze, sve dok se znak za proveru protoka ne poklopi sa pokazivačem.

E


Odabran znak za proveru protoka

Držite pen tako da je igla okrenuta nagore. Lagano lupkajte prstom po ulošku pena nekoliko puta da bi se mehurići vazduha sakupili na vrhu uloška.

F

Držeći iglu okrenutu naviše, držite dugme za ubrizgavanje pritisnuto dok se 0 mg ne poklopi sa pokazivačem.


Trebalo bi da se na vrhu igle pojavi kapljica liraglutida. Ako se kapljica ne pojavi, ponavljajte korake E do G najviše četiri puta.


Ako se kapljica liraglutida još uvek ne pojavi, promenite iglu i ponovite korake E do G još jednom.


Ukoliko se kap liraglutida ni tada ne pojavi, nemojte koristiti pen. To ukazuje da pen nije ispravan za upotrebu i morate upotrebiti novi.

G

Ako Vam je pen ispao i udario o čvrstu površinu ili ukoliko smatrate da nešto sa njim nije u redu, uvek stavite novu iglu za jednokratnu upotrebu i proverite protok pre primene.

image

image

image


Odabiranje doze


Uvek proverite da li je pokazivač podešen na 0 mg.


Okrećite dugme za odabiranje doze, sve dok se Vaša potrebna doza ne poklopi sa pokazivačem (0,6 mg, 1,2 mg ili 1,8 mg).


Ako ste slučajno greškom odabrali pogrešnu dozu, jednostavno je promenite tako što ćete okretati dugme za odabiranje doze napred ili nazad, sve dok se odgovarajuća doza ne poklopi sa pokazivačem.


Prilikom okretanja unazad, vodite računa da ne pritisnete dugme za ubrizgavanje, jer će liraglutid početi da ističe.


Ako se dugme za odabiranje doze zaustavi pre nego što se Vaša potrebna doza poklopi sa pokazivačem, to znači da nije preostalo dovoljno liraglutida u penu za celokupnu dozu. Tada možete ili da:


Podelite svoju dozu u dve injekcije:

Okrenite dugme za podešavanje doze u bilo kom pravcu sve dok se 0,6 mg ili 1,2 mg ne poklopi sa pokazivačem. Ubrizgajte dozu. Zatim pripremite novi napunjen injekcioni pen i ubrizgajte preostali broj miligrame da biste dopunili svoju dozu.


Vašu dozu možete podeliti na pen koji upotrebljavate u datom trenutku i novi pen samo ako ste obučeni ili savetovani od strane Vašeg lekara. Koristite kalkulator kako biste planirali doziranja. Ukoliko pogrešno podelite dozu, možete ubrizgati previše ili premalo liraglutida.


Ubrizgate celu dozu novim napunjenim injekcionim penom:

Ako se dugme za odabiranje doze zaustavi pre nego što se 0,6 mg poklopi sa pokazivačem, pripremite novi pen i ubrizgajte celokupnu dozu novim penom.

H


Odabrano

0.6 mg


Odabrano

1.2 mg


Odabrano

1.8 mg

Nemojte pokušavati da odabirate druge doze osim 0,6 mg, 1,2 mg ili 1,8 mg. Brojevi na skali moraju se precizno poklopiti sa pokazivačem da biste bili sigurni da ćete primeniti ispravnu dozu.

Čuje se klik kada se okreće dugme za odabiranje doze. Nemojte koristiti ove zvučne klikove za odabiranje Vaše doze.

Nemojte koristiti skalu na ulošku da biste izmerili koliko liraglutida treba da ubrizgate – ona nije dovoljno tačna.

Ubrizgavanje Vaše doze


Ubodite iglu u kožu koristeći tehniku ubrizgavanja koju Vam je preporučio Vaš lekar ili medicinska sestra. Zatim postupite po dole navedenim uputstvima:


Držite dugme za ubrizgavanje pritisnuto, sve dok se 0 mg ne poklopi sa pokazivačem doze. Vodite računa da ne dodirnete skalu ostalim prstima ili pritisnete dugme za podešavanje doze sa strane prilikom ubrizgavanja, jer se može blokirati ubrizgavanje. Držite dugme za ubrizgavanje pritisnuto do kraja i iglu pod kožom najmanje još 6 sekundi. Ovo je važno da biste bili sigurni da ste primili svoju celokupnu dozu.

I

image

image

image


Izvadite iglu.

Posle toga, možete videti kap liraglutida na vrhu igle.

Ovo je uobičajeno i nema uticaja na dozu koju ste upravo primenili.

J

Iglu pažljivo uvedite u spoljašnji poklopac, vodeći računa da ne dotaknete iglu ili spoljašnji poklopac.

K

Kada poklopite iglu, pažljivo navucite spoljašnji poklopac na iglu pritiskom na dole. Zatim odvrnite iglu. Pažljivo uklonite odvrnutu iglu i vratite ponovo poklopac na pen.


Kada se pen isprazni, pažljivo ga uklonite bez postavljene igle. Molimo Vas da pen i iglu odbacujete u skladu sa važećim lokalnim propisima.

L

Uvek skinite iglu nakon svake primene i obavezno čuvajte svoj pen bez postavljene igle.

Na ovaj način se smanjuje rizik od kontaminacije, infekcije, curenja liraglutida, začepljenja igala i netačnog doziranja.

image Svi oni koji brinu o pacijentu moraju da budu veoma oprezni prilikom uklanjanja iskorišćenih igala kako bi sprečili povređivanje iglom i prenos infekcije.