Početna stranica Početna stranica

Ibalgin gel
ibuprofen

UPUTSTVO ZA LEK


Ibalgin gel gel; 2.5 g/50 g

Pakovanje: tuba, 1 x 50 g


Proizvođač: ZENTIVA-AVENTIS D.O.O.


Adresa: U Kabelovny 130, 120 37 Prague 10, Dolni Mecholupy, Republika Češka


Podnosilac zahtjeva: SANOFI-AVENTIS D.O.O.


Adresa: Španskih boraca 3/VI, 11070 Novi Beograd, Srbija


Ibalgin gel

INN: ibuprofen


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.


Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Ibalgin gel, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam u roku od 3-5 dana ne bude bolje, morate se obratiti svom lekaru.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o

tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ibalgin gel i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ibalgin gel

 3. Kako se upotrebljava lek Ibalgin gel

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ibalgin gel

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK IBALGIN GEL I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Ibalgin gel je namenjen za lokalno lečenje i reumatskih i ne-reumatskih bolnih stanja lokomotornog aparata; za lokalnu terapiju bola i upale zglobova i mišića, za olakšavanje bolova u leđima, reumatskog bola, bolnih stanja kod osteoporoze, za lečenje post-traumatskih stanja i stanja nakon sportskih povreda kao što su oticanje, kontuzije, uganuća, povrede mekih delova zglobova i kod površinskih oboljenja vena.


  Aktivna supstanca leka Ibalgin gel je ibuprofen. Pripada grupi lekova koji se nazivaju nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL). Primenjen i resorbovan preko kože dovodi do oslobađanja od bola, smanjenja otoka i upale na povređenom mestu.

  Upotreba gela je takođe pogodna kod opšte terapije tabletama koje sadrže ibuprofen.


  Ibalgin gel se preporučuje za primenu kod odraslih, starijih i adolescenata preko 12 godina starosti.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK IBALGIN GEL


  Lek Ibalgin gel ne smete koristiti:


  • ako ste alergični (preosetljivi) na ibuprofen (aktivnu supstancu leka Ibalgin gel) ili na neku od pomoćnih supstanci leka ili ste preosetljivi na acetilsalicilnu kiselinu ili neki drugi nesteroidni antiinflamatorni lek, što se manifestovalo astmom, urtikarijom ili alergijskim rinitisom.

  • ako ste u trećem trimestru trudnoće


  • kod dece mlađe od 12 godina


   Gel se ne sme primeniti kod otvorenih rana, kod površinskih oboljenja kože, na mukozu, niti aplikovati u oko.

   Kada uzimate lek Ibalgin gel, posebno vodite računa:


   • tokom prvog i drugog trimestra trudnoće i tokom dojenja. U tim slučajevima lek se može koristi isključivo ako je propisan od strane lekara.


    Pošto Ibalgin gel deluje preko kože, primenom direktno na bolno mesto, manji je rizik od komplikacija koje se nekad mogu javiti kod primene ibuprofena oralnim putem (ili sličnih lekova za ublažavanje bola iz grupe nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL).

    Ipak, u retkim slučajevima, može biti rizično ukoliko imate čir na želucu (koji se naziva peptički ili

    gastrični ulkus) ili ako ste imali problema sa bubrezima ili astmu.


    Primena drugih lekova


    Molimo Vas obavestite svog lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lekove koji se dobijaju bez lekarskog recepta.


    Nemojte istovremeno, na istom mestu, primenjivati lokalno neki drugi lek bez konsultacija sa lekarom.


    Primena leka Ibalgin gel u periodu trudnoće i dojenja


    Posavetujte se svojim lekarom pre nego što počnete sa primenom bilo kog leka. Ovaj lek ne smeju koristiti žene u trećem trimestru trudnoće.

    Tokom prvog i drugog trimestra trudnoće i za vreme dojenja lek se može koristiti samo po preporuci lekara, u kratkom vremenskom periodu i na malim površinama tela.


    Uticaj leka Ibalgin gel na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


    Lek ne utiče na budnost (pažnju).


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK IBALGIN GEL


  Koristite lek Ibalgin gel kako Vam je savetovao lekar. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni kako se lek primenjuje.


  Odrasli i adolescenti uzrasta iznad 12 godina

  Ako nije drugačije preporučeno od strane lekara, odrasli i adolescenti uzrasta iznad 12 godina treba

  da primene traku gela, dugu 4-10 cm, na obolelo mesto 3-4 puta dnevno u intervalima od 3-4 sata, nežnim utrljavanjem gela u kožu. Upotrebljena količina gela zavisi od veličine zahvaćene površine kože.

  U slučaju jakih bolova, savetuje se primena dodatne terapije u obliku ibuprofen tableta. Deca

  Lek je namenjen samo odraslim osobama i adolescentima iznad 12 godina.


  Stariji

  Primenjuje se doza za odrasle.


  Izbegavajte primenu leka na otvorene rane ili sluzokožu i oči. Operite Vaše ruke nakon primene gela ukoliko one nisu mesto koje treba lečiti.


  Ako se tegobe ne poboljšavaju nakon nekoliko dana terapije, ili se naprotiv pogoršavaju, ili se jave neželjena dejstva na lek, konsultujteVašeg lekara o lečenju. Bez konsultacija sa lekarom, nemojte koristiti lek duže od 14 dana.


  Ako ste primenili više leka Ibalgin gel nego što je trebalo


  Kod slučajnog uzimanja leka kod dece, mogu se pojaviti muka i povraćanje. Povraćanje treba podržati ili ga izazvati.


  Ako imate dodatnih pitanja u vezi primene leka, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, ibuprofen (aktivna supstanca leka Ibalgin gel) može imati neželjena dejstva, mada se ona ne javljaju kod svih.


  Kod osetljivih pacijenata prijavljena je lokalna iritacija kože u vidu upale, svraba, crvenila i kožnog osipa.

  Izuzetno, moguć je razvoj alergijske reakcije koja se ispoljava u vidu otežanog disanja kod

  predisponiranih osoba.


  Ukoliko neka od ovih neželjenih dejstava postanu ozbiljnija, ili ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo kontaktirajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK IBALGIN GEL


  Čuvati lek van domašaja i pogleda dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.


  Nemojte koristiti lek Ibalgin gel nakon isteka roka upotrebe koji je naveden na pakovanju leka. Rok upotrebe odnosi se na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25 °C.


  Lekove nemojte odbacivati putem otpadnih voda ili kroz kućni otpad. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da odbacite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere će pomoći da se zaštiti životna sredina.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Ibalgin gel


Aktivna supstanca: ibuprofen 2,5 g, u svakih 50 g gela (5%).

Pomoćne supstance: Voda, prečišćena 21 g; Trolamin 0.75 g; Hidroksietilceluloza 0.75 g; Izopropilalkohol 7.5 g; Propilenglikol 7.5 g; Etanol 96% 10 g.


Kako izgleda lek Ibalgin gel i sadržaj pakovanja

Izgled: bezbojan, proziran do blago zamućen gel. Pakovanje: tuba sa 50 g gela.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: sanofi-aventis d.o.o. Španskih Boraca 3/VI,

11070 Novi Beograd, Srbija


Proizvođač:

Zentiva, k.s,

U Kabelovny 130

120 37 Prague 10

Dolni Mecholupy Republika Češka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Broj dozvole: 515-01-5727-11-001 Datum dozvole: 17.09.2012. godina