Početna stranica Početna stranica

Gastrokind
arsenicum album trit. d6, croton tiglium trit. d6, okoubaka trit. d4, veratrum album trit. d12

UPUTSTVO ZA LEK


Gastrokind, tableta, 20mg + 20mg + 20mg + 20mg Pakovanje: ukupno 150 kom, bočica staklena, 1 x 150 kom


Proizvođač: Deutsche Homöopathie-Union, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG


Adresa: Ottostrasse 24, 76227 Karlsruhe, Nemačka


Podnosilac zahteva: Alpen Pharma d.o.o.

Adresa: Ilirska 5, 11060 Beograd, Srbija


Gastrokind, tableta, 20mg + 20mg + 20mg + 20mg


INN Arsenicum album trit. D6, Croton tiglium trit. D6, Okoubaka trit. D4, Veratrum album trit. D12


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Gastrokind, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Gastrokind i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Gastrokind

 3. Kako se upotrebljava lek Gastrokind

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Gastrokind

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK GASTROKIND I ČEMU JE NAMENJEN


  Gastrokind je homeopatski lek namenjen maloj deci sa stomačnim tegobama nastalim kao posledica promene režima ishrane kao što su nadimanje i zatvor.

  Takođe se koristi i kod gastrointestinalnih tegoba kod dece praćenih mučninom, povraćanjem i prolivom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK GASTROKIND


  Lek Gastrokind ne smete koristiti:

  Gastrokind ne smete davati Vašem detetu:

  • ako znate da je alergično na neku od aktivnih supstanci ili bilo koju od pomoćnih supstanci koje ulaze u sastav leka

  • ako je mlađe od godinu dana.


   Kada uzimate lek Gastrokind, posebno vodite računa:


   Obratite se Vašem lekaru:

  • Ako ne dođe do poboljšanja stanja u roku od tri dana ili ukoliko primetite da Vaše dete slabo reaguje na terapiju

  • Ako se tegobe učestalo ponavljaju

  • Ako dodje do pojave dodatnih tegoba


  Primena drugih lekova


  Nisu primećene interakcije sa drugim lekovima. Recite Vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko Vaše dete uzima ili je do nedavno uzimalo druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Uzimanje leka Gastrokind sa hranom ili pićima


  Ne preporučuje se uzimanje leka Gastrokind istovremeno sa hranom i pićem. Lek Gastrokind treba uzeti najmanje pola sata pre ili posle jela.


  Primena leka Gastrokind u periodu trudnoće i dojenja


  Nije primenljivo. Lek je namenjen deci.


  Uticaj leka Gastrokind na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nije primenljivo. Lek je namenjen deci.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Gastrokind


  Gastrokind sadrži laktozu (mlečni šećer). U slučaju netolerancije Vašeg deteta na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK GASTROKIND


  Uvek uzimajte lek Gastrokind onako kako Vam je propisao lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom. Uobičajena doza je:

  Deca od 1 do 6 godina: Kod akutnih tegoba uzeti po 1 tabletu svaki sat, najviše 6 tableta dnevno.

  Nakon poboljšanja stanja uzeti po 1 tabletu 4 puta dnevno.


  Gastrokind tablete treba uzimati pola sata pre ili posle jela i pustiti da se lagano rastopi u ustima. Kod beba i male dece tableta se pre primene može rastvoriti u kafenoj kašičici punoj vode


  Ako ste uzeli više leka Gastrokind nego što je trebalo


  U slučaju predoziranja ne očekuje se pojava štetnih dejstava..


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Gastrokind


  Nemojte davati svom detetu duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Gastrokind


  Ukoliko Vaše dete naglo prestane da uzima lek Gastrokind ne očekuje se pojava štetnih dejstava. Ukoliko imate dodatnih pitanja, konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Gastrokind, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Nema poznatih neželjenih dejstava izazvanih upotrebom Gastrokind tableta.

  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


  Napomena: tokom primene homeopatskih lekova može doći do prolaznog pogoršanja postojećih tegoba (inicijalno pogoršanje). U takvim slučajevima, prekinite terapiju lekom Gastrokind i konsultujte se sa svojim lekarom.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo


  uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK GASTROKIND


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe neotvorenog leka: 5 godina

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 12 meseci.

  Nemojte koristiti lek Gastrokind posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Uslovi čuvanja neotvorenog leka: Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Uslovi čuvanja nakon prvog otvaranja: Čuvati na temperaturi do 25°C.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Gastrokind


1 tableta sadrži: Aktivne supstance:

Arsenikum album trit. D6 20mg, Croton tiglium trit.D6 20mg, Okoubaka trit. D4 20mg, Veratrum album trit. D12 20mg.

Ostalisastojci: mikrokristalna celuloza, talk, magnezijum stearat.


Kako izgleda lek Gastrokind i sadržaj pakovanja


Okrugle, ravne, fasetirane tablete bele do skoro bele boje.


Staklena bočica od tamnog stakla (hidrolitička grupa III) sa zatvaračem sa navojem, bele boje od polietilena visoke gustine.U unutrašnjosti zatvarača nalazi se aluminijumski uložak sa zaštitnim lakom (disk Alu 0,01 / ALKOzell/Alu 0,01) sa 150 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Alpen Pharma d.o.o. Ilirska 5

11060 Beograd Srbija


Proizvođač:

Deutsche Homöopathie-Union, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG Ottostrasse 24

76227 Karlsruhe Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar, 2014


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta


Broj i datum dozvole:


Broj i datum izdavanja prve dozvole: 4731/2009/12 od 14.09.2009

515-01-01112-14-001 od 06.10.2014.