Početna stranica Početna stranica

Kindinorm
Chamomilla dil. D12, Kalium phosphoricum dil. D6, Staphisagria dil. D12, Valeriana dil. D6

UPUTSTVO ZA LEK


Kindinorm, 25 mg/10 g + 25 mg/10 g + 25 mg/10 g + 25 mg/10 g, pilule


Chamomilla dil. D12, Kalium phosphoricum dil. D6, Staphisagria dil. D12, Valeriana dil. D6 Homeopatski lek

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Kako izgleda lek Kindinorm i sadržaj pakovanja


Pilule.


Bele do skoro bele pilule, sfernog oblika.


Unutrašnje pakovanje leka je bočica od tamnog stakla (tip III) sa zatvaračem sa navojem od polietilena visoke gustine (HDPE) bele boje koja sadrži 10 g pilula.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 bočica i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

ALPEN PHARMA DOO BEOGRAD (PALILULA)

Ilirska 5, Beograd


Proizvođač:

DEUTSCHE HOMOOPATHIE-UNION DHU-ARZNEIMITTEL GMBH + CO. KG

Ottostr. 24, Karlsruhe, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Decembar, 2019.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-00565-19-001 od 10.12.2019.