Početna stranica Početna stranica

Zylaxera
aripiprazol

CENE

tableta 30 po 5 mg

Veleprodaja: 539,20 din
Maloprodaja: 652,43 din
Participacija: 50,00 din

tableta 30 po 10 mg

Veleprodaja: 1.078,20 din
Maloprodaja: 1.304,62 din
Participacija: 50,00 din

tableta 30 po 15 mg

Veleprodaja: 1.555,10 din
Maloprodaja: 1.881,67 din
Participacija: 50,00 din

tableta 30 po 30 mg

Veleprodaja: 3.234,80 din
Maloprodaja: 3.914,11 din
Participacija: 50,00 din

UPUTSTVO ZA LEK


Zylaxera, 5 mg, tablete

Zylaxera, 10 mg, tablete

Zylaxera, 15 mg, tablete

Zylaxera, 30 mg, tablete


aripiprazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Zylaxera i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Zylaxera

 3. Kako se uzima lek Zylaxera

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Zylaxera

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Zylaxera i čemu je namenjen


  Lek Zylaxera sadrži aktivnu supstancu aripiprazol i pripada grupi lekova koji se nazivaju antipsihotici. Upotrebljava se za lečenje odraslih i adolescenata uzrasta od 15 i više godina koji pate od bolesti koju karakterišu simptomi kao što su da pacijent čuje, vidi ili oseća stvari koje ne postoje, pogrešno verovanje, neuobičajena sumnjičavost, nepovezan govor i ponašanje, kao i emocionalna monotonija. Osobe sa ovim oboljenjem takođe se mogu osećati depresivno, nervozno ili napeto i mogu osećati krivicu.


  Lek Zylaxera se koristi za lečenje odraslih i adolescenata uzrasta od 13 i više godina sa bolestima koje se manifestuju simptomima kao što su osećaj ushićenosti, višak energije, smanjena potreba za snom, vrlo brz govor i ubrzan tok misli i ponekad teška razdražljivost. Aripiprazol takođe sprečava povratak ovog stanja kod odraslih pacijenata koji su pozitivno reagovali na lečenje aripiprazolom.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Zylaxera Lek Zylaxera ne smete uzimati:

  - ako ste alergični (preosetljivi) na aripiprazol ili na bilo koji od sastojaka leka Zylaxera (videti odeljak 6).


  Upozorenja i mere opreza

  Posavetujte se sa Vašim lekarom pre upotrebe leka Zylaxera.


  Tokom terapije aripiprazolom primećena je pojava suicidalnih misli i ponašanja. Odmah obavestite Vašeg lekara ukoliko razmišljate o samopovređivanju.


  Pre uzimanja leka aripiprazol, recite svom lekaru ako imate neku od sledećih bolesti:

  • povišen šećer u krvi (karakterišu ga simptomi poput prevelike žeđi, učestalog mokrenja, povećanog apetita i osećaja slabosti) ili šećernu bolest u porodičnoj istoriji bolesti,

  • napade (konvulzije), nakon kojih će Vaš lekar možda predložiti detaljnije praćenje,

  • nevoljne, neuobičajene mišićne pokrete, posebno mišića lica,

  • kardiovaskularna oboljenja (bolesti srca i cirkulacije), kardiovaskularna oboljenja u porodičnoj istoriji bolesti, istoriju šloga (moždani udar) ili prolaznog moždanog udara, abnormalnog krvnog pritiska,

  • krvne ugruške, krvne ugruške u porodičnoj istoriji bolesti, pošto su antipsihotici povezani sa stvaranjem krvnih ugrušaka,

  • ako ste u prošlosti imali problema sa prekomernim kockanjem.


  Ako primetite povećanje telesne mase, pojavu neuobičajenih pokreta, izrazitu pospanost koja ometa Vaše dnevne aktivnosti, poteškoće sa gutanjem ili alergijske simptome, molimo Vas da se javite Vašem lekaru.


  Ako ste starija osoba koja pati od demencije (gubitka pamćenja i bilo koje druge mentalne sposobnosti), Vi i Vaš negovatelj/srodnik treba da obavestite Vašeg lekara ako ste ikada imali šlog ili prolazni moždani udar.


  Recite svom lekaru odmah, ako imate misli o samopovređivanju ili osećate da biste mogli sebi da naudite. Suicidalne misli i ponašanja su prijavljeni u toku lečenja aripiprazolom.


  Recite svom lekaru odmah, ako patite od mišićne ukočenosti ili nefleksibilnosti sa visokom temperaturom, znojenjem, promenjenim mentalnim statusom ili vrlo brzim ili nepravilnim otkucajima srca.


  Obavestite Vašeg lekara ukoliko Vi ili neko od članova Vaše porodice/negovatelj primeti da se kod Vas stvara želja ili nagon da se ponašate na neuobičajen način pri čemu ne možete da se oduprete impulsu, nagonu ili iskušenju sprovođenja određenih aktivnosti koje mogu naškoditi Vama ili drugima. Skup ovih aktivnosti se naziva poremećaj kontrole impulsa i može obuhvatiti ponašanja kao što su patološko kockanje, prejedanje ili prekomerno trošenje, abnormalno visok seksualni nagon ili povećana opterećenost seksualnim mislima ili osećanjima.

  Možda će biti potrebno da Vaš lekar prilagodi dozu leka ili prekine terapiju.

  Aripiprazol može izazvati pospanost, pad krvnog pritiska prilikom naglog ustajanja, vrtoglavicu i poremećaj kretanja i ravnoteže što može dovesti do padova. Potreban je oprez, naročito ako ste stariji ili Vam je zdravstveno stanje narušeno.


  Deca i adolescenti

  Aripiprazol nije namenjen deci i adolescentima mlađim od 13 godina. Nije poznato da li je lek Zylaxera efikasan i bezbedan za primenu kod tih pacijenata.


  Drugi lekovi i lek Zylaxera

  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ako ste donedavno uzimali ili ako biste mogli da uzmete neki drugi lek, uključujući i one koji se nabavljaju bez lekarskog recepta.


  Lekovi za sniženje krvnog pritiska: Lek Zylaxera može povećati efekat lekova za sniženje krvnog pritiska. Obavezno recite svom lekaru ako pijete lekove za regulisanje krvnog pritiska.


  Pri istovremenom uzimanja leka Zylaxera sa nekim lekovima, možda će biti potrebno da lekar promeni dozu leka Zylaxera ili drugog leka. U slučaju da uzimate sledeće lekove, obavezno o tome obavestite svog lekara:

  • lekove za regulisanje srčanog ritma (kao što su hinidin, amjodaron, flekainid),

  • antidepresive ili biljne lekove za lečenje depresije i uznemirenosti (kao što su fluoksetin, paroksetin, venlafaksin, kantarion),

  • lekove za terapiju gljivičnih infekcija (kao što su ketokonazol, itrakonazol),

  • određene lekove za lečenje HIV infekcije (kao što su efavirenz, nevirapin i inhibitori proteaze poput indinavira, ritonavira),

  • antikonvulzive koji se koriste u lečenju epilepsije (kao što su karbamazepin, fenitoin, fenobarbital),

  • određene antibiotike koji se koriste u terapiji tuberkuloze (rifabutin, rifampicin).


  Ovi lekovi povećavaju rizik za nastanak neželjenih reakcija ili mogu da smanje terapijski efekat leka Zylaxera; ukoliko primetite bilo koji neuobičajeni simptom tokom uzimanja leka Zylaxera istovremeno sa nekim od ovih lekova, molimo Vas obratite se lekaru.


  Lekovi koji povećavaju vrednost serotonina se obično koriste u stanjima poput depresije, generalizovanog anksioznog poremećaja, opsesivno-kompulsivnog poremećaja (OCD), socijalne fobije kao i migrene i bola:

  • triptani, tramadol i triptofan se koriste kod depresije, generalizovanog anksioznog poremećaja, opsesivno-kompulsivnog poremećaja (OCD), socijalne fobije kao i migrene i bola

  • SSRI (kao što su paroksetin i fluoksetin) koriste se kod depresije, OCD-a, paničnog poremećaja i anksioznosti

  • drugi antidepresivi (poput venlafaksina i triptofana) koriste se kod teške depresije

  • triciklični antidepresivi (kao što su klomipramin i amitriptilin) koriste se za depresiju

  • Kantarion (Hypericum perforatum) koristi se kao biljni lek za blagu depresiju

  • analgetici (kao što su tramadol i petidin) koriste se za smanjenje bola

  • triptani (kao što su sumatriptan i zolmitriptan) koriste se u terapiji migrene.


  Ovi lekovi mogu povećati rizik od neželjenih efekata; ako primetite neki neuobičajeni simptom dok koristite neki od gore navedenih lekova istovremeno sa lekom Zylaxera, obratite se Vašem lekaru.


  Uzimanje leka Zylaxera sa hranom, pićima i alkoholom

  Lek Zylaxera se može uzeti bez obzira na hranu. Alkohol treba izbegavati prilikom uzimanja ovog leka.


  Trudnoća, dojenje i plodnost

  Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate da imate dete, obratite se svom lekaru za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


  Sledeći simptomi se mogu javiti kod novorođenčadi majki koje su uzimale lek Zylaxera u poslednjem trimestru trudnoće (poslednja tri meseca trudnoće): drhtavica, ukočenost i/ili slabost mišića, pospanost,

  uznemirenost, poteškoće sa disanjem i poteškoće sa hranjenjem. Ako se kod Vaše bebe razvije bilo koji od ovih simptoma, treba obavestiti lekara.

  Ukoliko koristite lek Zylaxera, lekar će u dogovoru sa Vama odlučiti o nastavku dojenja uzimajući u obzir dobrobit terapije za Vas ili dobrobit dojenja za bebu. Ne biste smeli da dojite dok ste na terapiji. Posavetujte se sa Vašim lekarom o najboljem načinu hranjenja Vaše bebe ukoliko uzimate ovaj lek.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

  Vrtoglavica i problemi sa vidom mogu se desiti tokom terapije ovim lekom (videti odeljak 4).

  Ovo treba imati u vidu u slučajevima kada je neophodna potpuna budnost, npr. tokom vožnje automobila ili upravljanja mašinama.


  Lek Zylaxera sadrži laktozu

  U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. Kako se uzima lek Zylaxera


  Lek Zylaxera uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uobičajena doza je 15 mg jednom dnevno. Međutim, Vaš lekar Vam može propisati višu ili nižu dozu do maksimalnih 30 mg jednom dnevno.


  Deca i adolescenti

  Lečenje ovim lekom se može započeti nižom dozom aripiprazola u obliku oralnog rastvora (tečni oblik leka). Doza se može postepeno povećavati do preporučene doze za adolescente od 10 mg jednom dnevno.

  Međutim, Vaš lekar može propisati i manje ili veće doze do maksimalno preporučene od 30 mg na dan.


  Ako Vam se čini da je efekat leka Zylaxera previše jak ili preslab, razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Probajte da pijete lek Zylaxera svakog dana u isto vreme. Nije bitno da li lek uzimate sa hranom ili bez hrane. Uvek uzmite tabletu sa vodom i progutajte je celu.


  Čak iako se osećate bolje, ne smete menjati dozu niti prekidati svakodnevno uzimanje leka Zylaxera bez prethodnog savetovanja sa lekarom.


  Ako ste uzeli više leka Zylaxera nego što treba

  Ako shvatite da ste uzeli više leka Zylaxera nego što Vam je lekar rekao (ili ako je neko drugi uzeo neku od Vaših tableta), odmah se javite svom lekaru. Ako ne možete da dobijete svog lekara odmah idite u najbližu bolnicu i ponesite pakovanje leka sa sobom.


  Pacijenti koji su uzeli previše aripiprazola, imali su sledeće simptome:

  • ubrzani otkucaji srca, uznemirenost/agresivnost, problemi sa govorom,

  • neuobičajeni pokreti (pogotovo lica ili jezika) i smanjen nivo svesti.


   Ostali simptomi:

  • akutna konfuzija, napadi (epilepsija), koma, kombinacija groznice, bržeg disanja, znojenja,

  • ukočenost mišića, mamurluk ili pospanost, usporeno disanje, gušenje, visok ili nizak krvni pritisak, poremećaji srčanog ritma.


   Ukoliko osetite ovakve simptome, odmah kontaktirajte Vašeg lekara ili bolnicu.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Zylaxera

   Ako propustite dozu, uzmite je kada se setite, ali ne uzimajte dve doze u jednom danu kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

   Ako naglo prestanete da uzimate lek Zylaxera

   Nemojte prekinuti lečenje samo zato što se osećate bolje. Važno je da nastavite da uzimate Zylaxera tablete onoliko dugo koliko Vam je to rekao lekar.


   Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • šećerna bolest,

  • poteškoće sa spavanjem,

  • anksioznost (osećaj napetosti),

  • osećaj uznemirenosti i nemogućnost mirovanja, poteškoće sa mirnim sedenjem,

  • akatizija (nemir, nemogućnost mirovanja),

  • nekontrolisano trzanje mišića, trzajni ili savijajući pokreti, nemirne noge,

  • drhtanje,

  • glavobolja,

  • umor,

  • pospanost,

  • ošamućenost,

  • tresenje i zamućen vid,

  • ređe ili otežano pražnjenje creva,

  • problemi sa varenjem,

  • mučnina,

  • veća količina pljuvačke u ustima nego što je uobičajeno,

  • povraćanje,

  • osećaj umora.


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • povišene vrednosti hormona prolaktina u krvi,

  • previše šećera u krvi,

  • depresija,

  • promenjen ili pojačan seksualni nagon,

  • nekontrolisani pokreti usta, jezika i ekstremiteta (tardivna diskinezija),

  • poremećaji mišića koji uzrokuju pokrete uvijanja (distonija),

  • nemirne noge,

  • duple slike,

  • osetljivost oka na svetlost,

  • ubrzani otkucaji srca,

  • pad krvnog pritiska pri ustajanju koji uzrokuje vrtoglavicu, ošamućenost ili nesvesticu,

  • štucanje.


   Sledeća neželjena dejstva su prijavljena nakon stavljanja aripiprazola u promet, ali njihova učestalost nije poznata:

  • smanjen broj belih krvnih zrnaca,

  • smanjen broj krvnih pločica,

  • alergijska reakcija (npr. otok usta, jezika, lica i grla, svrab, koprivnjača),

  • početak ili pogoršanje šećerne bolesti, ketoacidoza (ketoni u krvi i mokraći) ili koma,

  • povišen vrednost šećera u krvi,

  • nedovoljna vrednost natrijuma u krvi,gubitak apetita (anoreksija),

  • gubitak telesne mase,

  • povećanje telesne mase,

  • misli o samoubistvu, pokušaj samoubistva ili samoubistvo,

  • agresivnost,

  • uznemirenost,

  • nervoza,

  • kombinacija povišene telesne temperature, ukočenosti mišića, ubrzanog disanja, znojenja, smanjene svesnosti i iznenadnih promena krvnog pritiska i brzine otkucaja srca, nesvestica (neuroleptički maligni sindrom),

  • napadi (epileptički napadi),

  • serotoninski sindrom (reakcija koja može dovesti do osećaja velike sreće, ošamućenosti, nespretnosti, nemira, osećaja pijanstva, groznice, znojenja ili ukočenih mišića),

  • poremećaj govora,

  • fiksacija očnih jabučica u jednom položaju,

  • iznenadna neobjašnjiva smrt,

  • životno-ugrožavajući nepravilni otkucaji srca,

  • srčani udar,

  • usporen rad srca,

  • krvni ugrušci u venama, naročito nogu (simptomi uključuju otok, bol i crvenilo noge), koji mogu putovati kroz krvne sudove do pluća i prouzrokovati bol u grudima i otežano disanje (ako primetite neki od navedenih simptoma, odmah potražite medicinsku pomoć),

  • visok krvni pritisak,

  • nesvestica,

  • slučajno udisanje hrane uz rizik od razvoja pneumonije (zapaljenje pluća),

  • grč mišića oko organa za govor,

  • zapaljenje pankreasa (gušterače),

  • otežano gutanje,

  • proliv,

  • nelagodnost u stomaku,

  • nelagodnost u želucu,

  • slabost jetre,

  • zapaljenje jetre,

  • žuta prebojenost kože i beonjača,

  • abnormalne vrednosti testova jetre,

  • kožni osip,

  • osetljivost kože na svetlost,

  • ćelavost,

  • pojačano znojenje,

  • ozbiljna alergijska reakcija kao što je reakcija leka sa eozinofilijom i sistemskim simtomima (DRESS). DRESS se pojavljuje sa početnim simptomima koji su slični simptomima gripa kao što su osip na licu, zatim produženim osipom, visokom temperaturom, uvećanjem limfnih žlezda, povećanim vrednostima enzima jetre u analizama krvi i povećanjim brojem pojedinog tipa belih krvnih zrnaca (eosinofilija),

  • abnormalna razgradnja mišića koja može dovesti do problema sa bubrezima,

  • bol u mišićima,

  • ukočenost,

  • nemogućnost kontrole mokrenja (inkontinencija),

  • poteškoće pri mokrenju,

  • simptomi obustave primene leka kod novorođenčadi u slučaju izloženosti tokom trudnoće,

  • produžena i/ili bolna erekcija,

  • poteškoće sa kontrolisanjem bazalne telesne temperature ili pregrevanje,

  • bol u grudima,

  • otok šaka, gležnjeva ili stopala,

  • u testovima krvi: povišena vrednostili fluktuacija (promenljive vrednosti) šećera u krvi, povišen glikolizirani hemoglobin,

  • nesposobnost da se oduprete impulsu, nagonu ili iskušenju sprovođenja aktivnosti koja može naškoditi Vama ili drugima, uključujući:

   • snažan impuls za preteranim kockanjem uprkos ozbiljnim posledicama po Vas ili Vašu porodicu

   • izmenjeno ili povećano seksualno interesovanje ili ponašanje od značaja za Vas i druge, npr. povećan seksualni nagon

   • nekontrolisana preterana kupovina

   • prejedanje (unos velike količine hrane u kratkom vremenskom periodu) ili kompulsivno jedenje (unos veće količine hrane nego što je normalno i više nego što je potrebno da se zadovolji glad)

   • sklonost ka lutanju.

    Obavestite Vašeg lekara ukoliko iskusite neko od navedenih ponašanja; on/ona će prodiskutovati sa Vama o načinima kontrole ili smanjenja simptoma.


    Kod starijih pacijenata sa demencijom bilo je više fatalnih slučajeva prijavljenih za vreme terapije aripiprazolom. Prijavljeni su slučajevi šloga ili prolaznog moždanog udara.


    Dodatna neželjena dejstva kod dece i adolescenata

    Adolescenti uzrasta 13 i više godina su imali neželjena dejstva koja su bila slične učestalosti i vrste, kao i odrasli pacijenti, osim što su pospanost, nekontrolisano trzanje ili tikovi, nemir i umor bili vrlo česti (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek) i bol u gornjem stomaku, suva usta, ubrzan rad srca, povećanje telesne mase, povećan apetit, grčevi mišića, nekontrolisani pokreti ekstremiteta i vrtoglavica, posebno pri ustajanju iz ležećeg ili sedećeg položaja su bili česti (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek).


    Prijavljivanje neželjenih reakcija


    Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


    Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

    Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

    website:

    e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Zylaxera


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Nemojte koristiti lek Zylaxera posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem i unutrašnjem pakovanju nakon “Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Ne postoje posebni zahtevi čuvanja.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta sadrži lek Zylaxera

Zylaxera, tablete, 5 mg:

laktoza, monohidrat; mikrokristalna celuloza; skrob, kukuruzni; hidroksipropilceluloza; magnezijum stearat; indigo karmin aluminijum lak (E132).

Zylaxera, tablete, 10 mg:

laktoza, monohidrat; mikrokristalna celuloza; skrob, kukuruzni; hidroksipropilceluloza; magnezijum stearat; gvožđe (III) oksid, crveni (E172).

Zylaxera, tablete, 15 mg:

laktoza, monohidrat; mikrokristalna celuloza; skrob, kukuruzni; hidroksipropilceluloza; magnezijum stearat; gvožđe (III) oksid, žuti (E172).

Zylaxera, tablete, 30 mg:

laktoza, monohidrat; mikrokristalna celuloza; skrob, kukuruzni; hidroksipropilceluloza; magnezijum stearat; gvožđe (III) oksid, crveni (E172).


Kako izgleda lek Zylaxera i sadržaj pakovanja

Zylaxera, tableta, 5 mg: plave, okrugle tablete zakošenih ivica sa mogućim tamnijim i svetlijim tačkama. Zylaxera, tableta, 10 mg: svetloroze, pravougaone tablete sa mogućim tamnijim i svetlijim tačkama i utisnutom oznakom A10 na jednoj strani.

Zylaxera, tableta, 15 mg: svetložute do smeđežute, okrugle, blago bikonveksne tablete, zakošenih ivica sa mogućim tamnijim i svetlijim tačkama i utisnutom oznakom A15 na jednoj strani.

Zylaxera, tableta, 30 mg: svetloroze, okrugle, bikonveksne tablete, zakošenih ivica sa mogućim tamnijim i svetlijim tačkama i utisnutom oznakom A30 na jednoj strani.


Unutrašnje pakovanje: Blister (OPA/Al/PVC//Al) sa 10 tableta.

Spoljnje pakovanje: Složiva kartonska kutija sa 3 blistera (ukupno 30 tableta) od po 10 tableta i Uputstvom za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD, Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd

Proizvođač:

KRKA, D.D., NOVO MESTO, Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija TAD PHARMA GMBH, Heinz-Lohmann-Straβe 5, Cuxhaven, Nemačka


Napomena:

Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

April, 2022.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Zylaxera, tablete, 30x(5mg): 515-01-01650-21-001 od 18.04.2022.

Zylaxera, tablete, 30x(10mg): 515-01-01651-21-001 od 18.04.2022.

Zylaxera, tablete, 30x(15mg): 515-01-01652-21-001 od 18.04.2022.

Zylaxera, tablete, 30x(30mg): 515-01-01653-21-001 od 18.04.2022.