Početna stranica Početna stranica

Cazaprol
cilazapril

UPUTSTVO ZA LEK


Cazaprol®, film tableta, 1 mg


Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


Cazaprol®, film tableta, 1 mg


Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom


Cazaprol®, film tableta, 2,5 mg


Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom


Cazaprol®, film tableta, 2,5 mg


Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


Cazaprol®, film tableta, 2,5 mg


Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom


Cazaprol®, film tableta, 5 mg


Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom


Cazaprol®, film tableta, 5 mg


Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


Cazaprol®, film tableta, 5 mg


Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom


Proizvođač: Krka-Farma d.o.o., Zagreb


Adresa: Radnička cesta 48/2, 10002 Zagreb, Hrvatska


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Cazaprol®, 1 mg, film tableta Cazaprol®, 2,5 mg, film tableta Cazaprol®, 5 mg, film tableta cilazapril


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Cazaprol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Cazaprol

 3. Kako se upotrebljava lek Cazaprol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Cazaprol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CAZAPROL I ČEMU JE NAMENJEN


  Cazaprol sadrži aktivnu supstancu koja se naziva cilazapril. Pripada grupi lekova koji se nazivaju ACE inhibitori (Inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima).


  Cazaprol se koristi za lečenje:

  • Visokog krvnog pritiska (hipertenzije),

  • Hronične (dugotrajne) srčane insuficijencije (slabosti).


  Cazaprol deluje tako što širi i opušta krvne sudove. To pomaže da se krvni pritisak snizi. Takođe, to dovodi do toga da Vaše srce lakše pumpa krv kroz Vaše telo ukoliko imate hroničnu srčanu slabost.


  Vaš lekar Vam može dati i druge lekove kao što je Cazaprol koji mogu pomoći u lečenju Vašeg stanja.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CAZAPROL


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Cazaprol ne smete koristiti:


  • ako ste alergični (preosetljivi) na cilazapril ili na neki drugi sastojak leka Cazaprol (navedeni u odeljku 6 – Dodatne informacije),

  • ako ste alergični (preosetljivi na druge ACE inhibitore. Ovo uključuje kaptopril, enalapril, lizinopril i ramipril,

  • ako ste imali ozbiljno neželjeno dejstvo koje se naziva angioedem nakon uzimanja drugih ACE inhibitornih lekova,

  • nasledni (hereditarni) angioedem ili angioedem nepoznatog uzroka. Ovi znaci uključuju oticanje lica, usana, usta ili jezika,

  • ako ste više od 3 meseca trudni. (Takođe bi bilo bolje da izbegavate Cazaprol u ranoj trudnoći- videti odeljak ‘trudnoća ’ i ‘dojenje’.)


   Nemojte uzimati Cazaprol ako se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete Cazaprol.


   Kada uzimate lek Cazaprol, posebno vodite računa:


  • ako imate probleme sa srcem. Cazaprol nije pogodan kod pacijenata sa određenom vrstom srčanih problema;

  • ako ste imali moždani udar ili imate problema sa dotokom krvi uVaš mozak;


  • ako imate teške probleme sa jetrom ili ako dobijete žuticu;

  • ako imate probleme sa bubrezima ili ako imate problem sa dotokom krvi u Vaše bubrege, stanje nazvano suženje (stenoza) bubrežne arterije;

  • ako ste na dijalizi;

  • ako ste nedavno imali povraćanje ili proliv;

  • ako ste na dijeti za kontrolu unosa soli (natrijuma);

  • ako planirate da idete na terapiju za smanjenje Vaše alergije na ubod pčela ili osa (desenzibilizacija);

  • ako planirate da idete na neku operaciju (uključujući i operacije zuba). To je zbog toga što neki anestetici mogu sniziti Vaš krvni pritisak, nekada čak i previše;

  • ako imate nagomilavanje tečnosti u Vašem stomaku (ascites);

  • ako imate šećernu bolest (dijabetes);

  • ako imate kolagene vaskularne bolesti;

  • ako ste podvrgnuti LDL aferezi sa dekstran sulfatom.


   Ako se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas, ili ako niste sigurni, razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete Cazaprol.


   Morate obavestiti Vašeg lekara ako mislite da ste trudni ili planirate trudnoću. Cazaprol se ne preporučuje u ranoj trudnoći, i ne smete ga uzimati ako ste više od 3 meseca trudni, jer može ozbiljno naškoditi Vašoj bebi ako se primeni u toj fazi (videti odeljak ‘Trudnoća’ i ‘Dojenje’).


   Primena Cazaprola se ne preporučuje kod dece.


   Primena drugih lekova


   Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste donedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i one koje se nabavljaju bez lekarskog recepta. Ovo je zbog toga što Cazaprol može uticati na dejstvo drugih lekova. Takođe, neki lekovi mogu uticati na dejstvo Cazaprola.


   Posebno, recite svom lekaru ili farmaceutu ukoliko uzimate neki od sledećih lekova:

  • diuretike (tablete za izbacivanje vode) – videti „Visok krvni pritisak (hipertenzija)“ u odeljku 3 „Kako uzimati Cazaprol“;

  • bilo koji lek koji se koristi za lečenje visokog pritiska;

  • lekove koji se nazivaju ‘nesteroidni antiinflamatorni lekovi’ (NSAIL). Tu pripada aspirin, indometacin i ibuprofen;

  • insulin ili druge lekove za lečenje dijabetesa;

  • litijum (koristi se za lečenje depresije);

  • steroidne lekove (kao što je hidrokortizon, prednizolon i deksametazon) ili druge lekove koji suzbijaju imuni sistem;

  • zamene (suplemente) kalijuma (uključujući i suplemente soli) ili diuretike koji štede kalijum;

  • antagoniste aldosterona;


  • simpatikomimetike;

  • anestetike, narkotike;

  • preparate zlata (koriste se za lečenje reumatoidnog artritisa).


   Uzimanje leka Cazaprol sa hranom ili pićima


   Recite Vašem lekaru ili farmaceutu ako uzimate neke dodatke ishrani koji sadrže kalijum.


   Primena leka Cazaprol u periodu trudnoće i dojenja


   Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


   Trudnoća

   Morate obavestiti svog lekara ako mislite da ste trudni (ili planirate trudnoću). Vaš lekar će Vas posavetovati da prestanete sa uzimanjem Cazaprola pre nego što zatrudnite, ili čim s saznate da ste trudni, i daće Vam savet koji lek da uzimate umesto Cazaprola. Cazaprol se ne preporučuje u ranoj trudnoći, i ne smete ga uzimati kada ste trudni više od 3 meseca, zbog toga što može ozbiljno naškoditi Vašoj bebi ako se uzima nakon prvog trimestra trudnoće.


   Dojenje

   Recite Vašem lekaru ako dojite ili ako treba da započnete dojenje. Cazaprol se ne preporučuje majkama koje doje decu, i Vaš lekar može izabrati drugu terapiju za Vas ukoliko želite da nastavite sa dojenjem, naročito ako je Vaša beba novorođenče ili ako je prevremeno rođena.


   Uticaj leka Cazaprol na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Možete osetiti vrtoglavicu kada uzimate Cazaprol. Ovo se najčešće dešava na početku lečenja.Ako osetite vrtoglavicu, nemojte upravljati motornim vozilom ili rukovati mašinama.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka Cazaprol


   Cazaprol sadrži laktozu. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CAZAPROL


  Lek Cazaprol uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutim.


  Uzimanje ovog leka

  • Uzmite jednu tabletu Cazaprola svaki dan.

  • Progutati tabletu sa čašom vode.

  • Nije važno u koje doba dana uzimate Cazaprol. Ipak, ovaj lek treba uzimati otprilike uvek u isto vreme svakoga dana.

  • Cazaprol se može uzimati pre ili nakon obroka.


   Visok krvni pritisak (hipertenzija)

  • Uobičajena početna doza za odrasle je 1 mg dnevno.

  • Vaš lekar će povećavati dozu sve dok Vaš krvni pritisak ne bude pod kontrolom- uobičajena doza održavanja je između 2,5 mg i 5 mg dnevno.

  • Ako imate probleme sa bubrezima, ili ako ste stariji Vaš lekar Vam može dati niže doze.

  • Ako već uzimate diuretike (tablete za izbacivanje vode), Vaš lekar Vam može reći da prestanete da ih uzimate 3 dana pre započinjanja terapije Cazaprolom. Tada je obično početna doza Cazaprola 0,5 mg dnevno. Vaš lekar će Vam povećavati dozu sve dok je Vaš krvni pritisak pod kontrolom.


   Hronična srčana slabost

  • Uobičajena početna doza je 0,5 mg dnevno.

  • Vaš lekar će Vam povećavati dozu- uobičajena doza održavanja je između 1 mg i 2,5 mg dnevno.

  • Ako imate probleme sa Vašim bubrezima, ili ako ste stariji, Vaš lekar Vam može dati niže doze.

  • Ako imate cirozu jetre bez nagomilavanja tečnosti (ascitesa), Vaš lekar Vam neće dati dozu veću od 0,5 mg dnevno, i pažljivo će pratiti Vaš krvni pritisak.


   Ako ste uzeli više leka Cazaprol nego što je trebalo


   Ako ste uzeli više leka Cazaprol nego što je trebalo, ili ako je neko drugi uzeo Vaše Cazaprol tablete, razgovarajte sa lekarom ili idite odmah u bolnicu. Ponesite pakovanje leka sa sobom. Sledeći efekti se mogu pojaviti: osećaj vrtoglavice, plitko disanje, hladna vlažna koža, nemogućnost pokreta ili govora, usporen rad srca.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Cazaprol


  • Ako ste zaboravili da uzmete lek Cazaprol, preskočite zaboravljenu dozu. Uzmite sledeću dozu kada bude vreme za nju.

  • Ne uzimajte duplu dozu (dve tablete istovremeno) da bi nadoknadili preskočenu dozu.


   Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Cazaprol može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Ozbiljna neželjena dejstva

  Ako imate ozbiljno neželjeno dejstvo koje se naziva angioedem, prstanite da uzimate Cazaprol i idite hitno

  kod lekara. Simptomi koji se mogu pojaviti su:

  • Iznenadan otok lica, grla, usana ili usta. To može dovesti do otežanog disanja i gutanja.


   Problemi sa krvi zabeleženi tokom primene ACE inhibitora:

  • Nizak broj crvenih krvnih zrnaca (anemija). Znaci uključuju osećaj umora, bledu kožu, ubrzan ili nepravilan srčani rad (palpitacije) i osećaj kratkog daha.

  • Nizak broj svih tipova belih krvnih zrnaca. Znaci uključuju povećan broj infekcija, na primer usta, desni, grla i pluća.

  • Nizak broj trombocita u krvi. Znaci uključuju laku pojavu modrica i krvarenje iz nosa.


   Neželjena dejstva su prema učestalosti pojavljivanja svrstana u sledeće grupe:

   Veoma često:

   javljaju se kod više od 1 na 10 korisnika

   Često:

   javljaju se kod 1 do 10 na 100 korisnika

   Povremeno:

   javljaju se kod 1 do 10 na 1.000 korisnika

   Retko:

   javljaju se kod 1 do 10 na 10.000 korisnika

   Veoma retko:

   javljaju se kod manje od 1 na 10.000 korisnika

   Nepoznato:

   ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka


   Ostala moguća neželjena dejstva:


   Često:

  • osećaj vrtoglavice

  • kašalj

  • mučnina

  • osećaj umora

  • glavobolja


   Povremeno:

  • nizak krvni pritisak. To može učiniti da se osećate slabo, da imate vrtoglavicu, ili može dovesti do zamućenja vida i nesvestice. Prekomerno smanjenje krvnog pritiska može povećati šansu za nastanak

   srčanog ili moždanog udara, kod određenih pacijenata.

  • ubrzan srčani rad

  • slabost


  • bol u grudima

  • problemi sa disanjem uključujući kratak dah i stezanje u grudima

  • curenje i zapušen nos i kijanje (rinitis)

  • suva ili otečena usta

  • gubitak apetita

  • promene u čulu ukusa

  • proliv i povraćanje

  • osip na koži (koji može biti težak)

  • grčevi ili bolovi u mišićima i zglobovma

  • impotencija

  • znojenje više nego obično

  • crvenilo

  • problemi sa spavanjem


   Retko

  • testovi krvi koji pokazuju smanjenje broja crvenih krvnih zrnaca, belih krvnih zrnaca ili trombocita (anemija, neutropenija, agranulocitoza i trombocitopenija)

  • anafilaksa (vrsta ozbiljne alergijske reakcije)

  • ishemija mozga, prolazni ishemički napad, ishemički moždani udar (mogu se pojaviti ako krvni pritisak postane suviše nizak)

  • infarkt srca (može se pojaviti ako krvni pritisak postane suviše nizak)

  • nepravilan srčani rad

  • intersticijalna bolest pluća

  • poremećaj koji podseća na sistemski lupus eritematozus

  • osećaj trnjenja ili bockanja u rukama ili stopalima

  • vizing (zviždanje u grudima)

  • osećaj napunjenosti ili pulsirajućeg bola iza nosa, obraza i očiju (sinuzitis)

  • pojačana osetljivost Vašeg jezika

  • pankreatitis (zapaljenje pankreasa). Znaci uključuju jak bol u stomaku koji se širi u leđa

  • promene u načinu na koji Vaša jetra i bubrezi rade (pokazano testovima urina i krvi)

  • problemi sa jetrom kao što je hepatitis (zapaljenje jetre) ili oštećenje jetre

  • ozbiljne kožne reakcije uključujući plikove i ljuštenje kože

  • pojačana osetljivost na svetlost

  • gubitak kose (može biti privremeno)

  • pucanje ili razdvajanje noktiju iz svog ležišta

  • uvećanje dojki kod muškaraca


   Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK CAZAPROL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Cazaprol posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  1 mg i 2,5mg film tablete:

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.


  5 mg film tablete:

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Cazaprol


talk; titan-dioksid (E171); gvožđe(III)-oksid, žuti (E172) – samo za 1 mg film tablete i gvožđe(III)- oksid, crveni (E172) – samo za 2,5 mg i 5 mg film tablete.


Kako izgleda lek Cazaprol i sadržaj pakovanja


1 mg film tablete: duguljaste, blago bikonveksne, film tablete, žute boje.

2,5 mg film tablete: duguljaste, blago bikonveksne, film tablete, svetlo crvenosmeđe boje. 5 mg film tablete: duguljaste, blago bikonveksne, film tablete, crvenosmeđe boje.


1 mg film tablete:

Na raspolaganju su kutije sa 30 ili 60 film tableta. U kutiji su 3 ili 6 blistera (OPA/Al/PVC-Aluminijumski blister) sa po 10 film tableta.

2,5 mg i 5 mg film tablete:

Na raspolaganju su kutije sa 28, 30 ili 60 film tableta. U kutiji su 3 ili 6 blistera (OPA/Al/PVC-


Aluminijumski blister) sa po 10 film tableta ili 4 blistera sa po 7 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Krka-Farma d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 48/2, 10002 Zagreb, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Cazaprol®, film tableta, 1 mg, 3 x 10 kom: 515-01-7264-11-001 od 23.07.2013

Cazaprol®, film tableta, 1 mg, 6 x 10 kom: 515-01-7266-11-001 od 23.07.2013

Cazaprol®, film tableta, 2,5 mg, 4 x 7 kom: 515-01-7268-11-001 od 23.07.2013

Cazaprol®, film tableta, 2,5 mg, 3 x 10 kom: 515-01-7270-11-001 od 23.07.2013

Cazaprol®, film tableta, 2,5 mg, 6 x 10 kom: 515-01-7271-11-001 od 23.07.2013

Cazaprol®, film tableta, 5 mg, 4 x 7 kom: 515-01-7272-11-001 od 23.07.2013

Cazaprol®, film tableta, 5 mg, 3 x 10 kom: 515-01-7273-11-001 od 23.07.2013

Cazaprol®, film tableta, 5 mg, 6 x 10 kom: 515-01-7274-11-001 od 23.07.2013