Početna stranica Početna stranica

Iberogast
divlji renac (Iberis amara L.), tečni ekstrakt cele sveže biljke, anđelika (Angelica arhangelica L.), tečni ekstrakt korena, matičnjak (Mellissa officinalis L.), tečni ekstrakt lista, kim (Carum carvi L.), tečni ekstrakt ploda, rusa (Chelidonium majus L.), tečni ekstrakt herbe, sladić (Glycyrrhiza glabra L.), tečni ekstrakt korena, kamilica (Matricaria recutita L.), tečni ekstrakt cveta, nana (Mentha piperita L.), tečni ekstrakt lista, gujina trava (Silybum marianum L.), tečni ekstrakt ploda

UPUTSTVO ZA LEKIberogast; oralne kapi, rastvor; 15 mL/100 mL + 10 mL/100 mL + 10 mL/100 mL + 10 mL/100 mL + 10 mL/100 mL + 10 mL/100 mL + 20 mL/100 mL + 5 mL/100 mL + 10 mL/100 mL


Divlji renac (Iberis amara L.), tečni ekstrakt cele sveže biljke; anđelika (Angelica archangelica L.), tečni ekstrakt korena; matičnjak (Melissa officinalis L.), tečni ekstrakt lista; kim (Carum carvi L.), tečni ekstrakt ploda; rusa (Chelidonium majus L.), tečni ekstrakt herbe; sladić (Glycyrrhiza glabra L.), tečni ekstrakt korena; kamilica (Matricaria recutita L.), tečni ekstrakt cveta; nana (Mentha piperita L.), tečni ekstrakt lista; gujina trava (Silybum marianum L.), tečni ekstrakt ploda.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar, ili farmaceut.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Iberogast i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Iberogast

 3. Kako se uzima lek Iberogast

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Iberogast

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Iberogast i čemu je namenjen

  Lek Iberogast je biljni lek koji pripada grupi lekova koji se koristi u terapiji gastrointestinalnih poremećaja. Koristi se za lečenje funkcionalnih i gastrointestinalnih poremećaja pokretljivosti creva (motiliteta) kao što su funkcionalne dispepsije (bol ili nelagodnost u gornjem delu stomaka) i sindrom nadraženog creva, uključujući gastrointestinalne grčeve, kao i za pomoćno lečenje zapaljenja sluznice želuca (gastritis).


  Ove bolesti se uglavnom manifestuju kao bol u želucu, nadimanje, osećaj punoće, stomačnih grčeva, mučnine i gorušice.

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Iberogast Lek Iberogast ne smete koristiti:

  Lek Iberogast ne smete uzimati ukoliko ste alergični (preosetljivi) na aktivne supstance.

  Lek Iberogast se ne sme primenjivati kod dece mlađe od 6 godina.


  Upozorenja i mere opreza


  Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Iberogast


  Ukoliko Vam se jave simptomi oštećenja jetre (žuta prebojenost kože i beonjača, tamna prebojenost urina, promena boje stolice) prestanite odmah da uzimate lek Iberogast i javite se lekaru.


  Ukoliko tegobe ne prestanu ili ako željeni rezultat terapije izostane nakon nedelju dana uzimanja leka Iberogast, treba se obratiti lekaru.


  Drugi lekovi i Iberogast


  Nema poznatih interakcija sa drugim lekovima.


  Obavestite Vašeg lekara i farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Trudnoća i dojenje


  Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

  Nema podataka ili su podaci o primeni lela Iberogast tokom trudnoće i dojenja ograničeni. Primena leka Iberogast, tokom trudnoće i dojenja se ne preporučuje.

  Tokom trudnoće i dojenja lek Iberogast treba uzimati samo ako je po po mišljenju lekara korist od lečenja majke veća od mogućeg rizika po fetus/odojče.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


  Uticaj nije poznat.


  Lek Iberogast sadrži alkohol


  Lek Iberogast sadrži 31% alkohola, odnosno 240 mg alkohola po dozi od 20 kapi, što odgovara sadržaju alkohola u 6,2 mL piva ili 2,6 mL vina. Štetan je za osobe koje boluju od alkoholizma. Mora se obratiti pažnja u lečenju trudnica i dojilja, dece i visoko-rizičnih grupa kao što su pacijenti sa bolestima jetre i epilepsijom.

 3. Kako se uzima lek Iberogast


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  Ukoliko nije drugačije propisano, lek Iberogast, kapi se uzimaju pre ili u toku jela u malo tečnosti. Odrasli i adolescenti stariji od 12 godina: uzeti 3 puta dnevno 20 kapi.

  Deca od 6 do 12 godina: 3 puta dnevno po 15 kapi


  Nema ograničenja u dužini primene. Dužina trajanja terapije zavisi od vrste, težine i toka bolesti. Pre upotrebe dobro promućkajte lek!

  Primena kod dece


  Lek Iberogast se ne sme primenjivati kod dece mlađe od 6 godina.


  Ako ste uzeli više leka Iberogast nego što treba


  Do sada nije bilo registrovanih slučajeva akutnog predoziranja. Treba obratiti pažnju na sadržaj alkohola.


  Ukoliko ste slučajno uzeli 1 ili 2 doze leka Iberogast više nego što je predviđeno, znači ukupno 40 do 60 kapi, ne bi trebalo da se jave negativne posledice. Ako ste uzeli značajno veće doze, obavestite o tome Vašeg lekara, koji će u slučaju potrebe doneti odluku o preduzimanju odgovarajućih mera.

  Ukoliko ste uzeli preveliku količinu leka Iberogast, prilikom sledećeg uzimanja nastavite s količinom koju Vam je propisao lekar ili onom koja je navedena u ovom uputstvu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Iberogast


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek Iberogast, prilikom sledećeg uzimanja nastavite s količinom koju Vam je propisao lekar ili onom koja je navedena u ovom uputstvu.

  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Vrlo retko se mogu javiti alergijske reakcije kao što su osip, svrab, otežano disanje. Prijavljeni su i slučajevi oštećenja jetre sa nepozantom učestalošću.


  Ukoliko se pojavi neka neželjena reakcija, treba prestati sa uzimanjem leka i obratiti se lekaru za savet. Lekar će utvrditi ozbiljnost neželjene reakcije i odlučiti o daljem toku terapije.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Iberogast

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Iberogast posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon

  „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25C.

  Ne čuvati u frižideru i ne zamrzavati.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Iberogast

100 mL oralnih kapi, rastvora sadrži:

15 mL tečnog ekstrakta cele sveže biljke divljeg renca (Iberis amara L.) (1:1.5-2.5), rastvarač za ekstrakciju: etanol 50% (v/v); 10 mL tečnog ekstrakta korena anđelike (Angelica archangelica L.) (1:2.5-3.5), rastvarač za ekstrakciju: etanol 30% (v/v); 10 mL tečnog ekstrakta lista matičnjaka (Mellissa officinalis L.) (1:2.5-3.5), rastvarač za ekstrakciju: etanol 30% (v/v); 10 mL tečnog ekstrakta ploda kima (Carum carvi L.) (1:2.5-3.5), rastvarač za ekstrakciju: etanol 30% (v/v); 10 mL tečnog ekstrakta herbe ruse (Chelidonium majus L.) (1:2.5- 3.5), rastvarač za ekstrakciju: etanol 30% (v/v); 10 mL tečnog ekstrakta korena sladića (Glycyrrhiza glabra L.) (1:2.5-3.5), rastvarač za ekstrakciju: etanol 30% (v/v); 20 ml tečnog ekstrakta cveta kamilice (Matricaria recutita L.) (1:2-4), rastvarač za ekstrakciju: etanol 30% (v/v); 5 mL tečnog ekstrakta lista nane (Mentha piperita L.) (1:2.5-3.5), rastvarač za ekstrakciju: etanol 30% (v/v); 10 mL tečnog ekstrakta ploda gujine trave (Silybum marianum L.) (1:2.5-3.5), rastvarač za ekstrakciju: etanol 30% (v/v).


Pomoćne supstance:

Nema pomoćnih supstanci.


Kako izgleda lek Iberogast i sadržaj pakovanja


Oralne kapi, rastvor.


Bistar do slabo opalescentan rastvor tamno smeđe boje.


Iberogast, oralne kapi, rastvor, 1x20 mL

Unutrašnje pakovanje je bočica od zatamnjenog stakla (tip III) sa 20 mL rastvora, sa plastičnom kapaljkom i zatvaračem sa navojem. Kapaljka je od polietilena niske gustine (LDPE), zatvarač od polietilena visoke gustine (HDPE).

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedana bočica (1x20 mL) i Uputstvo za lek.

Iberogast, oralne kapi, rastvor, 1x50 mL

Unutrašnje pakovanje je bočica od zatamnjenog stakla (tip III) sa 50 mL rastvora, sa plastičnom kapaljkom i zatvaračem sa navojem. Kapaljka je od polietilena niske gustine (LDPE), zatvarač od polietilena visoke gustine (HDPE).

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedana bočica (1x50 mL) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole

BAYER D.O.O. BEOGRAD

Omladinskih brigada 88b, Beograd


Proizvođač

STEIGERWALD ARZNEIMITTELWERK GMBH,

Havelstrasse 5, Darmstadt, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:

Jul, 2019.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

Iberogast, oralne kapi, rastvor, 1x20 mL: 515-01-04636-18-001 оd 30.07.2019. Iberogast, oralne kapi, rastvor, 1x50 mL: 515-01-04637-18-001 оd 30.07.2019.