Početna stranica Početna stranica

Lyxumia
liksisenatidUPUTSTVO ZA LEK


Lyxumia, 10 mikrograma, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu Lyxumia, 20 mikrograma, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu liksisenatid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Upozorenja i mere opreza:


Obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri pre nego što primenite lek Lyxumia:

Jedna doza (0,2 mL) sadrži 10 mikrograma (mcg) liksisenatida (50 mcg po mL).


Lyxumia; 20 mikrograma; rastvor za injekciju

Jedna doza (0,2 mL) sadrži 20 mikrograma (mcg) liksisenatida (100 mcg po mL).image

O Lyxumia penu


gumeni čep

prozorčić za aktivaciju

dugme za ubrizgavanjezatvarač pena

uložak

skala za doziranje

prozorčić sa strelicom


image


imageen je namenjen samo za jednu osobu. Nemojte g vek proverite nalepnicu kako biste bili sigurni d a nije istekao rok upotrebe. Upotreba pogrešnog

image

Crni potiskivač Potiskivač će se nakon svake injekcije

pomeriti duž skale za doziranje. U gornjem


Mesta za ubrizgavanje

Napred


Pozadi


image


Lyxumia se mora ubrizgati pod kožu, a to se može učiniti na bilo kojem području koje je na slici označeno plavom bojom. To su butina, stomak i nadlaktica. Pitajte svog lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru kako pravilno da ubrizgate lek.


Pitanja i odgovori


Šta ako zaboravim da aktiviram Lyxumia pen ili ako ubrizgavam lek pre aktivacije?

Ako ste ubrizgali lek pre aktivacije pena, nemojte da pokušavate da ispravite još jednim ubrizgavanjem leka. Obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri za savet o proveravanju nivoa šećera u krvi.


Šta ako u ulošku ima mehurića vazduha?

Mali mehurići vazduha u ulošku su normalna pojava - oni Vam neće naškoditi. Doza koju ćete primeniti je tačna pa možete nastaviti da sledite uputstvo. Obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri ako Vam je potrebna pomoć.


Šta ako za vreme aktivacije iz pena ne izađe tečnost?

Možda je igla začepljena ili nije dobro navijena na pen. Uklonite iglu s pena, pričvrstite novu iglu i ponovite samo korake 4 i 5. Ako tečnost i dalje ne izlazi, možda je Lyxumia pen oštećen. Nemojte upotrebiti to pakovanje leka Lyxumia. Obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri za pomoć.


Šta ako je teško pritisnuti dugme za ubrizgavanje do kraja?

Možda je igla začepljena ili nije dobro navijena na pen. Izvucite iglu iz kože i uklonite je sa pena. Pričvrstite novu iglu i ponovite samo korake D i E. Ako je još uvek teško pritisnuti dugme za

ubrizgavanje, možda je Lyxumia pen oštećen. Nemojte upotrebiti to pakovanje leka Lyxumia. Obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri za pomoć.


Ako imate bilo kakvih pitanja o leku Lyxumia ili šećernoj bolesti, obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.