Početna stranica Početna stranica

Aciklovir UNION
aciklovir

UPUTSTVO ZA LEK


Aciklovir UNION, 50 mg/g, krem

aciklovir


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Kako izgleda lek Aciklovir UNION i sadržaj pakovanja

Krem.

Beo, homogen krem, karakterističnog mirisa, bez grudvica ili stranih čestica.


Unutrašnje pakovanje je aluminijumska tuba sa polietilenskim zatvaračem sa navojem, koja sadrži 10 g krema. Tuba je sa unutrašnje strane obložena epoksifenolnim slojem, a sa spoljašnje strane je obložena poliestarskim slojem.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 aluminijumska tuba (ukupno 10 g krema) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


UNION – MEDIC D.O.O. NOVI SAD

Arhimandrita Jovana Rajića 2, Novi Sad, Republika Srbija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

April, 2020.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-03814-18-001 od 02.04.2020.