Početna stranica Početna stranica

DuoResp Spiromax
formoterol, budesonid

CENE

prašak za inhalaciju inhaler, 1 po 60 doza (9mcg/doza + 320mcg/doza)

Veleprodaja: 2.848,60 din
Maloprodaja: 3.446,82 din
Participacija: 50,00 din

prašak za inhalaciju inhaler, 1 po 120 doza (4,5mcg/doza + 160mcg/doza)

Veleprodaja: 2.907,00 din
Maloprodaja: 3.517,48 din
Participacija: 50,00 din

UPUTSTVO ZA LEK


DuoResp Spiromax; 4,5 mikrograma/doza + 160 mikrograma/doza; prašak za inhalaciju

formoterol, budesonid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek DuoResp Spiromax i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek DuoResp Spiromax

 3. Kako se primenjuje lek DuoResp Spiromax

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek DuoResp Spiromax

 6. Sadržaj pakovanja i dodatne informacije

 1. Šta je lek DuoResp Spiromax i čemu je namenjen

  Lek DuoResp Spiromax sadrži dve različite aktivne supstance: formoterol-fumarat, dihidrat i budesonid.

  • Formoterol-fumarat, dihidrat pripada grupi lekova koji se nazivaju „dugodelujući agonisti beta-2 adrenoreceptora" ili „bronhodilatatori". Deluje tako što opušta mišiće Vaših disajnih puteva. To će pomoći da se otvore disajni putevi i pomoći Vam da lakše dišete.

  • Budesonid pripada grupi lekova koji se nazivaju „kortikosteroidi" koji su takođe poznati i kao

   „steroidi“. Deluje tako što smanjuje i sprečava oticanja i zapaljenja u Vašim plućima i pomaže Vam da lakše dišete.


   Lek DuoResp Spiromax se koristi za lečenje samo odraslih uzrasta od 18 godina i starijih. Lek DuoResp Spiromax se NE koristi za lečenje dece sa navršenih 12 godina i mlađih niti za lečenje adolescenata uzrasta od 13 do 17 godina.


   Vaš lekar Vam je propisao ovaj lek za lečenje astme ili hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP).


   Astma

   Lek DuoResp Spiromax se može za lečenje astme propisati na dva različita načina.


   image

   1. Možda će Vam biti propisana dva inhalatora za astmu: Lek DuoResp Spiromax i zasebni

    „inhalator za ublažavanje simptoma" poput salbutamola.

   2. Možda će Vam biti propisan lek DuoResp Spiromax kao jedini inhalator za astmu.

    • Svakodnevno koristite lek DuoResp Spiromax. To pomaže u sprečavanju pojavljivanja simptoma astme poput nedostatka vazduha i zviždanja u grudima.

    • Koristite lek DuoResp Spiromax kad treba da uzmete dodatne doze ili za ublažavanje simptoma astme kako bi Vam se ponovo olakšalo disanje ili, ako ste to potvrdili sa lekarom, za sprečavanje nastanka simptoma astme (na primer, pri vežbanju ili izlaganju alergenima). Za to Vam ne treba poseban inhalator .


   Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP)

   HOBP je dugotrajna bolest disajnih puteva u plućima, koja je često uzrokovana pušenjem cigareta. Simptomi uključuju nedostatak vazduha, kašalj, nelagodu u grudima i iskašljavanje sluzi. Lek DuoResp Spiromax se takođe može koristiti za lečenje simptoma teškog HOBP-a kod odraslih.


 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek DuoResp Spiromax Lek DuoResp Spiromax ne smete primenjivati:

  ukoliko ste alergični na formoterol-fumarat, dihidrat, budesonid ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).


  Upozorenja i mere opreza


  Razgovarajte sa svojim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što primenite lek DuoResp Spiromax ukoliko:

  • ste dijabetičar;

  • imate infekciju pluća;

  • imate visok krvni pritisak ili ste ikad imali probleme sa srcem (uključujući nepravilne otkucaje srca, ubrzan puls, suženje arterija ili slabost srca);

  • imate probleme sa štitastom žlezdom ili nadbubrežnim žlezdama;

  • imate snižene koncentracije kalijuma u krvi;

  • imate teška oboljena jetre;

  • redovno konzumirate alkohol.


   Ako ste uzimali tablete steroida za lečenje astme ili HOBP, Vaš lekar može smanjiti broj tableta koje uzimate nakon što počnete da koristite lek DuoResp Spiromax. Ako ste duže vreme uzimali tablete steroida Vaš lekar će možda zatražiti da redovno obavljate laboratorijske analize krvi. Kada smanjujete broj tableta steroida možda ćete se uopšteno loše osećati iako će se simptomi u Vašim grudima ublažiti. Mogu se javiti simptomi poput zapušenog nosa ili curenja nosa, slabost ili bolovi u zglobovima ili mišićima i osip (ekcem). Ako Vas ometa bilo koji od tih simptoma ili se pojave simptomi poput glavobolje, umora, mučnine ili povraćanja, molimo Vas da se odmah obratite svom lekaru. Možda ćete morati da uzimate druge lekove ako se kod Vas pojave alergija ili simptomi artritisa. Treba da razgovarate sa svojim lekarom ako Vas brine da li treba da nastavite sa upotrebom leka DuoResp Spiromax.


   Vaš lekar može razmotriti dodavanje tableta steroida vašem redovnom lečenju ako, na primer, imate tegobe poput infekcije u grudnom košu ili pre operacije.


   Obratite se svom lekaru ako Vam se javi zamućenje vida ili drugi poremećaji vida.


   Deca i adolescenti


   Ovaj lek ne smeju koristiti deca ili adolescenti mlađi od 18 godina. Drugi lekovi i lek DuoResp Spiromax

   Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


   Posebno obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate bilo koji od sledećih lekova:

  • beta-blokatore (na primer atenolol ili propranol za visok krvni pritisak ili srčanu bolest), uključujući kapi za oči (na primer timolol za glaukom);

  • oksitocin koji se daje trudnicama kako bi se izazvao porođaj;

  • lekove za lečenje ubrzanih ili nepravilnih otkucaja srca (na primer hinidin, dizopiramid, prokainamid i terfenadin);

  • lekove kao što je digoksin koji se često koriste za lečenje slabosti srca;

  • diuretike poznate i pod nazivom „lekovi za izbacivanje tečnosti" (na primer furosemid). Koriste se za lečenje visokog krvnog pritisaka;

  • steroidne lekove koje uzimate oralno (na primer prednizolon);

  • lekove iz grupe ksantina (na primer teofilin ili aminofilin). Oni se često koriste u lečenju astme;

  • ostale bronhodilatatore (na primer salbutamol);

  • triciklične antidepresive (poput amitriptilina) i antidepresiv nefazodon;

  • antidepresive kao što su inhibitori monoaminooksidaze i lekovi sličnih karakteristika (kao što je antibiotik furazolidon i lek za hemioterapiju prokarbazin);

  • antipsihotike iz grupe fenotiazina (na primer hlorpromazin i prohlorperazin);

  • lekove koji se zovu „inhibitori HIV-proteaze" (na primer ritonavir) za lečenje HIV infekcije;

  • lekove za lečenje infekcija (na primer ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, pozakonazol, klaritromicin i telitromicin);

  • lekove za lečenje Parkinsonove bolesti (levodopa);

  • lekove za lečenje oboljenja štitaste žlezde (na primer levotiroksin).


   Neki lekovi mogu pojačati dejstvo leka DuoResp Spiromax i Vaš će lekar možda želeti da Vas pažljivo prati ukoliko koristite ove lekove ( uključujući neke lekove za HIV infekciju: ritonavir, kobicistat).


   Ako se bilo šta od prethodno navedenog odnosi na Vas ili niste sigurni, pre upotrebe leka DuoResp Spiromax razgovarajte sa svojim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom.

   Takođe, obavestite svog lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru ako ćete primiti opštu anesteziju zbog hirurške ili stomatološke intervencije kako biste pomogli da se smanji rizik od interakcije sa anestetikom koji ćete primiti.


   Trudnoća i dojenje

  • Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što primenite lek DuoResp Spiromax -NEMOJTE koristiti ovaj lek osim ako Vam to propiše Vaš lekar.

  • Ako zatrudnite tokom upotrebe leka DuoResp Spiromax, NEMOJTE da prestanete da primenjujete lek DuoResp Spiromax, ali se odmah obratite svom lekaru.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Lek DuoResp Spiromax verovatno neće uticati na Vašu sposobnost da upravljate vozilima, alatima ili mašinama.


   Lek DuoResp Spiromax sadrži laktozu


   Laktoza je vrsta šećera koji se nalazi u mleku. Ako Vam je lekar rekao da imate intoleranciju na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. Kako se primenjuje lek DuoResp Spiromax


  Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom.

  • Važno je primenjivati lek DuoResp Spiromax svakodnevno, čak i ako trenutno nemate simptome astme ili HOBP-a.

  • Ako primenjujete lek DuoResp Spiromax za lečenje astme, Vaš lekar će želeti redovno da kontroliše Vaše simptome.


Astma

Lek DuoResp Spiromax može biti propisan za astmu na dva načina. Količina leka DuoResp Spiromax koju treba da primenite i vreme primene zavise od toga kako Vam je propisan.Inhalaciono primenjeni kortikosteroidi mogu uticati na normalno stvaranje steroidnih hormona u Vašem telu, posebno ako duže vreme primenjujete visoke doze. Ti efekti uključuju:


Kako izgleda lek DuoResp Spiromax i sadržaj pakovanja


DuoResp Spiromax je prašak za inhalaciju.


Izgled praška: prašak bele do skoro bele boje, bez vidljivih agregata i onečišćenja.


Unutrašnje pakovanje je inhalator bele boje sa poluprovidnim poklopcem nastavka za usta koji je tamnocrvene boje. Delovi inhalatora koji su u dodiru sa lekom/sluzokožom su od akrilonitril butadien stirena (ABS), polietilena (PE) i polipropilena (PP). Jedan inhalator sadrži 120 doza.

Intermedijerno pakovanje je aluminijumska kesica u kojoj se nalazi jedan inhalator.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedno intermedijerno pakovanje (aluminijumska kesica) sa 1 inhalatorom koji sadrži 120 doza (1 x 120 doza) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole


ACTAVIS D.O.O. BEOGRAD, Đorđa Stanojevića 12, Beograd


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April, 2021.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-01531-20-001 od 29.04.2021.