Početna stranica Početna stranica

Lazol
lansoprazol

UPUTSTVO ZA LEK


Lazol, gastrorezistentna kapsula, tvrda, 15 mg

Pakovanje: blister, 4 x 7 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih


Lazol, gastrorezistentna kapsula, tvrda, 30 mg

Pakovanje: blister, 2 x 7 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih


Lazol, gastrorezistentna kapsula, tvrda, 30 mg

Pakovanje: blister, 4 x 7 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih


Proizvođač: Farmal d.d.

Adresa: Branitelja domovinskog rata 8, Ludbreg, Hrvatska Podnosilac zahteva: DE-TA-P d.o.o.

Adresa: Radnička 73, Valjevo, Srbija


Lazol, 15 mg, gastrorezistentne kapsule, tvrde Lazol, 30 mg, gastrorezistentne kapsule, tvrde INN: lansoprazol


Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Lazol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lazol

 3. Kako se upotrebljava lek Lazol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lazol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Lazol I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Lazol sadrži kao aktivni sastojak lansoprazol koji pripada grupi lekova poznatoj kao inhibitori protonske pumpe. Ovi lekovi smanjuju izlučivanje želudačne kiseline i na taj način olakšavaju tegobe u stanjima gde je nivo želudačne kiseline povišen.


  Lek Lazol se koristi:

  • u lečenju čira na dvanaestopalačnom crevu ili na želucu

  • u lečenju zapaljenja jednjaka (refluksni ezofagitis)

  • u prevenciji (sprečavanju pojave) refluksnog ezofagitisa

  • u otklanjaju tegoba kao što je gorušica i vraćanje kiselog želudačnog sadržaja (iz želuca u jednjak)

  • u lečenju infekcije izazvane sa Helicobacter pylori, koja dovodi do pojave gastritisa (zapaljenje želuca), i čira na želucu. U lečenju ove infekcije lek Lazol se daje istovremeno sa antibioticima.

  • u lečenju i prevenciji čira na želucu ili dvanaestopalačnom crevu pri uzimanju nesteroidnih antiinflamatornih lekova (lekovi koji se koriste u lečenju bolova i zapaljenja)

  • Zollinger-Ellison-ov sindrom (sindrom koji se karakteriše povećanim lučenjem želudačne kiseline).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Lazol


  Lek Lazol ne smete koristiti ukoliko:


  • Ako ste alergični (preosetljivi) na lansoprazol ili na neki od ostalih sastojaka u preparatu (videti deo „Šta sadrži lek Lazol“).

  • Ukoliko istovremeno uzimate atazanavir (koristi se u lečenju HIV infekcije).


   Kada uzimate lek Lazol, posebno vodite računa ukoliko:


   Upozorite Vašeg lekara ukoliko imate umereno ili teško oboljenje jetre. Može biti potrebno da Vaš lekar prilagodi doziranje.


   Vaš lekar će možda zahtevati da uradi dodatno ispitivanje koje se zove endoskopija u dijagnostičke svrhe, kako bi se isključila moguća maligna oboljenja.


   Ukoliko imate čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu, lekar može tražiti da uradite dodatne analize i proverite da li možda imate bakteriju H.pylori, koja je čest uzročnik pomenutih oboljenja.


   Ukoliko pri primeni ovog leka dobijete dijareju (proliv), obratite se odmah Vašem lekaru.


   Uzimanje lekova iz grupe inhibitora protonske pumpe (uključujući i Lazol), posebno u periodu od godinu dana ili duže može umereno povećati rizik od preloma kuka, ručnog zgloba ili kičme. ReciteVašem lekaru ukoliko imate osteoporozu ili uzimate kortikosteroide (koji mogu povećati rizik od osteoporoze).


   Ukoliko je potrebno da uzimate ovaj lek duže (od tri meseca, a posebno duže od godinu dana), Vaš lekar će pratiti i povremeno zakazivati kontrolne preglede, uključujući i merenje nivoa magnezijuma u krvi. Ukoliko primetite neke neuobičajene simptome, obratite se Vašem lekaru.


   Ukoliko se bilo šta od prethodno navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni da se odnosi), razgovarajte sa Vašim lekarom pre uzimanja leka Lazol.


   Primena drugih lekova


   Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


   Obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate neke od sledećih lekova:

  • ketokonazol, itrakonazol, rifampicin (lekovi koji se koriste za lečenje infekcija)

  • digoksin (lek koji se koristi za lečenje oboljenja srca)

  • teofilin (lek koji se koristi za lečenje astme)

  • takrolimus (lekovi koji se koriste za sprečavanje reakcije odbacivanja transplantata)

  • fluvoksamin (lek koji se koristi za lečenje depresije i drugih psihijatrijskih oboljenja)

  • antacidi (lekovi koji se koriste za lečenje gorušice)

  • sukralfat (lek koji se koristi za lečenje čira)

  • kantarion (Hypericum perforatum) (koristi se za lečenje blažih oblika depresije)


   Uzimanje leka Lazol sa hranom ili pićima


   Najbolji efekt leka Lazol se postiže ako se lek uzima 30 minuta pre obroka.


   Primena leka Lazol u periodu trudnoće i dojenja


   Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


   Ukoliko ste trudni ili planirate trudnoću, ili ukoliko dojite, obratite se Vašem lekaru.


   Uticaj leka Lazol na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Pri uzimanju ovog leka kod nekih pacijenata se mogu javiti vrtoglavica, malaksalost i poremećaji vida, što može uticati na Vašu sposobnost prilikom upravljanja motornim vozilom ili mašinama. Ukoliko imate neko od navedenih neželjenih dejstava treba da budete oprezni jer Vaša sposobnost reagovanja može biti smanjena.


   Na Vama je odgovornost da procenite da li ste u stanju da upravljate motornim vozilom ili obavljate druge zadatke koji zahtevaju povećanu koncentraciju. Zbog svojih dejstava ili neželjenih dejstava, jedan od faktora koji može umanjiti Vašu sposobnost obavljanja tih poslova je i upotreba ovog leka.

   Opis navedenih dejstava možete pronaći u drugim odeljcima ovog teksta.


   Pročitajte sve informacije iz ovog teksta i rukovodite se njima.


   Razgovarajte sa Vašim lekarom, medicinskom sestrom ili farmaceutom ukoliko imate bilo kakve nedoumice.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka Lazol


   Lek Lazol sadrži saharozu kao pomoćnu supstancu. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Lazol


  Lek Lazol uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Lazol kapsule se gutaju cele, sa malo tečnosti. Doziranje je individualno, i zavisi od prirode Vaše bolesti. Ako Vam gutanje kapsula predstavlja problem, lekar može da Vam preporuči druge načine uzimanja leka. Ukoliko imate neka pitanja, obratite se Vašem lekaru.


  Ukoliko Vam je lekar propisao da uzimate jednu kapsulu leka Lazol dnevno, pokušajte da uzimate ovaj lek uvek u isto doba dana, a najbolje ujutru, pre doručka.


  Ukoliko vam je lekar propisao da uzimate dve kapule leka Lazol dnevno, trebalo bi da jednu kapsulu popijete ujutru pre doručka, a drugu uveče.


  Preporučeno doziranje za odgovarajuća oboljenja se navodi u daljem tekstu. Vaš lekar ponekad može propisati različitu dozu leka i reći Vam koliko dugo će trajati lečenje.


  Lečenje gorušice i vraćanja kiseline: jedna kapsula od 15 mg ili 30 mg dnevno, u trajanju od 4 nedelje. Ukoliko ne dođe do otklanjanja tegoba, obratite se Vašem lekaru.


  Dugotrajna prevencija refluksnog ezofagitisa: jedna kapsula od 15 mg dnevno, Vaš lekar može prilagoditi dozu na jednu kapsulu od 30 mg dnevno.


  Lečenje čira na želucu: jedna kapsula od 30 mg dnevno, u trajanju od 4 nedelje.


  Lečenje čira na dvanaestopalačnom crevu: jedna kapsula od 30 mg dnevno, u trajanju od 2 nedelje.


  Lečenje zapaljenja jednjaka (refluksni ezofagitis): jedna kapsula od 30 mg dnevno, u trajanju od 4 nedelje.


  Lečenje infekcije izazvane sa Helicobacter pylori: uobičajena doza je jedna kapsula od 30 mg u kombinaciji sa dva različita antibiotika ujutru, i jedna kapsula od 30 mg uveče u kombinaciji sa dva različita antibiotika. Terapija obično traje 7 dana.


  Preporučene kombinacije su:

  • 30 mg lansoprazola sa 250-500 mg klaritromicina i 1000 mg amoksicilina

  • 30 mg lansoprazola sa 250 mg klaritromicina i 400-500 mg metronidazola


   Ukoliko se lečite od infekcije zato što imate čir na želucu, malo je verovatno da će se čir ponovo vratiti, ukoliko je infekcija uspešno izlečena. Kako bi Vaš lek najbolje delovao, uzimajte ga u pravo vreme i ne propuštajte doze.


   Lečenje čira na želucu ili dvanaestopalačnom crevu kod pacijenata koji dugotrajno uzimaju nesteroidne antiinflamatorne lekove: jedna kapsula od 30 mg dnevno, u trajanju od 4 nedelje.


   Prevencija (sprečavanje pojave) čira na želucu ili dvanaestopalačnom crevu kod pacijenata koji uzimaju nesteroidne antiinflamatorne lekove: jedna kapsula od 15 mg dnevno. Vaš lekar Vam može propisati i jednu kapsulu od 30 mg dnevno.


   Zollinger-Ellisonov sindrom: početna doza iznosi dve kapsule od 30 mg jednom dnevno, a zatim se može povećavati, prema Vašem odgovoru na terapiju i prema preporuci Vašeg lekara.


   Lazol kapsule ne treba davati deci.


   Uzimajte lek tačno onako kako Vam je lekar preporučio. Posavetujte se sa Vašim lekarom ukoliko niste sigurni kako treba da uzimate lek.


   Ako ste uzeli više leka Lazol nego što je trebalo


   Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od onoga što Vam je preporučeno odmah potražite medicinsku pomoć.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Lazol


   Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste propustili da uzmete lek!


   Ukoliko ste propustili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Lazol


   Nećete osetiti nikakve promene ako naglo prestanete da uzimate lek. Međutim, ukoliko se tegobe poboljšaju, ne prekidajte lečenje pre vremena i bez konsultacije sa lekarom, jer možda bolest nije u potpunosti izlečena i tegobe se ponovo mogu javiti.


 4. NEŽELJENA DEJSTVA LEKA


  Lek Lazol, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Neželjena dejstva koja su česta (javljaju se kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • glavobolja, vrtoglavica; dijareja (proliv), zatvor, bolovi u stomaku, mučnina, povraćanje, gasovi u stomaku, suvoća usta ili grla; ospa (raš), koprivnjača, svrab; promene u testovima funkcije jetre; malaksalost.


   Neželjena dejstva koja su povremena ( javljaju se kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek)

  • depresija; bolovi u mišićima i zglobovima, prelomi kuka, ručnog zgloba ili kičme; zadržavanje tečnosti u organizmu i pojava otoka; promene u broju krvnih ćelija;


   Neželjena dejstva koja su retka (javljaju se kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • groznica; nemir, vrtoglavica, konfuzija (zbunjenost), halucinacije, nesanica, pospanost (somnolencija), poremećaji vida; poremećaji ukusa; gubitak apetita, zapaljenje jezika (glositis); reakcije na koži kao što su osećaj peckanja ili bockanja, pojava modrica, crvenilo i pojačano znojenje; osetljivost na svetlo; gubitak kose; osećaj mravinjanja po koži, podrhtavanje; anemija (bledilo); poremećaji funkcije bubrega; pankreatitis (zapaljenje pankreasa tj. gušterače); zapaljenje jetre (manifestuje se kao žuta prebojenost kože i beonjača); uvećanje grudi kod muškaraca, impotencija (polna nemoć); kandidijaza jednjaka (gljivična infekcija); angioedem (ukoliko se javi oticanje lica, jezika ili ždrela, teškoće pri gutanju, koprivnjača, teškoće pri disanju, obratite se odmah Vašem lekaru).


   Neželjena dejstva koja su veoma retka (javljaju se ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • teška reakcija preosetljivosti, uključujući i šok. Simptomi preosetljivosti podrazumevaju groznicu, ospu, oticanje, a ponekad i pad krvnog pritiska; zapaljenje u usnoj šupljini (stomatitis); zapaljenje creva (kolitis); promene u nivou natrijuma u krvi, promene u vrednostima holesterola i triglicerida u krvi; veoma retko se mogu javiti reakcije po koži kao što su crvenilo, pojava plikova, teška zapaljenska reakcija po koži; veoma retko može doći do smanjenja broja svih krvnih ćelija (pancitopenija) ili belih krvnih ćelija (agranulocitoza), i tada može biti smanjena otpornost organizma na infekcije – ukoliko se jave simptomi kao što su groznica i poremećaj opšteg stanja, ili groznica sa simptomima lokalne infekcije kao što su upala grla/ždrela/usta ili problemi sa mokraćnim putevima, obratite se odmah Vašem lekaru. Potrebno je kontrolisati laboratorijske analize krvi kako bi se proverilo moguće smanjenje broja belih krvnih zrnaca (agranulocitoza).


   Neželjena dejstava sa nepoznatom učestalošću javljanja:

  • ukoliko ste na terapiji duže od tri meseca, postoji mogućnost da Vam se snizi nivo magnezijuma u krvi (hipomagnezijemija). Znaci sniženog magnezijuma u krvi mogu biti umor, nevoljne mišićne kontrakcije, dezorjentacija, konvulzije (grčevi), vrtoglavica, poremećaj rada srca. Ukoliko primetite neki od ovih simptoma- odmah se javite Vašem lekaru. Nizak nivo magnezijuma može voditi opadanju nivoa kalijuma ili kalcijuma u krvi. Vaš lekar će možda zahtevati da redovno kontrolišete nivo magnezijuma u krvi.


  Ukoliko se tokom lečenja pojavi dijareja (proliv), odmah se javite Vašem lekaru, jer primena leka Lazol može dovesti do blagog porasta infektivne dijareje (proliva).


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, obavestite o tome Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Lazol


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  3 (tri) godine.

  Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje:


  Čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Lazol


Aktivna supstanca leka Lazol je lansoprazol.


Lazol, 15 mg, gastrorezistentna kapsula, tvrda:

Jedna gastrorezistentna kapsula, tvrda, sadrži lansoprazol 15 mg.

Pomoćne supstance: šećerne sfere (sastav: saharoza; skrob, kukuruzni); natrijum-laurilsulfat; meglumin; manitol; hipromeloza; makrogol 6000; talk; polisorbat 80; titan-dioksid (E171); metakrilna kiselina- etilakrilat kopolimer (1:1), disperzija 30 %;

Kapa kapsule: hinolin žuta (E104); titan-dioksid (E171); želatin.

Telo kapsule: hinolin žuta (E104); titan-dioksid (E171); želatin.


Lazol, 30 mg, gastrorezistentna kapsula, tvrda:

Jedna gastrorezistentna kapsula, tvrda, sadrži lansoprazol 30 mg.

Pomoćne supstance: šećerne sfere (sastav: saharoza; skrob, kukuruzni); natrijum-laurilsulfat; meglumin; manitol; hipromeloza; makrogol 6000; talk; polisorbat 80; titan-dioksid (E171); metakrilna kiselina- etilakrilat kopolimer (1:1), disperzija 30 %.

Kapa kapsule: titan-dioksid (E171); želatin.

Telo kapsule: titan-dioksid (E171); želatin.


Kako izgleda lek Lazol i sadržaj pakovanja


Lazol 15 mg, gastrorezistentne kapsule, tvrde:

tvrde, želatinske kapsule veličine 3, koje se sastoje od neprovidne kape i tela žute boje, punjene sa okruglim mikrogranulama bele do skoro bele boje.


OPA/Al/PVC//Al blister sa 7 kapsula. Kartonska kutija sadrži 4 blistera (ukupno 28 kapsula).


Lazol 30 mg, gastrorezistentne kapsule, tvrde:

tvrde, želatinske kapsule veličine 1, koje se sastoje od neprovidne kape i tela bele boje, punjene sa okruglim

mikrogranulama bele do skoro bele boje.


OPA/Al/PVC//Al blister sa 7 kapsula. Kartonska kutija sadrži 4 blistera (ukupno 28 kapsula). OPA/Al/PVC//Al blister sa 7 kapsula. Kartonska kutija sadrži 2 blistera (ukupno 14 kapsula).


Nosilac dozvole i proizvođač


DE-TA-P d.o.o., Radnička 73, Valjevo, Srbija


Farmal d.d. Ludbreg, Branitelja domovinskog rata 8, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Lazol, gastrorezistentne kapsule, tvrde, 28 x (15 mg): 515-01-6649-11-001 od 10.01.2013.

Lazol, gastrorezistentne kapsule, tvrde, 14 x (30 mg): 515-01-6651-11-001 od 10.01.2013.

Lazol, gastrorezistentne kapsule, tvrde, 28 x (30 mg): 515-01-6652-11-001 od 10.01.2013.