Početna stranica Početna stranica

Flukonazol
flukonazol

UPUTSTVOZA LEK


Flukonazol, kapsula, tvrda, 50 mg

ukupno 7 kom, blister, 1 x 7kom


Flukonazol, kapsula, tvrda, 150 mg

ukupno 1 kom, kontejner, 1 x 1kom


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: REPLEK FARM D.O.O.E.L.


Adresa: Kozle 188, 1000 Skoplje, Republika Makedonija


Podnosilac zahteva: Polifarm d.o.o.


Adresa: Zlatiborska 2V, Beograd


Flukonazol, 50 mg, kapsula, tvrda Flukonazol, 150 mg, kapsula, tvrda (flukonazol)


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Flukonazol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Flukonazol

 3. Kako se upotrebljava lek Flukonazol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Flukonazol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FLUKONAZOL I ČEMU JE NAMENJEN


  Flukonazol spada u grupu antigljivičnih lekova. Aktivna supstanca je flukonazol.

  Flukonazol se koristi za lečenje infekcija izazvanih gljivicama, i takođe se koristi da bi se sprečilo da dobijete infekciju kandidom. Najčešći uzročnik gljivičnih infekcija je kvasnica Candida.


  Odrasli


  Vaš lekar Vam može preporučiti ovaj lek za lečenje sledećih tipova gljivičnih infekcija:

  • kriptokoknog meningitisa – gljivične infekcije mozga

  • kokcidiomikoze – oboljenje pluća i bronhija

  • infekcije izazvane Candida–om koja može zahvatati krvotok, određene organe (npr. srce, pluća) ili urinarni trakt

  • gljivičnog oboljenja sluznica – infekcije koja pogađa unutrašnjost usta, grla i rane izazvane zubnom protezom

  • gljivičnog oboljenja polnih organa – infekcije vagine ili penisa

  • kožnih infekcija – npr. atletsko stopalo, gljivična infekcija u obliku prstena, gljivična infekcija pregibnih površina, gljivična infekcija nokta


   Lekar Vam može prepisati Flukonazol i za:

  • sprečavanje ponovne pojave kriptokoknog meningitisa

  • sprečavanje ponovne pojave gljivičnog oboljenja sluznica

  • umanjenje ponovne pojave gljivičnog oboljenja polnih organa

  • sprečavanje dobijanja infekcije koju izaziva Candida (ukoliko je Vaš imuni sistem oslabljen i ne funkcioniše kako treba)


   Deca i adolescenti (0 do 17 godina starosti)


   Lekar Vam može propisati ovaj lek za lečenje sledećih gljivičnih infekcija:

  • gljivičnog oboljenja sluznica – infekcije koja zahvata unutrašnjost usta i grla

  • infekcije izazvane Candida–om koja može zahvatati krvotok, određene organe (npr. srce, pluća) ili urinarni trakt

  • kriptokoknog meningitisa – gljivične infekcije mozga


   Takođe, lekar Vam može propisati flukonazol za:

  • sprečavanje pojave infekcije izazvane Candida-om (ukoliko je Vaš imuni sitem oslabljen i ne funkcioniše kako treba)

  • sprečavanje vraćanja kriptokokonog meningitisa.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FLUKONAZOL


  Lek Flukonazol ne smete koristiti:


  • ako ste alergični (preosetljivi) na flukonazol ili na bilo koji drugi sastojak leka ili ako ste imali alergijsku reakciju na druge lekove koje ste koristili u terapiji neke gljivične infekcije. Simptomi mogu uključivati svrab, crvenilo kože ili teškoće u disanju

  • ako uzimate terfenadin ili astemizol (antihistaminici za lečenje alergija)

  • ako uzimate cisaprid (lek za lečenje želudačnih tegoba)

  • ako uzimate pimozid (lek za lečenje mentalnih bolesti)

  • ako uzimate hinidin (lek za lečenje srčane aritmije)

  • ako uzimate eritromicin (antibiotik koji se koristi za lečenje infekcije)

   Kada uzimate lek Flukonazol, posebno vodite računa:


   Konsultujte se sa Vašim lekarom:

  • ukoliko imate problema sa jetrom ili bubrezima

  • ukoliko imate neko srčano oboljenje, uključujući probleme sa srčanim ritmom

  • ukoliko imate poremećaj u nivou kalijuma, kalcijuma ili magnezijuma u krvi

  • ukoliko se razviju teške reakcije na koži (svrab, crvenilo kože ili otežano disanje)


  Primena drugih lekova


  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Odmah obavestite Vašeg lekara ako uzimate terfenadin ili astemizol (antihistaminici za lečenje alergija) ili cisaprid (lek za lečenje želudačnih tegoba), pimozid (za lečenje mentalnih bolesti) ili hinidin (za lečenje srčane aritmije) ili eritromicin (antibiotik za lečenje infekcije) pošto se ovi lekovi ne smeju uzimati istovremeno sa flukonazolom (videti odeljak “ Lek Flukonazol ne smete koristiti”).


  Postoje neki lekovi koji menjaju dejstvo leka Flukonazol. Obavezno kažite lekaru ukoliko uzimate neke od sledećih lekova:


  • rifampicin ili rifabutin (antibiotici za lečenje infekcija)

  • alfentanil, fentanil (anestetici)

  • amitriptilin, nortriptilin (za lečenje depresije)

  • amfotericin B, vorikonazol (antigljivični lekovi)

  • lekovi za razređivanje krvi koji sprečavaju stvaranje krvnih ugrušaka (varfarin ili slični lekovi)

  • benzodiazepini (midazolam, triazolam ili slični lekovi) koji se koriste u terapiji nesanice i anksioznosti (uznemirenosti)

  • karbamazepin, fenitoin (koriste se za lečenje epilepsije)

  • nifedipin, isradipin, amlodipin, felodipin i losartan (za lečenje visokog krvnog pritiska)

  • ciklosporin, everolimus, sirolimus ili takrolimus (za sprečavanje odbacivanja transplantiranog organa)

  • ciklofosfamid, vinka alkaloidi (vinkristin, vinblastin ili slični lekovi) koji se koriste za lečenje karcinoma (raka)

  • halofantrin (koristi se za lečenje malarije)

  • statini (atorvastatin, simvastatin, fluvastatin ili slični lekovi) koji se koriste za snižavanje visokog holesterola

  • metadon (protiv bolova)


  • celekoksib, flurbiprofen, naproksen, ibuprofen, lornoksikam, meloksikam, diklofenak (nesteroidni antiinflamatorni lekovi - NSAIL)

  • oralni kontraceptivi

  • prednizon (steroid)

  • zidovudin (takođe poznat kao AZT); sakvinavir (koriste se za lečenje HIV-a)

  • lekovi za terapiju šećerne bolesti kao što su hlorpropamid, glibenklamid, glipizid ili tolbutamid

  • teofilin (koristi se za kontrolu astme)

  • vitamin A (dodatak ishrani)


   Uzimanje leka Flukonazol sa hranom ili pićima


   Lek Flukonazol se može uzimati nezavisno od obroka.


   Primena leka Flukonazol u periodu trudnoće i dojenja

   Obavestite Vašeg lekara ukoliko ste trudni, pokušavate da zatrudnite ili ukoliko dojite.


   Flukonazol ne treba primenjivati u periodu trudnoće ili dojenja, osim ukoliko Vam lekar nije to savetovao usled ozbiljosti Vašeg zdravstvenog stanja.


   Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


   Uticaj leka Flukonazol na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Prilikom upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama treba imati na umu da se povremeno mogu javiti vrtoglavica ili konvulzije.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka Flukonazol


   Flukonazol kapsule sadrže laktozu, monohidrat. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FLUKONAZOL


  Uvek uzimajte ovaj lek onako kako Vam je lekar propisao. Ako niste sigurni posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.


  Flukonazol kapsule se gutaju cele sa čašom vode. Preporučuje se uzimanje leka uvek u isto doba dana, nezavisno od obroka.


  U nastavku su navedene uobičajene doze ovog leka.


  Odrasli


  Indikacija

  Doza

  Za lečenje kriptokoknog meningitisa

  400 mg prvog dana a zatim 200 mg do 400 mg

  jednom dnevno tokom 6 do 8 nedelja, ili duže ukoliko je potrebno. Ponekad se doze povećavaju do 800 mg

  Za sprečavanje vraćanja kriptokoknog meningitisa

  200 mg jednom dnevno sve dok Vam lekar ne kaže

  da prestanete

  Za lečenje kokcidiomikoze

  200 mg do 400 mg jednom dnevno od 11 meseci do

  24 meseca, ili duže ukoliko je potrebno. Ponekad se doze povećavaju do 800 mg

  Za lečenje unutrašnjih gljivičnih infekcija čiji je

  uzročnik Candida

  800 mg prvog dana, a zatim 400 mg jednom

  dnevno sve dok Vam lekar ne kaže da prestanete

  Za lečenje infekcija sluznica koje zahvataju

  unutrašnjost usta, grla i rane izazvane zubnom protezom

  200 mg do 400 mg prvog dana, a zatim 100 mg do

  200 mg sve dok Vam lekar ne kaže da prestanete

  Za lečenje gljivičnog oboljenja sluznica – doza

  zavisi od lokalizacije infekcije

  50 mg do 400 mg jednom dnevno tokom 7 do 30

  dana sve dok Vam lekar ne kaže da prestanete

  Za sprečavanje infekcija sluznica koje zahvataju

  unutrašnjost usta, grla

  100 mg do 200 mg jednom dnevno, ili 200 mg 3

  puta nedeljno, dok ste pod rizikom da dobijete infekciju

  Za lečenje gljivičnih infekcija polnih organa

  150 mg kao pojedinačna doza

  Za sprečavanje ponovne pojave vaginalnog

  gljivičnog oboljenja

  150 mg svakog trećeg dana do ukupno 3 doze (1.,

  4. i 7. dan) a zatim jednom nedeljno tokom 6 meseci dok ste pod rizikom da dobijete infekciju

  Za lečenje gljivičnih infekcija kože i noktiju

  U zavisnosti od mesta infekcije, 50 mg jednom

  dnevno, 150 mg jednom nedeljno, 300 do 400 mg jednom nedeljno tokom 1 do 4 nedelje (za atletsko stopalo može trajati do 6 nedelja, za lečenje infekcija noktiju sve dok inficiran nokat ne bude zamenjen)

  Za sprečavanje infekcije koju izaziva Candida

  (ukoliko je imuni sistem oslabljen i ne funkcioniše kako treba)

  200 mg do 400 mg jednom dnevno dok ste pod

  rizikom da dobijete infekciju


  Adolescenti uzrasta od 12 do 17 godina


  Sledite dozu koju Vam je propisao Vaš lekar (lekar Vam može propisati doze koje se primenjuju kod odraslih ili doze koje se primenjuju kod dece).


  Deca do 11 godina starosti

  Maksimalna dnevna doza flukonazola kod dece iznosi 400 mg. Doziranje se određuje u odnosu na telesnu masu deteta u kilogramima.

  Indikacija Dnevna doza


  Gljivične infekcije sluznica i grla čiji je uzročnik Candida – doza i trajanje zavise od težine i lokalizacije infekcije

  3 mg po kg telesne mase (6 mg po kg telesne mase može biti dato prvog dana)

  Kriptokokni meningitis ili unutrašnje gljivične

  infekcije čiji je uzročnik Candida

  6 mg do 12 mg po kg telesne mase

  Za sprečavanje infekcije kod dece čiji je uzročnik

  Candida (ukoliko njihov imuni sistem ne funkcioniše kako treba)

  3 mg do 12 mg po kg telesne mase


  Upotreba kod dece uzrasta od 0-4 nedelje


  Upotreba kod dece starosti od 3 do 4 nedelje:

  Treba primenjivati istu dozu koja je navedena u gornjoj tabeli, ali jednom u dva dana. Maksimalna doza iznosi 12 mg/kg telesne mase na svakih 48 sati.


  Upotreba kod dece mlađe od 2 nedelje:

  Treba primenjivati istu dozu koja je navedena u gornjoj tabeli, ali jednom u tri dana. Maksimalna doza iznosi 12 mg/kg na svaka 72 sata.


  Lekar, ponekad, može da Vam propiše doze ovog leka koje se razlikuju od doza navedenih u tabeli. Vaš farmaceut će Vam napisati na pakovanju koju dozu Vi treba da koristite. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Stariji pacijenti

  Kod starijih pacijenata nije potrebno posebno prilagođavanje doze, osim ukoliko imate oboljenje bubrega.


  Pacijenti sa oboljenjem bubrega

  Ukoliko imate oboljenje bubrega, Vaš lekar će možda promeniti doziranje ovog leka, u skladu sa funkcijom Vaših bubrega.


  Ako ste uzeli više leka Flukonazol nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Flukonazol nego što bi trebalo, moguće je da ćete se loše osećati. Odmah kontaktirajte Vašeg lekara ili najbliže odeljenje hitne pomoći. Simptomi mogućeg predoziranja mogu biti glasovi, slike, osećaji i misli koji nisu stvarni (halucinacije i paranoidno ponašanje). U slučaju predoziranja, treba primeniti simptomatsku terapiju (uz suportivne mere i ispiranje želuca ako je potrebno).


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Flukonazol


  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu dozu. Ukoliko ste zaboravili da uzmete kapsulu leka Flukonazol, popijte je čim se setite. Ako je uskoro vreme da uzmete narednu dozu, ne uzimajte dozu koju ste propustili.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Flukonazol, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Kod malog broja ljudi dolazi do razvoja alergijskih reakcija, mada su ozbiljne alergijske reakcije retke. Ako se kod Vas javi bilo koji od sledećih simptoma, odmah se javite svom lekaru:


  • iznenadne teškoće sa disanjem ili stezanje u grudima

  • otok očnih kapaka, lica ili usana

  • svrab po telu, crvenilo kože ili crvene tačke praćene svrabom

  • kožni osip

  • ozbiljne kožne reakcije kao što je osip praćen pojavom plikova (ovo može da pogodi usta i jezik)


   Flukonazol može uticati na jetru. Znaci koji ukazuju na probleme sa jetrom su:

  • zamor

  • gubitak apetita

  • povraćanje

  • žuta prebojenost kože i beonjača (žutica)


   Ukoliko se bilo šta od navedenog dogodi, prekinite terapiju lekom Flukonazol i odmah obavestite Vašeg lekara.


   Druga neželjena dejstva:


   Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


   Česta neželjena dejstva (javljaju se kod 1-10 na 100 pacijenata):

  • glavobolja

  • nelagodnost u želucu, proliv, mučnina, povraćanje

  • povećanje vrednosti parametara funkcije jetre u laboratorijskim analizama krvi

  • osip


   Povremena neželjena dejstva (javljaju se kod 1-10 na 1000 pacijenata):

  • smanjen broj crvenih krvnih zrnaca koji dovodi do bledila kože i može izazvati slabost ili nedostatak daha

  • smanjen apetit

  • nesanica, pospanost

  • napadi, vrtoglavica, nesvestica, osećaj golicanja, bockanja ili utrnulosti, promene čula ukusa

  • zatvor, otežano varenje, gasovi, suvoća usta

  • bol u mišićima

  • oštećenje jetre i žuta prebojenost kože i očiju (žutica)

  • pojava bubuljica, plikova (koprivnjače), svraba, pojačanog znojenja

  • umor, opšti osećaj pacijenta da se ne oseća dobro, groznica


   Retka neželjena dejstva (javljaju se kod 1-10 na 10000 pacijenata):

  • smanjen broj belih krvnih zrnaca koja učestvuju u borbi protiv infekcija i smanjen broj krvnih pločica koje pomažu u zaustavljanju krvarenja

  • crvena ili ružičasta prebojenost kože koja može biti posledica smanjenog broja krvnih pločica

   (trombocita), druge promene na nivou krvnih ćelija


  • promene hemijskih parametara u krvi (visok nivo holesterola, masti)

  • drhtavica

  • smanjene vrednosti kalijuma u krvi

  • promene na elektrokardiogramu (EKG), promene brzine otkucaja srca ili srčanog ritma

  • insuficijencija (slabost) jetre

  • alergijske reakcije (ponekad teške), uključujući široko rasprostranjeni osip sa plikovima i ljuštenjem kože, ozbiljne kožne reakcije, oticanje usana ili lica

  • gubitak kose


  Ukoliko neko od navedenih neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije pomenuto u ovom uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK FLUKONAZOL


  Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Nemojte koristiti lek Flukonazol posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba odbacivati putem kanalizacije ili kućnog otpada. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da odbacite lekove koji Vam više nisu potrebni. Te mere pomažu u zaštiti životne sredine. Neiskorišćeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Flukonazol


Flukonazol 50 mg

Jedna kapsula sadrži 50 mg flukonazola.


Flukonazol 150 mg

Jedna kapsula sadrži 150 mg flukonazola. Pomoćne supstance su:


Flukonazol 50 mg i 150 mg

Sadržaj kapsule: laktoza, monohidrat, kukuruzni skrob, silicijum-dioksid, kolidni, bezvodni, magnezijum-stearat, natrijum-laurilsulfat


Flukonazol 50 mg

Sastav kape i tela kapsule: Patent blue V (E 131), Quinoline yellow (E 104), gvožđe(III)-oksid, crveni (E 172), titan-dioksid (E 171), gvožđe(III)-oksid, žuti (E 172), želatin


Flukonazol 150 mg

Sastav kape i tela kapsule: titan-dioksid (E 171), želatin Kako izgleda lek Flukonazol i sadržaj pakovanja Kapsula, tvrda.

Flukonazol 50 mg

Tvrde, želatinske kapsule N0 2 tamno zelene kape i tela koje sadrže beli homogeni prašak. Unutrašnje pakovanje je PVC/PVDC-Al blister.

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija sa 1 blisterom sa 7 kapsula.


Flukonazol 150 mg

Tvrde želatinske kapsule N0 1 bele kape i tela koje sadrže beli homogeni prašak.

Gotov proizvod je pakovan u kontejner od polipropilena sa zatvaračem od LDPE koji se nalazi u kartonskoj kutiji. U kontejneru se nalazi 1 kapsula.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Polifarm d.o.o. Zlatiborska 2V, Beograd


Proizvođač:

REPLEK FARM D.O.O.E.L.

Kozle 188, 1000 Skoplje, Republika Makedonija Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Novembar 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

515-01-4769-11-001 od 08.01.2013. god., Flukonazol, kapsule, tvrde, 7 x (50mg) 515-01-4771-11-001 od 08.01.2013.god., Flukonazol, kapsule, tvrde, 1 x (150mg)