Početna stranica Početna stranica

Kvinapril/Hidrohlortiazid
kvinapril, hidrohlortiazid

UPUTSTVO ZA LEK


KVINAPRIL/HIDROHLORTIAZID, film tablete, 20 mg+12,5 mg Pakovanje: blister, 4 x 7 film tableta


Proizvođač: Teva Pharmaceutical WORKS PRIVATE LIMITED COMPANY


Adresa: Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Mađarska


Podnosilac zahteva: Pliva Serbia d.o.o.


Adresa: Makenzijeva 24, Beograd, Srbija


KVINAPRIL/HIDROHLORTIAZID, film tablete, 20 mg+12,5 mg.


INN: kvinapril, hidrohlortiazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Kvinapril/Hidrohlortiazid i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Kvinapril/Hidrohlortiazid

 3. Kako se upotrebljava lek Kvinapril/Hidrohlortiazid

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Kvinapril/Hidrohlortiazid

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK KVINAPRIL/HIDROHLORTIAZID I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Kvinapril/Hidrohlortiazid sadrži dve aktivne supstance: kvinapril i hidrohlortiazid.

  Kvinapril spada u grupu lekova koji se nazivaju antihipertenzivi (koji se koriste za snižavanje povišenog krvnog pritiska) i predstavlja inhibitor angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE-inhibitor).

  ACE inhibitori deluju tako što šire krvne sudove u telu, što pomaže smanjenju pritiska u krvnim sudovima.


  Hidrohlortiazid spada u grupu lekova koji se nazivaju diuretici i ima antihipertenzivno dejstvo (snižava krvni pritisak).

  Diuretici pomažu telu da se oslobodi viška tečnosti i koriste se kod onih pacijenata koji imaju povišen krvni

  pritisak.

  Fiksna kombinacija kvinaprila i hidrohlortiazida se koristi za lečenje povišenog krvnog pritiska, kada je pritisak stabilizovan sa pojedinačnim komponentama leka davanim u istom odnosu.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK KVINAPRIL/HIDROHLORTIAZID


  Lek Kvinapril/hidrohlortiazid ne smete koristiti:


  • Ako ste alergični (preosetljivi) na kvinapril, hidrohlortiazid ili bilo koji drugi sastojak leka

  • Ako ste alergični (preosetljivi) na druge ACE inhibitore ili na derivate sulfonamida

  • Ako ste ranije patili od oticanja lica, usana, grla ili jezika, prilikom lečenja drugim lekovima koji spadaju u grupu ACE inhibitora (inhibitora angiotenzin-konvertujućeg enzima) ili zbog naslednih ili nepoznatih razloga

  • Ako su Vam bubrezi ozbiljno oštećeni ili imate probleme sa izbacivanjem vode (anurija).

  • AkoVam je rečeno da imate visoke koncentracije kalijuma u krvi

  • Ako imate srčanu opstrukciju koja usporava prolazak krvi kroz srce.

  • Ako ste trudni ili pokušavate da zatrudnite ili ste u reproduktivnom životnom periodu, a ne koristite adekvatna sredstva kontracepcije.


   Kada uzimate lek Kvinapril/Hidrohlortiazid, posebno vodite računa:


   Ukoliko se bilo koja od dole navednih pojava odnosi na Vas, a o tome niste već razgovarali sa Vašim lekarom, morate kontaktirati Vašeg lekara pre početka uzimanja leka Kvinapril/Hidrohlortiazid, obzirom da se može dogoditi da lek Kvinapril/Hidrohlortiazid nije pogodan za Vas.


  • Kada počinjete terapiju ovim lekom ili prilikom promene doze može doći do prekomernog pada krvnog pritiska, posebno ukoliko imate srčanu slabost, ishemijske bolesti srca (infarkt srca, anginu pektoris), ili probleme sa krvnim sudovima u mozgu (cerebrovaskularna stanja) ili imate stenozu aorte (suženje glavnog krvnog suda koji ide iz srca),

  • Ako bolujete od šećerne bolesti

  • Ako imate nizak krvni pritisak, na dijeti ste sa ograničenim unosom soli ili uzimate diuretike

  • Ako imate poremećaj nivoa vode i elektrolita u telu (disbalans vode i elektrolita). Mogući znaci ovog poremećaja su suva usta, žeđ, slabost, letargija, pospanost, nemir, mialgija (bol u mišićima) i grčevi u mišićima, slabost mišića, hipotenzija (nizak pritisak), oligurija (smanjeno mokrenje), tahikardija (ubrzan puls), mučnina i povraćanje.

  • Ako ste skoro imali povraćanje i/ili proliv

  • Ako imate bolesti srčanog mišića (hipertrofična kardiomiopatija), stenozu (suženje) aorte, ili neki drugi


   problem sa srcem. Kvinapril/Hidrohlortiazid se u principu ne preporučuje pacijentima sa ozbiljnijim oblicima ovih bolesti.

  • Ukoliko treba da budete podvrgnuti LDL aferezi (uklanjanje holesterola iz krvi)

  • Ukoliko treba da idete na terapiju desenzibilitacije od otrova nekih insekata (tj.smanjenja dejstva alergije na žaoku ose ili pčele).

  • Ukoliko dobijete napad gihta ili koncentracija mokraćne kiseline u Vašoj krvi postane suviše visoka

  • Ukoliko patite od bolesti vezivnog tkiva (tj. lupus eritematozus, bolesti kože, creva, zglobova, bubrega i srca nalik na zapaljenske), koristite lekove koji smanjuju odgovor Vašeg imunog sistema (imunosupresive) ili ste na terapiji alopurinolom (lek protiv gihta), ili prokainamidom (lek koji se koristi u terapiji poremećaja rada srca), mogu se javiti ozbiljne infekcije, posebno ako su Vam bolesni bubrezi.

  • Ukoliko morate primiti anesteziju ili morate ići na ozbiljnu hiruršku intervenciju

  • Ako imate edeme

  • U prošlosti ste imali angioedem (crveni osip nakon čega sledi oticanje lica koje može biti dovoljno ozbiljno da dovede do otežanog disanja)

  • Ako ste pacijent pripadnik crne rase, ovaj lek ne mora kod Vas da bude dovoljno efikasan, ili postoji veća verovatnoća da ćete biti izloženi pojavi ozbiljnih neželjenih dejstava (kao što je angioedem na primer)

  • Ukoliko treba da idete na ispitivanje funkcije paratiroidne žlezde

  • Ukoliko imate ili ste imali problema sa jetrom ili bubrezima, ili idete na hemodijalizu, ili ste skoro bili podvrgnuti transplantaciji bubrega

  • Imate sistemsku (po celom telu) bolest kože (lupus eritematozus) koja predstavlja alergijsko stanje koje dovodi do bolova u zglobovima, pojave osipa na koži i do groznice, zbog koje ste na odgovarajućoj terapiji, ili imate problema sa alergijom ili astmom

  • Potrebno je voditi računa o tome da hidrohlortiazid može smanjiti nivo kalijuma u Vašoj krvi. Ovo se primećuje pojavom grčeva ili slabosti u mišićima ili u celokupnoj slabosti. Rizik je veći ukoliko patite od povećanog stvaranja urina (diureza), određenih bolesti jetre (ciroza), ili ste na terapiji sa ograničenim unosom soli, ili koristite određene lekove (kortikosteroide ili ACTH)

  • Takođe, hidrohlortiazid može smanjiti količinu magnezijuma u Vašoj krvi, što se može primetiti opštom slabošću, grčevima mišića i ubrzanim radom srca


   Kvinapril/Hidrohlortiazid se u principu ne primenjuje u sledećim situacijama, tako da bi trebalo da se posavetujete sa Vašim lekarom pre nego što počnete ili nastavite da koristite ovaj lek:

  • Ukoliko koristite litijum ili sultoprid (lekovi koji se koriste u terapiji mentalnih zdravstvenih problema), diuretike koji štede kalijum, suplemente kalijuma ili kalijumovu so, ili tetraciklin (antibiotik, Videti odeljak

   „Važne informacije o nekim sastojcima leka Kvinapril/Hidrohlortiazid“, koji se nalazi ispod)

  • Ukoliko imate suženje arterija koje vode do vaših bubrega (stenoza renalnih arterija) ili vam je samo jedan bubreg funkcionalan

  • Ukoliko se tokom tretmana javi žutica, morate prekinuti sa terapijom i konsultovati Vašeg lekara

  • Ukoliko imate visok nivo kalijuma u krvi

  • Ukoliko ste starija osoba

  • Imate kolagensku vaskularnu bolest ( naslage kolagena u krvnim sudovima)

  • Ako se nalazite u reproduktivnom periodu obavezno razgovarajte sa Vašim lekarom o adekvatnoj kontracepciji


   Konsultujte Vašeg lekara, ukoliko ste sportista i treba da radite doping test, pošto Kvinapril/Hidrohlortiazid sadrži aktivne supstance koje mogu dati lažne pozitivne rezultate.

   Šta više, ovaj lek može izazvati suvi kašalj, koji prestaje posle prekida terapije.


   Primena drugih lekova


   Konsultujte se sa Vašim lekarom ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali neki od sledećih lekova:

  • Litijumove soli ili sultoprid, koji se koriste u terapiji mentalnih bolesti (depresije, manije ili poremećaja ponašanja koje vodi ka samopovređivanju). Videti odeljak „Kada uzimate lek Kvinapril/hidrohlortiazid, posebno vodite računa“.

  • Diuretike koji štede kalijum, kao što su spironolakton, triamteren ili amilorid

  • Kalijumove soli

  • Druge lekove koji se koriste u terapiji povišenog krvnog pritiska, kao što su beta-blokatori (npr. bisoprolol), blokatori kalcijumovih kanala (npr. verapamil), metildopa, nitrati (npr. gliceril trinitrat), vazodilatatori (npr. minoksidil).

  • Diuretike koji ne štede kalijum

  • Tetraciklini (lekovi za lečenje infekcija)

  • Lekove poznate kao simpatomimetici, npr. salbutamol, efedrin i neke lekove protiv simptoma prehlade, kašlja ili gripa

  • Nesteroidne antizapaljenske lekove (NSAIL), koji se koriste za smanjivanje bola i zapaljenja, kao što su aspirin i ibuprofen

  • Heparin, koji se koristi za sprečavanje nastanka i razgradnje ugrušaka krvi

  • Imunosupresive kao što su ciklosporin i takrolimus, koji se koriste posle transplantacije organa

  • Kortikosteroide, kao što su beklometazon ili prednizolon, koji se ponekad koriste da suzbiju zapaljenje izazvano alergijskom reakcijom

  • Alopurinol, koji se koristi u terapiji gihta

  • Lekove koji se koriste u terapiji kancera, kao što je amifostin

  • Lekove koji se koriste u terapiji šećerne bolesti, kao što je insulin, sufonamidi ili metformin (možda ćete morati da promenite Vašu dozu insulina za vreme dok uzimate lek Kvinapril/Hidrohlortiazid)

  • Antacide, koji se koriste kao pomoć kod problema sa varenjem. Dozu leka Kvinapril/hidrohlortiazid i antacide treba uzeti sa najmanje 2 sata pauze

  • Preparate digitalisa, koji se koriste kod poremećaja srčanog ritma, kao što su digoksin ili digitoksin

  • Lekove koji se koriste kod poremećaja srčanog ritma, kao što su hinidin, hidrohinidin, dizopiramid, amiodaron, dofetilid, ibutilid sotalol ili prokainamid

  • Lekove koji se koriste u terapiji psihoza, kao što su hlorpromazin, ciamemazin, levomepromazin, tioridazin, trifluperazin, amisulprid, sulpirid, tiaprid, droperidol, haloperidol ili pimozid.

  • Bepridil (terapija angine pektoris)

  • Cisaprid (za poremećaje varenja i gorušicu)

  • Difemanil (za terapiju čira na želucu i želudačne probleme)

  • Intravensku primenu antibiotika eritromicina, moksifloksacina, trimetoprima, sparfloksacina i tetraciklina Ovaj lek sadrži magnezijum karbonat. Zbog toga ne treba da ga uzimate istovremeno sa tetraciklinima, jer može smanjiti njihovu efikasnost.

  • Halofantrin, lek protiv malarije

  • Mizolastin, antihistaminik koji se koristi u terapiji alergija

  • Pentamidin (koristi se za lečenje infekcija izazvanih protozoama, kao što su lajšmanijaza i afrička bolest spavanja)

  • Vinkamin, ekstrakt biljke koji se koristi da poboljša protok krvi do mozga

  • Metadon (koristi se u terapiji kašlja, bola i heroinske zavisnosti)

  • Amfotericin B (za lečenje gljivičnih infekcija)

  • Tetrakosaktid (poznat i kao kortikotropin, koji stimuliše hipofizu da proizvodi određene hormone i koristi se u testu adrenalne funkcije)

  • Karbenoksolon (terapija gastro-ezofagealnog refluksa)

  • Stimulantni laksativi kao što su sena i bisakodil

  • Jodni kontrasti za radiologiju


  • Karbamazepin (za lečenje epilepsije ili psihoza)

  • Kalcijumove soli

  • Holestiraminske smole ili holestipol (za hipolipoproteinemiju, poremećaj koji se karakteriše time što krv sadrži mnogo masnoća)

  • Mišićni relaksanti, kao što su baklofen ili tubokurarin

  • Antidepresivi kao što je imipramin

  • Alfuzosin, doksazosin, prazosin, tamsulosin ili terazosin, koji se koriste za lečenje uvećanja prostate i povišenog krvnog pritiska


  Molimo Vas da kažete Vašem lekaru ili farmaceutu, ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji drugi lek uključujući i lekove koji se mogu izdavati bez lekarskog recepta.


  Hiruške intervencije

  Obavestite Vašeg lekara da uzimate lek Kvinapril/Hidrohlortiazid. Ovo je veoma važno ako treba da imate hirušku intervenciju, obzirom da je to veoma važan podatak za vašeg anesteziologa.


  Laboratorijski testovi

  Uzimanje leka Kvinapril/Hidrohlortiazid može imati uticaja na rezultate nekih laboratorijskih testova. Obavestite Vašeg lekara da uzimate lek Kvinapril/Hidrohlortiazid ako treba da radite neke laboratorijske testove.


  Uzimanje leka Kvinapril/hidrohlortiazid sa hranom ili pićima

  Izbegavajte alkohol dok ste na terapiji lekom Kvinapril/Hidrohlortiazid, jer efekat obaranja pritiska može biti pojačan.


  Primena leka Kvinapril/hidrohlortiazid u periodu trudnoće i dojenja Trudnoća

  Ne smete uzimati ovaj lek ukoliko ste trudni.

  Ukoliko pokušavate da ostanete u drugom stanju, konsultujte se sa Vašim lekarom pre nego što počnete da uzimate ovaj lek.


  Dojenje

  Recite Vašem lekaru da dojite bebu ili da imate nameru da započnete sa dojenjem. Vaš lekar će Vam dati savet vezano za koristi i rizike od uzimanja leka Kvinapril/Hidrohlortiazid za vreme dojenja i doneće odluku o tome da li treba ili ne treba nastaviti sa uzimanjem ovog leka.


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uticaj leka Kvinapril/Hidrohlortiazid na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

  Ovaj lek može izazvati umor ili vrtoglavicu. Ukoliko kod Vas izaziva takvo stanje, nemojte voziti ili upravljati mašinama.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK KVINAPRIL/HIDROHLORTIAZID

  Doza i način upotrebe:

  Doza

  Odrasli

  Uobičajena doza je jedna tableta leka Kvinapril/Hidrohlortiazid jedanputa dnevno, ujutru.


  Pokušajte da uzimate lek približno u isto vreme svaki dan.


  Ako patite od poremećene funkcije bubrega

  Ako imate blago ili umereno oštećene funkcije bubrega, potrebna je posebna briga. Vaš doktor Vam može prilagoditi dozu leka davanjem odvojenih tableta kvinaprila i hidrohlortiazida, pre nego što Vam preporuči lek Kvinapril/Hidrohlortiazid. Lek Kvinapril/Hidrohlortiazid je kontraindikovan ako imate ozbiljno oštećenje bubrega.


  Stariji

  Vaš doktor Vam može prilagoditi dozu davanjem odvojenih tableta kvinaprila i hidrohlortiazida pre nego što Vam preporuči lek Kvinapril/hidrohlortiazid.


  Bolesnici do 18 godina

  Lek Kvinapril/Hidrohlortiazid se ne preporučuje deci i adolescentima do 18 godina starosti, zbog nedostatka podataka o njihovoj bezbednosti i efikasnosti.


  Ukoliko mislite da lek Kvinapril/Hidrohlortiazid suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Način upotrebe

  Kvinapril/Hidrohlortiazid tablete treba uzimati jednom dnevno. Tablete treba uzimati sa tečnošću (na primer sa čašom vode).

  Nemojte žvakati, deliti niti lomiti tablete.


  Ako ste uzeli više leka Kvinapril/Hidrohlortiazid nego što je trebalo


  Ako ste Vi (ili neko drugi) progutali mnogo tableta odjednom, ili mislite da je dete uzelo neku tabletu, odmah idite u bolnicu ili se posavetujte sa Vašim lekarom. Predoziranje verovatno može izazvati pad krvnog pritiska, poremećaj rada srca, osećaj pospanosti i zbunjenosti, nesvesticu, konvulzije, blagu ili nepotpunu paralizu, pojčano mokrenje ili nemogućnost mokrenja. Prilikom odlaska u bolnicu obavezno ponesite kutiju leka sa sobom i tablete koje su preostale.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Kvinapril/Hidrohlortiazid


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Kvinapril/Hidrohlortiazid, nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek.

  Uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Kvinapril/Hidrohlortiazid


  Terapija hipertenzije je dugotrajna terapija i pre prekida lečenja morate se posavetovati sa svojim lekarom. Prekid ili obustavljanje lečenja može izazvati porast krvnog pritiska.


  Ukoliko imate bilo kakva pitanja o ovom leku, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i Kvinapril/Hidrohlortiazid može izazvati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svih.


  Ukoliko primetite bilo koje od dole navedenih neželjenih dejstava, prekinite da uzimate lek Kvinapril/Hidrohlortiazid i odmah se konsultujte sa Vašim lekarom ili idite u najbližu bolnicu:


  • Ozbiljne alergijske reakcije (osip, svrab, oticanje lica, usana, usta ili grla, koje mogu izazvati teškoće u gutanju ili disanju), oticanje ekstremiteta (šaka i stopala)


  • Ozbiljan bol u abdomenu odnosno bol u leđima i mučnina (ovo može biti znak upaljenog stomaka ili pankreasa).

  • Srčani udar, ubrzani rad srca

  • Slabost ruku, nogu ili problemi sa govorom koji mogu biti simptomi šloga

  • Intenzivni osip kože koji može izazvati koprivnjaču, svrab, pojavu plikova, ljuštenje i oticanje kože, upala mukozne membrane (Stivens Džonsonov sindrom)


   Odmah obavestite Vašeg lekara ako se, nakon uzimanja leka Kvinapril/Hidrohlortiazid, kod Vas pojavi bilo koji od dole navednih simptoma. Iako su veoma retki, ovi simptomi mogu biti veoma opasni:


  • Osećaj nesvestice, prvenstveno za vreme stajanja; ovo može značiti da vam je krvni pritisak preterano nizak. Veća je verovatnoća da će Vam se ovo dogoditi ako ste uzimali diuretike (lekove za izbacivanje tečnosti), druge lekove za regulisanje krvnog pritiska pored leka Kvinapril/Hidrohlortiazid, zatim alkohol, ili ako ste dehidrirali ili ste na dijalizi. Ako osećate slabost ili nesvesticu, lezite dok taj osećaj ne prođe.


  • Teška upala grla ili pojava ozbiljnih čireva u ustima, posebno ako patite od problema sa bubrezima ili imate kolagensku vaskularnu bolest, smanjen broj belih krvnih zrnaca (neutropenija/agranulocitoza), što može dovesti do povećanog rizika od infekcije ili groznice.


  • Bol u grudima, angina, teskoba u grudima, kratkoća daha, pojava šištanja u grudima ili problemi sa disanjem, neuobičajeni ili previše jaki otkucaji srca (palpitacije).


  • Pojava žute boje kože ili očiju (žutica) koja može biti simptom upale jetre (hepatitis).


   Sledeća, navedna neželjena dejstva zapažena su kod pacijenata sa visokim krvnim pritiskom koji su lečeni lekom Kvinapril/Hidrohlortiazid. Ako bilo koje od navednih neželjenih dejstava postane suviše ozbiljno ili ako se kod Vas pojave neka druga neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite Vašeg lekara.


   Sledeća neželjena dejstva su takođe zabeležena:


   Česta (javljaju se kod više od 1 na 100 bolesnika i manje od 1 na 10 bolesnika)


   • Glavobolja, vrtoglavica, ošamućenost, poremećaj ravnoteže, umor, pospanost, nesanica, uznemirenost

   • Nizak krvni pritisak koji može biti povezan sa osećanjem ošamućenosti i slabosti, posebno prilikom ustajanja, mada je ova pojava retka

   • Suv kašalj, bol u grudima

   • Mučnina, povraćanje, proliv, problemi sa varenjem, blag stomačni bol


   • Porast nivoa šećera, masnoća ili mokraćne kiseline u krvi i glukoze u urinu

   • Nizak nivo natrijuma u krvi, koji može izazvati umor i konfuziju, grčenje mišića, napade ili komu, koji takođe vode dehidrataciji i padu krvnog pritiska, koji može dovesti do vrtoglavice prilikom ustajanja; povećanje nivoa hemoglobina u krvi

   • Nizak nivo kalijuma u krvi, koji može izazvati slabost mišića, grčeve, bolni mišići, bol u leđima ili poremećaj ritma srčanog rada,

  - infekcije nosa i grla, zapušenost nosa odnosno curenje iz nosa (rinitis)


  Povremena (javljaju se kod više od 1 na 1000 bolesnika i manje od 1 na 100 bolesnika)

  • Nesvestica, vrtoglavica, osećaj mravinjanja ili trnjenja, poremećaj spavanja, nervoza, depresija, konfuznost

  • „Bol u srcu“, palpitacija (osećaj ubrzanog ili posebno jakog ili nenormalnog rada srca), prestanak rada srca, poremećaj srčanog ritma, kao što je, na primer, nenormalno brzo kucanje srca (tahikardija)

  • Smanjenje broja trombocita, što može izazvati probleme sa zaustavljanjem krvarenja

  • Crvenilo

  • Poremećaj varenja, bol u stomaku, iritacija stomaka, proliv, zatvor, nadutost (gasovi), suva usta, gubitak apetita, poremećaji osećaja ukusa

  • Zapaljenje pljuvačnih žlezda

  • Osip, svrab, koprivnjača, zapaljenje kože, osetljivost kože na svetlo, znojenje, gubitak kose

  • Spazam mišića

  • Impotencija (nemogućnost postizanja erekcije penisa)

  • Slabost

   • Problemi sa bubrezima i urinarni problemi, infekcija urinarnog trakta

   • Bolni zglobovi

   • Zvonjenje ili zujanje u ušima

   • Pojava lenjog oka

   • Onesvešćivanje, nizak krvni pritisak

   • Zadržavanje tečnosti u telu

   • Upala sinusa (sinusitis)

   • Osećaj vrućine (temperatura), pojačano znojenje

   • Virusna infekcija


    Retka (javljaju se kod više od 1 na 10000 bolesnika i manje od 1 na 1000 bolesnika)

  • Smanjenje broja belih krvnih zrnaca, što povećava verovatnoću nastanka infekcije, alba produkcija koštane srži

  • Bolesti nerava, konfuzija, uznemirenost

  • Poremećaji vida, uključujući viđenje stvari obojenih u žuto

  • Problemi sa disanjem, kao što su otežano disanje, pogoršanje postojeće astme, curenje iz nosa, upala pluća koja može dovesti do pojave gubitka daha, kašlja i povišene telesne temperature

  • Poremećaj čula ukusa

  • Zapaljenje pankreasa, koje izaziva oštar bol u stomaku i leđima (pankreatitis)

  • Problemi sa bubrezima, uključujući zapaljenje bubrega (intersticijalni nefritis) visok nivo kalijuma u krvi što može izazvati poremećaj srčanog ritma

  • Problemi sa jetrom

  • Žutica (žuta boja kože i beonjača)

  • Modrice. Ponekad problemi sa kožom nogu biti praćeni groznicom, ozbiljnim zapaljenjem, zapaljenjem krvnih sudova, bolom u mišićima i/ili zglobovima, promenama u sastavu krvi i povećanjem sedimentacije (ispitivanje krvi koristi se za otkrivanje zapaljenja).

  • Kožni osipi koji se karakterišu mnoštvom plikova (pemfigus) ili ljuspica po koži (osip nalik psorijazi), Lyellov sindrom (koža izgleda kao da je izgorela i odstranjena)


  • Ozbiljne alergijske reakcije (anafilaksa)

  • Nekrotični vaskulitis (zapaljenje krvnih sudova)

  • Bol u mišićima, zglobovima i leđima

  • Groznica

   • Problemi sa ravnotežom

   • Zatvor

   • Upala jezika


    Vrlo retka (javljaju se kod manje od 1 na 10000 bolesnika)

  • Opstrukcija creva

  • Ozbiljni kožni osipi praćeni čirevima i/ili plikovima, crveni perutajući pečati na nosu i obrazima (lupus eritematozus) – ovo stanje može biti pogoršano kod pacijenata koji ga već imaju, otpadanje noktiju

  • Srčani udar, moždani udar, prolazno smanjenje protoka krvi (što može biti povezano sa hladnoćom, bledilom ili utrnulošću)

  • Zapaljenje jetre

   • Zamućen vid


   Sledeća neželjena dejstva su zabeležena prilikom upotrebe drugih ACE inhibitor, pa se mogu javiti i prilikom upotrebe kvinaprila:

  • Povećanje nivoa uree i kreatinina u krvi

  • Promene u sastavu krvi (smanjenje nivoa hemoglobina i smanjenje hematokrita)

  • Uvećanje grudi

  • Diskoloracija kože

  • Promene u broju belih krvnih zrnaca ili smanjenje krvnih pločica (trombocita) što može dovesti do pojava modrica ili pojačane podložnosti krvarenju, kao i mali broj crvenih krvnih zrnaca (anemija)

  • Krvarenje iz krvnih sudova u mozgu

  • Sužavanje vazdušnih puteva u plućima (bronhospazam)

  • Uticaj na rezultate analize krvi i drigih laboratorijskih testova


  Lek Kvinapril/Hidrohlortiazid može dovesti do određenih promena u vrednostima parametara krvi, pa Vam lekar može predložiti da uradite testove analize krvi kako bi pratio eventualnu pojavu tih promena. Ako primetite

  čestu pojavu modrica, zatim da se osećate veoma umorno ili ako imate šećernu bolest i primetite promene u nivou šećera u krvi, obavestite o tome Vašeg lekara kako bi on mogao da organizuje analizu krvi, ako je neophodno.


  Ako se bilo koje od navedenih neželjenih dejstava pogorša, ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


 5. KAKO ČUVATI LEK KVINAPRIL/HIDROHLORTIAZID


  Držati lek Kvinapril/hidrohlortiazid van domašaja dece!


  Rok upotrebe

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na kutiji.

  2 godine.

  Rok upotrebe ističe poslednjeg dana meseca utisnutog na kutiji.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 30°C.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Kvinapril/Hidrohlortiazid


Aktivne supstance su kvinapril i hidrohlortiazid. Svaka tableta sadrži 20 mg kvinaprila (u obliku kvinapril- hidrohlorida) i 12,5mg hidrohlortiazida.


Pomoćne supstance:


Jezgro tablete: magnezijum-karbonat, teški; kalcijum-hidrogenfosfat, bezvodni; povidon K-30; krospovidon (Tip A); magnezijum-stearat.


Film (obloga): hipromeloza 3cP; hidroksipropilceluloza; titan-dioksid (E171); makrogol 400; hipromeloza 50cP; gvožđe(III)-oksid, žuti (E172); gvožđe(III)-oksid, crveni (E172); gvožđe(III)-oksid, crni (E172).


Kako izgleda lek Kvinapril/hidrohlortiazid i sadržaj pakovanja


Kvinapril/Hidrohlortiazid 20 mg/12,5 mg:

ovalne bikonveksne film tablete, svetlonarandžaste boje sa utisnutom podeonom crtom na obe strane; sa jedne strane podeona crta je utisnuta između oznaka 2 i 0; dužina 11 mm.


Kartonska kutija sa 4 blistera; 1 blister sadrži 7 film tableta


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole

PLIVA Serbia d.o.o., Makenzijeva 24, Beograd, Srbija


Proizvođač

Teva Pharmaceutical WORKS PRIVATE LIMITED COMPANY, Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Mađarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Juli 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-4425-10-001 od 16.09.2011.