Početna stranica Početna stranica

Neo-Penotran
metronidazol, mikonazol

UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Neo-Penotran, vagitorija, 500 mg + 100 mg , kutija sa 14 vagitorija


Proizvođač: Embil Pharmaceutical Co. LTD

Adresa: Birahane Sok. No 28, Sisli, Merkez Mahallesi, Istambul, Turska

Podnosilac zahteva: Bayer d.o.o.

Adresa: Omladinskih brigada 88 b 11070 Novi Beograd


Neo-Penotran, 500 mg + 100 mg, vagitorija, metronidazol, mikonazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Neo-Penotran i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Neo-Penotran

 3. Kako se upotrebljava lek Neo-Penotran

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Neo-Penotran

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Neo-Penotran I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Neo-Penotran se koristi za lečenje vaginalne kandidijaze, bakterijske ili trihomonasne infekcije vagine, kao i za mešovite vaginalne infekcije.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Neo-Penotran


  Lek Neo-Penotran ne smete koristiti:


  Neo-Penotran ne smete da koristite u sledećim slučajevima:

  • ako ste preosetljivi (alergični) na aktivne sastojke leka ili njihove derivate

  • u prva tri meseca trudnoće

  • ako imate poremećaj metabolizma porfirina (porfirija)

  • imate epilepsiju (padavicu)

   • imate ozbiljne poremećaje funkcije jetre.


   Kada uzimate lek Neo-Penotran, posebno vodite računa:


   Neo-Penotran vagitorije se mogu koristiti posle prvog trimestra trudnoće u slučajevima kada lekar smatra da je to neophodno, ali treba da se koriste pod kontrolom. Dojenje treba prekinuti tokom terapije lekom Neo- Penotran, pošto se metronidazol izlučuje u mleko. Dojenje može da se nastavi 24-48 sati nakon završetka terapije. Pacijente treba upozoriti da ne konzumiraju alkohol tokom i najmanje 2 dana nakon završetka terapije, zbog mogućnosti pojave reakcija kao nakon primene disulfirama. Pomoćna supstanca u formulaciji vagitorije može da stupi u interakciju sa određenim proizvodima od gume ili lateksa, koji se koriste u vaginalnoj kontracepciji - dijafragma ili kondom, tako da se istovremena primena ne preporučuje. Seksualni partneri pacijenata obolelih od Trihomonas vaginalis treba da se leče istovremeno.


   Primena drugih lekova


   Zbog resorpcije metronidazola, u slučaju istovremene primene sa dole navedenim lekovima mogu da se jave sledeće reakcije.


   Alkohol: Nepodnošenje alkohola (reakcija slična disulfiramu)


   Oralni antikoagulnsi: Povišeno antikoagulantno dejstvo.

   Fenitoin: Povišen nivoa fenitoina u krvi, sniženje nivoa metronidazola u krvi.

   Fenobarbital: Pad nivoa metronidazola u krvi.

   Disulfiram: Mogu da se jave reakcije povezane sa centralnim nervnim sistemom (npr. psihotičke reakcije). Cimetidin: Može da se poveća nivo metronidazola u krvi, kao i rizik od neuroloških neželjenih reakcija. Litijum: Može da se uoči povećana toksičnost litijuma.

   Astemizol i terfenadin: Metronidazol i mikonazol inhibiraju metabolizam ovih lekova i povećavaju koncentracije

   u plazmi.


   Tokom lečenja metronidazolom uočen je uticaj na nivoe u krvi enzima jetre, glukoze (metod heksokinaze),


   teofilina i prokainamida.


   Uzimanje leka Neo-Penotran sa hranom ili pićima


   Ne smete piti alkoholna pića za vreme lečenja i najmanje 24-48 sati posle njegovog završetka.


   Primena leka Neo-Penotran u periodu trudnoće i dojenja


   Nema dokaza da je uzimanje leka tokom trudnoće bezbedno, tako da u trudnoći, posle prvog trimestra, možete da ga uzimate samo ako to lekar savetuje.


   Sastojak leka metronidazol prelazi u majčino mleko. Ako lekar propiše uzimanje ovog leka, dojenje treba prekinuti, a zatim nastaviti 24-48 sati po završetku lečenja.


   Uticaj leka Neo-Penotran na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Neo-Penotran vagitorije nemaju uticaja na sposobnost upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka Neo-Penotran


   Pomoćna supstanca Neo-Penotran vagitorije je mast, čvrsta (Witepsol S 55).


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Neo-Penotran


  Lek Neo-Penotran ne upotrebljavati bez konsultacije sa lekarom. Ukoliko lekar ne odredi drugačije, po 1 vagitoriju treba postaviti duboko u vaginu uveče, tokom 14 dana ili 1 vagitoriju uveče i 1 vagitoriju ujutru tokom 7 dana.

  U slučajevima ponovljenih infekcija, ili kada zapaljenje vagine nije osetljivo na druge vrste lečenja,

  Neo-Penotran treba primenjivati uveče i ujutru tokom 14 dana. Vagitorija se postavlja u ležećem položaju duboko u vaginu, prstom na koji je navučena higijenska navlaka, koja se nalazi u pakovanju.

  Stariji pacijenti (preko 65 godina): Kao kod mlađih odraslih osoba.

  Deca: Ne preporučuje se primena za decu. Ne preporučuje se primena leka devicama.

  Ne gutati i ne primenjivati na drugačije načine.


  Ako ste uzeli više leka Neo-Penotran nego što je trebalo


  Ukoliko dođe do slučajnog unosa velikih količina proizvoda, može da se primeni odgovarajući metod pražnjenja želuca ako se smatra potrebnim. Lečenje se može primeniti kod osoba koje su unele dozu od 12 g metronidazola. Ne postoji specifičan antidot, primenjuje se simptomatsko lečenje.

  Simptomi usled predoziranja metronidazolom su mučnina, povraćanje, bol u abdomenu, proliv, svrab, metalni ukus, ataksija, vrtoglavica, parestezije, konvulzije, leukopenija, tamnija boja urina; simptomi usled predoziranja mikonazol-nitratom su mučnina, povraćanje, bol u grlu i ustima, anoreksija, glavobolja, proliv.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Neo-Penotran


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite to što ste preskočili da uzmete lek!

  Ako ste zaboravili da primenite vagitoriju, uzmite je što pre. Međutim, ako je vreme da primenite sledeću vagitoriju, preskočite propuštenu dozu i nastavite kao i ranije.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Retko se mogu javiti reakcije preosetljivosti (ospa na koži) i neželjena dejstva kao što je bol u trbuhu, glavobolje, vaginalni svrab, pečenje i iritacije. Učestalost sistemskih neželjenih reakcija je veoma mala jer se

  nakon vaginalne primene metronidazola mogu uočiti veoma niski nivoi u plazmi (2-12% u poređenju sa oralnom

  primenom). Mikonazol-nitrat može da izazove vaginalnu iritaciju (pečenje, svrab) kao i svi drugi lekovi koji su derivati imidazola a koji se primenjuju vaginalno (2-6%). Usled zapaljenja vaginalne sluzokože kod vaginitisa, može da se javi nalaz vaginalne iritacije (pečenje u vagini, svrab u vagini) nakon primene prve vagitorije ili do trećeg dana lečenja. Ove pritužbe brzo nestaju sa nastavkom lečenja. Ukoliko postoji jaka iritacija, lečenje treba da se prekine. Neželjena dejstva usled sistemske (npr. oralne) primene metronidazola su: reakcije preosetljivosti (retko), leukopenija, ataksija, mentalne promene, periferna neuropatija pri predoziranju i nakon dugotrajne primene, konvulzije, retko proliv, zatvor, vrtoglavica, glavobolja, nedostatak apetita, povraćanje, mučnina, bol ili grč u abdomenu, retko promene ukusa, suva usta, metalni ili loš ukus, zamor.


  Zbog niskih nivoa metronidazola u krvi nakon vaginalne primene ova neželjena dejstva se javljaju veoma retko. Ako primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na lek Neo-Penotran, a nisu navedeni u ovom uputstvu, obavestite Vašeg lekara.


 5. KAKO ČUVATI LEK Neo-Penotran


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Ne koristiti lek Neo-Penotran posle isteka roka upotrebe označenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca..


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25 C. Lek može da se čuva u frižideru (2C-8C ). Ne zamrzavati Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju ili kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da odložite lekove koji Vam

  više nisu potrebni. Ove mere će pomoći da se zaštiti životna sredina.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Neo-Penotran


Svaka vagitorija sadrži: aktivne supstance

metronidazol 500 mg i mikonazol-nitrat100 mg

Pomoćne supstance

Mast, čvrsta (Witepsol S 55).


Kako izgleda lek Neo-Penotran i sadržaj pakovanja


Elipsoidna vagitorija, žućkasto-bele boje.

Unutrašnje pakovanje: strip od PVC/PE duplex folije koji sadrži 7 vagitorija.

Spoljašnje pakovanje: Kartonska kutija koja sadrži 2 stripa, uputstvo za pacijenta i 14 transparentnih LDPE naprstaka za aplikaciju, u zajedničkoj kesici.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Bayer d.o.o. Omladinskih brigada 88 b, 11070 Novi Beograd, Srbija Embil Pharmaceutical Co. LTD

Birahane Sok. No 28, Sisli, Merkez Mahallesi, Istambul, Turska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust 2011


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept. Broj i datum dozvole:


515-01-6154-10-001 od 19.09.2011