Početna stranica Početna stranica

Carbamazepine-Retard
karbamazepin

UPUTSTVO ZA LEKCarbamazepine-Retard; tableta sa modifikovanim oslobađanjem; 400 mg

Pakovanje: blister, 3x10 tableta sa modifikovanim oslobađanjem


Proizvođač: ALVOGEN PHARMA D.O.O.


Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija Podnosilac zahteva: ALVOGEN PHARMA D.O.O.

Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija


Napomena: ∆ prazan trougao u boji teksta, pun trougao crvene boje i § simbol paragrafa u boji teksta (Član 83. Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja leka, dodatnom obeležavanju, kao i sadržaju uputstva za lek ("Službeni glasnik RS", br. 41/2011 od10.6.2011. godine )).Carbamazepine-Retard, 400 mg, tablete sa modifikovanim oslobađanjem INN: karbamazepin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Carbamazepine-Retard i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Carbamazepine-Retard

 3. Kako se upotrebljava lek Carbamazepine-Retard

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Carbamazepine-Retard

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CARBAMAZEPINE-RETARD I ČEMU JE NAMENJEN


  Carbamazepine-Retard tablete su specijalno formulisane da postepeno oslobađaju aktivni sastojak. Karbamazepin, aktivni sastojak leka, može da deluje na organizam na nekoliko različitih načina. To je lek iz grupe antikonvulziva (sprečava epileptične napade) a može i da ublaži neke vrste bolova, kao i da kontroliše promene raspoloženja.


  Carbamazepine-Retard tablete mogu da se primenjuju:

  • za lečenje određenih oblika epilepsije

  • za lečenje bolnog stanja lica koje se zove trigeminalna neuralgija

  • za profilaksu manično-depresivne psihoze kod pacijenata koji ne reaguju na terapiju litijumom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CARBAMAZEPINE-RETARD


  Lek Carbamazepine-Retard ne smete koristiti ukoliko:


  • ste preosetljivi (alergični) na karbamazepin ili na slične lekove kao što je okskarbamazepin ili na bilo koji lek iz grupe tricikličnih antidepresiva (kao što je amitriptilin ili imipramin). Ukoliko ste alergični na karbamazepin, verovatnoća da se kod Vas javi alergijska reakcija na okskarbamazepin je 25% (jedan od četiri pacijenta),

  • ste alergični na bilo koju pomoćnu supstancu leka Carbamazepine-Retard (lista supstanci naveda je na kraju uputstva). Znaci alergijske reakcije uključuju oticanje lica ili usana (angioedem), otežano disanje, curenje nosa, osip po koži, pojavu plikova ili perutanje kože,

  • imate bilo kakve probleme sa srcem,

  • ste ikada imali problema sa kostnom srži,

  • imate poremećaj krvi koji se zove porfirija,

  • ste u poslednjih 14 dana upotrebljavali lekove za lečenje depresije koji se zovu inhibitori monoamino oksidaze (MAO inhibitori).


   Mali broj ljudi koji se leče antiepilepticima kao što je karbamazepin ima ideje o samopovređivanju ili samoubistvu. U slučaju da Vam se jave takve misli odmah se obratite Vašem lekaru.


   Ozbiljni osipi po koži (Stivens Džonsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza) prijavljeni su prilikom upotrebe karbamazepina. Često osip po koži može uključiti i čir na usnama, čir grla, nosa, genitalija i konjuktivitis (crvene i natečene oči). Ovim ozbiljnim osipima po koži često prethode simptomi slični gripu: groznica, glavobolja i bolovi u telu. Osip može napredovati do pojave teških plikova i perutanja kože. Najveći rizik za pojavu ozbiljnih kožnih promena je u prvim mesecima lečenja.


   Ove ozbiljne promene na koži mogu biti češće kod osoba iz azijskih zemalja. Rizik od kožnih promena kod Han Kineza ili osoba tajlandskog porekla se može predvideti testiranjem uzoraka krvi ovih pacijenata. Vaš lekar bi treblo da Vas posavetuje ako je neophodno uraditi analize krvi pre započinjanja lečenja karbamazepinom.


   Ako Vam se razvije osip ili neke od navedenih kožnih promena, prekinite sa upotrebom leka i odmah se posavetujte sa Vašim lekarom.


   Takođe, postavite sebi sledeća pitanja pre nego što započnete terapiju lekom Carbamazepin-Retard. Ukoliko je odgovor na neko od pitanja DA, upozorite Vašeg lekara ili farmaceuta zato što Carbamazepin- Retard možda nije odgovarajući lek za Vas.


   • Da li ste trudni ili planirate trudnoću?

   • Da li dojite bebu?

   • Da li imate onu vrstu epilepsije koja podrazumeva mešovite napade koji uključuju apsanse?

   • Da li imate neko mentalno oboljenje?

   • Da li ste alergični na lek za lečenje epilepsije koji se naziva fenitoin?

   • Da li imate problema sa jetrom?

   • Da li imate problema sa bubrezima koji su povezani sa niskim nivoom+natrijuma u krvi ili da li imate problema sa bubrezima i uzimate određenu vrstu lekova koji snižavaju nivo natrijuma u krvi (lekovi za izbacivanje viška tečnosti iz organizma kao što su hidrohlortiazid, furosemid)?

   • Da li spadate u grupu starijih pacijenata?

   • Da li imate problem sa očima kao što je npr. Glaukom (povišen pritisak u oku) ili imate poteškoća da zadržite urin?


    Primena drugih lekova


    Usled načina na koji Carbamazepine-Retard deluje, može da utiče i da bude pod uticajem mnogih namirnica koje jedete ili lekova koje uzimate. Veoma je važno da budete sigurni da Vaš lekar tačno zna šta sve uzimate, uključujući bilo šta što ste kupili u apoteci ili prodavnici zdrave hrane. Može da bude neophodno da se promeni doziranje nekih lekova ili da prestanete da ih uzimate.


    Obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate

   • Hormonske kontraceptive, npr. pilule, flastere, injekcije ili implante. Lek Carbamazepine-Retard utiče na dejstvo kontraceptiva u Vašem telu, i može Vam se javiti probojno ili tačkasto krvarenje. Takođe može da smanji delotvornost kontraceptivnog sredstva čime se povećava rizik od neželjene trudnoće. Vaš lekar će Vas posavetovati o tome, a trebalo bi da razmislite i o tome da primenite drugu vrstu kontraceptivnog sredstva.

   • Supstitucionu hormonsku terapiju (nadoknada hormona u menopauzi). Lek Carbamazepine-Retard može da smanji delotvornost hormonske terapije.

   • Bilo koje lekove za lečenje depresije ili anksioznosti (uznemirenosti).

   • Kortikosteroide (‘steroide’). Možda ih uzimate za zapaljenska stanja kao što su astma, zapaljenje creva, mišića i bolove u zglobovima.

   • Antikoagulanse (lekovi koji sprečavaju zgrušavanje krvi).

   • Antibiotike za lečenje infekcija, uključujući kožne infekcije i tuberkulozu.

   • Antifungicide (lekovi protiv gljivičnih infekcija).

   • Lekove protiv bolova koji sadrže paracetamol, dekstropropoksifen, tramadol, metadon ili buprenorfin.

   • Druge lekove za lečenje epilepsije.

   • Lekove za lečenje povišenog krvnog pritiska ili srčanih problema.

   • Antihistaminike (lekovi za lečenje alergija kao što su polenska groznica, svrab, itd.).

   • Diuretike (tablete za izbacivanje viška tečnosti iz organizma).

   • Cimetidin ili omeprazol (lekovi za lečenje čira na želucu).

   • Izotretinoin (lek za lečenje akni).

   • Metoklopramid ili aprepitant (lek protiv mučnine).

   • Acetazolamid (lek za lečenje glaukoma – povećanog očnog pritiska).

   • Danazol ili gestrinon (za lečenje endometrioze).

   • Teofilin ili aminofilin (za lečenje astme).


   • Ciklosporin, takrolimus ili sirolimus (imunosupresiv koji se primenjuje posle transplantacije organa, a ponekad i za lečenje artritisa ili psorijaze).

   • Lekove za lečenje šizofrenije (npr. Paliperidon, aripiprazol).

   • Citostatike (lekove protiv raka, npr. Temsirolimus, ciklofosfamid, lapatinib).

   • Antimalarijski lek, meflokvin.

   • Lekove za lečenje HIV infekcija.

   • Levotiroksin (za lečenje hipotireoze - smanjena funkcija štitaste žlezde).

   • Tadalafil (za lečenje impotencije).

   • Albendazol (protiv parazita).

   • Bupropion (za odvikavanje od cigareta).

   • Biljni lek hiperikum (kantarion).

   • Lekove ili dodatke hrane koji sadrže Vitamin B (nikotinamid).


    Ostala posebna upozorenja


   • Uzimanje alkoholnih pića može na Vas da utiče jače nego obično. Posavetujte se sa Vašim lekarom o uzimanju alkoholnih pića.

   • Ukoliko jedete grejpfrut ili pijete sok od grejpfruta, povećana je mogućnost pojave neželjenih dejstava.

   • Vaš lekar može da zatraži da uradite nekoliko ispitivanja krvi pre nego što počnete sa uzimanjem leka Carbamazepine-Retard i povremeno u toku lečenja ovim lekom. Ovo je uobičajeno i ne treba da Vas zabrinjava.


  Primena leka Carbamazepine-Retard u periodu trudnoće i dojenja


  Trudnoća

  Morate ozbiljno da se posavetujete sa Vašim lekarom o lečenju epilepsije pre nego što ostanete trudni. Ukoliko ostanete trudni dok se lečite Carbamazepine-Retard tabletama, morate odmah da obavestite Vašeg lekara. Važno je da Vaša epilepsija bude dobro kontrolisana lekovima, ali, kao i kod drugih lekova za lečenje

  epilepsije, postoji rizik od oštećenja ploda. Saznajte sve o rizicima i koristi od uzimanja Carbamazepine-Retard tableta.


  Dojenje

  Majke koje uzimaju Carbamazepine-Retard tablete mogu da doje svoje bebe, ali morate što pre da obavestite Vašeg lekara čim Vam se učini da Vaša beba pati od neželjenih dejstava kao što su preterana pospanost ili kožne reakcije ili žuta prebojenost kože i beonjača, taman urin ili svetla stolica, jer Vi uzimate Carbamazepine-Retard tablete.


  Uticaj leka Carbamazepine-Retard na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek snažno utiče na psihofizičke sposobnosti; za vreme terapije ovim lekom nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilom ni rad sa mašinama. Carbamazepine-Retard tablete mogu kod Vas da izazovu pospanost ili vrtoglavicu, posebno na početku lečenja ili kada se menja doziranje leka. Ukoliko lek na ovaj način utiče na Vas ili utiče na Vaš vid, ne smete da upravljate motornim vozilima i rukujete mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Carbamazepine-Retard


  Nema važnih informacija o pomoćnim supstancama koje sadrži lek Carbamazepine-Retard


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CARBAMAZEPINE-RETARD


  Lekar će Vas obavestiti koliko i kada da uzimete Carbamazepine-Retard tablete. Uvek se pažljivo pridržavajte saveta lekara. Doziranje će biti navedeno na pakovanju leka. Pažljivo pročitajte šta piše na pakovanju. Važno je da uzimate tablete u pravo vreme. Ukoliko niste sigurni, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom. Uzimajte tablete onoliko dugo koliko je Vaš lekar odredi, osim ukoliko nemate nekih problema. U tom slučaju se obratite Vašem lekaru.


  Lekar obično započinje lečenje sa niskim dozama koje kasnije mogu postepeno da se povećavaju prema Vašim potrebama. Doziranje varira kod različitih pacijenata. Možete da uzimate Carbamazepine-Retard tablete u toku, posle ili između obroka. Progutajte tablete sa malo tečnosti. Nemojte ih žvakati. Obično Vam lekar kaže da li da uzimate lek dva ili tri puta dnevno. Ukoliko bude potrebno, tabletu možete da prelomite po podeonoj crti.


  Uobičajene doze za lečenje epilepsije:

  Odrasli:

  800-1200 mg dnevno, iako mogu da budu neophodne i veće doze. Ukoliko spadate u grupu starijih pacijenata

  može da Vam bude dovoljna i manja doza.

  Deca:

  Uzrast 5-10 godina: 400-600 mg dnevno

  Uzrast 10-15 godina: 600-1000 mg dnevno.

  Carbamazepine-Retard tablete se ne preporučuju za lečenje dece uzrasta ispod 5 godina. Uobičajeno doziranje za lečenje trigeminalne neuralgije je:

  600-800 mg dnevno. Maksimalna doza je 1200 mg dnevno. Ukoliko spadate u grupu starijih pacijenata može da Vam bude dovoljna i manja doza.


  Uobičajeno doziranje za lečenje promena raspoloženja je: 400-600 mg dnevno.


  Ako ste uzeli više leka Carbamazepine-Retard nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Carbamazepine-Retard nego što bi trebalo, odmah se obratite Vašem lekaru ili najbližoj bolnici. Ponesite lek sa sobom da biste ga pokazali medicinskom osoblju.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Carbamazepine-Retard


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek, uzmite tabletu čim se setite. Međutim, ukoliko se približilo vreme za sledeću dozu, zaboravite propuštenu dozu i samo uzmite sledeću dozu leka.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Carbamazepine-Retard tablete obično ne izazivaju probleme, ali kao i svi drugi lekovi mogu da izazovu neželjena dejstva.


  Pojedina neželjena dejstva mogu da budu ozbiljna


  Prestanite sa uzimanjem Carbamazepine-Retard tableta i odmah obavestite Vašeg lekara ukoliko primetite:

  • Ozbiljne kožne promene kao što su osip, crvenilo, plikovi na usnama, ustima ili očima ili perutanje kože

   praćeno groznicom. Ove promene se češće javljaju kod pacijenata kineskog ili tajlandskog porekla.

  • Afte u ustima ili neobjašnjive modrice ili krvarenje.

  • Bolno grlo ili povišena temperatura, ili i jedno i drugo.

  • Žutilo kože ili beonjača.

  • Otečeni skočni zglobovi, stopala ili donji deo nogu.

  • Bilo koji znak nervoze ili konfuzije.

  • Bol u zglobovima i mišićima, osip po nosu i obrazima i otežano disanje (ovo mogu da budu i znaci retke reakcije poznate kao lupus erythematosus).

  • Groznica, kožni osip, bol u zglobovima i poremećaji u testovima krvi i jetri (to mogu da budu znaci poremećaja preosetljivosti više organa).

  • Bronhospazam sa zviždanjem i kašljem, otežanim disanjem, osećajem slabosti, osipom, svrabom ili

   oticanjem lica (to mogu da budu znaci teške alergijske reakcije).

  • Bol u predelu želuca.


   Prijavljena su i neželjena dejstva navedena dole:


   Javilo se kod više od 1 od 10 osoba

   Leukopenija (smanjen broj ćelija koje se bore protiv infekcije pa se lakše dobijaju infekcije); vrtoglavica i umor;

   osećaj nestabilnosti ili otežana kontrola pokreta; osećaj mučnine ili povraćanje; promene niova enzima jetre (obično bez ikakvih simptoma); kožne reakcije koje mogu da budu teške.


   Javilo se kod 1 od 10 osoba

   Promene u krvi uključujući povećanu mogućnost dobijanja modrica ili krvarenja; zadržavanje tečnosti i oticanje; povećanje telesne težine; niske koncentracije natrijuma u krvi koje mogu da dovedu do zbunjenosti; glavobolje; duplih slika ili zamućenja vida; suvoće usta.


   Javilo se kod 1 od 100 osoba

   Nenormalni nevoljni pokreti uključujući drhtanje i tikove; nenormalni pokreti očiju; proliv; zatvor.


   Javilo se kod 1 od 1 000 osoba

   Oboljenje limfnih čvorova; nedostatak folne kiseline; generalizovana alergijska reakcija uključujući osip, bol u zglobovima, groznica, problemi sa bubrezima i drugim organima; halucinacije; depresija; gubitak apetita; nemir; agresija; uznemirenost; konfuzija; poremećaji govora; utrnulost ili trnjenje u šakama i stopalima; slabost mišića; povišen krvni pritisak (od kojeg možete imati vrtoglavicu, crvenilo lica, glavobolju, umor i nervozu); snižen krvni pritisak (možete osećati slabost, ošamućenost, vrtoglavicu, zbunjenost, zamućenje vida); promene u ritmu rada srca; bol u želucu; problemi sa jetrom uključujući žuticu; simptomi lupusa.


   Javilo se kod 1 od 10 000 osoba


   Promene u sastavu krvi uključujući anemiju; porfiriju; meningitis; oticanje grudi i curenje mleka koje može da se javi i kod muškaraca i žena; poremećaji u testovima rada štitaste žlezde; osteomalacija (primećuje se kao bol u dugim kostima nogu pri hodu i saginjanju); osteoporoza; povećanje koncentracija masnoća u krvi; poremećaji ukusa; konjuktivitis; glaukom; katarakta; poremećaji sluha; problemi sa srcem i cirkulacijom uključujući trombozu dubokih vena (TDV), a simptomi uključuju osetljivost, bol, oticanje, toplinu, promene u boji kože i vidljive površinske vene; problemi sa plućima ili disanjem; teške kožne reakcije uključujući Stevens-Johnson-ov sindrom (ove reakcije su češće kod pacijenata kineskog ili tajlandskog porekla); bol usta i jezika; teško

   oštećenje jetre; pojačana osetljivost kože na sunčevu svetlost; promene u pigmentaciji kože; akne; preterano znojenje; gubitak kose; pojačan rast dlaka po telu i licu; bol ili grčevi u mišićima; seksualni problemi koji mogu da uključuju smanjenu mušku plodnost, gubitak libida ili impotencija; otkazivanje bubrega; krv u mokraći; povećan ili smanjen nagon za mokrenjem ili otežano mokrenje.


   Sledeća neželjena dejstva su takođe prijavljena, ali učestalost javljanja ne može da se odredi iz dostupnih informacija:

   Ozbiljne kožne reakcije, praćene osećajem slabosti i promenom u rezultatima analize krvi. Dijareja, abdominalni bol i groznica (znaci zapaljenja debelog creva), ponovno javljanje herpesne virusne infekcije (može da bide veoma ozbiljna kada je poremećen imuni sistem), potpuni gubitak noktiju, frakture, smanjenje gustine kostiju, pospanost, gubitak pamćenja, ljubičasta ili crveno-ljubičasta ispupčenja koja mogu da svrbe.


   Nemojte se uplašiti navedenih neželjenih dejstava. Mnogi ljudi uzimaju Carbamazepine-Retard tableta bez ikakvih problema.


   Ukoliko bilo koji od navedenih simptoma postane problematičan, ili primetite bilo šta što nije navedeno u ovom Uputstvu, obratite se Vašem lekaru. Vaš lekar će možda morati da promeni Vaš lek.


   Postoje izveštaji o poremećaju koštanog sisitema uključujući osteopeniju i osteoporozu (smanjenje gustine kostiju) i frakture. Posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom ako ste na dugotrajnoj terapiji antiepilepticima, ako imate istoriju osteoporoze ili koristite kortikosteroide.


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website: www.alims.gov rs

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK CARBAMAZEPINE-RETARD


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe 5 godina. Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju, zaštićen od svetlosti i vlage. Nemojte koristiti lek Carbamazepine-Retard posle roka naznačenog na pakovanju.

  Ako Vas lekar posavetuje da prestanete da uzimate lek, sve neiskorišćene tablete vratite Vašem farmaceutu radi postupka uništavanja. Lekove ne treba bacati u kanalizaciju niti u kućni otpad. Time pomažete očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Carbamazepine-Retard


Aktivna supstanca:

Svaka Carbamazepine-Retard tableta sadrži 400 mg karbamazepina.


Pomoćne supstance:

poliakrilat disperzija 40%; celuloza, mikrokristalna; etilceluloza; talk; silicijum-dioksid, koloidni,bezvodni; kroskarmeloza- natrijum; magnezijum-stearat; hipromeloza; titan-dioksid; makrogol 400; gvožđe (III) – oksid, žuti (E172); gvožđe (III) – oksid, crveni (E172).


Kako izgleda lek i sadržaj pakovanja


Duguljaste film tablete, smeđe-narandžaste boje, sa tri podeone crte na obe strane. Pakovanje:

PVC/Al blister.

Složiva kartonska kutija sadrži 30 film tableta sa modifikovanim oslobađanjem, ( blister, 3x10 tableta ).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: ALVOGEN PHARMA D.O.O., Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija Proizvođač: ALVOGEN PHARMA D.O.O., Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Maj, 2014.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-00388-14-001 od 13.10.2014.