Početna stranica Početna stranica

Strepsils med i limun
amilmetakrezol, 2,4-dihlorbenzil alkohol

UPUTSTVO ZA LEK


Strepsils med i limun, lozenga, 0,6 mg + 1,2 mg Pakovanje: ukupno 24 kom, blister, 2x 12 kom


Proizvođač: Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.


Adresa: Thane Road, Nottingham, NG90 2DB, Velika Britanija

Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.

Adresa: Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija


Strepsils med i limun, 0,6 mg + 1,2 mg, lozenga INN: amilmetakrezol, 2,4-dihlorbenzil alkohol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Strepsils med i limun, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Strepsils med i limun i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Strepsils med i limun

 3. Kako se upotrebljava lek Strepsils med i limun

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Strepsils med i limun

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK STREPSILS MED I LIMUN I ČEMU JE NAMENJEN


  Jedna lozenga Strepsils med i limun sadrži aktivne supstance: Amilmetakrezol ............................... 0,6 mg

  2,4 – dihlorbenzilalkohol ................ 1,2 mg

  Pomoćne supstance: med; ulje limuna; pepermint ulje; hinolin žuta (E 104); vinska kiselina; saharoza, tečna; glukoza, tečna.


  Svaka lozenga sadrži 1,44 g saharoze, tečne.

  Strepsils med i limun su okrugle lozenge žute boje, karakterističnog ukusa na med i limun, sa utisnutim "Strepsils" zaštitnim znakom sa obe strane lozenge.

  Kutija sadrži 2 blistera sa po 12 lozengi.


  Lek je namenjen za ublažavanje simptoma zapaljenja sluzokože usne duplje i ždrela.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK STREPSILS MED I LIMUN

  Upozorite lekara ukoliko uzimate druge lekove, bolujete od hronične bolesti, imate poremećaj metabolizma ili ste preosetljivi na lekove.


  Lek Strepsils med i limun ne smete koristiti:


  U slučaju poznate preosetljivosti na neki od sastojaka lozenge.


  Kada uzimate lek Strepsils med i limun, posebno vodite računa:


  Ukoliko simptomi infekcije usne šupljine i ždrela i dalje traju, obavezno se obratite lekaru.


  Strepsils med i limun lozenge sadrže glukozu i saharozu. Ne treba da ih uzimaju osobe sa nedostatkom enzima saharoza-izomaltaza, poremećajem apsorpcije glukoze/galaktoze ili naslednom nepodnošljivošću fruktoze.


  Strepsils med i limun ne treba da upotrebljavaju deca mlađa od 6 godina.


  Primena drugih lekova


  Nisu poznate klinički značajne interakcije.


  Uzimanje leka Strepsils med i limun sa hranom ili pićima


  Nije poznato.


  Primena leka Strepsils med i limun u periodu trudnoće i dojenja


  Pre primene bilo kog leka tokom perioda trudnoće i dojenja posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.


  Iako bezbednost upotrebe Strepsils med i limun lozengi kod trudnica i dojilja nije utvrđena, smatra se da primena u ovim periodima neće izazvati štetne efekte.


  Uticaj leka Strepsils med i limun na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nije poznato.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Strepsils med i limun


  Strepsils med i limun lozenge sadrže glukozu i saharozu. Ne treba da ih uzimaju osobe sa nedostatkom enzima saharoza-izomaltaza, poremećajem apsorpcije glukoze/galaktoze ili naslednom nepodnošljivošću fruktoze.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK STREPSILS MED I LIMUN


  Strepsils med i limun lozenge su namenjene za oromukozalnu upotrebu. Odrasli i deca starija od 6 godina:

  Po potrebi jednu lozengu polako otapati u ustima svaka 2-3 sata, ali najviše 12 lozengi tokom 24 časa.


  Nemojte prekoračiti navedenu dozu.

  Lozenge zbog svoje veličine nisu pogodne za decu mlađu od 6 godina!


  Starije osobe: Nije neophodno smanjenje doza.

  Ukoliko smatrate da lek suviše slabo ili snažno deluje na vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste uzeli više leka Strepsils med i limun nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od preporučene, obratite se lekaru ili farmaceutu. Uzimanje veće doze može izazvati želudačno-crevne tegobe. Lečenje je simptomatsko.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Strepsils med i limun


  Nije primenljivo.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Strepsils med i limun


  Nije primenljivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Ponekad se mogu javiti reakcije preosetljivosti.


  Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo leka koje nije pomenuto u uputstvu, obavestite lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK STREPSILS MED I LIMUN


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Ne koristiti lek nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C.

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Strepsils med i limun


Pomoćne supstance: med; ulje limuna; pepermint ulje; hinolin žuta (E 104); vinska kiselina; saharoza, tečna; glukoza, tečna;


Kako izgleda lek Strepsils med i limun i sadržaj pakovanja

Strepsils med i limun su okrugle lozenge žute boje, karakterističnog ukusa na med i limun, sa utisnutim "Strepsils" zaštitnim znakom sa obe strane lozenge. Kutija sadrži 2 blistera sa po 12 lozengi.


Lozenge su pakovane u blistere:

PVC (250 μm) /40 gsm PVDC/Al (20 μm) blister, ili

PVC (250 μm) /90 gsm PVDC/Al (20 μm) blister.


Nosilac dozvole


PharmaSwiss d.o.o, Vojvode Stepe 18, 11000 Beograd


Proizvođač


Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Nottingham, Velika Britanija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2011.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Strepsils med i limun, lozenge, 24 x (0,6mg + 1,2mg): 515-01-6818-10-001 od 27.09.2011.