Početna stranica Početna stranica

Actilyse
alteplaza


UPUTSTVO ZA LEKActilyse

alteplaza


50 mg/50 mL, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Actilyse i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Actilyse

 3. Kako se primenjuje lek Actilyse

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Actilyse

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije


 1. Šta je lek Actilyse i čemu je namenjen


  Aktivni sastojak u leku Actilyse je alteplaza. Pripada grupi lekova koji se zovu trombolitički lekovi. Ovi lekovi pomažu da se razgrade krvni ugrušci koji se formiraju u krvnim sudovima.


  Lek Actilyse 50 mg služi u lečenju brojnih oboljenja koja su nastala kao posledica formiranja krvnih ugrušaka u krvnim sudovima, uključujući:


  • srčani udar prouzrokovan krvnim ugrušcima u arterijama srca (akutni infarkt miokarda)

  • krvni ugrušci u arterijama pluća (akutna masivna plućna embolija)

  • moždani udar prouzrokovan krvnim ugruškom u arteriji mozga (akutni ishemijski moždani udar)


 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Actilyse Vaš lekar Vam neće propisati lek Actilyse:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na aktivnu supstancu alteplazu, na gentamicin (ostatak u tragovima iz proizvodnog procesa), na prirodnu gumu (takođe se naziva lateks i deo je pakovnog materijala) ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (naveden u odeljku 6).

  • ukoliko imate ili ste nedavno imali bolest koja povećava rizik od krvarenja, uključujući:

   • poremećaj krvarenja ili sklonost ka krvarenju

   • teško ili opasno krvarenje u bilo kom delu tela

   • krvarenje u mozgu ili u lobanji

   • nekontrolisan, veoma visok krvni pritisak

   • bakterijsku infekciju ili zapaljenje srca (endokarditis), ili zapaljenje membrana oko srca (perikarditis)

   • zapaljenje gušterače (akutni pankreatitis)


   • čir na želucu ili na crevima

   • proširene vene u jednjaku (ezofagealni variksi)

   • abnormalnost krvnih sudova, kao što je lokalizovan otok arterije (npr. aneurizma)

   • određeni tumori

   • teška bolest jetre

  • ukoliko koristite lek za ,,razređivanje” krvi (oralni antikoagulans), osim ako odgovarajući testovi nisu potvrdili klinički značajnu aktivnost takvog leka

  • ukoliko ste bilo kada imali hiruršku intervenciju na mozgu ili kičmi

  • ukoliko ste imali veliku hiruršku intervenciju ili značajnu povredu u protekla 3 meseca

  • ako ste imali nedavnu punkciju nekog velikog krvnog suda

  • ukoliko ste imali spoljnu masažu srca u proteklih 10 dana

  • ukoliko ste rodili bebu u proteklih 10 dana


   Vaš lekar takođe neće koristiti lek Actilyse za lečenje srčanog udara ili lečenje krvnih ugrušaka u arterijama pluća:

  • ukoliko imate ili ste imali moždani udar prouzrokovan krvarenjem u mozak (hemoragijski moždani udar)

  • ukoliko imate ili ste ikada imali moždani udar nepoznatog uzroka

  • ukoliko ste nedavno imali (u proteklih 6 meseci) moždani udar prouzrokovan krvnim ugruškom u arteriji mozga (ishemijski moždani udar), osim ako to nije ovaj moždani udar zbog koga ćete biti lečeni


   Poreg toga, Vaš lekar Vam neće propisati Actilyse za terapiju moždanog udara prouzrokovanog krvnim ugruškom u arteriji mozga (akutni ishemijski moždani udar):

   • ukoliko su simptomi Vašeg moždanog udara počeli pre više od 4,5 sata, ili je verovatno da su počeli pre više od 4,5 sata, pošto ne znate kada su nastali

   • ukoliko Vaš moždani udar izaziva samo veoma blage simptome

   • ukoliko postoje znaci krvarenja u mozgu

   • ukoliko ste imali moždani udar u poslednja tri meseca

   • ukoliko su se simptomi naglo poboljšali pre nego što ste dobili lek Actilyse

   • ukoliko imate veoma težak moždani udar

   • ukoliko ste imali grčeve (konvulzije) kada je Vaš moždani udar počeo

   • ukoliko je tromboplastinsko vreme (test kojim se određuje koliko dobro koaguliše Vaša krv) poremećeno. Ovaj test može da bude poremećen ukoliko ste primili heparin (lek koji „istanjuje“ Vašu krv) u okviru prethodnih 48 sati.

   • ukoliko imate dijabetes ili ste bilo kada ranije imali moždani udar

   • ukoliko je broj Vaših krvnih pločica (trombocita) veoma nizak

   • ukoliko imate visok krvni pritisak (iznad 185/110) što može jedino da se redukuje injekcijom lekova

   • ukoliko je nivo šećera (glukoze) u Vašoj krvi jako nizak (ispod 50 mg/dL)

   • ukoliko je nivo šećera (glukoze) u Vašoj krvi veoma visok (iznad 400 mg/dL)

   • ukoliko imate manje od 16 godina. (Za adolescente stare 16 godina ili više pogledati odeljak „Vaš lekar će naročito da vodi računa u toku primene leka Actilyse”.


    Vaš lekar će naročito da vodi računa u toku primene leka Actilyse

   • ako ste ikada imali ma kakvu alergijsku reakciju izuzev iznenadne, po život opasne alergijske reakcije (teška preosetljivost) na aktivnu supstancu alteplazu, na gentamicin (ostatak u tragovima iz


    proizvodnog procesa), na prirodnu gumu (takođe se naziva lateks i deo je ambalažnog materijala) ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedeni su u odeljku 6).

   • ukoliko imate ili ste nedavno imali bilo koje stanje koje povećava Vaš rizik za krvarenje, kao što je:

    • mala povreda

    • biopsija (procedura za dobijanje uzorka tkiva)

    • punkcija velikih krvnih sudova

    • intramuskularna injekcija

    • spoljašnja masaža srca

   • ukoliko ste bilo kada ranije primali lek Actilyse

   • ukoliko ste starije životne dobi od 65 godina

   • ako ste stariji od 80 godina, možda ćete imati lošiji ishod bez obzira na terapiju lekom Actilyse. Međutim, u principu, odnos koristi i rizika sa lekom Actilyse kod pacijenata starijih od 80 godina je pozitivan i sama starost nije prepreka za terapiju lekom Actilyse.

   • ako ste adolescent od 16 godina ili stariji, korist lečenja akutnog ishemijskog moždanog udara će biti pažljivo individualno procenjena u odnosu na rizik.


    Drugi lekovi i Actilyse


    Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove , uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.

    Naročito je važno da kažete Vašem lekaru ukoliko uzimate ili ste nedavno uzeli:

   • lekove koji „razređuju“ krv uključujući:

    - acetilsalicilnu kiselina

    - varfarin

    - kumarin

    - heparin

   • određene lekove za terapiju visokog krvnog pritiska (ACE inhibitori).


    Trudnoća, dojenje i plodnost


    Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirare trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

    Trudnoća

    Podaci o primeni leka Actilyse kod trudnica su ograničeni.

    Vaš lekar će Vam dati lek Actilyse ukoliko je potencijalna korist veća od mogućeg rizika za Vašu bebu. Dojenje

    Nije poznato da li se alteplaza izlučuje u majčino mleko.


    Lek Actilyse može da sadrži gentamicin kao ostatak u tragovima iz proizvodnog procesa; ambalaža ovog leka sadrži prirodni kaučuk (lateks). Može izazvati teške alergijske reakcije.


 3. Kako se primenjuje lek Actilyse


  Lek Actilyse će biti pripremljen i primenjen od strane Vašeg lekara ili drugog zdravstvenog osoblja. Lek nije za samoprimenu.


  Terapija lekom Actilyse bi trebalo da bude započeta što je moguće ranije nakon početka Vaših simptoma. Postoje tri različita stanja za koja se ovaj lek daje:

  Srčani udar (infarkt miokarda)

  Doza koju dobijate zavisi od Vaše telesne težine. Maksimalna doza leka Actilyse je 100 mg, ali će biti niža ukoliko imate manje od 65 kg.

  Može da bude primenjena na dva različita načina:


  a.) 90-minutni oblik primene, za pacijente lečene 6 sati nakon početka simptoma.

  Sastoji se od:

  • inicijalne injekcije dela doze Actilyse date u venu

  • infuzije preostale doze tokom sledećih 90 minuta


   b.) 3-satni režim doziranja, za pacijente lečene 6 do 12 sati nakon početka njihovih simptoma.

   Sastoji se od:

  • inicijalne injekcije dela doze Actilyse date u venu

  • infuzije preostalog dela doze tokom 3 sledeća sata.


   Pored leka Actilyse Vaš lekar će Vam dati i drugi lek kako bi zaustavio stvaranje krvnog ugruška. Ovo će Vam biti dato odmah nakon što počne bol u Vašim grudima.


   Krvni ugrušci u arterijama pluća (plućna embolija)

   Doza koja Vam se daje zavisi od Vaše telesne težine. Maksimalna doza leka Actilyse je 100 mg, ali može da bude manja ukoliko imate manje od 65 kg.


   Lek se obično daje kao:

   • inicijalna injekcija dela doze u venu

   • infuzija preostale doze tokom sledeća 2 sata


    Nakon terapije lekom Actilyse, Vaš lekar će započeti (ili nastaviti) terapiju heparinom (lek koji „razređjuje” krv).


    Moždani udar prouzrokovan krvnim ugruškom u arteriji mozga (akutni ishemijski moždani udar) Actilyse mora biti data što je ranije moguće, 4,5 sata od pojave prvih simptoma. Ukoliko ranije primite lek Actilyse imaćete više koristi od lečenja, a manja je i verovatnoća da će se ispoljiti neželjena dejstva. Doza koju dobijate zavisi od Vaše telesne težine. Maksimalna doza leka je 90 mg ali će biti manja ukoliko imate manje od 100 kg.

    Actilyse se daje kao:

   • inicijalna injekcija dela doze u venu

   • infuzija preostale doze tokom sledećih 60 minuta.


   Ne bi trebalo da uzimate acetilsalicilnu kiselinu prvih 24 sata nakon terapije lekom Actilyse za moždani udar. Vaš lekar može da Vam da injekciju sa heparinom, ukoliko je to potrebno.


   Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili medicinskoj sestri.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek. U nastavku opisana neželjena dejstva su bila prijavljena od strane pacijenata koji su primili lek Actilyse.


  Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):


  • srčana slabost (može zahtevati obustavu terapije)

  • moždano krvarenje (cerebralna hemoragija) posle lečenja moždanog udara izazvanog krvnim ugruškom u nekoj od arterija mozga (akutni ishemijski moždani udar) – može zahtevati obustavu terapije

  • prisustvo tečnosti u plućima (plućni edem)

  • krvarenje iz oštećenih krvnih sudova (hematomi)

  • pad krvnog pritiska (hipotenzija)

  • bol u grudima (angina pektoris)


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

   • mogućnost nastanka novog srčanog udara

   • moždano krvarenje (cerebralna hemoragija) nakon lečenja srčanog udara (infarkt miokarda) - može zahtevati obustavu terapije

   • prestanak rada srca (cardiac arrest) - može zahtevati obustavu terapije

   • stanje šoka (veoma nizak krvni pritisak) kao posledica srčane slabosti - može zahtevati obustavu terapije

   • krvarenje u grlu

   • krvarenje iz desni

   • krvarenje u želudac ili creva, uključujući povraćanje krvi (hematemeza) ili prisustvo krvi u stolici (melena ili rektalna hemoragija)

   • krvarenja u potkožna tkiva koja dovode do pojave modrica ljubičaste boje (ekhimoze)

   • krvarenje iz urinarnog trakta ili reproduktivnih organa, što dovodi do prisustva krvi u urinu (hematurija)

   • krvarenje ili pojava modrica (haematoma) na mestu davanja injekcije

   • Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek): krvarenje iz pluća, kao što je krvlju obojen ispljuvak (hemoptizije) ili krvarenje u disajne puteve - može zahtevati obustavu terapije

   • krvarenje iz nosa (epistaksa)

   • nepravilan rad srca nakon uspostavljanja dotoka krvi u srce

   • oštećenje srčanih zalistaka (mitralna regurgitacija) ili srčane pregrade koja odeljuje komore

   • (ventrikularni septalni defekt) – može zahtevati obustavu terapije

   • Iznenadno začepljenje neke od arterija u plućima (plućna embolija), mozgu (cerebralna embolija) i svim drugim delovima tela (sistemska embolia)

   • krvarenje iz uha

   • pad krvnog pritiska


  Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše od 1na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • krvarenje u membranozni prostor oko srca (hemoperikardijum) – može zahtevati obustavu terapije

  • unutrašnje krvarenje u zadnji deo trbuha (retroperitonealno krvarenje) – može zahtevati obustavu terapije

  • prisustvo krvnih ugrušaka u krvnim sudovima koji snabdevaju krvlju druge organe (trombotička embolizacija). Simptomi će zavisiti od organa koji je zahvaćen.

  • alergijske reakcije, npr. koprivnjača (urtikarija) i ospa, otežano disanje (bronhospazam), prisustvo tečnosti pod kožom (angioedem), nizak krvni pritisak ili šok - može zahtevati obustavu terapije

  • krvarenje u oku (hemoragija oka)

  • osećaj mučnine (nauzeja)


   Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše od 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

   • ozbiljne alergijske reakcije (npr. po život opasna anafilaksa) - može zahtevati obustavu terapije

   • događaji na nivou nervnog sistema kao što su:

    • grčevi (konvulzije, napadi)

    • poremećaj govora

    • konfuzija ili delirijum (težak oblik konfuzije)

    • anksioznost praćena nemirom (agitacija)

    • depresija

     - poremećaj mišljenja (psihoza)

     Ovi poremećaji se često javljaju skupa sa moždanim udarom izazvanim prisustvom krvnog ugruška ili krvarenja u mozgu.


     Nepoznata učestalost ( ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

   • unutrašnja krvarenja, kao što je krvarenje u jetri (hepatička hemoragija) – može zahtevati obustavu terapije

   • formiranje ugrušaka od kristala holesterola koji mogu da odlutaju u druge organe (embolizacija kristalima holesterola). Simptomi će zavisiti od organa koji je zahvaćen - može zahtevati obustavu terapije

   • krvarenje koje zahteva transfuziju krvi

   • povraćanje

   • porast telesne temperature (groznica)

  Smrt ili trajni invalidited mogu da se jave nakon krvarenja u mozgu ili u slučaju drugih ozbiljnih krvarenja. Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili

  medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS).


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:


 5. Kako čuvati lek Actilyse


  Čuvati van vidokruga i domašaja dece.

  Normalno neće biti zatraženo da čuvate lek Actilyse, jer će Vam biti dat od strane Vašeg lekara.


  Lek čuvati na temperaturi do 25C. Lek čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Ne smete koristiti lek Actilyse posle isteka roka upotrebe naznačenog na bočici i spoljašnjem pakovanju. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Hemijska i fizička stabilnost tokom primene

  Rok upotrebe nakon rekonstitucije: 24 sata na 2°C- 8 C, i 8 sati na 25°C.


  Mikrobiološka stabilnost tokom primene

  Sa mikrobiološke tačke gledišta, lek treba da se upotrebi odmah nakon rekonstitucije.

  Ako se ne upotrebi odmah, stabilnost leka i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost korisnika i normalno ne treba da budu duže od 24 časa na temperature od 2 – 8°C.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Actilyse

  • Aktivna supstanca je alteplaza. Jedna bočica sadrži 50 mg alteplaze (što odgovara 29000000 i.j.) Pomoćne supstance su arginin, fosforna kiselina (za podešavanje pH) i polisorbat 80.

  • Rastvarač je voda za injekcije.

  • Gumeni čep kao deo materijala za pakovanje sadrži prirodnu gumu (kaučuk, lateks).


Kako izgleda lek Actilyse i sadržaj pakovanja


Prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju.

Prašak predstavlja beo do bledožut liofilizovani kolač. Rekonstituisani rastvor je bistra tečnost bezbojne do bledo žute boje.

Unutrašnje pakovanje leka:

za pacijente kod kojih je moguće započeti terapiju između 6-12 časova posle početka simptoma, pri čemu je dijagnoza jasno potvrđena.


Dokazano je da lek Actilyse smanjuje 30-dnevni mortalitet kod pacijenata sa akutnim infarktom miokarda. Trombolitička terapija kod akutne masivne plućne embolije sa hemodinamskom nestabilnošću

Dijagnoza treba da se potvrdi kad god je moguće objektivnim dijagnostičkim metodama kao što je pulmonalna angiografija ili neinvazivnim metodama kao što je CT pluća. Pozitivni efekti na mortailitet i kasni morbiditet kod plućne embolje nisu dokazani.


Fibrinolitička terapija akutnog ishemijskog moždanog udara

Terapija se mora započeti što je ranije moguće u roku od 4,5 sata posle početka simptoma moždanog udara

i nakon što se isključi intrakranijalno krvarenje pomoću odgovarajućih ”imaging” tehnika (tehnika vizuelizacije) kao što je kranijalna kompjuterizovana tomografija ili druge dijagnostičke ”imaging” metode senzitivne da prikažu prisustvo hemoragije). Terapijski efekat je vremenski zavisan; zbog toga ranija terapija povećava mogućnost povoljnog ishoda.


Doziranje i način primene


Lek Actilyse treba da se primeni po mogućstvu odmah nakon pojave simptoma. Primenjuju se sledeće smernice za doziranje.


Akutni infarkt miokarda


Doziranje

 1. 90-minutni (ubrzani) režim doziranja za pacijente sa akutnim infarktom miokarda, kod kojih lečenje može da počne u roku od 6 sati od pojave simptoma:

Koncentracija alteplaze

1 mg/mL

2 mg/mL

mL

mL

15 mg kao intravenski bolus

15

7,5

50 mg kao infuzija u toku prvih 30 minuta

50

25

Zatim sledi infuzija od 35 mg u toku 60 minuta do maksimalne doze od 100 mg

35

17,5


Kod pacijenata čija je telesna masa ispod 65 kg, ukupna doza treba da se uskladi prema težini kao što stoji u sledećoj tabeli:Koncentracija alteplaze

1 mg/mL

2 mg/mL

mL

mL

15 mg kao intravenski bolus

15

7,5

mL/kg TM

mL/kg TM

i 0,75 mg/kg telesne mase (TM) tokom 30 minuta (maksimum 50 mg)

0,75

0,375

zatim sledi infuzija od 0,5 mg/kg (TM) tokom 60 minuta (maksimum 35 mg)

0,5

0,25


b) 3-satni režim doziranja za pacijente kod kojih lečenje može da počne u roku od 6 do12 sati nakon pojave prvih simptoma:


Koncentracija alteplaze

1 mg/mL

2 mg/mL

mL

mL

10 mg kao intravenski bolus

10

5

50 mg kao infuzija u toku prvog sata

50

25

mL/30 min

mL/30 min

zatim slede infuzije od 10 mg u trajanju od 30 minuta do maksimalne doze od 100 mg u toku 3 sata

10

5


Kod pacijenata čija je telesna masa ispod 65 kg, ukupna doza ne treba da prelazi 1,5 mg/kg. Maksimalna doza alteplaze je 100 mg.

Dodatna terapija:

Preporučuje se dodatna trombolitička terapija u skladu sa postojećim međunarodnim smernicama za terapiju pacijenata sa infarktom miokarda sa ST-elevacijom.


Način primene

Rekonstituisani rastvor treba primeniti intravenski.

Za uputstvo pre rekonstitucije /administracije, videti odeljak Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom).


Akutna masivna plućna embolija


Doziranje

Ukupna doza od 100 mg treba da se primeni u toku 2 sata. Najviše iskustva postoji sa sledećim režimom doziranja:


Koncentracija alteplaze

1 mg/mL

2 mg/mL

mL

mL

10 mg kao intravenski bolus u toku 1- 2 minuta

10

5


zatim sledi kao intravenska infuzija od 90 mg u toku 2 sata

90

45


Kod pacijenata čija je telesna masa ispod 65 kg, ukupna doza ne treba da prelazi 1,5 mg/kg.


Dodatna terapija:

Nakon terapije lekom Actilyse treba početi (ili nastaviti) sa heparinskom terapijom kada su aPTT vrednosti manje od dvostruke gornje normalne vrednosti. Infuziju treba prilagoditi tako da se održava aPTT između 50-70 sekundi (1,5 do 2,5 puta u odnosu na kontrolnu vrednost).


Način primene

Rekonstituisani rastvor treba primeniti intravenski.

Za uputstvo pre rekonstitucije /administracije, videti odeljak Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom).


Akutni ishemijski moždani udar

Terapiju mora da primenjuje samo lekar specijalista za neurološko lečenje, videti odeljak Kontraindikacije i

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka.


Doziranje

Preporučena doza je 0,9 mg alteplaze/kg telesne mase (maksimum 90 mg) koja se unosi intravenskom infuzijom u toku 60 minuta, pri čemu se 10% ukupne doze primenjuje na početku kao intravenski bolus.Terapija lekom Actilyse se mora započeti što je ranije moguće, u roku od 4,5 sata posle pojave simptoma. Ukoliko prođe više od 4,5 sata od pojave simptoma moždanog udara, nastaje negativan odnos koristi i rizika koji se dovodi u vezu sa davanjem leka Actilyse, tako da lek ne treba primeniti (videti odeljak Farmakodinamski podaci Sažetka karakteristika leka).


Dodatna terapija:

Bezbednost i efikasnost ovog režima uz istovremeno davanje heparina i acetilsalicilne kiseline u toku prvih 24 sata od pojave simptoma još nije dovoljno ispitana.

Zato u prvih 24 sata nakon terapije lekom Actilyse treba izbegavati davanje acetilsalicilne kiseline ili intravenskih heparina. Ako heparin mora da se daje zbog drugih indikacija (npr. prevencija duboke venske tromboze), doza ne treba da prelazi 10000 i.j. na dan, subkutanom primenom.


Način primene

Rekonstituisani rastvor treba primeniti intravenski.

Za uputstvo pre rekonstitucije /administracije, videti odeljak Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom).


Pedijatrijska populacija

Postoji ograničeno iskustvo o upotrebi leka Actilyse kod dece i adolescenata. Lek Actilyse je kontraindikovan u terapiji akutnog moždanog udara kod dece i adolescenata mlađih od 16 godina (videti odeljak Kontraindikacije ). Doza za adolescente od 16 do 17 godina je ista kao kod odraslih (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka za preporuke o tehnikama snimanja koje prethodno treba uraditi).


Kontraindikacije


Lek Actilyse se generalno ne sme primenjivati u svim indikacijama kod pacijenata za koje se zna da imaju preosetljivost na aktivnu supstancu alteplazu, gentamicin (ostatak u tragovima iz proizvodnog procesa) ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku Lista pomoćnih supstanci .


Dodatne kontraindikacije kod akutnog infarkta miokarda, akutne ma sivne plućne embolije i akutnog ishemijskog moždanog udara:


Lek Actilyse je kontraindikovan u slučajevima kada postoji visok rizik od hemoragije, kao što su:


Dodatne kontraindikacije kod akutnog ishemijskog moždanog udara su:


Primena kod dece i adolescenata

Lek Actilyse nije indikovana za terapiju akutnog moždanog udara kod pedijatrijskih pacijenata mlađih od 16 godina (za adolescente uzrasta ≥ 16 godina videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka)


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Odgovarajuću dozu alteplaze treba pažljivo odabrati i u skladu sa nameravanom primenom. Alteplaza 2 mg nije indikovana za primenu kod akutnog infarkta miokarda, akutne embolije pluća ili akutnog ishemijskog moždanog udara (zbog opasnosti od masivnog subdoziranja). U ovim indikacijama preporučuje se jedino primena alteplaze 10 mg, 20 mg ili 50 mg.


Trombolitička/fibrinolitička terapija zahteva odgovarajuće praćenje. Lek Actilyse treba da primenjuju samo lekari koji su obučeni i imaju iskustva u primeni trombolitičke terapije, i koji imaju na raspolaganju odgovarajuću opremu kako bi mogli da prate primenu leka. Kada se daje lek Actilyse, preporučuje se da standardna oprema za reanimaciju i farmakoterapiju bude na raspolaganju u svim prilikama.


Preosetljivost

Imunološki posredovane reakcije preosetljivosti povezane sa davanjem leka Actilyse mogu da budu izazvane aktivnom supstancom alteplazom, gentamicinom (ostatak u tragovima iz proizvodnog procesa), nekom od pomoćnih supstanci ili zatvaračem staklene bočice u koju se pakuje prašak leka Actilyse koji sadrži prirodnu gumu (derivat lateksa). Zadržano stvaranje antitela na molekul tkivnog aktivatora plazminogena humanog porekla koji je dobijen rekombinatnom tehnikom nije primećeno nakon terapije. Ne postoji sistemsko iskustvo sa ponovnom primenom leka Actilyse.

Takođe postoji rizik od reakcija preosetljivosti posredovanih neimunološkim mehanizmom.


Angioedem predstavlja najčešću reakciju preosetljivosti prijavljivanu sa primenom leka Actilyse. Ovaj rizik može biti povećan u indikaciji akutnog ishemijskog moždanog udara i/ili kod istovremene terapije sa ACE inhibitorima (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija ). Pacijente lečene zbog bilo koje odobrene indikacije potrebno je pratiti zbog mogućeg razvoja angioedema i do 24 sata nakon infuzije.


Ako dođe do teške reakcije preosetljivosti (npr. angioedema), mora se prekinuti primena infuzije i odmah uvesti odgovarajuća terapija. Ovo može uključiti intubaciju.


Hemoragija

Ukoliko se pojavi potencijalno opasno krvarenje, posebno kod cerebralne hemoragije, mora se prekinuti sa fibrinolitičkom terapijom. Međutim, u principu nije potrebna zamena koagulacionih faktora pošto im je poluvreme eliminacije kratko, pa je time njihov uticaj na sistemske faktore koagulacije minimalan. Kod većine pacijenata koji imaju krvarenje potreban je prekid trombolitičke i antikoagulantne terapije, nadoknada tečnosti i manuelni pritisak na krvni sud koji krvari. Treba razmotriti primenu protamina ukoliko je heparin dat u toku 4 sata od nastanka krvarenja. Kod manjeg broja pacijenata kod kojih ove konzervativne mere ne daju rezultat, može biti opravdano davanje preparata za transfuziju. Evaluaciju transfuzije krioprecipitatom, sveže smrznutom plazmom i trombocitima treba izvršiti nakon svakog davanja na osnovu kliničkih i laboratorijskih parametara. Pri infuziji krioprecipitata ciljani nivo fibrinogena je 1g/L.

Antifibrinolitički agensi predstavljaju poslednju alternativu.


Rizik od intrakranijalne hemoragije se povećava kod starijih pacijenata, zato kod tih pacijenata treba pažljivo napraviti procenu rizika u odnosu na korist.


Kao i kod svih trombolitičkih agenasa, očekivana terapijska korist treba da se odmeri sa posebnom pažnjom u pogledu svih mogućih rizika, naročito kod pacijenata sa:


Treba izbegavati upotrebu krutih katetera.


Pacijenti koji primaju oralnu antikoagulantnu terapiju:

Upotreba leka Actilyse se može razmatrati kada doziranje ili vreme od poslednjeg uzimanja antikoagulantne terapije čini rezidualnu efikasnost malo verovatnom, što se potvrđuje odgovarajućim testom/testovima antikoagulantne aktivnosti leka/lekova o kojima se radi, koji pokazuju da nema klinički značajne aktivnosti na koagulacioni sistem (npr. INR≤ 1,3 za antagoniste vitamina K ili drugim odgovarajućim testom/testovima za druge oralne antikoagulanse koji moraju da budu unutar gornje granice normalnih vrednosti).


Pedijatrijska populacija

Do sada postoji samo ograničeno iskustvo sa korišćenjem leka Actilyse kod dece i adolescenata.


Kada se razmatra primena leka Actilyse u terapiji akutnog ishemijskog moždanog udara kod pažljivo odabranih adolescenata ≥ 16 godina, potrebno je pažljivo razmotriti odnos koristi i rizika u svakom pojedinačnom slučaju i po potrebi razgovarati s pacijentom i roditeljima/staraocima. Adolescente ≥ 16 godina starosti treba lečiti prema instrukcijama datim u uputstvu za odraslu populaciju, nakon snimanja odgovarajućim tehnikama za isključivanje lažnog moždanog udara (stroke mimics) i potvrđivanja okluzije arterije koja odgovara neurološkom deficitu (videti odeljak Farmakodinamski podaci Sažetka karakteristika leka).


Dodatna posebna upozorenja i mere opreza kod akutnog infarkta miokarda i akutne ma sivne plućne embolije:


Ne smeju se davati doze veće od 100 mg alteplaze jer je to povezano sa povećanjem rizika od intrakranijalnog krvarenja. Zato se posebno mora voditi računa da doza alteplaze primenjena infuzijom bude upravo kao što je opisano u odeljku Doziranje i način primene.


Očekivana terapijska korist treba da se odmeri sa posebnom pažnjom u pogledu svih mogućih rizika, naročito kod pacijenata sa sistolnim krvnim pritiskom >160 mm Hg (videti odeljak Kontraindikacije).


Gliko-Protein (GP) IIb/IIIa antagonisti:

Istovremena upotreba GPIIb/IIIa antagonista povećava rizik od krvarenja.


Dodatna posebna upozorenja i mere opreza kod akutnog ishemijskog moždanog udara:


Posebna upozorenja kod upotrebe leka:

Terapiju mora da primenjuje samo lekar koji je edukovan i ima iskustva u oblasti neurološkog lečenja. U cilju potvrde terapijske indikacije može se razmotriti primena odgovarajućih dijagnostičkih

„imaging“ tehnika (videti odeljak Terapijske indikacije).


Posebna upozorenja / stanja sa smanjenom koristi u odnosu na rizik:

U poređenju sa drugim indikacijama, pacijenti sa akutnim ishemijskim moždanim udarom koji primaju lek Actilyse kao terapiju imaju značajno povećan rizik od intrakranijalne hemoragije, pošto do krvarenja dolazi prevashodno u infarktnim zonama. To se odnosi naročito na sledeće slučajeve:


odgovarajućim dijagnostičkim tehnikama vizualizacije), kao i pacijenti sa vrednostima glukoze u krvi < 2,8 mmol/L ili > 22,2 mmol/L ne smeju se lečiti lekom Actilyse (videti odeljak Kontraindikacije).


Kontrola krvnog pritiska

Sasvim je opravdana kontrola krvnog pritiska (KP) dok se primenjuje terapija i do 24 sata. Osim toga, preporučuje se intravenska antihipertenzivna terapija ukoliko je sistolni KP >180 mm Hg ili dijastolni KP

>105 mm Hg.


Ostala posebna upozorenja:

Reperfuzija ishemijskog područja može da izazove cerebralni edem u infarktnoj zoni. Zbog povećanog hemoragijskog rizika, ne treba počinjati terapiju sa inhibitorima agregacije trombocita u toku prvih 24 sata posle trombolize alteplazom.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Kod pacijenata sa akutnim infarktom miokarda nisu vršena zvanična ispitivanja interakcije leka Actilyse i drugih lekova koji se obično primenjuju.


Rizik od hemoragije se povećava ako se (pre, za vreme ili u toku prvih 24 sata posle terapije lekom Actilyse) daju derivati kumarina, oralni antikoagulansi, inhibitori agregacije trombocita, nefrakcionisani heparin ili niskomolekularni heparin ili aktivne supstance koje utiču na koagulaciju (videti odeljak Kontraindikacije).


Istovremena primena sa ACE inhibitorima može da poveća rizik od nastanka reakcije preosetljivosti (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Istovremeno primena GPIIb/IIIa antagonista povećava rizik od krvarenja.


Plodnost, trudnoća i dojenje


Trudnoća

Podaci o primeni leka Actilyse kod trudnica su ograničeni. Pretklinička ispitivanja sa alteplazom u dozama višim od preporučenih za ljude pokazala su fetalnu nezrelost i/ili embriotoksičnost koja je sekundarna u odnosu na poznata farmakološka svojstva leka. Alteplaza se ne smatra teratogenom (videti odeljak Pretklinički podaci o bezbednosti leka Sažetka karakteristika leka).

U slučaju akutnog oboljenja koje ugrožava život, treba dobro proceniti korist u odnosu na potencijalni rizik. Dojenje

Nije poznato da li se alteplaza izlučuje u majčino mleko.


Fertilitet

Klinički podaci o uticaju lek Actilyse na fertilitet nisu dostupni. Pretkliničke studije sa altepazom nisu pokazale neželjeno dejstvo na fertilitet (videti odeljak Pretklinički podaci o bezbednosti leka Sažetka karakteristika leka).


Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama


Nije poznato.


Neželjena dejstva


Najčešča neželjena reakcija povezana sa primenom leka Actilsye je krvarenje u različitim oblicima ispoljavanja, što ima za posledicu pad hematokrita i/ili hemoglobina.


Navedene neželjene reakcije su klasifikovane prema učestalosti ispoljavanja i klasama sistema organa. Učestalosti ispoljavanja su definisane prema sledećoj konvenciji: veoma često (≥1/10), često (≥1/100 do

<1/10), povremeno (≥1/1000 do <1/100), retko (≥1/10000 do <1/1000), veoma retko (<1/10000), nepoznato (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka).


Osim intracerebralne/ intrakranijalne hemoragije kao neželjene reakcije kod indikacije moždanog udara, kao i reperfuzione aritmije kod indikacije infarkta miokarda, nema medicinskog razloga da se pretpostavi da su neželjene reakcije leka Actilyse u kvalitativnom i kvantitativnom smislu u indikaciji plućne embolije i akutnog ishemijskog moždanog udara drugačija od onih koja nastaju u indikaciji infarkta miokarda.


Tabela 1: Neželjene reakcije kod akutnog infarkta miokarda, akutne masivne plućne embolije i akutnog ishemijskog moždanog udara


Klase sistema organa

Neželjena reakcija


Hemoragija

veoma često

intracerebralna hemoragija predstavlja značajnu neželjenu reakciju u terapiji akutnog ishemijskog moždanog udara (do 15% pacijenata je bez povećanja ukupnog mortaliteta ili morbiditeta i bez ikakvog značajnog povećanja ukupnog mortaliteta i teškog invaliditeta, npr. mRS 5-6).


krvarenje iz oštećenih krvnih sudova (kao npr. hematom)

često

intracerebralna hemoragija (kao što je cerebralna hemoragija, hematom mozga, hemoragijski moždani udar, hemoragijska transformacija moždanog udara, intrakranijalni hematom, subarahnoidalna hemoragija) u terapiji akutnog infarkta miokarda i akutne plućne embolije.


faringealna hemoragija


gastrointestinalna hemoragija (kao što je gastrična hemoragija, ulkus želuca koji krvari, rektalna hemoragija, hematemeza, melena, krvarenje u ustima, gingivalno krvarenje)


ekhimoze


urogenitalna hemoragija (kao što je hematurija, hemoragija urinarnog trakta)


hemoragija na mestu injekcije (obično iz punktiranih mesta, hematom na mestu ulaska katetera, hemoragija na mestu ulaska katetera)

povremeno

plućna hemoragija (kao što je hemoptizija, hemotoraks, hemoragija respiratornog trakta)


epistaksa hemoragija uha

retko

hemoragija oka perikardijalna hemoragija

retroperitonealno krvarenje (kao što je retroperitonealni hematom)

nepoznato***

krvarenje u parenhimatoznim organima (kao što je hepatična hemoragija)

Poremećaji imunskog sistema*

retko

reakcije hipersenzitivnosti /(npr. osip, urtikarija, bronhospazam, angioedem, hipotenzija, šok) *

veoma retko

ozbiljna anafilaksa

Poremećaji nervnog sistema

veoma retko

događaji vezani za nervni sistem (npr. epileptični napad, konvulzija, afazija, poremećaj govora, delirijum, akutni moždani sindrom, agitacija, konfuzija, depresija, psihoza) često povezani sa istovremenim ishemijskim ili hemoragijskim cerebrovaskularnim događajima

Kardiološki poremećaji**

veoma često

rekurentna ishemija/angina pektoris, hipotenzija i srčana insuficijencija/plućni edem

često

kardiogeni šok, srčani zastoj i ponovni infarkt miokarda

povremeno

reperfuzione aritmije (kao što je aritmija, ekstrasistole, AV blok prvog stepena do kompletnog AV bloka, atrijalna fibrilacija/flater, bradikardija, tahikardija, ventrikularna aritmija, ventrikularna tahikardija/fibrilacija, elektromehanička disocijacija [EMD])


mitralna regurgitacija, plućna embolija, druga sistemska embolija/cerebralna embolija, ventrikularni septalni defekt

Vaskularni poremećaji

retko

embolizam (trombotička embolizacija), što može da vodi do odgovarajućih posledica u zahvaćenim organima

Gastrointestinalni poremećaji

retko

muka

nepoznato***

povraćanje

Ispitivanja

povremeno

snižen krvni pritisak

nepoznato***

povišena telesna temperatura

Povrede, trovanja i proceduralne komplikacije

nepoznato***

masna embolija (embolizacija holesterolskim kristalima) koja može da vodi do odgovarajućih posledica u zahvaćenim organima


Hirurške i medicinske procedure

nepoznato***

transfuzije krvi (potrebno)

* Videti odeljke Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


** Kardiološki poremećaji

Kao i kod primene drugih trombolitičkih agenasa, poremećaji opisani gore u odgovarajućim delovima su primećeni kao posledica infarkta miokarda i/ili trombolitičke terapije. Ovi srčani poremećaji mogu biti opasni po život i dovesti do smrtnog ishoda.


***Izračunavanje frekvenci učestalsti

Ovo neželjeno dejstvo je primećeno u post-marketinškom iskustvu. Sa 95 % sigurnosti se može reći da učestalost ove kategorije nije više od „retko”, ali može biti i niža. Precizna procena učestalosti nije moguća, jer se ova neželjena reakcija nije pojavila u bazi podataka kliničkog ispitivanja sprovedenog na 8299 pacijenata.


Smrtni ishod i trajna onesposobljenost su primećeni kod pacijenta koji su imali moždani udar (uključujući intrakranijalno krvarenje) i druge ozbiljne epizode krvarenja.


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website:

  1. ail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


   Predoziranje


   Može doći do relativne fibrinske specifičnosti posle predoziranja, uprkos klinički značajne redukcije fibrinogena i drugih komponenti koagulacije krvi. U većini slučajeva, dovoljno je sačekati da se ovi faktori fiziološki regenerišu pošto se prekine sa terapijom lekom Actilyse. Ako ipak dođe do ozbiljnog krvarenja, preporučuje se infuzija sveže zamrznute plazme ili sveže krvi i, ako je potrebno, mogu se dati sintetski antifibrinolitici.


   Lista pomoćnih supstanci


   Prašak:

   L-Arginin

   fosforna kiselina (za podešavanje pH) polisorbat 80


   Rastvarač:


   voda za injekciju


   Inkompatibilnost


   Rekonstituisani rastvor se može dodatno razblažiti sterilnim fiziološkim slanim rastvorom (0,9%) do minimalne koncentracije od 0,2 mg alteplaze na mL.


   Dodatno razblaživanje sterilnom vodom za injekcije ili upotreba ugljenohidratnih infuzionih rastvora, npr. dekstroze, nije preporučljiva zbog povećanog stvaranja zamućenosti rekonstituisanog rastvora.

   Lek Actilyse ne treba mešati sa drugim lekovima, niti u istoj infuzionoj bočici niti u istoj venskoj liniji (čak ni sa heparinom).


   Rok upotrebe


   Zatvorene bočice 3 godine.

   Rekonstituisani rastvor

   Rekonstituisani rastvor je pokazao stabilnost tokom 24 sata na 2°C – 8°C, i 8 sati na 25°C.

   Sa mikrobiološke tačke gledišta, lek treba upotrebiti odmah nakon rekonstitucije. Ako se ne upotrebi odmah, korisnik je odgovoran za vreme i uslove čuvanja pre upotrebe i pod normalnim okolnostima ne bi trebalo da

   bude duže od 24 sata na 2° do 8°C.


   Posebne mere upozorenja pri čuvanju


   Čuvati na temperaturi do 25°C.

   Lek čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


   Za uslove čuvanja nakon rekonstitucije leka, videti odeljak Rok upotrebe.


   Priroda i sadržaj pakovanja

   Unutrašnje pakovanje leka:

   • prašak za rastvor za injekciju/infuziju:

    50 mL staklena bočica, zatvorena sterilnim silikonizovanim sivim čepom od butil gume i aluminijumsko/plastičnim flip-off poklopcem


   • rastvarač za injekciju/infuziju:

50 mL vode za injekciju u staklenoj bočici, zatvorena gumenim čepom i aluminijumsko/plastičnim

flip-off poklopcem.


U pakovanju se nalazi kanila za prenos rastvarača.


Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 bočica sa 2333 mg praška za rastvor za injekciju/infuziju, 1 bočica sa 50 mL vode za injekciju, 1 kanila za prenos rastvarača i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Za rekonstituciju rastvora do konačne koncentracije od 1 mg alteplaze /mL celokupni sadržaj rastvarača treba preneti u bočicu koja sadrži prašak. Za ovu svrhu treba upotrebiti kanilu.


Za rekonstituciju rastvora do konačne koncentracije od 2 mg alteplaze /mL treba upotrebiti samo polovinu rastvarača (prema priloženoj tabeli). U ovim slučajevima treba uvek koristiti špric da bi se potrebna količina rastvarača prenela u bočicu koja sadrži prašak.


Pod aseptičnim uslovima sadržaj bočice sa praškom leka Actilyse 50 mg se rastvara sa vodom za injekcije prema priloženoj tabeli da bi se dobila konačna koncentracija od 1 mg alteplaze /mL ili 2 mg alteplaze/mL:


Bočica sa praškom leka Actilyse

50 mg

(a) Zapremina sterilne vode za injekcije koju treba dodati u bočicu sa praškom


50 mL

Konačna koncentracija

1 mg altplaze/mL

(b) Zapremina sterilne vode za injekcije koju treba dodati u bočicu sa praškom


25 mL

Konačna koncentracija

2 mg altplaze/mL


Rekonstituisani rastvor treba potom primeniti intravenski. Rekonstituisani rastvor 1 mg/mL se može dodatno razblažiti sterilnim rastvorom natrijum hlorida 9 mg/mL (0,9%) do minimalne koncentracije od 0,2 mg alteplaze na mL. Dodatno razblaživanje rekonstituisanog rastvora 1 mg/mL sterilnom vodom za injekcije ili upotreba ugljenohidratnih infuzionih rastvora, npr. dekstroze, nije preporučljiva.

Lek Actilyse ne treba mešati sa drugim lekovima, niti u istoj infuzionoj bočici niti u istoj venskoj liniji (čak ni sa heparinom).


Za inkompatibilnosti videti odeljak Inkompatibilnost .


Rekonstituisani rastvor je samo za jednokratnu upotrebu. Svu neupotrebljenu količinu leka ili otpadnog materijala treba odbaciti u skladu sa važećim lokalnim propisima.


Lek se uništava u skladu sa važećim propisima. Uputstva za rekonstituciju leka Actilyse


1

Rekonstituišite neposredno pred upotrebu.


image


2

Uklonite zaštitnu kapicu sa bočice sa sterilnom vodom i bočice sa praškom leka Actilyse tako što ćete kapice odgurnuti palcem.

image

3

Obrišite gumeni vrh svake bočice alkoholnom krpicom.


image

4

Izvadite prenosnu kanilu* iz njenog omotača. Nemojte dezinfikovati niti sterilisati prenosnu kanilu; ona je sterilna. Skinite jednu kapicu.


image5

Postavite bočicu sa sterilnom vodom uspravno na čvrstu podlogu. Direktno odozgo, prenosnom kanilom, lagano, ali čvrsto i bez okretanja, ubodite u vertikalnom smeru u centar gumenog zapušača.


image


6

Držite bočicu sa sterilnom vodom i prenosnom kanilom čvrsto u jednoj ruci koristeći produžetak s obe strane.


Skinite preostalu kapicu sa vrha prenosne kanile.


image7

Držite bočicu sa sterilnom vodom i prenosnom kanilom čvrsto u jednoj ruci koristeći produžetak sa obe strane.


Držite bočicu sa praškom leka Actilyse iznad prenosne kanile tako da postavite vrh prenosne kanile tačno u centar zapušača.


Okrenite bočicu sa praškom nadole na prenosnu kanilu i direktno odozgo probijte gumeni zapušač u vertikalnom smeru i lagano, ali čvrsto i bez okretanja.

image


image8

Okrenite obe bočice tako da voda može u potpunosti da istekne u bočicu sa praškom.


imageimage


9

Uklonite praznu bočicu od vode i prenosnu kanilu.

One se mogu odložiti.


image

image


10

Uzmite bočicu sa rekonstituisanim lekom Actilyse i nežno protresite da bi se rastvorio sav preostali prašak, ali izbegavajte snažnu manipulaciju jer će to dovesti do formiranja pene.


Ako se pojave mehurići, odložite rastvor i ne dirajte ga nekoliko minuta kako bi mehurići nestali.


image

11

Rastvor se sastoji od 1 mg/mL leka Actilyse. On mora biti bistar i bezbojan do bledo žućkast i ne sme sadržavati čestice.

12

Uzmite potrebnu količinu koristeći iglu i špric. Nemojte koristiti mesto proboda prenosne kanile kako biste izbegli curenje.

13

Upotrebite odmah.

Odložite svu neiskorišćenu količinu rastvora.


(*ako se prenosna kanila nalazi u pakovanju. Rekonsitutcija se takođe može