Početna stranica Početna stranica

Omeprol T
omeprazol

CENE

gastrorezistentna kapsula, tvrda blister, 15 po 20 mg

Veleprodaja: 232,90 din
Maloprodaja: 281,82 din
Participacija: 50,00 din

UPUTSTVO ZA LEK


Omeprol T, 20 mg, gastrorezistentne kapsule, tvrde omeprazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Omeprol T i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Omeprol T

 3. Kako se uzima lek Omeprol T

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Omeprol T

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Omeprol T i čemu je namenjen

  Lek Omeprol T, gastrorezistentne kapsule, tvrde sadrže omeprazol kao aktivnu supstancu koja spada u grupu lekova koji se nazivaju „inhibitori protonske pumpe". Ovi lekovi deluju tako što smanjuju stvaranje želudačne kiseline.

  Lek Omeprol T, gastrorezistentne kapsule, tvrde se primenjuje u terapiji sledećih stanja: Kod odraslih:

  • lečenje gastroezofagealne refluksne bolest (GERB) koja nastaje usled vraćanja želudačne kiseline

   u jednjak izazivajući bol, zapaljenje i gorušicu;

  • lečenje čira na želucu ili gornjem delu tankog creva (čir na dvanaestopalačnom crevu) ;

  • lečenje čireva udruženih sa infekcijom bakterijom Helicobacter pylori. Ukoliko imate ovo oboljenje, Vaš lekar će Vam propisati i antibiotike koji deluju na ovu bakteriju u cilju izlečenja infekcije i zarastanja čira;

  • lečenje čireva koji su nastali kao posledica korišćenja lekova protiv bolova NSAIL (nesteroidni antiinflamatorni lekovi), kao i sprečavanje pojave čireva kod pacijenata sa rizikom koji su na terapiji nesteroidnim antiinflamatornim lekovima;

  • sprečavanja povećanog lučenja želudačne kiseline izazvane rastom tumora u gušterači (pankreasu) (Zollinger – Ellison-ov sindrom).


   Kod dece:

   Deca starija od godinu dana i telesne mase ≥ 10 kg

   • lečenje gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB). Ova bolest nastaje kada se želudačna kiselina vraća nazad iz želuca u jednjak, izazivajući bol, zapaljenje i gorušicu. Kod dece, ovi simptomi mogu uključivati vraćanje želudačnog sadržaja u usta (regurgitacija), povraćanje i usporen rast deteta.


    Deca i adolescenti stariji od 4 godine:

   • lečenje čireva koji su udruženi sa infekcijom bakterijom Helicobacter pylori. Ako Vaše dete ima ovo oboljenje, lekar će propisati i antibiotike koji će pomoći u zarastanju ove vrste čira.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Omeprol T Lek Omeprol T ne smete uzimati ukoliko:

  • ste alergični (preosetljivi) na omeprazol ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6);

  • ste alergični na druge lekove koji pripadaju inhibitorima protonske pumpe (npr. pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol);

  • istovremeno uzimate lek koji sadrži nelfinavir (koristi se za lečenje HIV infekcije).


   Nemojte uzimati lek Omeprol T ako se bilo šta od navedenog odnosi na Vas.

   Ukoliko niste sigurni da se nešto od navedenog odnosi na Vas, razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Omeprol T.


   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Omeprol T.


   Lek Omeprol T može da prikrije simptome drugih bolesti. Zbog toga, ako Vam se javi bilo šta od sledećih simptoma pre nego što počnete da uzimate lek Omeprol T, ili u toku uzimanja ovog leka, odmah obavestite svog lekara ukoliko:


  • ste bez posebnog razloga značajno izgubili na telesnoj masi bez jasnog razloga ili imate problema sa gutanjem;

  • se javi bol u želucu ili problemi sa varenjem;

  • počnete da povraćate hranu ili krv;

  • imate crnu stolicu (prisustvo krvi u stolici);

  • imate tešku ili perzistentnu dijareju (proliv) jer lek omeprazol može izazvati infektivnu dijareju;

  • imate ozbiljne probleme sa jetrom;

  • ste ikada imali reakciju na koži nakon terapije lekom koji pripada istoj grupi lekova kao i Omeprol T (inhibitori protonske pumpe);

  • treba da se podvrgnete specifičnoj laboratorijskoj analizi krvi (hromogranin A).


   Ukoliko je potrebno da uzimate lek Omeprol T u dužem vremenskom periodu (duže od godinu dana), Vaš lekar će Vas redovno kontrolisati. Potrebno je da prijavite sve nove i neuobičajene simptome koje primetite.


   Uzimanje lekova iz grupe inhibitora protonske pumpe kao što je lek Omeprol T, posebno tokom vremenskog perioda dužeg od godinu dana, može blago povećati rizik od nastanka fraktura kuka, ručnog zgloba ili kičme. Obavestite svog lekara ako bolujete od osteoporoze ili ako uzimate kortikosteroide (mogu povećati rizik od osteoporoze).


   Ako dobijete osip na koži, posebno na površinama izloženim suncu obavestite svog lekara o tome što pre, jer će možda biti potrebno da prekinete lečenje lekom Omeprol T. Ne zaboravite da navedete i druge udružene tegobe kao što je npr. bol u zglobovima.


   Deca

   Kod dece sa hroničnim oboljenjima može biti potrebna dugotrajna terapija, iako nije preporučljiva. Ovaj lek nemojte davati deci mlađoj od godinu dana ili deci čija je telesna masa manja od 10 kg.


   Drugi lekovi i lek Omeprol T

   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta. Lek Omeprol može uticati na aktivnost drugih lekova, i obrnuto.

   Nemojte uzimati lek Omeprol T ako uzimate lek koji sadrži nelfinavir (koristi se za lečenje HIV infekcije). Obavestite svog lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate neki od sledećih lekova:

  • ketokonazol, itrakonazol, posakonazol ili vorikonazol (lekovi koji se koriste za terapiju gljivičnih infekcija);

  • digoksin (lek koji se koristi za lečenje nekih oboljenja srca);

  • diazepam (lek koji se koristi za lečenje uznemirenosti, radi opuštanja mišića ili kod epilepsije);

  • fenitoin (lek koji se koristi za lečenje epilepsije). Ako uzimate fenitoin, Vaš lekar će morati da prati Vaše zdravstveno stanje kada počnete, odnosno prestanete da uzimate lek Omeprol T;

  • lekovi koji se koriste za razređivanje krvi kao što je varfarin ili drugi blokatori vitamina K. U ovim slučajevima morate biti pod nadzorom lekara kada započinjete ili prekidate terapiju lekom Omeprol T;

  • rifampicin (lek koji se koristi za lečenje tuberkuloze);

  • atazanavir (lek koji se koristi se u terapiji pacijenata sa HIV infekcijom);

  • takrolimus (lek koji se koristi kod transplantacije organa);

  • kantarion (Hypericum perforatum) (koristi se u terapiji blage depresije);

  • cilostazol (lek koji se koristi se u terapiji intermitentne klaudikacije, koju karakteriše bol, hramljanje i utrnulost jedne ili obe noge pri hodu, koji nestaju pri mirovanju);

  • sakvinavir (lek koji se koristi u terapiji pacijenata sa HIV infekcijom);

  • klopidogrel (lek koji se koristi za sprečavanje nastanka krvnih ugrušaka (tromba));

  • erlotinib (lek koji se koristi za lečenje nekih vrsta raka);

  • metotreksat (hemioterapeutik, lek koji se primenjuje u velikim dozama u terapiji raka). Ako uzimate velike doze metotreksata, Vaš lekar može privremeno obustaviti primenu leka Omeprol T.

   Ukoliko Vam je lekar zajedno sa lekom Omeprol T propisao antibiotike amoksicilin i klaritromicin za lečenje čira izazvanog bakterijom Helicobacter pyori, veoma je važno da napomenete lekaru ukoliko uzimate bilo koji drugi lek.


   Uzimanje leka Omeprol T sa hranom i pićima


   Lek Omeprol T, gastrorezistentne kapsule, tvrde mogu se uzimati sa hranom ili na prazan stomak.


   Trudnoća i dojenje

   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


   Omeprazol se izlučuje u majčino mleko, ali nije verovatno da će uticati na dete ako se primenjuje u terapijskim dozama. Vaš lekar će odlučiti možete li da uzimate lek Omeprol T, gastrorezistentne kapsule tvrde ukoliko dojite.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Nije verovatno da će lek Omeprol T uticati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama. Mogu se javiti neželjena dejstva poput vrtoglavice i poremećaja vida (videti odeljak 4.). U tom slučaju ne treba da upravljate vozilima ili rukujete mašinama.


   Lek Omeprol T sadrži saharozu

   Lek Omeprol T sadrži saharozu. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


   Lek Omeprol T sadrži natrijum

   Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) po gastrorezistentnoj kapsuli, tvrdoj tj. suštinski je bez natrijuma.


 3. Kako se uzima lek Omeprol T

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Vaš lekar će Vam reći koliko kapsula treba da uzimate i koliko dugo treba da ih uzimate. To će zavisiti od Vašeg stanja i uzrasta.

  Preporučene doze su date u nastavku: Odrasli:

  U terapiji simptoma gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB), kao što su gorušica i vraćanje (regurgitacija) želudačne kiseline:

  • ukoliko imate blago oštećenje jednjaka, preporučena uobičajena doza je 20 mg jednom dnevno u trajanju od 4-8 nedelja. Lekar Vam može savetovati da dozu povećate na 40 mg i terapiju produžite tokom narednih 8 nedelja;

  • uobičajena doza kada dođe do zalečenja jednjaka je 10 mg omeprazola jednom dnevno;

  • ukoliko nemate promene na jednjaku uobičajena doza koja će Vam biti preporučena je 10 mg omeprazola jednom dnevno.


   U terapiji čira na dvanaestopalačnom crevu:

  • preporučena doza je 20 mg jednom dnevno u trajanju od 2 nedelje. Ako ne dođe do izlečenja, Vaš lekar će Vam savetovati da nastavite terapiju istom dozom još 2 nedelje;

  • ukoliko ne dođe do potpunog izlečenja, doza se može povećati na 40 mg jednom dnevno u trajanju od 4 nedelje.


   U terapiji čira na želucu:

  • preporučena doza je 20 mg jednom dnevno u trajanju od 4 nedelje. Ako ne dođe do izlečenja, Vaš lekar će Vam savetovati da nastavite terapiju istom dozom još 4 nedelje;

  • ukoliko ne dođe do potpunog izlečenja, doza se može povećati na 40 mg jednom dnevno u trajanju od 8 nedelja.


   Za sprečavanje ponovnog nastanka čira na dvanaestopalačnom crevu i želucu:

  • preporučena doza je 10 mg ili 20 mg omeprazola jednom dnevno. Vaš lekar će možda povećati dozu na 40 mg jednom dnevno.


   U terapiji čira na dvanaestopalačnom crevu i želucu koji nastaju kao posledica primene nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL):

  • preporučena doza je 20 mg jednom dnevno u trajanju od 4-8 nedelja.


   Za sprečavanje nastanka čira na dvanaestopalačnom crevu i želucu tokom terapije nesteroidnim antiinflamatornim lekovima (NSAIL):

  • preporučena doza je 20 mg jednom dnevno.


   U terapiji čira uzrokovanog infekcijom bakterijom Helicobacter pylori i prevenciji ponovnog nastanka:

  • preporučena doza je 20 mg omeprazola dva puta dnevno u trajanju od nedelju dana;

  • Vaš lekar će Vam takođe propisati dva antibiotika (uobičajena kombinacija antibiotika koja se istovremeno primenjuje je odabir između amoksicilina, klaritromicina ili metronidazola).


  U terapiji povećanog lučenja želudačne kiseline uzrokovane rastom tumora (hiperplazije) gušterače (pankreasa) (Zollinger-Ellison-ov sindrom):

  • preporučena doza je 60 mg dnevno;

  Vaš lekar će prilagoditi dozu i dužinu trajanja terapije zavisno od Vaših potreba.


  Primena kod dece i adolescenata


  U terapiji simptoma gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB) kao što su gorušica i regurgitacija želudačne kiseline:

  • deca starija od godinu dana i telesne mase veće od 10 kg mogu uzimati lek Omeprol T. Doziranje kod dece zavisi od njihove telesne mase. Lekar će odrediti koju dozu leka će dobiti Vaše dete.


   U terapiji čira uzrokovanog infekcijom Helicobacter pylori i prevenciji njihovog ponovnog javljanja:

  • deca starija od 4 godine mogu uzimati Omeprol T. Doziranje kod dece zavisi od njihove telesne mase. Lekar će odrediti dozu na osnovu telesne mase deteta;

  • Vaš lekar će takođe Vašem detetu propisati dva antibiotika, amoksicilin i klaritromicin. Lek Omeprol T, gastrorezistentne kapsule, tvrde 20 mg ne mogu se primeniti u dozi od 10 mg.

   Način primene

  • Preporučuje se da kapsule uzimate ujutru.

  • Gastrorezistentne kapsule, tvrde možete uzimati nezavisno od obroka.

  • Gastrorezistentnu kapsulu, tvrdu progutajte celu sa pola čaše vode. Nemojte žvakati niti drobiti kapsule jer kapsule sadrže obložene pelete koje sprečavaju da želudačna kiselina razgradi lek u želucu. Važno je da se pelete ne oštete.


   Šta treba uraditi ako Vi ili Vaše dete imate problema sa gutanjem kapsula

  • Ako Vi ili Vaše dete imate problema sa gutanjem kapsula:

   • Otvorite kapsulu i progutajte sadržaj sa pola čaše vode ili sadržaj kapsule sipajte u pola čaše negazirane vode ili bilo kog voćnog soka (npr. sok od jabuke, pomorandže ili ananasa) ili kašu od jabuke.

   • Uvek promešajte sadržaj neposredno pre nego što ga popijete (sadržaj neće biti bistar). Nakon toga ga popijte odmah ili u roku od 30 minuta.

   • Kako biste bili sigurni da ste popili sav lek, dobro isperite čašu sa pola čaše vode i to popijte. Čvrsti delovi sadrže lek, nemojte ih žvakati niti drobiti.


  Ako ste uzeli više leka Omeprol T nego što treba

  Ako ste uzeli više leka Omeprol T nego što Vam je propisao Vaš lekar, odmah se javite Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Omeprol T

  Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka, uzmite je čim se setite. Međutim, ukoliko bi uskoro trebalo da uzmete sledeću dozu, zanemarite činjenicu da niste uzeli lek na vreme i nastavite sa normalnim režimom uzimanja leka. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Omeprol T

  Nemojte prestajati da uzimate lek Omeprol T bez prethodne konsultacije sa Vašim lekarom ili farmaceutom. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa primenom ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Ako primetite neko od navedenih retkih, ali ozbiljnih neželjenih dejstava, prestanite da uzimate lek Omeprol T i odmah se javite lekaru:

  • iznenadno zviždanje u grudima, oticanje usana, jezika i grla ili tela, osip, nesvesticu ili otežano gutanje (teška alergijska reakcija);

  • crvenilo kože sa plikovima ili ljušćenjem kože. Takođe mogu se javiti plikovi na koži teškog stepena i krvarenje sa usana, očiju usne duplje, nosa i genitalija. Ovo mogu biti simptomi ozbiljne i teške bolesti kože i sluzokoža pod nazivom’’Stevens-Johnson-ov sindrom’’ ili ’’toksična epidermalna nekroliza’’;

  • žuta prebojenost kože, tamna prebojenost mokraće i zamor što mogu biti simptomi oštećenja jetre. Ostala neželjena dejstva uključuju:

   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • glavobolja;

  • dejstva na želudac ili creva: proliv, bol u želucu, otežano pražnjenje creva (konstipacija), gasovi (flatulencija);

  • mučnina, povraćanje

  • benigni polipi žlezda na dnu želuca


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • otoci stopala i gležnjeva;

  • poremećaji spavanja (nesanica);

  • nesvestica, osećaj peckanja, bockanja i mravinjanja po koži, pospanost;

  • vertigo;

  • promene u laboratorijskim analizama krvi koje ukazuju na oštećenje funkcije jetre usled povećanih vrednosti enzima jetre;

  • kožni osip, koprivnjača i svrab kože;

  • opšti osećaj slabosti i manjak energije


   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • poremećaji krvne slike kao što je smanjen broj belih krvnih ćelija ili trombocita. To može uzrokovati slabost, pojavu modrica ili povećanu sklonost ka infekcijama;

  • alergijske reakcije, ponekad veoma ozbiljne, koje uključuju otok usana, jezika i ždrela, groznicu povišenu telesnu temperaturu i zviždanje u grudima;

  • smanjena koncentracija natrijuma u krvi. To može izazvati slabost, povraćanje i grčeve u mišićima;

  • osećaj uznemirenosti, stanje konfuzije ili depresije;

  • poremećaj čula ukusa;

  • poremećaj vida kao što je zamućen vid;

  • iznenadno zviždanje u grudima ili kratak dah (simptomi bronhospazma);

  • suva usta;

  • pojava zapaljenjskih procesa u usnoj duplji;

  • gljivično zapaljenje sluzokože koje može da se javi u ustima, jednjaku, crevima (kandidijaza);

  • poremećaj funkcije jetre, uključujući žuticu koja može uzrokovati žutu prebojenost kože, tamnu boju mokraće i zamor;

  • gubitak kose (alopecija);

  • kožni osip pri izlaganju suncu;

  • bolovi u zglobovima (artralgija) i mišićima (mijalgija);

  • ozbiljni problemi sa bubrezima (intersticijalni nefritis);

  • pojačano znojenje.


   Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)

  • promene u krvnoj slici uključujući agranulocitozu (nedostatak belih krvnih ćelija), pancitopeniju (smanjena koncentracija krvnih ćelija proizvedenih u koštanoj srži);

  • agresivnost;

  • halucinacije (osećaj da vidite, čujete i osećate stvari koje zapravo ne postoje);

  • ozbiljno oštećenje jetre koje vodi ka potpunom prestanku funkcije jetre i zapaljenju mozga;

  • iznenadna pojava teškog osipa ili plikova na koži ili ljušćenja kože. To može biti udruženo sa groznicom-povišenom telesnom temperaturom i bolovima u zglobovima (multiformni eritem, Stevens-Johnson-ov sindrom, toksična epidermalna nekroliza);

  • mišićna slabost;

  • uvećanje dojki kod muškaraca.


   Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka)

  • zapaljenje creva (koje može da uzrokuje proliv);

  • ukoliko uzimate lek Omeprol T duže od tri meseca, može doći do smanjenja koncentracije magnezijuma u krvi. Male koncentracije magnezijuma mogu se ispoljiti kao umor, nevoljne mišićne kontrakcije, dezorijentisanost, konvulzije, nesvestica ili ubrzan rad srca. Ako primetite bilo koji od ovih simptoma, odmah obavestite Vašeg lekara. Male koncentracije magnezijuma mogu takođe da dovedu do smanjenja koncentracije kalijuma ili kalcijuma u krvi. Vaš lekar može da odluči da redovno obavlja laboratorijske analize krvi kako bi pratio koncentraciju magnezijuma;

  • osip, eventualno praćen bolom u zglobovima.


   Lek Omeprol T može u veoma retkim slučajevima uticati na bele krvne ćelije dovodeći do slabljenja imunskog sistema. Ako imate infekciju sa simptomima kao što je povišena telesna temperatura sa teškim opštim stanjem ili povišenu telesnu temperaturu sa simptomima lokalne infekcije poput bolova u vratu, grlu ili ustima ili otežano mokrenje, konsultujte se sa Vašem lekarom što pre, kako bi se laboratorijskom analizom krvi isključio smanjen broj belih krvnih ćelija (agranulocitoza). Važno je da obavestite lekara o leku koji uzimate.


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

   Nacionalni centar za farmakovigilancu Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Omeprol T

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Omeprol T posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon

  „Važi do“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca. Lek čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Omeprol T


Jezgro kapsule – šećerne sfere (saharoza ili kukuruzni skrob); natrijum-skrobglikolat; natrijum-laurilsulfat; povidon K-30; trinatrijum fosfat dodekahidrat; hipromeloza; trietilcitrat, metakrilatna kiselina/etilakrilat kopolimer; titan-dioksid (E171); talk; natrijum-hidroksid


Omotač kapsule

Kapsula – KAPA: eritrozin (E127); indigo karmin (E132); titan-dioksid (E171); voda; želatin


Kapsula –TELO: quinoline yellow (E104); eritrozin (E127); titan-dioksid (E171); voda; želatin

Mastilo za štampu - šelak; etilalkohol, bezvodni; izopropil alkohol; N-butil alkohol; propilenglikol; natrijum–hidroksid; polivinilpirolidon; titan dioksid (E171).


Kako izgleda lek Omeprol T i sadržaj pakovanja

Gastrorezistentne kapsule, tvrde (No 2) su plavo-narandžaste boje. Na kapi je odštampano slovo „O“, a na telu je odštampan broj „20“ mastilom bele boje.

Kapsule su punjene sa mikropeletama bele do bež boje.


Unutrašnje pakovanje je oPA/Al/PVC-Aluminijumska (Al-Al) blister sa 5 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih. Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 3 blistera sa po 5 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih (ukupno 15 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole

ACTAVIS D.O.O. BEOGRAD

Đorđa Stanojevića, 12, Beograd


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2022.

Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-02652-20-001 od 15.06.2022.