Početna stranica Početna stranica

Escitalopram PharmaS
escitalopram

UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Escitalopram PharmaS, film tableta, 10mg, 28 tableta


Napomena:Prazan trougao u boji teksta (Član 83. Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja leka, dodatnom obeležavanju, kao i sadržaju uputstva za lek ("Službeni glasnik RS", br. 41/2011 od10.6.2011. godine )


Proizvođač: PharmaS d.o.o.


Adresa: Slobodna zona Beograd, Viline vode bb, L-7, Beograd, Srbija

Podnosilac

zahteva: PharmaS d.o.o.

Adresa: Viline vode bb, Beograd, Srbija


Escitalopram PharmaS, 10mg, film tableta escitalopram


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Escitalopram PharmaS i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Escitalopram PharmaS

 3. Kako se upotrebljava lek Escitalopram PharmaS

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Escitalopram PharmaS

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ESCITALOPRAM PHARMAS I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Escitalopram PharmaS pripada grupi antidepresiva koja se zove selektivni inhibitori preuzimanja serotonina

  (SSRI). Ovi lekovi deluju na serotoninski sistem u mozgu povećavajući vrednosti serotonina. Smatra se da su poremećaji serotoninskog sistema važan faktor u razvoju depresije i srodnih oboljenja.


  Lek Escitalopram PharmaS sadrži escitalopram i koristi se u terapiji depresije (epizoda depresije major) i anksioznih poremećaja (kao što su panični poremećaji sa agorafobijom (strah od otvorenog prostora) ili bez nje, socijalni anksiozni poremećaj, generalizovani anksiozni poremećaj i opsesivno-kompulsivni poremećaj (prisilne misli koje Vas teraju da stalno ponavljate određenu radnju).

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ESCITALOPRAM PHARMAS

Lek Escitalopram PharmaS ne smete koristiti:


ako ste alergični (preosetljivi) na escitalopram ili na neki drugi sastojak leka Escitalopram PharmaS (vidi odeljak 6 „Dodatne informacije“),

ako uzimate druge lekove koji spadaju u grupu lekova koji se zovu MAO inhibitori, uključujući selegilin (koristi se za lečenje Parkinsonove bolesti), moklobemid (koristi se u lečenju depresije) i linezolid (antibiotik).

 1. „Primena drugih lekova“)


  Kada uzmete lek Escitalopram PharmaS, posebno vodite računa:


  Obavestite lekara ako imate neko drugo stanje ili bolest, pošto će lekar možda morati to da uzme u obzir. Obavezno recite lekaru:

  • Ako imate epilepsiju. Lečenje lekom Escitalopram PharmaS treba prekinuti ako prvi put dođe do konvulzija ili ako napadi postanu češći (vidi i tačku 4 „Moguća neželjena dejstva“).

Nemojte uzimati lek Escitalopram PharmaS ako uzimate lekove za poremećaje srčanog ritma ili lekove koji mogu uticati na srčani ritam, kao što su antiaritmici klase IA i III, antipsihotici (npr. derivari fenotiazina, pimozid, haloperidol), triciklični antidepresivi, određeni antimikrobni lekovi (npr. sparfloksacin, moksifloksacin, eritromicin i.v., pentamidin, antimalarična terapija naročito halofantrin), određeni antihistaminici (npr.

astemizol, mizolastin). Ako imate dodatnih pitanja u vezi sa ovim, posavetujte se sa svojim lekarom.


Uzimanje leka Escitalopram PharmaS sa hranom ili pićima


Escitalopram PharmaS može da se uzima sa hranom ili bez nje (vidi tačku 3 „Kako se upotrebljava lek Escitalopram PharmaS“).


Kao i sa mnogim drugim lekovima, kombinovanje leka Escitalopram PharmaS sa alkoholom se ne preporučuje, iako se ne očekuje da lek Escitalopram PharmaS reaguje sa alkoholom.


Primena leka Escitalopram PharmaS u periodu trudnoće i dojenja


Ako ste trudni ili ako nameravate da zatrudnite, recite to svom lekaru. Nemojte da uzimate lek Escitalopram PharmaS ako ste trudni ili ako dojite bebu, osim ako niste razgovarali sa lekarom o potencijalnim rizicima i koristi.


Ako uzimate lek Escitalopram PharmaS tokom poslednja 3 meseca trudnoće morate imati na umu da se sledeća dejstva mogu pojaviti kod novorođene bebe: problemi sa disanjem, modra koža, konvulzije, promene telesne temperature, problemi sa hranjenjem, povraćanje, nizak šećer u krvi, ukrućeni ili mlitavi mišići, snažni refleksi, tremor, podrhtavanje, razdražljivost, letargija, stalan plač, pospanost i problemi sa spavanjem. Ako novorođenče ima bilo koji od ovih simptoma, odmah se obratite lekaru.


Obavezno obavestite babicu i/ili lekara da uzimate Escitalopram PharmaS. Kada se uzimaju tokom trudnoće, naročito u poslednja 3 meseca, lekovi kao što je Escitalopram PharmaS mogu da povećaju rizik od ozbiljnog stanja kod beba, koje se zove perzistentna plućna hipertenzija novorođenčeta (PPHN), zbog koje bebe dišu brže i izgledaju modre. Ovi simptomi obično počinju tokom prva 24 sata nakon rođenja bebe. Ako do ovoga dođe, morate se odmah obratiti babici i/ili lekaru.


Ako se koristi tokom trudnoće, lek Escitalopram PharmaS se ne sme naglo ukidati.


Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete neki lek.


Uticaj leka Escitalopram PharmaS na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


Savetuje se da ne upravljate motornim vozilom ili rukujete mašinama dok ne budete sigurni kako Escitalopram PharmaS deluje na Vas.


 1. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ESCITALOPRAM PHARMAS

  Lek Escitalopram PharmaS uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle.


  Odrasli

  Depresija

  Uobičajena preporučena doza je 10 mg, jednom dnevno. Lekar može povećati dozu do maksimalne doze od 20 mg/dan.


  Panični poremećaj

  Početna doza je 5 mg escitaloprama, jednom dnevno tokom prve nedelje, a zatim se doza povećava na 10 mg/dan. Lekar kasnije može povećati dozu do maksimalne doze od 20 mg dnevno.


  Socijalno anksiozni poremećaj

  Uobičajena preporučena doza je 10 mg, jednom dnevno. U zavisnosti od toga kako reagujete na lek, lekar može ili da smanji dozu na 5 mg/dan ili da je poveća do maksimalne doze od 20 mg/dan.


  Generalizovani anksiozni poremećaj

  Uobičajena preporučena doza je 10 mg uzeto kao jedna dnevna doza. Vaš lekar može da poveća dozu do

  maksimalno 20 mg dnevno.


  Opsesivno-kompulsivni poremećaj

  Uobičajena preporučena doza escitaloprama je 10 mg, jednom dnevno. Lekar može povećati dozu do

  maksimalne doze od 20 mg/dan.


  Stariji pacijenti (stariji od 65 godina)

  Uobičajena preporučena početna doza escitaloprama je 5 mg, jednom dnevno. Lekar može povećati dozu do maksimalne doze od 10 mg/dan.


  Deca i adolescenti (mlađi od 18 godina)

  Ovaj lek se uobičajeno ne daje deci i adolescentima. Za dodatne informacije, videti odeljak "2. Šta treba da znate

  pre nego što uzmete lek Escitalopram PharmaS".


  Lek Escitalopram PharmaS može se uzimati sa ili bez hrane. Tabletu nemojte žvakati. Uzmite tabletu sa dovoljno vode.


  Ako je potrebno, tabletu možete podeliti na dva jednaka dela, tako što ćete staviti tabletu na ravnu površinu sa stranom sa podeonom crtom upravljenom naviše. Tableta se može podeliti pritiskom na oba kraja tablete pomoću oba kažiprsta.


  Dužina trajanja terapije

  -Može biti potrebno nekoliko nedelja pre nego što počnete da se osećate bolje. Zbog toga je potrebno da

  nastavite da uzimate lek Escitalopram PharmaS čak i ako je potrebno da prođe neko vreme kako biste osetili

  poboljšanje Vašeg stanja.

  -Nemojte sami menjati dozu leka, a da se prethodno niste posavetovali sa svojim lekarom.

  -Uzimajte ovaj lek onoliko dugo koliko Vam je lekar preporučio. Ako suviše rano prekinete sa terapijom,

  simptomi Vaše bolesti mogu se vratiti. Preporučuje se da se terapija nastavi najmanje 6 meseci nakon što

  počnete da se osećate bolje.


  Ako ste uzeli više leka Escitalopram PharmaS nego što je trebalo


  Ako ste uzeli više od preporučene doze leka Escitalopram PharmaS, odmah se obratite svom lekaru ili najbližoj bolničkoj hitnoj službi. Ovo uradite čak iako nemate znakova nelagodnosti. Neki od znakova predoziranja mogu da budu vrtoglavica, tremor, nervoza, konvulzije, koma, mučnina, povraćanje, promene srčanog ritma, smanjen krvni pritisak i promena ravnoteže tečnosti/soli u organizmu. Kutiju leka Escitalopram PharmaS ponesite sa sobom kada idete kod lekara ili u bolnicu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Escitalopram PharmaS


  Nemojte uzimati dvostruku dozu ako ste propustili da uzmete prethodnu. Ako ste zaboravili da uzmete dozu i setite se pre nego što legnete, odmah je uzmite. Sledećeg dana nastavite po uobičajenom rasporedu. Ako se setite tokom noći ili sledećeg dana, izostavite propuštenu dozu i nastavite po uobičajenom rasporedu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Escitalopram PharmaS


  Nemojte da prestajete sa uzimanjem leka Escitalopram PharmaS osim ako Vam to ne kaže lekar. Kada završite svoju terapiju, obično se savetuje da se doza leka Escitalopram PharmaS postepeno smanjuje tokom nekoliko nedelja.


  Kada prestanete da uzimate lek Escitalopram PharmaS, naročito ako to bude naglo, možda će se javiti simptomi apstinencije. Oni su uobičajeni prilikom prekida lečenja lekom Escitalopram PharmaS. Rizik je veći kada se Escitalopram PharmaS koristi duži vremenski period ili kada su doze bile veće ili kada se doza suviše brzo smanji. Kod većine ljudi simptomi su blagi i nestaju sami od sebe tokom dve nedelje. Međutim, kod nekih pacijenta mogu biti ozbiljnijeg intenziteta i mogu duže da traju (2–3 meseca ili više). Ako se kod Vas jave ozbiljni simptomi apstinencije kada prestanete da uzimate lek Escitalopram PharmaS, obratite se lekaru. Lekar će Vam možda savetovati da ponovo počnete da uzimate lek , a zatim da prekid terapije bude sporiji.


  Simptomi apstinencije obuhvataju: osećaj vrtoglavice (nestabilnost ili gubitak ravnoteže), osećaj sličan žmarcima, osećaj vrućine i (manje često) osećanja slična strujnom udaru – i u glavi, poremećaje sna (živopisni snovi, noćne more, nesanica), osećanje anksioznosti, glavobolju, osećanje mučnine, znojenje (uključujući i noćno znojenje), osećanje uznemirenosti ili uzbuđenosti, tremor (drhtavica), osećanje zbunjenosti ili dezorijentisanosti, osećanje emotivne osetljivosti ili razdražljivosti, dijareju (retka stolica), poremećaje vida, nejednako ili jako kucanje srca (palpitacije).


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 2. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi i lek Escitalopram PharmaS može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Neželjena dejstva obično nestanu nakon nekoliko nedelja terapije. Imajte u vidu da mnoga neželjena dejstva mogu takođe biti i simptomi bolesti, tako da će se ona poboljšati kada počnete da se osećate bolje.


  Obratite se lekaru odmah ili idite do najbliže bolnice ako dobijete bilo koje od sledećih neželjenih dejstava tokom terapije:


  Povremeno (javljaju se kod 1 do 10 na 1.000 pacijenata):

  • Neuobičajena krvarenja, uključujući gastrointestinalna krvarenja. Retko (javljaju se kod 1 do 10 na 10.000 pacijenata):

   • Ako osetite oticanje kože, jezika, usana ili lica, ili ako imate poteškoće sa disanjem ili gutanjem

    (alergijska reakcija), odmah se obratite lekaru ili idite u bolnicu.

   • Ako imate visoku temperaturu, ako osetite nervozu, zbunjenost, drhtavicu i iznenadne kontrakcije mišića, to mogu biti znakovi retkog stanja koje se zove serotoninski sindrom. Ako se tako osećate, obratite se lekaru.


    Nepoznata učestalost (učestalost se ne može odrediti iz dostupnih podataka):

   • Problemi sa mokrenjem.

   • Konvulzije (epileptični napadi, grčevi), vidi i tačku „Kada uzimate lek Escitalopram PharmaS, posebno vodite računa“.

   • Promena boje kože i beonjača u žuto je znak poremećaja u radu jetre (žutice).


   Osim nabrojanih neželjenih dejstva, zabeležena su i sledeća:


   Veoma često (javljaju kod više od 1 na 10 pacijenata):

   • osećanje mučnine.


   Često (javljaju se kod 1 do 10 na 100 pacijenata):

   • zapušenost ili curenje nosa (sinuzitis),

   • smanjenje ili povećanje apetita,

   • anksioznost, uznemirenost, čudni snovi, nesanica, pospanost, vrtoglavica, zevanje, drhtanje, peckanje na koži,

   • proliv, zatvor, povraćanje, suva usta,

   • pojačano znojenje,

   • bolovi u mišićima i zglobovima (artralgija i mijalgija),

   • seksualni poremećaji (zakasnela ejakulacija, problemi sa erekcijom, smanjenje želje za seksom, a kod žena se mogu javiti problemi sa postizanjem orgazma),

   • zamor, povišena telesna temperatura,

   • povećanje telesne mase.


    Povremeno (javljaju se kod 1 do 10 na 1.000 pacijenata):

   • koprivnjača (urtikarija), osip, svrab (pruritus),

   • škrgutanje zubima, uznemirenost, nervoza, napadi panike, stanje zbunjenosti,

   • poremećen san, poremećaji čula ukusa, gubljenje svesti na trenutke (sinkopa),

   • proširene zenice (midrijaza), poremećaji vida, zujanje u ušima (tinitus),

   • opadanje kose,

   • vaginalno krvarenje,


   • smanjenje telesne mase,

   • ubrzan srčani ritam,

   • oticanje ruku i nogu,

   • krvarenja iz nosa.


    Retko (javljaju se kod 1 do 10 na 10.000 pacijenata):

   • agresivnost, depersonalizacija, halucinacije,

   • usporen srčani ritam.


    Kod nekih pacijenata je zabeleženo (učestalost se ne može proceniti na osnovu dostupnih podataka):

   • misli o samopovređivanju ili o samoubistvu, vidi i tačku „Kada uzimate lek Escitalopram PharmaS, posebno vodite računa“,

   • smanjena koncentracija natrijuma u krvi (simptomi su osećanje da ste bolesni ili da se ne osećate dobro, sa slabošću u mišićima ili konfuzijom),

   • vrtoglavica kada ustajete koja se javlja zbog niskog krvnog pritiska (ortostatska hipotenzija),

   • promene u testovima funkcije jetre (povećane količine enzima jetre u krvi),

   • poremećaji pokreta (nevoljni pokreti mišića),

   • bolne erekcije (prijapizam),

   • poremećaji krvarenja uključujući i krvarenja kože i sluzokože (ekhimoza) i mala koncentracija trombocita u krvi (trombocitopenija),

   • iznenadno oticanje kože ili sluzokože (angioedemi),

   • povećana količina izlučene mokraće (neadekvatna sekrecija antidiuretskog hormona),

   • lučenje mleka kod žena koje ne doje bebu,

   • manija,

   • primećen je povećani rizik od preloma kostiju kod pacijenata koji su uzimali ovu vrstu lekova.

   • poremećaj srčanog ritma (koji se naziva „produženje QT intervala“, koji se može videti na EKG-u koji

    meri električnu aktivnost srca).


    Osim ovoga, za određeni broj neželjenih dejstava se zna da se javljaju kod lekova koji deluju na sličan način kao escitalopram (aktivni sastojak leka Escitalopram PharmaS). To su:

   • motorni nemir (akatizija),

   • anoreksija.


   Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili ako primetite neko neželjeno dejstvo koje nije pomenuto u ovom uputstvu, obavestite o tome svog lekara ili farmaceuta.


 3. KAKO ČUVATI LEK ESCITALOPRAM PHARMAS


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Escitalopram PharmaS film tablete se ne smeju koristiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Čuvanje


  Lek čuvati van domašaja dece!


  Čuvati na temperaturi do 30°C.


 4. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Escitalopram PharmaS

Aktivna supstanca Escitalopram PharmaS film tableta je escitalopram (u obliku escitalopram-oksalata).

Jedna tableta sadrži 10mg escitaloprama (u obliku escitalopram-oksalata). Escitalopram PharmaS film tablete 10mg sadrže sledeće pomoćne supstance:

Jezgro: celuloza, mikrokristalna, silikonizovana; kroskarmeloza-natrijum; talk, magnezijum-stearat

Omotač: hidroksipropilmetilceluloza; titan-dioksid; polietilenglikol 6000


Kako izgleda lek Escitalopram PharmaS i sadržaj pakovanja


Escitalopram PharmaS film tablete su bele do skoro bele, bikonveksne filmom obložene tablete, ovalnog oblika, sa utisnutim oznakama “10” na jednoj strani i podeonom crtom na drugoj strani.

Tableta Escitalopram PharmaS se može podeliti na jednake delove. Pakovanje:

28 (2x14) film tableta po 10mg u PVC/PE/PVdC-Al blisteru, u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: PharmaS d.o.o.

Viline vode bb, Beograd, Srbija


Proizvođač: PharmaS d.o.o.

Slobodna zona Beograd, Viline vode bb, L-7, Beograd, Srbija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-0410-12-001 od 09.01.2014.