Početna stranica Početna stranica

Panlax
bisakodil

UPUTSTVO ZA LEKPanlax, 5 mg, gastrorezistentne tablete bisakodil


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Panlax i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Panlax

 3. Kako se uzima lek Panlax

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Panlax

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Panlax i čemu je namenjen

  Lek Panlax, gastrorezistentne tablete, sadrži aktivnu supstancu bisakodil, koja pripada grupi lekova koji se nazivaju laksativi (lekovi za pražnjenje creva).


  Lek Panlax se koristi za kratkotrajno lečenje konstipacije (zatvora). Ovaj lek ne pomaže u smanjenju telesne mase.

  Panlax tablete se takođe mogu koristiti po preporuci lekara za pripremu za radiološke, dijagnostičke i hirurške procedure koje zahtevaju pražnjenje creva;


  Panlax tablete stimulišu mišiće creva (debelog creva). Ovo dovodi do predvidljivog olakšanja u pražnjenju creva preko noći.


  Panlax tablete su gastrorezistentne tablete koje imaju poseban omotač koji omogućava da lek deluje samo tamo gde je potrebno.


  Lek Panlax, gastrorezistentne tablete, je namenjen za primenu kod odraslih i dece uzrasta iznad 4 godine.


  Šta je konstipacija (zatvor)?

  Normalno i redovno pražnjenje creva je važno za većinu ljudi. Međutim, ono što je „normalno i redovno” razlikuje se od osobe do osobe. Neki mogu imati pražnjenje creva svaki dan, neki ne tako često. Bez obzira na Vašu dinamiku pražnjenja, najbolje je da imate redovno pražnjenje creva.


  • Zatvor je za neke ljude povremeni problem, a za druge može biti i češći.

  • Zatvor se dešava kada se normalna mišićna aktivnost u crevima (debelom crevu) uspori. To može značiti da se sadržaj iz creva otežano uklanja iz tela.


   Uzrok konstipacije često nije poznat. Može biti povezan sa:

  • Iznenadnom promenom ishrane;

  • Ishranom bez dovoljno vlakana;

  • Gubitkom tonusa mišića creva kod starijih osoba;

  • Trudnoćom;

  • Uzimanjem lekova kao što su morfin ili kodein;

  • Dugotrajnim ležanjem u postelji;

  • Nedostatkom fizičke aktivnosti.


   Bez obzira na uzrok, zatvor može da bude neprijatan. Možete se osećati naduto i teško ili da Vam je opšte stanje loše. Ponekad može izazvati glavobolje.


   Ovi korisni zdravstveni saveti su preporuke za prevenciju nastanka zatvora:

  • Koristite uravnoteženu ishranu, uključujući sveže voće i povrće;

  • Pijte dovoljno vode da sprečite dehidrataciju (gubitak tečnosti);

  • Redovno se bavite fizičkom aktivnošću i budite u formi;

  • Odvojite vreme za pražnjenje creva kada osetite potrebu (ne odlažite pražnjenje creva).


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Panlax Lek Panlax ne smete uzimati:

  • ako ste alergični (preosetljivi) na bisakodil ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6);

  • ako patite od naslednih oboljenja koja mogu biti povezana sa nepodnošenjem nekih pomoćnih supstanci ovog leka ili ne možete da varite neke šećere (videti u odeljku 2 deo Lek Panlax sadrži laktozu i saharozu);

   image

  • ako ste izgubili mnogo tečnosti (imate tešku dehidrataciju);

   image

  • ako imate oboljenje creva koje naziva ileus (vezana creva);

   image

  • ako imate ozbiljne stomačne probleme kao što je zapaljenje slepog creva (apendicitis);

   image

  • ako imate jak bol u stomaku i uz to Vam je muka i povraća Vam se;

  • ako imate blokadu creva (intestinalnu opstrukciju);

  • ako imate zapaljenje creva (tankog ili debelog creva).


  Nemojte da uzimate ovaj lek ukoliko se nešto od gore navedenog odnosi na Vas. Ukoliko niste sigurni, razgovarajte sa Vašim farmaceutom ili lekarom pre primene ovog leka.


  Upozorenja i mere opreza

  Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Panlax.


  Kao i svi ostali laksativi (lekovi za pražnjenje creva), lek Panlax se ne sme uzimati svakodnevno, kontinuirano tokom perioda dužeg od 5 dana. Ukoliko kod Vas postoji potreba za svakodnevnom primenom laksativa, potrebno je da se obratite Vašem lekaru koji će ispitati uzrok zatvora.


  Dugotrajna prekomerna upotreba može da dovede do poremećaja ravnoteže elektrolita i tečnosti i smanjenja koncentracije kalijuma u krvi (hipokalemije).


  Gubitak tečnosti putem creva može da dovede do dehidratacije. Simptomi mogu uključivati žeđ i smanjeno mokrenje. Ako dođe do gubitka tečnosti, a imate oštećenje funkcije bubrega ili ste straiji, morate prestati da uzimate lek Panlax, budući da dehidratacija može biti opasna za Vas. U tom slučaju smete samo uz nadzor lekara da ponovo započnete uzimanje leka Panlax.


  Ako primetite krv u stolici odmah se javite svom lekaru.


  Pacijenti koji su uzimali bisakodil, ponekad su imali vrtoglavice i/ili kratkotrajne gubitke svesti.

  Ovi događaji su povezivani sa zatvorom (naprezanjem tokom pražnjenja creva, bolom u stomaku), a ne sa uzimanjem samog leka.


  Zabeleženi su i izolovani slučajevi bola u trbuhu i proliva sa krvavim sadržajem nakon uzimanja bisakodila.


  Deca

  Deca mlađa od 10 godina ne smeju da uzimaju laksative (lekove za pražnjenje creva) bez saveta lekara.


  Drugi lekovi i Panlax

  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koji drugi lek, uključujući i lekove koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta. Ovde se podrazumevaju i biljni lekovi. To je zato jer Panlax tablete mogu da utiču na dejstvo nekih lekova, a i drugi lekovi mogu da utiču na dejstvo Panlax tableta.


  Istovremena upotreba diuretika (lekova za izbacivanje viška tečnosti iz organizma, kao što su bendrofluazid ili furosemid) ili kortikosteroida (kao što je prednizolon) može da poveća rizik od poremećaja ravnoteže elektrolita ako se uzmu prekomerne doze leka Panlax. Poremećaj ravnoteže elektrolita može da dovede do povećane osetljivosti na srčane glikozide (grupa lekova koja se koristi u lečenju srčane slabosti i nepravilnog rada srca, npr. digoksin).


  Ove gastrorezistentne tablete imaju poseban omotač i ne treba ih koristiti uz proizvode koji smanjuju kiselost u gornjem delu sistema organa za varenje, kao što su antacidi (lekovi za smanjenje kiselosti želudačnog soka) ili inhibitori protonske pumpe (lekovi koji smanjuju lučenje želudačnog soka) (videti odeljak 3 deo Način primene leka).


  Uzimanje leka Panlax sa hranom i pićima

  Ove gastrorezistentne tablete imaju poseban omotač i ne smeju se koristiti uz proizvode koji smanjuju kiselost gornjeg dela sistema organa za varenje, kao što su mlečni proizvodi.

  Trudnoća i dojenje


  Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


  Kao što je to slučaj i sa ostalim lekovima, lek Panlax ne treba koristiti tokom trudnoće, posebno u prvom trimestru, i tokom dojenja osim ako očekivana korist prevazilazi mogući rizik i samo prema savetu lekara.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


  Nisu sprovedena ispitivanja uticaja leka Panlax na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.


  Neke osobe mogu osetiti vrtoglavicu ili nesvesticu dok uzimaju ovaj lek. Ako se Vama ovo desi, nemojte upravljati vozilima i rukovati mašinama dok ovi simptomi ne nestanu.


  Lek Panlax sadrži laktozu i saharozu


  U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. Kako se uzima lek Panlax


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Kao i svi laksativi (lekovi koji dovode do pražnjenja creva), Panlax tablete se ne smeju uzimati duže od 5 dana u kontinuitetu. Ako imate svakodnevnu potrebu za uzimanjem laksativa, ili ako imate bol u stomaku koji ne prolazi, neophodno je da se obratite svom lekaru.


  Lek Panlax, gastrorezistentne tablete, je namenjen za primenu kod odraslih i dece uzrasta iznad 4 godine.


  Način primene leka

  • Progutajte celu tabletu sa vodom.

  • Preporučuje se da se lek Panlax u obliku gastrorezistantnih tableta uzima uveče, da bi izazvao pokretanje creva narednog jutra.

  • Mleko, antacidi ili inhibitori protonske pumpe (lekovi koji smanjuju kiselost u želucu) se ne smeju primenjivati 1 sat pre ili nakon uzimanja Panlax tableta. To je zato jer mogu sprečiti delovanje leka Panlax.

   Uobičajena doza je: Kratkotrajno lečenje zatvora

   Odrasli i deca starija od 10 godina

  • Uzmite jednu ili dve tablete (5 ili 10 mg) dnevno uveče pre spavanja.

  • Ukoliko niste pre uzimali Panlax tablete, počnite sa jednom tabletom i po potrebi povećajte na dve tablete ukoliko je neophodno.

  • Kada se rad Vaših creva vrati u normalu, prestanite sa uzimanjem leka.


   Deca uzrasta između 4 i 10 godina

   Panlax tablete se daju u ovom uzrastu deci samo ukoliko je to preporuka lekara! Uobičajena doza za decu je:

  • Jedna tableta (5 mg) dnevno uveče pre spavanja.


   Deca mlađa od 4 godine

   Panlax tablete se ne preporučuju deci mlađoj od 4 godine.

   Priprema za radiološke, dijagnostičke i hirurške procedure


   Za pripremu za dijagnostičke procedure, u preoperativnoj i postoperativnoj terapiji koja zahteva olakšavanje pražnjenja, lek Panlax treba koristiti pod medicinskim nadzorom. Supozitorije je potrebno kombinovati sa tabletama kako bi se postiglo potpuno pražnjenje creva.


   Odrasli i deca starija od 10 godina: dve tablete (10 mg) ujutru i dve tablete (10 mg) uveče dan pre pregleda i 1 supozitorija (čepić) od 10 mg narednog jutra, uoči pregleda.

   Deca uzrasta 4-10 godina: 1 tableta (5 mg) uveče dan pre pregleda i 1 pedijatrijski laksativ sa trenutnim dejstvom (npr. supozitorija)* od 5 mg narednog jutra, uoči pregleda.


   *Preparati bisakodila u obliku pedijatrijskog laksativa sa trenutnim dejstvom nisu dostupni na tržištu R. Srbije.


   Ako ste uzeli više leka Panlax nego što treba

   Ako ste uzeli više leka nego što je trebalo, obavestite Vašeg lekara ili pođite odmah u zdravstvenu ustanovu. Ponesite kutiju leka sa sobom, da bi lekar znao šta ste uzeli.


   Ako uzmete previsoke doze ovog leka, može doći do pojave tečne stolice, grčeva u trbuhu i gubitka tečnosti, kalijuma i drugih elektrolita.


   Kao i ostali lekovi za pražnjenje creva, Panlax može, kada se uzima duže vreme u prekomernoj dozi da dovede do hroničnog proliva, bola u stomaku, sniženja koncentracije kalijuma u krvi, sekundarnog hiperaldosteronizma (povišene vrednosti hormona nadbubrega – aldosterona) i razvoja kamena u bubregu.

   U vezi sa dugotrajnom, nekontrolisanom upotrebom lekova za pražnjenje creva, opisuje se oštećenje bubrežnih tubula (bubrežnih kanalića), metabolička alkaloza (metabolički poremećaj) i mišićna slabost usled hipokalemije (snižene vrednosti kalijuma u krvi).


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Panlax

   Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Panlax

   Lek Panlax treba uzimati samo po potrebi i treba prestati čim se postigne olakšanje.


   Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Sledeća neželjena dejstva se mogu javiti prilikom upotrebe ovog leka:


  Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • grčevi ili bol u trbuhu;

  • proliv;

  • mučnina.


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • krv u stolici;

  • povraćanje;

  • nelagodnost u stomaku;

  • osećaj nelagodnosti u predelu anusa i rektuma (završni deo debelog creva);

  • vrtoglavica.

   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • ozbiljne alergijske reakcije koje mogu da izazovu oticanje lica ili grla i probleme sa disanjem ili vrtoglavice. Ako imate ozbiljne alergijske reakcije, prestanite da uzimate ovaj lek i odmah se javite lekaru;

  • kolitis (zapaljenje debelog creva koje dovodi do bola u trbuhu i proliva);

  • dehidratacija (gubitak tečnosti);

  • alergijske reakcije koje mogu izazvati osip po koži;

  • nesvestica.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Panlax

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Panlax posle isteka roka upotrebe označenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Panlax

Aktivna supstanca je bisakodil. Jedna tableta sadrži 5 mg bisakodila.


Pomoćne supstance su:

Jezgro tablete: laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; povidon K-25; natrijum-skrobglikolat (tip A); silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat.


Gastrorezistentna obloga (film): Eudragit S 100; makrogol 6000; talk.


Šećerna obloga: saharoza; akacija (arapska guma); makrogol 6000; talk; boja: Chinolin gelb lack E 104 C.I. 47005:1; titan-dioksid (E 171)


Kako izgleda lek Panlax i sadržaj pakovanja

Gastrorezistentna tableta.

Okrugle, obložene tablete žute boje.

Unutrašnje pakovanje je PVC/PVDC/Al blister sa 10 gastrorezistentnih tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 3 blistera (ukupno 30 tableta) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač

HEMOFARM AD VRŠAC

Beogradski put bb, Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Novembar, 2017.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

515-01-02107-17-001 od 28.11.2017.