Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Mendilex

CENE U APOTEKAMA

tabl. 50x2mg
CENA: 209,75 din.

UPUTSTVO ZA LEK


Mendilex®; tablete; 2 mg

Pakovanje: ukupno 50 tableta.; blister, 5 x 10tableta


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: ALKALOID AD-SkopjeAdresa: Podnosilac

Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje R. Makedonija

zahteva: ALKALOID d.o.o. BeogradAdresa:

Prahovska 3, 11000 Beograd R. Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Mendilex® 2 mg tablete


INN: biperiden


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Mendilex i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Mendilex

 3. Kako se upotrebljava lek Mendilex

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Mendilex

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MENDILEX I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Mendilex sadrži aktivnu supstancu biperiden-hidrohlorid koja pripada grupi lekova koji se zovu antiholinergički lekovi koji deluju tako što blokiraju prirodnu supstancu (acetilholin), što dovodi do smanjenja ukočenosti mišića, smanjenog znojenja, lučenja pljuvačke i poboljšava sposobnosti hoda kod ljudi sa Parkinsonovom bolešću.


  Mendilex se koristi za kontrolu i lečenje simptoma Parkinsonove bolesti. Koristi se i u terapiji ekstrapiramidalnog sindroma (izuzev tardivne diskinezije) koji nastaje kao posledica uzimanja nekih antipsihotika.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MENDILEX


  Nemojte uzimati lek Mendilex

  • ako imate glaukom zatvorenog ugla;

  • ako imate mehaničke stenoze gastrointestinalnog trakta

  • ako imate paralitički ileus,

  • ako imate megakolon (abnormalna dilatacija debelog creva);

  • ako imate adenom prostate;

  • ako imate bolesti koje mogu dovesti do opasne tahikardije.


   Kada uzimate lek Mendilex, posebno vodite računa:


   -ako imate uvećanu prostatu;

   -ako imate epilepsiju ili druge konvulzivne probleme;

   -ako imate probleme sa srcem (anginu pektoris, infarkt, srčanu insuficijenciju) ili poremećaj srčanog ritma (brzi/nepravilni rad srca);

   -visok krvni pritisak;

   -intestinalne probleme (hronični zatvor, ileus, ulcerozni kolitis);

   -stomačne probleme (refluks kiseline, ulkus, kila);

   -psihičke/promene raspoloženja (anksioznost, psihozu);

   -ako imate tireotoksikozu

   -ukoliko ste starija osoba.


   Ovaj lek može izazvati smanjeno znojenje, što može izazvati ozbiljni porast telesne temperature (hipertermija). Rizik od ovog ozbiljnog sporednog efekta je veći u toplom vremenu, tokom žustrije vežbe, i / ili ako se konzumira alkohol.

   Ako imate znake hipertermije poput mentalnih / promena raspoloženja, glavobolju, ili vrtoglavicu, odmah potražite hlad ili klimatizovanu prostoriju i /ili prestanite vežbanje i odmah potražite lekarsku pomoć.

   Bezbednost i efikasnost kod dece još uvek nisu ispitane.


   Primena drugih lekova


   Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


   Istovremena primena leka Mendilex i sledećih lekova se ne preporučuje:

   -opioidnih analgetika kao što je meperidin;

   -tricikličnih antidepresiva.

   .


   Upotreba leka Mendilex u kombinaciji sa drugim antiholinergičkim lekovima, antihistaminicima, antiparkinsonicima i spazmoliticima može potencirati dejstvo ovog leka na CNS i periferne neželjene efekte. Istovremena primena određenih antiaritmika kao što je hinidin može potencirati antiholinergički efekat (pogotovo AV sprovođenje).


   Istovremena primena sa levodopom može pogoršati diskineziju (otežano izvršenje voljnih pokreta). Generalizovani koreiformni pokreti opisani su pri istovremenoj primeni biperidena i levodope/karbidope kod bolesnika sa Parkinsonovom bolešću. Biperiden može pojačati tardivnu diskineziju prouzrokovanu neurolepticima. Simptomi parkinsonizma pri postojećoj tardivnoj diskineziji su ponekad toliko ozbiljni da zahtevaju nastavak antiholinergične terapije.


   Antiholinergici kao što je biperiden smanjuju efekat metoklopramida i jedinjenja sličnog dejstva na gastrointestinalni trakt.


   Uzimanje leka Mendilex sa hranom ili pićima


   Kao i sa drugim lekovima koji deluju na centralni nervni sistem, kada ste na terapiji lekom Mendilex ne smete upotrebljavati alkohol.


   Primena leka Mendilex u periodu trudnoće i dojenja


   Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom

   Trudnoća

   Tokom trudnoće, upotrebu biperidena treba izbegavati.

   Biperiden prolazi u majčino mleko pa može da izazove neprijatne antiholinergične efekte kod odojčadi. Dojenje se ne preporučuje tokom primene ovog leka.

   Biperiden se može dati u trudnoći i u toku dojenja samo ako lekar proceni da je to izrazito neophodno.


   Uticaj leka Mendilex na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Lek Mendilex snažno utiče na psihofizičke sposobnosti.U toku terapije biperidenom zabranjeno je upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka Mendilex


   Lek Mendilex sadrži laktozu. Ako Vam je lekar rekao da ne podnosite neke šećere, kontaktirajte ga pre uzimanja ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MENDILEX


  Uvek uzimajte Mendilex onako kako Vam je doktor propisao. Ukoliko niste sigurni, posavetujte se sa vašim lekarom ili farmaceutom.

  Doza se postepeno povećava do postizanja optimalnog efekta.


  Parkinsonizam

  Uobičajena početna doza u terapiji Parkinsonove bolesti je 1 mg (½ tablet) dva puta dnevno.

  Doza može da se poveća na 2 mg (1 tableta) dnevno do maksimalno 16 mg (8 tableta) dnevno.Ukupna dnevna doza treba ravnomerno da se rasporedi tokom dana.


  Lekovima izazvani poremećaji pokreta Odrasli:

  1 do 4 mg (½ - 2 tablete) jednom do četiri puta dnevno kao lek za oralnu prateću terapiju

  antipsihotika, u zavisnosti od težine simptoma.


  Ako ste uzeli više leka Mendilex nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Mendilex nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!

  Predoziranje biperidenom dovodi do simptoma sličnih intoksikaciji atropinom, kao što su proširene i usporene zenice, topla i suva koža, crvenilo lica, smanjena sekrecija iz usta i gornjeg respiratornog trakta, povišena temperatura, tahikardija, srčana aritmija, smanjen motilitet creva, zaržavanje mokraće, kao i delirijum, dezorjentacija, anksioznost, halucinacije, konfuzije, hiperaktivnost, ataksija i konvulzije.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Mendilex


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!

  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Mećutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, preskočite propuštenu i nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


  Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa upotrebom ovog leka, pitajte svog lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i lek Mendilex može imati neželjena dejstva, iako ne kod svih pacijenata.


  Ako osetite bilo koji od ovih neželjenih efekata molimo Vas prestanite da uzimate lek i odmah potražite lekarsku pomoć:

  -Opšte alergijske reakcije (osip, svrab, koprivnjača, otežano disanje, osećaj stegnutosti u grudima, oticanje usta, lica ili jezika);

  -povišenu temperaturu;

  -ubrzan, usporen ili nepravilan rad srca;

  -anksioznost, halucinacije, konfuziju, uznemirenost, hiperaktivnost ili nesvesticu;

  -epileptične napade;

  -osip na koži.

  Postoji veća verovatnoća pojave drugih, manje ozbiljnih neželjenih efekata:

  -suva usta, uznemiren stomak;

  -midrijaza ili zamagljen vid;

  -umor, pospanost, vrtoglavica;

  -ataksija (nedostatak koordinacije mišićnih pokreta);

  -Imate pokrete koje ne možete kontrolisati, uglavnom jezika, usta, vilice, ruke i noge;

  -poremećaj memorije;

  -otežano mokrenje, zatvor;

  -nervoza, anksioznost;

  -smanjeno znojenje.

  Osim ovih navedenih, mogu se javiti i drugi neželjeni efekti.


  Ako bilo koje od ovih neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta. Pomoći će ako zabeležite šta se dogodilo, kada je počelo i koliko je trajalo.


 5. KAKO ČUVATI LEK MENDILEX


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Pet (5) godina.

  Nemojte koristiti lek Mendilex posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Nema posebnih uslova čuvanja leka.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Mendilex


Kako izgleda lek Mendilex i sadržaj pakovanja

Mendilex su bele, okrugle, bikonveksne tablete sa podeonom crtom sa jedne strane. Tableta se može podeliti na jednake delove.

Tablete su pakovane u blistere (Al/PVC folija). Svaki blister sadrži 10 tableta. Kartonska kutija sadrži 50 tableta (5 blistera) i uputstvo.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole ALKALOID d.o.o. Beograd Prahovska 3,

11000 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač

ALKALOID AD-Skopje

Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, Republika Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-6756-12-001 od 26.06.2013.