Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

KATOPIL

CENE U APOTEKAMA

tableta; 25mg; ukupno 40 kom, blister, 4 x10 kom
CENA: 334,09 din.

tableta; 50mg; ukupno 40 kom, blister, 4 x10 kom
CENA: 573,80 din.

UPUTSTVO ZA LEK


KATOPIL®, tableta, 40x 25 mg KATOPIL®, tableta, 40x 50 mg


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 BeogradKATOPIL® ,25 mg, tableta KATOPIL®, 50 mg, tableta

kaptopril


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek KATOPIL i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek KATOPIL

 3. Kako se upotrebljava lek KATOPIL

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek KATOPIL

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK KATOPIL I ČEMU JE NAMENJEN


  KATOPIL spada u grupu lekova koji se zovu inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE inhibitori). Deluje tako što širi krvne sudove i olakšava protok krvi kroz njih.

  KATOPIL se upotrebljava u lečenju povišenog krvnog pritiska i srčane slabosti. Koristi se i u ranoj fazi nakon infarkta srca, da poboljša preživljavanje i smanji dodatne komplikacije, a ima i povoljno dejstvo u terapiji oboljenja bubrega kod osoba sa dijabetesom (smanjuje oštećenje bubrega kod dijabetičara koji primaju insulin).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK KATOPIL


  Lek KATOPIL ne smete koristiti:


  Ne uzimajte lek KATOPIL:

  • ukoliko ste alergični na kaptopril, neku od pomoćnih supstanci u sastavu ovog leka ili neki drugi lek iz grupe ACE inhibitora,

  • ukoliko ste nekad imali reakciju u vidu oticanje ruku, lica, jezika ili usana, čiji uzrok nije poznat,

  • ukoliko ste trudni ili dojite.


   Kada uzimate lek KATOPIL posebno vodite računa:


   Pre započinjanja primene ovog leka obavestite Vašeg lekara ukoliko:

  • imate neko oboljenje bubrega,

  • imate neko oboljenje jetre,

  • idete na dijalizu,

  • imate neko srčano oboljenje, posebno oštećenje srčanih valvula,

  • imate šećernu bolest,

  • ste u skorije vreme povraćali ili imali proliv,

  • uzimate imunosupresivnu terapiju.

  Takođe, obavestite lekara ukoliko tokom primene ovog leka:

  - treba da se podvrgnete tretmanu desenzibilizacije na ujed pčele ili ose,

  • treba da se podvrgnete tretmanu uklanjanja holestesterola iz organizma (LDL afereza),

  • dajete urin i krv na analizu, jer ovaj lek može uticati na vrednosti pojedinih laboratorijskih testova.


   Primena drugih lekova


   Imajte na umu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste donedavno uzimali neki od dole navedenih lekova:

  • nesteroidne antiinflamatorne lekove (indometacin, ibuprofen),

  • imunosupresive (npr.azatioprin, ciklofosfamid),

  • suplemente kalijuma, zamene za so koje sadrže kalijum ili bilo koji drugi lek koji može povećati vrednosti kalijuma u serumu (amilorid, spironolakton),

  • diuretike (lekovi koji pospešuju izlučivanje tečnosti iz organizma),

  • lekove koji se primenjuju u lečenju gihta (npr. alopurinol),

  • lekove koji se primenjuju u lečenju šećerne bolesti,

  • lekove koji pospešuju širenje krvnih sudova (npr. minoksidil, klonidin),

  • lekove koji se koriste u terapiji mentalnih poremećaja, uključujući depresiju (npr. litijum, amitriptilin),

  • bilo koje druge lekove za lečenje povišenog krvnog pritiska (npr. beta blokatore kao što su propranolol, atenolol ili kalcijumski antagonisti kao što su amlodipin, nifedipin),

  • lekove koji se primenjuju u terapiji infarkta srca.


   Uzimanje leka KATOPIL sa hranom ili pićima


   KATOPIL se može uzimati sa ili bez hrane.

   Umerene količine alkohola ne utiču na dejstvo ovog leka. Ipak morate proveriti sa Vašim lekarom da li je konzumiranje alkohola pogodno za Vas.


   Primena leka KATOPIL u periodu trudnoće i dojenja


   Ukoliko ste trudni ili planirate da zatrudnite, nemojte uzimati lekove kao što je KATOPIL jer oni mogu izazvati oštećenje ploda.


   KATOPIL ne treba primenjivati tokom perioda dojenja jer može biti prisutan u majčinom mleku.


   Uticaj leka KATOPIL® na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   KATOPIL može uticati na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanje mašinama, naročito na početku terapije i nakon promene režima doziranja. Ukoliko tokom primene ovog leka osetite ošamućenost ili vrtoglavicu, ne bi trebalo da vozite ili radite sa mašinama.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka KATOPIL


   U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka, zbog sadržaja laktoze u njemu.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK KATOPIL


  Oralna primena.

  Pokušajte da uzimate KATOPIL svakog dana u isto vreme, najbolje ujutru. Ovaj lek se može uzimati pre, tokom ili nakon obroka.

  Vaš lekar će odrediti odgovarajuću dozu koju treba da uzimate u zavisnosti od Vašeg stanja.


  Uobičajeno doziranje:

  Odrasli: Visok krvni pritisak: preporučena početna doza je 12,5-25 mg, dva puta dnevno. Vaš lekar može postepeno da povisi ovu dozu do 100-150mg dnevno. Isto tako, može biti potrebno da uzimate i druge lekove za sniženje krvnog pritiska.

  Starijim osobama i osobama sa poremećajem bubrežne funkcije lekar može propisati manje početne doze leka. Srčana slabost: početna doza je 6,25 mg ili 12,5 mg, dva ili tri puta dnevno; postepeno se može povećavati do maksimalne doze od 150 mg dnevno.

  Srčani udar: početna doza je 6,25 mg; postepeno se može povećavati do maksimalne doze od 150 mg dnevno. Oboljenje bubrega kod dijabetičara: preporučena doza je 75–100 mg dnevno u podeljenim dozama.


  Deca: početna doza je oko 0.3mg/kgTT; postepeno se može povećavati.

  Za decu sa poremećajem bubrežne funkcije, prevremeno rođene bebe, novorođenčad i odojčad početna doza je

  0.15 mg/kgTT.


  Ako ste uzeli više leka KATOPIL nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu ovog leka nego što bi trebalo, odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu!


  Ako ste zaboravili da uzmete lek KATOPIL


  U slučaju da ste zaboravili da uzmete lek, nastavite sa terapijom, u istoj dozi i istom vremenskom intervalu kao i u prethodnom periodu.


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek KATOPIL


  Nemojte prestati sa uzimanjem ovog leka sve dok se ne posavetujete sa Vašim lekarom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i KATOPIL može imati neželjena dejstva.

  Ukoliko primetite neku od sledećih neželjenih reakcija prekinite da uzimate ovaj lek i odmah se obratite lekaru:

  • otok ruku, lica, usana ili jezika,

  • otežano disanje,

  • iznenadan osip, crvenilo ili ljuštenje kože,

  • upalu grla ili povišenu temperaturu,

  • ošamućenost ili gubitak svesti,

  • bol u stomaku,

  • neuobičajeno brze ili nepravilne otkucaje srca,

  • žutu prebojenost kože i/ili beonjača (žuticu).


   Tokom primene leke KATOPIL često može doći do pojave sledećih neželjenih reakcija (javljaju se kod <1/10 i

   >1/100 osoba):

  • ošamućenost ,

  • suva usta,

  • svrab,

  • poremećaj sna,

  • osip,

  • proliv ili zatvor,

  • gubitak kose,

  • suv, nadražajni kašalj,

  • poremećaj čula ukusa,

  • stomačne tegobe, bol u stomaku,

  • otežano disanje.


   Povremeno (kod <1/100 i >1/1000 osoba):

  • brza, nepravilna srčana radnja,

  • zamor,

  • bol u grudima,

  • opšta slabost,

  • nizak krvni pritisak,

  • bledilo,

  • smanjen dotok krvi u ekstremitete (Raynaud-ov sindrom),

  • otok oko očiju i u predelu usana (angioedem),

  • crvenilo lica.


   Retko ( kod <1/1000 i >1/10000 osoba):


  • gubitak apetita,

  • ulceracije u usnoj duplji,

  • pospanost,

  • poremećaj fukcije bubrega ili bubrežna slabost,

  • glavobolja,

  • promene u učestalosti mokrenja,

  • osećaj bockanja i mravinjanja po koži.


   Veoma retko (kod <1/10000 osoba):

  • poremećaj funkcije jetre i povišene vrednosti enzima jetre,

  • oštećenje jetre, zapaljenje parenhima jetre ili žutica,

  • konfuzija, depresija, gubitak svesti,

  • čir na želucu,

  • moždani udar,

  • bol u mišićima,

  • zamućen vid,

  • bol u zglobovima,

  • srčane tegobe uključujući srčani udar,

  • otežano disanje i infekcije pluća,

  • zapaljenje pankreasa,

  • osipi ili kožne reakcije,

  • sekrecija iz nosa,

  • oticanje grudi kod muškaraca,

  • otok jezika,

  • groznica,

  • impotencija,

  • preosetljivost kože na svetlost,

  • Stevens Johnson-ov sindrom (teško oboljenje kože),

  • promene u vrednostima kalijuma, glukoze u serumu.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom upustvu,molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK KATOPIL


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju! Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Čuvati na temperaturi do 25C, u originalnom pakovanju.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad.Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove


  koji Vam više nisu potrebni.Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek KATOPIL® Sadržaj aktivne supstance:

1 tableta sadži 25 mg kaptoprila

1 tableta sadži 50 mg kaptoprila


Sadržaj pomoćnih supstanci :

laktoza monohidrat sa povidonom; delimično preželatinizirani kukuruzni skrob; stearinska kiselina.


Kako izgleda lek KATOPIL® i sadržaj pakovanja


Izgled tablete 25 mg:okrugle, bikonveksne tablete bele do skoro bele boje sa naznačenom podelom na jednoj strani.


Izgled tablete 50 mg: okrugle, bikonveksne tablete, bele do skoro bele boje.


Pakovanje: -4 bistera od AL/PVC trake i tvrdi PVC/PVdC trake sa po 10 tableta od 25 mg

- 4 bistera od AL/PVC trake i tvrdi PVC/PVdC trake sa 10 tableta od 50 mg


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11080 Beograd, Republika Srbija Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11080 Beograd, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Avgust 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept (R).


Broj i datum dozvole:


Za pakovanje 4 blistera sa po 10 tableta od 25 mg: 515-01-6068-10-001 od 19.09.2011

Za pakovanje 4 blistera sa po 10 tableta od 50 mg: 515-01-6938-10-001 od 19.09.2011