Početna stranica Početna stranica
Apoteke

UNICLOPHEN 0.1%

UPUTSTVO ZA LEKUNICLOPHEN® 0.1%, kapi za oči, rastvor, 0.1% Pakovanje: bočica sa kapaljkom, 1x10ml


Proizvođač: UNIMED PHARMA s.r.o.


Adresa: Orieškova 11, 821 05 Bratislava, Slovačka Republika Podnosilac zahteva: UNIMED PHARMA s.r.o., Predstavništvo za Srbiju

Adresa: Španskih boraca 22b, Beograd, Srbija


UNICLOPHEN® 0.1%, kapi za oči, rastvor diklofenak


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek UNICLOPHEN 0.1% i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek UNICLOPHEN 0.1%

 3. Kako se upotrebljava lek UNICLOPHEN 0.1%

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek UNICLOPHEN 0.1%

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK UNICLOPHEN 0.1% I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek UNICLOPHEN 0.1% pripada grupi lekova koji se zovu nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL). Ovi lekovi smanjuju bol i zapaljenje.

  1ml rastvora leka UNICLOPHEN 0.1% sadrži 1mg aktivne supstance: diklofenak-natrijum. Lek UNICLOPHEN 0.1% se koristi:

  • Pre operacije oka da bi zenica ostala proširena tokom operacije

  • Posle operacije oka ili povrede oka da bi se kontrolisali bol i/ili zapaljenje

  • Za otklanjanje bola i osetljivosti na svetlost (fotofobije)


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK UNICLOPHEN 0.1%


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Uniclophen 0.1% ne smete koristiti:

  • Ako ste preosetljivi na diklofenak-natrijum, aspirin ili bilo koji drugi nesteroidni antiinflamatorni lek (NSAIL), ili na bilo koji drugi sastojak leka UNICLOPHEN 0.1% (videti deo 6).

  • Ako ste trudnica više od 6 meseci.

  • Kapi se ne smeju ukapavati u oko u toku same operacije na oku.


   Kada uzimate lek Uniclophen 0.1%, posebno vodite računa:

  • Ukoliko imate bilo kakvu infekciju oka

  • Ako koristite još neke kapi za oči

  • Ako imate poremećaj u zgrušavanju krvi

  • Ako dojite dete

  • Ako nosite kontaktna sočiva


   Ako se bilo koja napomena odnosi na Vas recite to svom lekaru i on će Vas uputiti kako i da li da koristite lek UNICLOPHEN 0.1%.


   Primena drugih lekova

   Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lekove koje više ne pijete, kao i na lekove koje

   planirate da uzimate u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


   Lek UNICLOPHEN 0.1% može da utiče na lekove koji sprečavaju zgrušavanje krvi. Recite svom lekaru ili farmaceutu ako uzimate neke od tih lekova.

   Ako koristite više od jedne vrste kapi za oči sačekajte 5 minuta pre ukapavanja drugog leka.


   Uzimanje leka Uniclophen 0.1% sa hranom ili pićima


   Nije primenjivo.


   Primena leka Uniclophen 0.1% u periodu trudnoće i dojenja


   Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

   Ako ste trudni manje od 6 meseci posavetujte se sa svojim lekarom pre primene leka. Ako ste trudni više od 6 meseci ne smete da koristite ovaj lek.


   Primena leka UNICLOPHEN 0.1% se ne preporučuje za vreme dojenja, osim ako očekivana korist ne prevazilazi mogući rizik.

   Ako dojite posavetuje se sa svojim lekarom pre primene leka UNICLOPHEN 0.1%.


   Uticaj leka UNICLOPHEN 0.1% na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


   Kod nekih pacijenata se može javiti problem kao što je zamagljeni vid za vreme korišćenja leka UNICLOPHEN 0.1%. Pacijenti sa zamagljenim vidom ne bi trebalo da upravljaju vozilima ili rukuju mašinama.


   Važne informacije o nekim sastojcima leka Uniclophen 0.1%


   Lek UNICLOPHEN 0.1% sadrži benzalkonijum-hlorid, kao konzervans, koji može da izazove iritaciju oka. Izbegavati kontakt sa mekim kontaktnim sočivima. Pre primene skinuti kontaktna sočiva i sačekati najmanje 15 minuta pre njihovog ponovnog stavljanja. Poznato je da benzalkonijum-hlorid menja boju mekih kontaktnih sočiva.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK UNICLOPHEN 0.1%


  Lek UNICLOPHEN 0.1% je namenjen za okularnu primenu.


  Kada se lek UNICLOPHEN 0.1% koristi pre ili posle operacije oka, lekar će Vam primeniti adekvatnu dozu leka.

  Ako Vam je lekar propisao lek UNICLOPHEN 0.1%, on će Vas uputiti kako i kada da ga koristite. Uvek pažljivo pratite savete lekara.


  Odrasli:

  Uobičajena doza je 1 kap 4-5 puta dnevno u obolelo oko. Kod istovremenog korišćenja više kapi za oči, između ukapavanja praviti pauze od 5 minuta.

  Lek UNICLOPHEN 0.1% nije namenjen za upotrebu kod dece.


  Sadržaj bočice je sterilan dok se ne otvori originalni poklopac.

  Vrh kapaljke ne treba da dodiruje ni oko ni očne kapke. Nakon ukapavanja zatvorite kapak i nežno pritisnite

  unutrašnji ugao oka kažiprstom na oko 1 minut. Odmah nakon upotrebe potrebno je dobro zatvoriti bočicu stavljanjem zaštitnog poklopca na kapaljku. Bočica se čuva u vertikalnom položaju.

  Lek UNICLOPHEN 0.1% ne treba koristi kada nosite kontaktna sočiva. Kontaktna sočiva uklonite pre stavljanja

  kapi i sačekajte najmanje 15 minuta pre nego što ih vratite.


  Ukoliko mislite da lek UNICLOPHEN 0.1% suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.

  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek UNICLOPHEN 0.1%.


  Ako ste uzeli više leka UNICLOPHEN 0.1% nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka UNICLOPHEN 0.1% nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom! Ponesite lek sa sobom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Uniclophen 0.1%

  Ako ste propustili jednu dozu nastavite sa sledećom po normalnom rasporedu doziranja. Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Uniclophen 0.1%

  Posavetujte se sa lekarom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek UNICLOPHEN 0.1% je podesan za primenu kod većine ljudi ali kao i svi lekovi i može izazvati neželjene reakcije.


  Prekinite sa primenom leka UNICLOPHEN 0.1% i odmah recite svom lekaru ako primetite:

  • Reakciju preosetljivosti (alergijsku reakciju) kao što je crvenilo, otečene oči i svrab

  • Druge opšte simptome alergije kao što su crvenilo, ospa, svrab, kašalj i curenje iz nosa.

   Neželjena reakcija koja se može češće javiti je:

  • Blagi do umereni osećaj pečenja u oku.

  • Bol u oku.

   Neželjene reakcije koje se ređe javljaju :

  • Zamagljeni vid odmah nakon primene kapi za oči

  • Nedostatak vazduha i čujno disanje ili drugi simptomi astme

  • Neuobičajena osetljivost na svetlost

  • Oštećenje ćelija na površini rožnjače (membrane koja pokriva prednji deo oka), stanjenje rožnjače ili grizlice koje mogu da dovedu do gubitka vida.


   Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane teško ili ako primetite neka neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu za lek, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta. Možda će Vam biti prepisan drugi lek.


 5. KAKO ČUVATI LEK UNICLOPHEN 0.1%


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  Rok upotrebe neotvorenog leka: 2 godine.

  Lek ne sme da se koristi nakon isteka roka upotrebe utisnutog na pakovanju.


  Posle prvog otvaranja originalnog pakovanja lek se koristi najduže 28 dana.


  Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 25°C. Ne držati u frižideru / ne zamrzavati. Čuvati u originalnom pakovanju radi

  zaštite od svetlosti i vlage.

  Nakon nanošenja preparata u oko odmah zatvoriti bočicu.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte vašeg farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Uniclophen 0.1%

Aktivna supstanca leka UNICLOPHEN 0.1% je diklofenak-natrijum.

1ml rastvora sadrži 1mg diklofenak-natrijuma.


Pomoćne supstance:

borna kiselina; boraks; propilenglikol; hidroksipropilbetadeks; dinatrijum-edetat; benzalkonijum-hlorid; voda za injekcije.


Kako izgleda lek Uniclophen 0.1% i sadržaj pakovanja


Lek UNICLOPHEN 0.1% je bistar, bezbojan ili slabo žućkast rastvor, bez vidljivih čestica. Svaka bočica leka UNICLOPHEN 0.1% sadrži 10 ml kapi za oči, rastvor.


Polietilenska bočica sa kapaljkom, polipropilenski zatvarač sa navojem, etiketa. Bočice se pakuju u kartonske kutije sa uputstvom za lek.

Veličina pakovanja: 110 mL. Za okularnu upotrebu.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

UNIMED PHARMA S.R.O.Predstavništvo, Ul. Španskih boraca 22 b, Beograd, Srbija. Proizvođač:

UNIMED PHARMA S.R.O., Orieškova 11, Bratislava, Slovačka Republika


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-7029-11-001 od 21.06.2012.