astellas Apoteke Apoteke

Amlodipine PharmaSwiss


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Amlodipine PharmaSwiss, tablete, 5mg Pakovanje: blister, 2 x 10 tableta Amlodipine PharmaSwiss, tablete, 10mg Pakovanje: blister, 2 x 10 tableta


Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o.

Adresa: Milorada Jovanovića 9, Beograd, Srbija

Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.

Adresa: Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija


Amlodipine PharmaSwiss, tablete, 5mg

Amlodipine PharmaSwiss, tablete, 10mg


INN: amlodipin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Amlodipine PharmaSwiss i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Amlodipine PharmaSwiss

 3. Kako se upotrebljava lek Amlodipine PharmaSwiss

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Amlodipine PharmaSwiss

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK AMLODIPINE PHARMASWISS I ČEMU JE NAMENJEN


  Amlodipine PharmaSwiss pripada grupi lekova pod imenom blokatori kalcijumovih kanala.


  Ovaj lek se koristi za lečenje povišenog krvnog pritiska (hipertenzije) ili određenog tipa bola u grudima pod imenom angina, uključujući hroničnu stabilnu anginu i retke oblike ove bolesti, kao što je Prinzmetalova ili varijantna angina.

  Kod pacijenata sa povišenim krvnim pritiskom ovaj lek deluje tako što opušta krvne sudove i omogućava da krv

  lakše prolazi kroz njih. Kod pacijenata sa anginom Amlodipine PharmaSwiss poboljšava dotok krvi u srčani mišić koji na taj način dobija više kiseonika i time se sprečava bol u predelu grudi. Ovaj lek ne može omogućiti trenutno olakšanje i prestanak bola u grudima koji se javlja usled angine.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK AMLODIPINE PHARMASWISS

  Lek Amlodipine PharmaSwiss ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK AMLODIPINE PHARMASWISS


  Lek Amlodipine PharmaSwiss uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Preporučuje se uzimanje leka svakoga dana u isto vreme sa malo vode. Tokom terapije, nemojte uzimati sok od grejpfruta.


  Odrasli: Uobičajena početna doza kod povišenog krvnog pritiska i angine je 5mg jednom dnevno, a može se povećavati do maksimalne doze od 10mg dnevno.

  Pri istovremenoj primeni tiazidnih diuretika, beta-blokatora i inhibitora angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE inhibitora) nije potrebno prilagođavanje doze amlodipina.


  Deca: Ne preporučuje se primena leka Amlodipine PharmaSwiss kod dece mlađe od 18 godina.


  Ako ste uzeli više leka Amlodipine PharmaSwiss nego što je trebalo


  U slučaju uzimanja veće doze leka od preporučene, odmah se obratite lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Amlodipine PharmaSwiss


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Amlodipine PharmaSwiss, propustite tu dozu. Uzmite sledeću dozu u predviđeno vreme.

  Ne uzimajte dvostruku dozu leka da biste nadoknadili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Amlodipine PharmaSwiss


  Lekar će vas posavetovati koliko dugo treba da uzimate lek. Ako se ne pridržavate saveta lekara, Vaša bolest se može vratiti na stanje pre početka terapije ovim lekom.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Amlodipine PharmaSwiss, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Obratite se lekaru odmah ukoliko osetite neki od sledećih simptoma nakon primene ovog leka. Iako se retko javljaju simptomi mogu biti ozbiljni.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK MONODIPIN


  Rok upotrebe

  3 godine.

  Lek Amlodipine PharmaSwiss ne treba koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja dece!


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Amlodipine PharmaSwiss


Aktivna suspstanca: amlodipin (u obliku amlodipin-besilata).

Amlodipine PharmaSwiss, tablete, 20x5mg: jedna tableta sadrži 5mg amlodipina u obliku amlodipin-besilata. Amlodipine PharmaSwiss, tablete, 20x10mg: jedna tableta sadrži 10 mg amlodipina u obliku amlodipin-besilata.


Pomoćne supstance: Povidon K30; celuloza, mikrokristalna; kalcijum-hidrogenfosfat, bezvodni; krospovidon; magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Amlodipine PharmaSwiss i sadržaj pakovanja


Farmaceutski oblik

Tablete.


Amlodipine PharmaSwiss, tablete, 20 x 5mg: Bele, okrugle, bikonveksne tablete bele boje i bez podeonih crta. Amlodipine PharmaSwiss, tablete, 20 x 10mg: Bele, okrugle, bikonveksne tablete bele boje sa podeonom linijom na obe strane.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže

Amlodipine PharmaSwiss, tablete, 20 x 5mg: 2 PVC/PVDC/Alu blistera sa po 10 tableta u kartonskoj kutiji. Amlodipine PharmaSwiss, tablete, 20 x 10mg: 2 PVC/PVDC/Alu blistera sa po 10 tableta u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje u promet: PharmaSwiss d.o.o., Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o., Milorada Jovanovića 9, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2011.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Amlodipine PharmaSwiss, tablete, 20 x 5mg: 515-01-6318-09-002 od 05.05.2011. Amlodipine PharmaSwiss, tablete, 20 x 10mg: 6638/2010/12 od 25.11.2010.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines