otsuka Apoteke Apoteke

Aspirin Complex


UPUTSTVO ZA LEK


Aspirin® Complex

granule za oralnu suspenziju

30 mg/500 mg

ukupno 10 kom; kesica, 10x1 kom.


Proizvođač: Bayer Bitterfeld GmbH


Adresa: OT Greppin, Salegaster Chaussee 1, Bitterfeld-Wolfen, Nemačka


Podnosilac zahteva: Bayer d.o.o.


Adresa: Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd, Srbija


Aspirin® Complex, granule za oralnu suspenziju, 30 mg/500 mg pseudoefedrin/acetilsalicilna kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Aspirin Complex, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Aspirin Complex i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aspirin Complex

 3. Kako se upotrebljava lek Aspirin Complex

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Aspirin Complex

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ASPIRIN COMPLEX I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Aspirin Complex sadrži dve aktivne supstance, acetilsalicilnu kiselinu i pseudoefedrin-hidrohlorid. Koristi se za ublažavanje simptoma zapušenog nosa praćenih bolom i temperaturom usled prehlade.

  Ukoliko imate samo jedan od navedenih simptoma može biti pogodnije uzeti neki drugi lek koji sadrži jednu od ovih supstanci.


  Potrebno je konsultovati lekara pre nego što se lek primeni prvi put.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ASPIRIN COMPLEX


  Lek Aspirin Complex ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ASPIRIN COMPLEX


  Lek Aspirin Complex uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Preporučeno doziranje:


  Odrasli: 1-2 kesice. Ukoliko je neophodno, pojedinačna doza se može ponoviti u intervalima od 4-8 sati. Ne sme se prekoračiti maksimalna dnevna doza od 6 kesica.


  Ukoliko imate samo jedan od navedenih simptoma može biti pogodnije uzeti neki drugi lek koji sadrži jednu od ovih supstanci.


  Aspirin Complex se ne sme uzimati duže od 3 dana bez konsultacije sa lekarom.


  Način primene:


  Lek Aspirin Complex se pre primene mora rastvoriti u čaši vode.

  Ispraznite sadržaj jedne do dve kesice Aspirin Complex granula u čašu vode i dobro promešajte. Odmah popijte ceo sadržaj čaše. Napomena: granule se ne rastvaraju u potpunosti.


  Deca: Aspirin Complex se ne sme koristiti kod dece ispod 16 godina (videti odeljak “Lek Aspirin Complex ne smete koristiti“). Usled ograničenog iskustva u primeni leka Aspirin Complex kod adolescenata, nije moguće dati preporučene doze.


  Ako ste uzeli više leka Aspirin Complex nego što je trebalo


  U slučaju predoziranja može se javiti glavobolja, vrtoglavica, buka u ušima, ubrzan rad srca (tahikardija), bol u grudima, uznemirenost ili nedostatak vazduha.


  Ukoliko sumnjate na predoziranje Aspirin Complex granulama, odmah obavestite Vašeg lekara.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Aspirin Complex


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Lek Aspirin Complex, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Moguća neželjena dejstva acetilsalicilne kiseline su:

  Telo u celini:  Ukoliko osetite bilo koje od navedenih dejstava, prestanite da uzimate Aspirin Complex granule. Obavestite Vašeg lekara kako bi mogao da proceni težinu reakcija i odluči o neophodnim merama.

  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK ASPIRIN® COMPLEX


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe leka je 3 godine.

  Nemojte koristiti lek Aspirin Complex posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i kesicama! Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Nema posebnih uslova čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Aspirin ComplexKako izgleda lek Aspirin Complex i sadržaj pakovanja


Bele do žućkaste granule za oralnu suspenziju Aspirin Complex se mogu dobiti u kutiji sa 10 kesica.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Bayer d.o.o., Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd


Proizvođač: Bayer Bitterfeld GmbH, OT Greppin, Salegaster Chaussee 1, Bitterfeld-Wolfen, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-9068-12-001 od 15.08.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines