endo Apoteke Apoteke

Amlodipin

tabl. 20x5mg
CENA: 202,62 din.

tabl. 20x10mg
CENA: 238,66 din.

tableta; 5mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom
CENA: 301,09 din.

tableta; 10mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom
CENA: 355,34 din.


UPUTSTVOZAPACIJENTA


Amlodipin, tableta, 5mg Pakovanje: blister, 2x10 tableta i

Amlodipin, tableta, 10mg,

Pakovanje: blister, 2x10 tableta


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Zdravlje A.D.


Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Zdravlje A.D.

Adresa: Vlajkova 199, 16000 Leskovac, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Amlodipin, 5 mg, tableta Amlodipin, 10 mg, tableta


INN amlodipin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Amlodipin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Amlodipin

 3. Kako se upotrebljava lek Amlodipin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Amlodipin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK AMLODIPIN I ČEMU JE NAMENJEN


  Amlodipin pripada grupi lekova pod imenom blokatori kalcijumovih kanala.


  Ovaj lek se koristi za lečenje povišenog krvnog pritiska (hipertenzije) ili određenog tipa bola u grudima pod imenom angina pektoris, uključujući hroničnu stabilnu anginu i retke oblike ove bolesti kao što je Prinzmetalova ili varijantna angina.


  Kod pacijenata sa povišenim krvnim pritiskom ovaj lek deluje tako što opušta krvne sudove i omogućava da krv lakše prolazi kroz njih. Kod pacijenata sa anginom pektoris Amlodipin poboljšava dotok krvi u srčani mišić koji na taj način dobija više kiseonika i time se sprečava bol u predelu grudi. Ovaj lek ne može omogućiti trenutno olakšanje i prestanak bola u grudima koji se javlja usled angine.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK AMLODIPIN

  Lek Amlodipin ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK AMLODIPIN


  Lek amlodipin uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Uobičajena početna doza kod povišenog krvnog pritiska i angine pektoris je 5mg jednom dnevno, a može se povećavati do maksimalne doze od 10mg dnevno.

  Pri istovremenoj primeni tiazidnih diuretika, beta-blokatora i inhibitora angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE inhibitora) nije potrebno prilagođavanje doze amlodipina.

  Preporučuje se uzimanje leka svakoga dana u isto vreme sa malo vode. Ne uzimajte lek amlodipin sa sokom od grejpfruta.


  Ne preporučuje se primena leka Amlodipin kod dece mlađe od 18 godina.


  Ako ste uzeli više leka Amlodipin nego što je trebalo


  U slučaju uzimanja veće doze leka od preporučene, odmah se obratite lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Amlodipin


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Amlodipin, preskočite tu dozu. Uzmite sledeću dozu u predviđeno vreme. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Amlodipin


  Lekar će Vas posavetovati koliko dugo treba da uzimate lek. Ukoliko prekinete sa primenom leka može doći do pogoršanja Vašeg stanja.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Amlodipin, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Obratite se lekaru odmah ukoliko osetite neki od sledećih simptoma nakon primene ovog leka. Iako se retko javljaju simptomi mogu biti ozbiljni.


  Ostale neželjene reakcije

  Ukoliko neka od navedenih neželjenih reakcija izaziva poteškoće ili ukoliko potraje duže od nedelju dana, obratite se lekaru.


  Procena neželjenih dejstava je zasnovana na sledećim informacijama o učestalosti: Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek): Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek): Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek):

  Veoma retka neželjena dejstva (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek):


  Česta neželjena dejstva

  Ukoliko ova neželjena dejstva traju duže od jedne nedelje, treba da se obratite Vašem lekaru.

  Učestalost nepoznata (ne može se ustanoviti na osnovu dostupnih podataka):

  -kožni pseudolimfom.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK AMLODIPIN

  Rok upotrebe


  Rok upotrebe 4 (četiri) godine.

  Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Čuvati van domašaja dece.

  Neupotrebljen lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Amlodipin Amlodipin, tableta, 5 mg:

Jedna tableta sadrži 5 mg amlodipina (u obliku amlodipin-besilata)

Pomoćne supstance:

Celuloza, mikrokristalna; Kalcijum-hidrogenfosfat, dihidrat; Natrijum-skrobglikolat tip A; Magnezijum- stearat


Amlodipin, tableta, 10 mg:

Jedna tableta sadrži 10 mg amlodipina (u obliku amlodipin-besilata)

Pomoćne supstance:

Celuloza, mikrokristalna;

Kalcijum-hidrogenfosfat, dihidrat; Natrijum-skrobglikolat tip A; Magnezijum- stearat


Kako izgleda lek Amlodipin i sadržaj pakovanja


Amlodipin, tableta, 5 mg:

Okrugle tablete bele boje sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani, a na drugoj strani sa utisnutom oznakom "AB" i "5"; prečnik 8 mm.


Unutrašnje pakovanje: PVC/PVDC-aluminijumski blister; 2 x 10 kom. Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija i uputstvo za pacijenta


Amlodipin, tableta, 10 mg:

Okrugle tablete bele boje sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani, a na drugoj strani sa utisnutom oznakom "AB" i "10"; prečnik 10 mm.


Unutrašnje pakovanje: PVC/PVDC-aluminijumski blister; 4 x 5 kom. Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija i uputstvo za pacijenta


Nosilac dozvole i Proizvođač


Zdravlje A.D. Leskovac, Vlajkova 199, Republika Srbija. Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Maj, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za lek Amlodipin, 20 x 5mg: 515-01-4498-08-001 od 20.06.2011. Broj i datum dozvole za lek Amlodipin, 20 x 10mg: 113/2011/12 od 04.01.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines