regeneron Apoteke Apoteke

Antiagrex

film tabl. 28x75mg
CENA: 1.306,80 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Antiagrex®, film tableta, 75 mg

Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: ZDRAVLJE A.D.


Adresa: Vlajkova, 199, 16000 Leskovac, Srbija


Podnosilac zahteva: ZDRAVLJE A.D.


Adresa: Vlajkova, 199, 16000 Leskovac, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Antiagrex®, 75 mg, film tableta

INN klopidogrel


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Antiagrex i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Antiagrex

 3. Kako se upotrebljava lek Antiagrex

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Antiagrex

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Antiagrex® I ČEMU JE NAMENJEN


  Klopidogrel, aktivna supstanca leka Antiagrex, spada u grupu lekova koje nazivamo antitrombocitnim lekovima. Trombociti su vrlo male strukture, manje od crvenih i belih krvnih zrnaca, koje se međusobno slepljuju kada se krv zgrušava. Sprečavajući njihovo slepljivanje, antitrombocitni lekovi smanjuju mogućnost stvaranja ugrušaka (proces stvaranja ugrušaka naziva se tromboza).


  Lek Antiagrex se uzima da bi se sprečilo stvaranje ugrušaka (tromba) u promenjenim krvnim sudovima (arterijama), tj. odvijanje procesa aterotromboze koji može dovesti do aterotrombotskih događaja (kao što su moždani udar, infarkt srca i smrt).


  Lek Antiagrex Vam je propisan da bi se sprečio nastanak krvnih ugrušaka i da bi se smanjio rizik od ozbiljnih događaja:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Antiagrex


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

  Lek Antiagrex ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Antiagrex


  Lek Antiagrex uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ako ste osetili jak bol u grudima (nestabilna angina ili srčani udar), lekar će Vam možda dati 300 mg leka Antiagrex (4 tablete od 75 mg) jednom, na početku terapije. Nakon toga, uobičajena doza je jedna tableta od 75


  mg leka Antiagrex dnevno i uzima se oralno sa hranom ili bez nje, u isto vreme svakoga dana. Lek Antiagrex morate da uzimate onoliko dugo koliko Vam ga je lekar propisao.


  Ako ste uzeli više leka Antiagrex nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Antiagrex nego što bi trebalo, odmah se javite lekaru ili najbližoj službi za hitnu medicinsku pomoć, jer postoji povećan rizik od krvarenja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Antiagrex

  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.


  Ako ste zaboravili da uzmete Antiagrex i setite se u roku od 12 sati nakon propuštenog termina uzimanja, uzmite lek odmah, a sledeću tabletu uzmite u uobičajeno vreme.

  Ako je od propuštenog termina uzimanja prošlo više od 12 sati, jednostavno uzmite sledeću pojedinačnu dozu u

  predviđeno vreme.

  Ako naglo prestanete da uzimate lek Antiagrex


  Nemojte prekidati lečenje. Pre prekida lečenja javite se lekaru ili farmaceutu.

  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao svi lekovi, i lek Antiagrex može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga. Neželjena dejstva su prema učestalosti pojavljivanja svrstana u sledeće grupe:


  Najčešće neželjeno dejstvo (javlja se kod 1 do 10 pacijenata na 100) zabeleženo sa klopidogrelom je krvarenje. Krvarenje može da se javi kao krvarenje u želucu ili crevima, nastanak modrica, hematoma


  (neuobičajeno krvarenje ili modrice ispod kože), krvarenje iz nosa, krv u mokraći. U malom broju slučajeva zabeleženo je i krvarenje u očima, unutar glave, pluća ili zglobova.


  Ako se kod Vas javi dugotrajno krvarenje dok uzimate lek Antiagrex

  Ako se posečete ili povredite, možda će biti potrebno više vremena nego obično da bi krvarenje prestalo. To

  je povezano sa načinom delovanja ovog leka, pošto on sprečava mogućnost formiranja krvnih ugrušaka. Kod manjih posekotina ili povreda, npr. ako se posečete tokom brijanja, to obično ne predstavlja brigu. Međutim, ako ste zabrinuti zbog svog krvarenja, trebalo bi odmah da se obratite lekaru (vidi tačku 2. „Kada uzimate lek Antiagrex posebno vodite računa“).


  Druga neželjena dejstva zabeležena sa klopidogrelom su:

  Česta neželjena dejstva (javljaju kod 1 do 10 pacijenata na 100): dijareja, bol u abdomenu, problemi sa varenjem ili gorušica.


  Povremena neželjena dejstva (javljaju kod 1 do 10 pacijenata na 1.000): glavobolja, čir na želucu, povraćanje, mučnina, opstipacija, preterani gasovi u stomaku ili crevima, osipi, svrab, vrtoglavica, osećanje mravinjanja i utrnulost.


  Retko neželjeno dejstvo (javlja se kod 1 do 10 pacijenata na 10.000): vertigo.


  Veoma retka neželjena dejstva (javljaju se kod manje od 1 pacijenta na 10.000): žutica, ozbiljan bol u abdomenu sa bolom u leđima ili bez njega, temperatura, problemi sa disanjem ponekad praćeni kašljem,

  uopštene alergijske reakcije, oticanje u ustima, plikovi na koži, kožne alergije, zapaljenje usne duplje (stomatitis), pad krvnog pritiska, zbunjenost, halucinacije, bol u zglobovima, bol u mišićima, promene u čulu ukusa.


  Osim ovoga, lekar može da prepozna promene u rezultatima analize krvi ili mokraće.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Antiagrex


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 3 (tri) godine.

  Nemojte koristiti lek Antiagrex posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30ºC.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji


  Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Antiagrex


Aktivna supstanca je klopidogrel. Svaka film tableta sadrži 75 mg klopidogrela u obliku klopidogrel- hidrogensulfata.


Pomoćne supstance: Jezgro:

Laktoza, bezvodna Celuloza, mikrokristalna Krospovidon

Glicerol dibehenat Talk


Film obloga: Polivinil alkohol Talk

Titan-dioksid (E 171)

Makrogol 3350

Lecitin (E 322)

Gvožđe(III)-oksid, crveni (E 172)


Kako izgleda lek Antiagrex i sadržaj pakovanja


Antiagrex® film tablete od 75 mg su ružičaste boje, okrugle, bikonveksne, sa utisnutom oznakom “I” na jednoj strani tablete.


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: Al/Al blister, 4 x 7 film tableta u blisteru. Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


„ZDRAVLJE“ A.D. Leskovac, Vlajkova 199, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole: 515-01-8128-12-001 od 09.09.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines