gilead Apoteke Apoteke

ACIPIRIN


UPUTSTVO ZA LEK


Acipirin, 4g+0,5g, prašak za rastvor za injekciju/infuziju,

(piperacilin, tazobaktam), pakovanje: bočica, 1 x (4g+0,5g)


Proizvođač: LABORATORIO REIG JOFRÉ, S.A. za TEVA Group

Adresa: C/Jarama, s/n°, Polígono Industrial, 45007 Toledo, Španija

Podnosilac zahteva: Jugohemija-Farmacija d.o.o.

Adresa: Resavska 31, 11 000 Beograd, Srbija


Acipirin, prašak za rastvor za injekciju/infuziju, 4g + 0,5g

piperacilin, tazobaktam


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek ACIPIRIN i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ACIPIRIN

 3. Kako se upotrebljava lek ACIPIRIN

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek ACIPIRIN

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ACIPIRIN I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek ACIPIRIN sadrži aktivne supstance piperacilin i tazobaktam.


  Piperacilin je penicilinski antibiotik širokog spektra dejstva koji deluje na različite vrste bakterije. Tazobaktam ima sposobnost da spreči pojedine bakterije da postanu neosetljive (rezistentne) na efekat piperacilina. Tako, kombinacija piperacilina i tazobaktama deluje na bakterije na koje sam piperacilin ne deluje.


  Lek ACIPIRIN se koristi za lečenje bakterijskih infekcija, kao što su infekcije grudnog koša, urinarnog trakta, krvi, stomaka i kože.


  ACIPIRIN se takođe može koristiti sa aminoglikozidima, za tretiranje infekcija kod pacijenata koji imaju smanjenu sposobnost odbrane od infekcije.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ACIPIRIN


  Lek ACIPIRIN ne smete koristiti:


  -ako ste alergični (preosetljivi) na beta-laktamske antibiotike (uključujući peniciline i cefalosporine) ili na lekove koji su inhibitori beta-laktamaze.


  Kada uzimate lek ACIPIRIN posebno vodite računa:

  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma,

  preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Potrebno je da obavestite lekara ukoliko imate neko od sledećih stanja:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ACIPIRIN


  ACIPIRIN je lek namenjen za intravensko davanje u vidu spore intravenske injekcije ili infuzije od strane medicinskog osoblja.


  Uobičajena doza leka ACIPIRIN za odrasle je 4g /0,5g svakih 8 sati. Doziranje i dužina lečenja zavise od težine infekcije. Kod dece starosti od 2 -12 godina za lečenje stomačnih infekcija potrebno je smanjiti dozu (uobičajena doza za decu je 112,5mg/kg telesne mase svakih 8 sati, do doze za odrasle).


  Ukoliko organizam ne može da se izbori sa infekcijom, ACIPIRIN se može koristiti u kombinaciji sa aminoglikozidima, lekovima koji se takođe primenjuju intravenski. Tada je uobičajena doza leka 4g

  /0,5g svakih 6 sati. Kod dece do 12 godina starosti potrebno je smanjiti dozu (u kombinaciji sa

  aminoglikozidima, uobičajena doza leka je 90mg/kg telesne mase svakih 6 sati, do doze za odrasle).


  U slučaju da se ACIPIRIN daje u kombinaciji sa aminoglikozidima, Vaš lekar ili medicinska sestra će ih primeniti odvojeno.


  Lek se daje do potpunog nestanka znakova infekcije a obično i 48 sati nakon toga.

  Ukoliko imate problema sa bubrezima ili jetrom, potrebno je da lekar prilagodi dozu i učestalost primene leka. Potrebno je proveravati krvnu sliku, posebno prilikom dugotrajne primene leka ACIPIRIN.


  Ako ste uzeli više leka ACIPIRIN nego što je trebalo

  Malo je verovatno da ćete primiti više leka ACIPIRIN, obzirom da se ovaj lek primenjuje u bolnici. Ukoliko mislite da ste primili veću dozu leka ACIPIRIN nego što bi trebalo, obavestite svog lekara.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek ACIPIRIN

  Vaš lekar ili medicinska sestra će se pobrinuti da redovno dobijete lek. Nikada se ne sme davati dupla doza da bi se nadoknadila propuštena doza!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek ACIPIRIN

  Kao i kod ostalih antibiotika, važno je da lek uzimate redovno do kraja lečenja.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek ACIPIRIN, kao i drugi lekovi, može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Učestalost javljanja je definisana kao:

  Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek); Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek); Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek); Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek);

  Veoma retka neželjena dejstva (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek).


  Odmah recite lekaru ili medicinskom osoblju ukoliko imate upornu dijareju, ozbiljnu alergijsku reakciju (oticanje lica, otežano disanje), crvenilo na koži koje se širi ili bolno perutanje kože.


  Česta neželjena dejstva: proliv, osip po koži i osećaj da vam nije dobro.


  Povremena neželjena dejstva: bol, oticanje, upala ili crvenilo na mestu primene leka, glavobolja, nesanica, zatvor,otežano varenje, žutica, zapaljenje usne duplje, desni, svrab, koprivnjača, crvenilo na koži i povišena temperatura.


  Retka neželjena dejstva: pojava modrica i krvarenje, svrab i osip, ekcem ili druge promene na koži, umerene alergijske reakcije i super-infekcije ( obično zapaljenje usne duplje), pojačano znojenje, slabost ili bol u mišićima, bol u zglobovima, grčevi, konvulzije, iscrpljenost, halucinacije, suvoća usta, rane u ustima, zadržavanje vode, gorušica, bol i nelagoda u stomaku, meka ili neredovna stolica.


  Neželjena dejstva koja se javljaju prilikom uzimanja leka ACIPIRIN a kojih ne morate biti svesni: sniženje krvnog pritiska (ispoljava se kao vrtoglavica pri ustajanju), upala vena, promena broja crvenih, belih krvnih ćelija i trombocita, promena nivoa kalijuma, glukoze ili proteina u krvi, prolazno povećanje nivoa enzima jetre ili bilirubina u krvi, promene u funkciji jetre ( žutilo kože ili beonjača, svrab kože, tamnija mokraća i bleđa stolica) i ređe, promene u funkciji bubrega. Tokom lečenja su neophodne kontrole, kako bi se promene primetile.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK ACIPIRIN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  3 godine


  Lek se ne sme upotrebljavati posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvanje pre otvaranja leka


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Čuvanje nakon rastvaranja leka

  Rekonstituisani rastvor i rastvori za infuziju sa mikrobiološke tačke gledišta se moraju odmah upotrebiti.


  Potvrđena je hemijska i fizička stabilnost rekonstituisanog i razblaženog rastvora leka ACIPIRIN sa 20ml 0,9% NaCl ili vode za injekcije u toku 24h, kada se rekonstituisani rastvor čuva na temperaturi od 2-8°C.

  Potvrđena je i hemijska i fizička stabilnost rekonstituisanog rastvora leka ACIPIRIN:

  0,9% NaCl.

  u toku 48h, kada se rekonstituisani i razblaženi rastvor čuva na temperaturi od 2-8°C. Nemojte koristiti lek Aciprin ako primetite da rastvor sadrži čestice.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju ili kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek ACIPIRIN


Aktivne supstance su piperacilin i tazobaktam.

Svaka bočica sadrži 4 g piperacilina (u obliku piperacilin-natrijuma) i 0,5 g tazobaktama (u obliku tazobaktam- natrijuma).

Pomoćne supstance: voda za injekcije (rastvarač)

Kako izgleda lek ACIPIRIN i sadržaj pakovanja


Beo ili beličast prašak u bočici.


Prašak za rastvor za injekciju/infuziju, bele ili beličaste boje.


Pakovanje: 1 bočica zapremine 50 ml sa 4 g piperacilina (u obliku piperacilin-natrijuma) i 0,5 g tazobaktama (u obliku tazobaktam-natrijuma).


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Jugohemija-Farmacija d.o.o. Resavska 31, 11 000 Beograd, Srbija


Proizvođač:

LABORATORIO REIG JOFRÉ, S.A.

C/Jarama, s/n°, Polígono Industrial, 45007 Toledo, Španija za TEVA Group


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart 2011.


Režim izdavanja leka:

Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


  1. od 05.05.2011.

   ˂------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   Sledeće informacije namenjene su isključivo zdravstvenim radnicima:


   Sažet pregled informacija o leku ACIPIRIN treba da pomogne njegovoj primeni. Potrebno je da ste upoznati sa Sažetkom karakteristika leka za lek ACIPIRIN i da se pridržavate uputstva za pravilno rukovanje.


   Terapijske indikacije

   Lek ACIPIRIN je indikovan za lečenje sledećih sistemskih i/ili lokalnih bakterijskih infekcija, kod kojih su otkriveni ili se sumnja na uzročnike osetljive na ovaj lek:


   Odrasli i stariji pacijenti

   • infekcije donjeg respiratornog trakta,

   • infekcije urinarnog trakta (komplikovane i nekomplikovane),

   • intraabdominalne infekcije,

   • infekcije kože i mekih tkiva,

   • bakterijska septikemija,

   • bakterijske infekcije kod odraslih pacijenata sa neutropenijom, u kombinaciji sa aminoglikozidima.


    Deca

   • apendicitis, komplikovan rupturom sa peritonitisom i/ili apscesom kod dece starosti od 2 do 12 godina,

   • bakterijske infekcije kod dece sa neutropenijom, u kombinaciji sa aminoglikozidima.


ACIPIRIN je indikovan u lečenju polimikrobnih infekcija, uključujući i one gde se sumnja na Gram-pozitivne i Gram-negativne aerobne i anaerobne organizme (intraabdominalne infekcije, infekcije kože i mekih tkiva, infekcije donjeg respiratornog trakta). Usled širokog spektra delovanja, lek ACIPIRIN se naročito primenjuje kod lečenja mešovitih infekcija, kao i kod empirijskog lečenja pre nego što se dobiju rezultati testa osetljivosti.


Doziranje i način primene

ACIPIRIN se daje sporom intravenskom injekcijom (u trajanju od najmanje 3-5 minuta) ili sporom intravenskom infuzijom (tokom 20 do 30 minuta).

Pacijenti sa neutropenijom i znakovima infekcije (npr. povišena temperatura) potrebno je da odmah dobiju empirijsku antibiotsku terapiju, pre nego što se dobiju rezultati testa osetljivosti.


Pacijenti sa normalnom renalnom funkcijom:

Odrasli i deca starija od 12 godina

Uobičajena doza kod odraslih i dece starije od 12 godina iznosi 4,5g leka (4g piperacilin/0,5g tazobaktam) svakih 8 sati.

Ukupna dnevna doza zavisi od težine i lokalizacije infekcije i može varirati od 2,25g (2g piperacilin/0,25g tazobaktam) do 4,5g leka ACIPIRIN (4g piperacilin/0,5g tazobaktam) svakih 6 ili 8 sati.

Kod pacijenata sa neutropenijom, preporučena doza je 4,5 g leka (4g piperacilin/0,5g tazobaktam) svakih 6 sati u kombinaciji sa aminoglikozidom.


Stariji pacijenti

Kod ovih pacijenata može se primeniti uobičajena doza bez prilagođavanja, osim u slučaju renalne insuficijencije.


Deca do 12 godina starosti

ACIPIRIN se preporučuje samo za terapiju dece sa neutropenijom ili komplikovanim apendicitisom.

Neutropenija: Preporučeno doziranje kod dece je 90 mg/kg leka ACIPIRIN (80 mg piperacilina/10 mg tazobaktama po kg) svakih 6 sati u kombinaciji sa aminoglikozidom. Doza ne sme preći 4,5g leka (4g piperacilin/0,5g tazobaktam) svakih 6 sati.

Komplikovani apendicitis: Kod dece uzrasta 2 do 12 godina preporučeno doziranje je 112,5 mg/kg

leka ACIPIRIN (100mg piperacilina/12,5mg tazobaktama po kg) svakih 8 sati. Doza ne sme preći 4,5g leka (4g piperacilin/0,5g tazobaktam) svakih 8 sati.

Do nekih novih saznanja, piperacilin/tazobaktam nije opravdano koristiti kod dece koja nemaju neutropeniju ili komplikovani apendicitis.


Pacijenti sa insuficijencijom bubrega

Odrasli, stariji i deca koja primaju doze kao odrasli

Kod pacijenata sa insuficijencijom bubrega potrebno je prilagoditi intravenske doze u zavisnosti od stepena oštećenja renalne funkcije. Preporučene dnevne doze su:


Klirens kreatinina (ml/min)

Preporučeno piperacilin/tazobaktam doziranje

20-80

12 g/1,5 g/dan, podeljene doze 4g/500mg svakih 8 sati

< 20

8 g/1 g/dan, podeljene doze

4g/500mg svakih 12 sati


Kod pacijenata na hemodijalizi, maksimalna dnevna doza iznosi 8g/1g piperacilin/tazobaktama. Budući da se hemodijalizom eliminiše 30%-50% piperacilina za 4 sata, potrebno je dati jednu dodatnu dozu od 2 g/025g piperacilin/tazobaktama posle svake dijalize.

Kod pacijenata sa insuficijencijom bubrega i jetre tačnije prilagođavanje doza omogućava se određivanjem serumskih nivoa piperacilin/tazobaktama.


Deca do 12 godina starosti

Kod dece sa insuficijencijom bubrega potrebno je prilagoditi intravenske doze u zavisnosti od stepena oštećenja renalne funkcije. Preporučene dnevne doze su:


Klirens kreatinina (ml/min)

Preporučena doza piperacilina/tazobaktama

> 40

Nije potrebno prilagođavanje doze


20-39

90mg(80mg piperacilin/10mg tazobaktam)/kg svakih 8 sati,

ne sme se prekoračiti 13,5g/dan


< 20

90mg(80mg piperacilin/10mg tazobaktam)/kg svakih 12 sati,

ne sme se prekoračiti 9g/dan


Kod dece na hemodijalizi čija je telesna masa <50kg, preporučena doza je 45 mg (40mg piperacilina/5 mg tazobaktama) /kg svakih 8 sati.


Modifikacija doza je aproksimativna. Svaki bolesnik se mora pažljivo pratiti kako bi se uočili znaci toksičnosti leka. Dozu i interval doziranja treba adekvatno prilagoditi.


Pacijenti sa insuficijencijom jetre

Kod pacijenata sa insuficijencijom jetre nije potrebno prilagođavanje doziranja.


Trajanje terapije

Trajanje terapije treba prilagoditi težini infekcije i pacijentovom kliničkom i bakteriološkom napretku.

Kod akutnih infekcija, terapiju lekom ACIPIRIN treba nastaviti 48 sati po prestanku kliničkih znakova oboljenja i povišene temperature.

Kod pedijatrijskih pacijenata sa komplikovanim apendicitisom preporučuje se da trajanje terapije bude najmanje 5, a najviše 14 dana.


Istovremena primena sa aminoglikozidima

Mešanje beta-laktamskih antibiotika sa aminoglikozidima in vitro može dovesti do fizičke inkompatibilnosti aminoglikozida (vidi deo “Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija“).

Kontraindikacije

Preosetljivost na bilo koji od beta-laktamskih antibiotika (uključujući peniciline i cefalosporine) ili na inhibitore beta-laktamaze.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Upozorenja

Zabeležene su ozbiljne, ponekad i fatalne reakcije preosetljivosti (anafilaktičke, anafilaktoidne reakcije, uključujući šok) kod pacijenata koji su primali peniciline, uključujući i piperacilin/tazobaktam. Ovim reakcijama podložniji su pacijenti sa poznatom preosetljivošću na više alergena.

Prijavljeni su i slučajevi pacijenata sa prethodnom preosetljivošću na peniciline, a sa ozbiljnim reakcijama preosetljivosti kasnije kada su lečeni cefalosporinima.

Ozbiljne reakcije preosetljivosti zahtevaju prekid primene antibiotika, a mogu da zahtevaju i primenu adrenalina i druge hitne mere.

Pre početka primene leka ACIPIRIN, potrebno je detaljno razmotriti moguće prethodne reakcije preosetljivosti na peniciline, cefalosporine ili druge alergene.

Pseudomembranozni kolitis izazvan primenom antibiotika može se manifestovati kao teška, uporna dijareja koja može ugroziti život. Prvi simptomi pseudomembranoznog kolitisa mogu se javiti u toku ili nakon primene antibiotika. U tom slučaju treba odmah prestati sa primenom piperacilina/tazobaktama i započeti odgovarajuću terapiju (npr. oralni metronidazol ili oralni vankomicin). Kontraindikovana je primena lekova koji inhibiraju peristaltiku creva.


Mere opreza


Naročito kod produženog lečenja može doći do leukemije i neutropenije. Potrebna je periodična kontrola krvne slike.

Kao i kod drugih penicilina, prilikom primene većih doza, može doći do pojave neuroloških komplikacija u obliku konvulzija, naročito kod pacijenata sa insuficijencijom bubrega.

Tokom produžene primene leka, poželjna je periodična procena funkcije organskih sistema, uključujući renalni i hepatički.


Kod nekih pacijenata koji su primali beta-laktamske antibiotike došlo je do krvarenja. Naročito kod pacijenata sa renalnom insuficijencijom, krvarenje je ponekad praćeno poremećajem koagulacije, odnosno abnormalnim vrednostima rezultata testova kao što su određivanje vremena koagulacije, agregacije trombocita i protrombinskog vremena. Ukoliko dođe do krvarenja, treba prekinuti davanje antibiotika i započeti odgovarajuću terapiju.


Kao i kod drugih antibiotika, treba imati u vidu mogućnost pojave rezistentnih organizama koji mogu da izazovu superinfekciju, posebno tokom produžene terapije. Može da bude potrebno mikrobiološko praćenje u cilju otkrivanja moguće značajne superinfekcije. Treba preduzeti odgovarajuće mere ukoliko se ovo desi.


Kao i u slučaju drugih penicilina, može doći do pojave neuromuskularne ekscitabilnosti ili konvulzija ako se intravenski daju veće doze od propisanih.


Lek sadrži 2,79 mEq (64 mg) natrijuma po gramu piperacilina, koji utiče na povećanje ukupnog unosa natrijuma kod pacijenta. Ovo može štetiti pacijentima na dijeti sa smanjenim unosom soli. (ukoliko lek sadrži natrijum)


Kod pacijenata sa niskim nivoom kalijuma ili onih koji uzimaju lekove koji snižavaju nivo kalijuma, može doći do hipokalemije pa se preporučuje redovna kontrola elektrolitnog statusa. Može se primetiti umereno povećanje funkcije jetre.


Antimikrobni preparati koji se upotrebljavaju u velikim dozama u toku kratkog perioda radi lečenja gonoreje, mogu da zamaskiraju ili odlože pojavu simptoma sifilisa u inkubaciji. Zato pre lečenja gonoreje pacijenta treba pregledati na sifilis. Potrebno je uzeti referentne uzorke za pregled u tamnom polju, od pacijenata bez suspektne primarne lezije, i serološke testove obavljati najmanje 4 meseca.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Istovremena primena probenecida i piperacilin/taobaktama dovodi do produžetka poluvremena eliminacije i smanjenja renalnog klirensa i piperacilina i tazobaktama, iako maksimalne koncentracije oba leka u plazmi ostaju nepromenjene.

Piperacilin, sam ili sa tazobaktamom, ne uzrokuje klinički značajnu promenu farmakokinetike

tobramicina kod osoba sa normalnom renalnom funkcijom ili kod osoba sa blagom do umerenom renalnom insuficijencijom. Farmakokinetika piperacilina, tazobaktama i metabolita M1 se ne menja značajno pri primeni tobramicina. Nije primećena interakcija između piperacilin/tazobaktama i vankomicina kod zdravih odraslih osoba sa normalnom renalnom funkcijom.


Kada se aminoglikozidi istovremeno upotrebljavaju sa drugim beta-laktamskim antibioticima, piperacilin/tazobaktam se ne sme mešati u intravenskom rastvoru ili upotrebljavati istovremeno zbog fizičke inkompatibilnosti. Kada se zahteva istovremena primena ovih lekova, piperacilin/tazobaktam i aminoglikozide je potrebno rekonstituisati i primeniti odvojeno.


U slučaju istovremene primene heparina, oralnih antikoagulansa i drugih lekova koji utiču na koagulaciju, odnosno na agregaciju trombocita, treba češće izvoditi i redovno kontrolisati testove koagulacije.


Istovremeno primenjen sa vekuronijumom, piperacilin dovodi do produžetka neuromuskularne blokade vekuronijuma. Zbog sličnog mehanizma dejstva, očekuje se da bi neuromuskularna blokada izazvana primenom bilo kojeg od nedepolarizujućih mišićnih relaksanasa mogla da bude produžena u prisustvu piperacilina.

Piperacilin može da smanji eliminaciju metotreksata i zato se kod pacijenata mora pratiti nivo metotreksata u serumu da ne bi došlo do razvoja toksičnosti.


Kao i kod drugih penicilina, primena piperacilin/tazobaktam može da rezultira lažno pozitivnom reakcijom na glukozu u urinu, ukoliko se određuje metodom redukcije bakra. Preporučuje se određivanje glukoze uz pomoć testova zasnovanih na reakciji sa enzimom glukozo-oksidazom.


Prijavljeni su slučajevi lažno pozitivnih rezultata prilikom izvođenja Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA testa kod pacijenata koji su primali piperacilin/tazobaktam. Kod tih pacijenata naknadno je utvrđeno da nije bila prisutna Aspergillus infekcija. Prijavljena je ukrštena reakcija ne- Aspergillus polisaharida i polifuranoza sa Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA testom. Pozitivne rezultate testa kod pacijenata koji primaju piperacilin/tazobaktam treba pažljivo razmotriti i potvrditi drugim dijagnostičkim metodama.


Primena u periodu trudnoće i dojenja

Trudnoća

Ispitivanja na miševima i pacovima nisu ukazala na postojanje embriotoksičnog ili teratogenog dejstva kombinacije piperacilin/tazobaktam. Nema odgovarajućih i dobro kontrolisanih studija primene kombinacije piperacilin/tazobaktam ili posebno piperacilina ili tazobaktama kod trudnica. Piperacilin i tazobaktam prolaze kroz placentu. Trudnicama treba davati lek samo ukoliko očekivana korist prevazilazi mogući rizik po pacijenta i fetus.


Dojenje

Piperacilin se izlučuje u malim koncentracijama u majčino mleko; koncentracije tazobaktama u humanom mleku nisu utvrđene. Dojiljama treba davati lek samo ukoliko očekivana korist prevazilazi mogući rizik po pacijenta i dete.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama

Ne postoje podaci o uticaju piperacilin/tazobaktama na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama.


Neželjena dejstva


Neželjena dejstva navedena su u daljem tekstu po klasama sistema organa i učestalosti javljanja. Učestalost javljanja je definisana kao: veoma često (≥ 1/10), često (≥ 1/100 i < 1/10), povremeno (≥ 1/1000 i < 1/100), retko (≥ 1/10.000 i < 1/1000) i veoma retko (< 1/10.000). U okviru svake grupe učestalosti, neželjena dejstva su navedena po opadajućoj ozbiljnosti.


Najčešće prijavljene neželjene reakcije su dijareja, nauzeja, povraćanje i osip, sa utvrđenom učestalosti ≥1% i ≤10%:

Infekcije i infestacije

Povremene: suprerinfekcija kandidom


Poremećaji krvi i limfnog sistema

Povremene: leukopenija, neutropenija, trombocitopenija

Retke: anemija, manifestacije krvarenja (purpura, epistaksa, produženo vreme krvarenja), eozinofilija, hemolitička anemija

Veoma retke: agranulocitoza, pozitivan Coombs-test, pancitopenija, produženo parcijalno

tromboplastinsko vreme, produženo protrombinsko vreme, trombocitoza


Poremećaji imunog sistema

Povremene: reakcije preosetljivosti

Retke: anafilaktičke/anafilaktoidne reakcije (uključujući šok)


Poremećaji ishrane i metabolizma

Veoma retke: hipoalbuminemija, hipoglikemija, hipoproteinemija, hipokalemija


Poremećaji nervnog sistema

Povremene: glavobolja, nesanica

Retke: slabost mišića, halucinacije, konvulzije, suvoća usta


Vaskularni poremećaji

Povremene: hipotenzija, flebitis, tromboflebitis Retke: naleti vrućine i crvenila


Gastrointestinalni poremećaji

Česte: dijareja, mučnina, povraćanje

Povremene: konstipacija, dispepsija, žutica, stomatitis

Retke: bol u stomaku, pseudomembranozni kolitis, hepatitis


Hepatobilijarni poremećaji

Povremene: povišeni nivo alanin-aminotransferaze i aspartat-aminotransferaze

Retke: povišeni nivo bilirubina, alkalne fosfataze i gama-glutamil-transferaze, hepatitis


Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Česte: osip

Povremene: pruritus, urtikarija, eritem

Retke: bulozni dermatitis, multiformni eritem, povećano znojenje, ekcem, egzantem Veoma retke: Stevens-Johnson-ov sindrom, toksična epidermalna nekroliza


Poremećaji mišićno-skeletnog, vezivnog tkiva i kostiju

Retke: artralgija, mijalgija


Renalni i urinarni poremećaji

Povremene: povišen nivo kreatinina u krvi

Retke: intersticijalni nefritis, insuficijencija bubrega Veoma retke: povišen nivo uree u krvi


Opšti poremećaji i promene na mestu primene leka

Povremene: povišena temperatura, reakcija na mestu primene injekcije Retke: rigor, umor, edem


Terapija piperacilinom povezana je sa povećanom incidencom povišene temperature i osipa kod pacijenata sa cističnom fibrozom.


Predoziranje

U post-marketinškom periodu praćenja leka bilo je izveštaja o predoziranju piperacilin/tazobaktamom; u većini slučajeva dolazilo je do mučnine, povraćanja i dijareje, koji su prijavljeni i prilikom primene preporučenih doza. Kod pacijenata kojima su primenjene veće i.v. doze od preporučenih može doći do neuromuskularne ekscitacije ili konvulzija (naročito kod pacijenata sa bubrežnom insuficijencijom).


Lečenje trovanja

Nema specifičnog antidota.

Lečenje je suportivno i simptomatsko, u zavisnosti od kliničkog stanja pacijenta. U hitnim slučajevima, potrebno je sprovesti sve neophodne mere, kao u slučaju predoziranja piperacilinom.


Prekomerne serumske koncentracije piperacilina ili tazobaktama mogu biti smanjene hemodijalizom. U slučaju pojave motorne ekscitabilnosti i konvulzija, mogu se upotrebiti antikonvulzivni lekovi (npr. diazepam, barbiturati).

Uobičajene protiv-mere koriste se u slučaju teške, anafilaktičke reakcije.


Inkompatibilnost

Mešanje beta-laktamskih antibiotika sa aminoglikozidima in vitro dovodi do fizičke

inkompatibilnosti aminoglikozida.

ACIPIRIN ne treba mešati sa drugim lekovima u špricu ili infuzionoj boci budući da nije utvrđena kompatibilnost.


Uvek kad se ACIPIRIN primenjuje istovremeno sa drugim antibioticima kroz infuzioni set, lekovi se moraju davati odvojeno, osim u slučaju dokazane kompatibilnosti.

Usled hemijske nestabilnosti, ACIPIRIN ne treba koristiti sa rastvorima koji sadrže samo natrijum- hidrogenkarbonat.

Laktatni Ringer-ov rastvor nije kompatibilan sa piperacilin/tazobaktamom. ACIPIRIN ne treba dodavati krvnim derivatima ili albumin hidrolizatima.


Uputstvo za rekonstituciju rastvora

Intravenska injekcija

Jednu bočicu leka ACIPIRIN 4g/0,5g treba rastvoriti sa 20ml rastvarača. Kompatibilni rastvarači za rekonstituciju:

0,9% rastvora NaCl;


Intravenska infuzija se daje u trajanju od 20 do 30 minuta.

Intravensku infuziju treba ispitati s vremena na vreme. Ukoliko primetite zamućenje, kristalizaciju, promenu boje ili bilo koji znak neke interakcije ili kontaminacije, infuziju treba prekinuti.


Istovremena primena sa aminoglikozidima

Mešanje beta-laktamskih antibiotika sa aminoglikozidima in vitro može dovesti do fizičke inkompatibilnosti aminoglikozida (vidi odeljak 4,5).


Gotov proizvod nakon otvaranja/rastvaranja/razblaženja upotrebiti odmah. Neiskorišćeni rastvor treba odbaciti u skladu sa važećim propisima.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines