roche Apoteke Apoteke

Ampril HD

tableta; 5mg + 25mg; ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom
CENA: 503,71 din.


UPUTSTVO ZA LEK


AmprilHD, tableta, 5mg+25mg pakovanje: ukupno 28 kom; blister, 4 x 7 kom Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Krka d.d, Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


AmprilHD, tableta, 5mg+25mg ramipril/hidrohlortiazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ampril HD i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ampril HD

 3. Kako se upotrebljava lek Ampril HD

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ampril HD

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK AMPRIL HD I ČEMU JE NAMENJEN


  Ampril HD tablete predstavljaju kombinaciju ramiprila i hidrohlorotiazida.

  Ramipril spada u grupu lekova koji se nazivaju “ACE-inhibitori” (inhibitori konvertaze angiotenzina). On deluje tako što:


  Hidrohlortiazid pripada grupi lekova koji se nazivaju „tiazidni diuretici“ ili tablete za izbacivanje vode. On deluje tako što povećava količinu vode (urina) koju telo proizvodi. To snižava krvni pritisak.


  Ampril HD je lek namenjen za snižavanje krvnog pritiska. Ove dve aktivne supstance deluju zajedno u snižavanju krvnog pritiska. One se koriste zajedno kada terapija samo jednim lekom ne deluje.


  Vaš lekar će Vam možda propisati lek za drugu indikaciju. Uvek sledite uputstva lekara.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK AMPRIL HD


  Lek Ampril HD ne smete koristiti:  Primena leka Ampril HD u periodu trudnoće i dojenja


  Morate reći lekaru ako mislite da ste trudni (ili ako planirate trudnoću).

  Ne bi trebalo da uzimate lek Ampril HL ili Ampril HD tokom prvih 12 nedelja trudnoće, a uopšte se ne smeju uzimati nakon 13. nedelje zato što njegova primena tokom trudnoće može biti potencijalno opasna po bebu. Ako zatrudnite dok uzimate lek Ampril HL ili Ampril HD, odmah obavestite lekara. Prelaz na odgovarajuću alternativnu terapiju treba sprovesti pre planirane trudnoće.

  Nemojte uzimati Ampril HL ili Ampril HD ako dojite bebu.

  Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete neki lek.


  Uticaj leka Ampril HD na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Možete osetiti vrtoglavicu dok uzimate Ampril HD. Ovo se češće javlja na početku terapije lekom

  Ampril HD ili kada počnete da uzimate veće doze. Ako se budete tako osećali, nemojte upravljati motornim vozilom ili rukovati alatima i mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Ampril HD


  Ampril HD sadrži laktozu. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK AMPRIL HD


  Lek Ampril HD uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutim.


  Uzimanje leka

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Ampril HD može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.


  Prestanite da uzimate Ampril HD i odmah se obratite lekaru ako primetite bilo koje od sledećih ozbiljnih neželjenih dejstava – možda će Vam biti potrebna hitna medicinska pomoć:


  Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK AMPRIL HD


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti Ampril HD posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe

  poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30°C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Ampril HD


- Aktivne supstance su ramipril i hidrohlortiazid.

Svaka tableta sadrži 5 mg ramiprila i 25 mg hidrohlortiazida.

- Pomoćne supstance su natrijum-hidrogenkarbonat; laktoza, monohidrat; kroskarmeloza-natrijum;

skrob, preželatinizovan i natrijum-stearilfumarat.


Kako izgleda lek Ampril HD i sadržaj pakovanja


Ampril HD: Neobložene, pljosnate tablete oblika kapsule, bele do skoro bele boje koje sa jedne strane i bočno imaju podeonu crtu, a između podeone crte nalaze se oznake 2 i 5.


Na raspolaganju su kutije sa 28 tableta. U kutiji su 4 blistera (Al/Al) sa po 7 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija Krka d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-0929-12-001 od 10.09.2012.


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines