sun Apoteke Apoteke

ACC Kids


UPUTSTVO ZA LEK


ACC® Kids, oralni rastvor, 20 mg/mL Pakovanje: bočica staklena, 1 x 100 mL


Proizvođač: Salutas Pharma GmbH

Adresa: Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Nemačka

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd

Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


ACC® Kids, 20 mg/mL, oralni rastvor


INN: acetilcistein


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek ACC Kids, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


Prijavljeni su veoma retki slučajevi ozbiljnih poremećaja kože, kao što su Stevens-Johnsonov sindrom i Lyellov sindrom, koji su bili vremenski povezani sa uzimanjem acetilcisteina. U većini prijavljenih slučajeva bio je prisutan još jedan istovremeno primenjeni lek, koji mogu potencijalno pojačati opisane mukokutane efekte. U slučaju pojave novih promena na koži i sluzokoži, treba odmah zatražiti savet lekara i prekinuti sa primenom acetilcisteina.


Neke studije su pokazale da dolazi do smanjenja agregacije trombocita za vreme uzimanja acetilcisteina. Klinički značaj ovih studija još nije utvrđen.


Metilparahidroksibenzoat može izazvati alergijske reakcije, čak i odložene.


Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 1. KAKO ČUVATI LEK ACC Kids


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja je 11 dana, na temperaturi do 25º C.

  Nemojte koristiti lek ACC Kids posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 25º C.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima


 2. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek ACC Kids

Aktivna supstanca je: acetilcistein.

1 mL oralnog rastvora sadrži 20 mg acetilcisteina.


Ostali sastojci su: Metilparahidroksibenzoat (E218); Natrijum-benzoat (E211); Dinatrijum-edetat;

Saharin-natrijum; Karmeloza-natrijum;

Natrijum-hidroksid, 10% vodeni rastvor;

Aroma trešnje; Voda, prečišćena.


Kako izgleda lek ACC Kids i sadržaj pakovanja

Bistar, blago viskozan oralni rastvor.


U kartonskoj kutiji se nalazi 1 bočica od tamnog stakla (tip III prema Ph. Eur.) sa sigurnosnim zatvaračem, PP providnom kapicom i PP špricem za doziranje.

U bočici se nalazi 100 mL oralnog rastvora.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija

Proizvođač:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-2617-10-002 od 09.10.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines