daiichi Apoteke Apoteke

Amlodil


UPUTSTVO ZA LEK


Amlodil® kapsule, tvrde 5 mg Pakovanje: blister, 2x10 kapsula, tvrdih


Proizvođač: Bosnalijek d.d.


Adresa: Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Podnosilac zahteva: Predstavništvo Bosnalijek d.d., Beograd

Adresa: Cara Nikolaja II 61b


Amlodil® 5 mg kapsule, tvrde amlodipin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Amlodil i čemu je namenjen?

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Amlodil?

 3. Kako se upotrebljava lek Amlodil?

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Amlodil?

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Amlodil I ČEMU JE NAMENJEN?


  Amlodil sadrži aktivnu supstancu amlodipin koji pripada grupi lekova pod nazivom blokatori kalcijumovih kanala. Amlodil 5 mg kapsule, tvrde se primenjuju u terapiji visokog krvnog pritiska (hipertenzija) ili posebne vrste bola u grudima (angina pektoris), uključujući i retki oblik angine pektoris (Prinzmetalova angina, odnosno, nestabilna angina).


  U pacijenata s visokim krvnim pritiskom, Amlodil 5 mg kapsule, tvrde deluju tako što opuštaju krvne sudove, pa krv kroz njih lakše protiče. U pacijenata s anginom pektoris Amlodil 5 mg kapsule, tvrde poboljšavaju dotok krvi u srčani mišić, koji na taj način dobija više kiseonika, čime se sprečava pojava bola u grudima. Ublažavanje bola uzrokovanog anginom pektoris neće nastupiti odmah.


  Lek je namenjen za decu i odrasle.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Amlodil?


  Nemojte primenjivati lek Amlodil 5 mg kapsule, tvrde:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Amlodil?


  Lek Amlodil uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Način primene


  Amlodil 5 mg kapsule, tvrde se primenjuju oralno (na usta).

  Amlodil 5 mg kapsule, tvrde možete primenjivati pre ili posle jela ili pića. Najbolje je lek primeniti s čašom vode, svaki dan u približno isto vreme. Amlodil 5 mg kapsule, tvrde nemojte primenjivati sa sokom od grejpfruta.


  Doziranje


  Odrasli


  Uobičajena početna doza je 5 mg, jednom dnevno. Doza se može povećati do 10 mg jednom dnevno


  Deca i adolescenti


  Preporučena početna doza za decu uzrasta od 6 do 17 godina je 2,5 mg na dan. Najveća preporučena doza je 5 mg na dan.


  Dozu amlodipina od 2,5 mg nemoguće je ostvariti s lekom Amlodil 5 mg kapsule, tvrde. Lek Amlodil 5mg kapsula nije pogodan za incijalnu terapiju hipertenzije kod dece, pa iz tih razloga treba koristiti drugi pogodniji farmaceutski oblik kojim se može postići doza od 2,5mg.


  Veoma je važno da se pridržavate terapije i da lek redovno primenjujete.

  Nemojte čekati da primenite i poslednju kapsulu, tvrdu iz kutije pre nego posetite Vašeg lekara.


  Ako ste uzeli više leka Amlodil nego što je trebalo


  Primena prevelikog broja kapsula, tvrdih može izazvati sniženje krvnog pritiska, a to stanje može postati opasno. Možete osetiti vrtoglavicu, omaglicu, nesvesticu ili slabost. Ako krvni pritisak izrazito padne, moguće je da nastupi stanje šoka. Možete osetiti hladan znoj na koži i izgubiti svest.


  Ako ste primenili više kapsula, tvrdih nego što je preporučeno, odmah se javite Vašem lekaru ili u najbližu zdravstvenu ustanovu za pomoć.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Amlodil


  Ukoliko ste lek zaboravili primeniti, propuštenu dozu potpuno izostavite, a sledeću dozu primenite u uobičajeno vreme. Nemojte uzimati dvostruku dozu leka da bi nadoknadili propuštenu.


  U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primenom leka Amlodil 5 mg kapsule, tvrde obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Amlodil


  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo trebate primenjivati Amlodil 5 mg kapsule, tvrde. Ako lek prestanete primenjivati pre nego što Vas je Vaš lekar posavetovao, postoji mogućnost da Vam se vrate simptomi oboljenja.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Amlodil, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Kao i ostali lekovi tako i Amlodil 5 mg kapsule, tvrde mogu izazvati određena neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Odmah se javite Vašem lekaru, ako osetite bilo koje od sledeće navedenih, vrlo retkih, ozbiljnih neželjenih dejstava, nakon primene ovog leka:


 5. KAKO ČUVATI LEK Amlodil


  Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebe


  3 (tri) godine.

  Nemojte koristiti lek Amlodil kapsule, tvrde posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju!


  Čuvanje


  Nema posebnih napomena.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Amlodil


Aktivne supstance su:

1 kapsula, tvrda sadrži 5,0 mg amlodipina (u obliku amlodipin besilata).


Ostali sastojci su:

Sadržaj kapsule:skrob, kukuruzni; silicijum-dioksid, koloidni; celuloza, mikrokristalna PH 101; magnezijum-stearat.


Sastav kapsule:

Kapa: titan-dioksid (E 171); Quinoline Yellow (E 104); Sunset Yellow FCF (E 110); želatina. Telo: titan-dioksid (E 171); želatina.


Kako izgleda lek Amlodil i sadržaj pakovanja?


Tvrde želatinske kapsule sastavljene iz tela i kapice. Telo kapsula je bele neprovidne boje, kapica je žute neprovidne boje. Veličina kapsula: 3. Sadržaj kapsula je granulat gotovo bele do žućkasto bele boje.


Amlodil 5 mg kapsule, tvrde su pakovane u kutije s 20 kapsula, tvrdih (2 blistera po 10 kapsula, tvrdih).


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: Predstavništvo Bosnalijek d.d., Beograd, Cara Nikolaja II 61b


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Juni, 2013.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum izdavanja dozvole za lek:515-01-00337-13-001 od 29.07.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines