bayer Apoteke Apoteke

Anafranil

obložena tabl. 30x25mg
CENA: 388,21 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Anafranil® obložena tableta 25 mg

ukupno 30 kom; blister, 3x10 kom.


Proizvođač: Novartis Farma S.P.A., Italija


Adresa: Via Provinciale Schito 131 , Torre Annunziata, Italija

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Novartis Pharma Services Inc.

Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 71/VI/18, 11070 Beograd


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Anafranil®, 25 mg, obložena tableta


INN: klomipramin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Anafranil i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Anafranil

 3. Kako se upotrebljava lek Anafranil

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Anafranil

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Anafranil I ČEMU JE NAMENJEN


  Anafranil pripada grupi lekova poznatih kao triciklični antidepresivi, koji se koriste za lečenje depresije i poremećaja raspoloženja. Druga psihička stanja koja se mogu lečiti lekom Anafranil su opsesivno- kompulzivni poremećaji, panična stanja i fobije, katapleksija udružena sa narkolepsijom i noćno mokrenje kod dece.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Anafranil

  Lek Anafranil ne smete koristiti:


  Neke osobe NE SMEJU da uzimaju lek Anafranil. Razgovarajte sa Vašim lekarom:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Anafranil


  Pažljivo pratite uputstva svog lekara. Ne povećavajte preporučenu dozu. Lekar će odlučiti o dozi najpogodnijoj za vaš slučaj.

  Za depresiju, poremećaje raspoloženja, opsesivno-kompulzivne poremećaje i fobije

  Započeti terapiju sa jednom obloženom tabletom od 25 mg 2-3 puta dnevno. Dnevnu dozu povećavati postepeno, na primer 25 mg svakih nekoliko dana (zavisno od toga kako se lek podnosi), do 4-6 tableta od 25 mg tokom prve nedelje lečenja.

  Terapija opsesivno-kompulzivnog poremećaja kod dece uzrasta 10-17 godina traje najduže 8 nedelja.


  Za napade panike i agorafobiju lečenje obično počinje sa 10 mg dnevno i nakon nekoliko dana doza se polako povećava do 100 mg.


  Kod katapleksije koja je udružena sa narkolepsijom dnevna doza je od 25 – 75 mg.


  Kod dece i adolescenata ne postoji dovoljno dokaza o bezbednosti i efikasnosti leka Anafranil za terapiju depresivnih stanja različite etiologije i simptomatologije, fobija i paničnih poremećaja i katapleksije koja prati narkolepsiju. Zbog toga se kod ovih indikacija ne preporučuje upotreba leka Anafranil kod dece i adolescenata (od 0 do 17 godina starosti).


  Noćno mokrenje

  Početna doza kod dece starosti 6-8 godina iznosi 2-3 obložene tablete od 10mg; kod dece starosti 9-12 godina, 1- 2 tablete od 25 mg; kod dece iznad 12 godina starosti, 1-3 tablete od 25 mg. Veće doze su za pacijente koji imaju nepotpun odgovor na terapiju u toku jedne nedelje. Obložene tablete treba davati u pojedinačnoj dozi posle večernjeg obroka, ali deci koja se umokravaju ranije tokom noći treba dati deo doze po danu (oko 4 sata posle podne). Kada se postigne željeni odgovor, lečenje treba nastaviti (tokom 1-3 meseca), a doze postepeno smanjivati.Uzimajte Anafranil onako kako je lekar propisao. Ne uzimajte ga više, češće ili duže nego što je lekar odredio. U nekim slučajevima lekar eventualno može da odluči da vas leči injekcijama leka Anafranil.


  Ako ste uzeli više leka Anafranil nego što je trebalo


  Ako ste slučajno uzeli previše leka Anafranil, odmah se obratite svom lekaru. Možda će vam biti potrebna medicinska pomoć.

  Sledeći simptomi predoziranja obično se javljaju u roku od nekoliko sati: teška pospanost, loša koncentracija,

  ubrzan, usporen ili nepravilan rad srca, uznemirenost i razdražljivost, gubitak mišićne koordinacije i krutost mišića, kratak dah, napadi, povraćanje ili groznica.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Anafranil

  Ako zaboravite da uzmete dozu leka Anafranil, uzmite je što je pre moguće, a onda se vratite normalnom ritmu uzimanja leka. Ako je uskoro vreme za narednu dozu, preskočite propuštenu dozu i nastavite sa normalnim uzimanjem leka. Ako imate neka pitanja u vezi s tim, pitajte svog lekara.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Anafranil


  Depresija, opsesivno-kompulzivni poremećaji i hronična anksiozna stanja zahtevaju dugoročno lečenje lekom Anafranil. Ne menjajte i ne prekidajte terapiju bez prethodne konsultacije sa lekarom. Lekar će eventualno postepeno smanjiti dozu pre potpunog prekidanja. To se čini da bi se sprečilo bilo kakvo pogoršanje vašeg stanja i smanjio rizik od simptoma nastalih usled neuzimanja leka, kao što su glavobolja, mučnina i opšta

  uznemirenost.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Anafranil je pogodan za primenu kod većine ljudi, ali kao i svi lekovi mogu ponekad da izazovu neželjena dejstva. Neželjena dejstva su obično blaga i nestaju kako terapija protiče.


  Neka neželjena dejstva mogu biti ozbiljna

  Prestanite sa uzimanjem leka Anafranil i recite odmah svom lekaru ako primetite neki od sledećih veoma retkih simptoma:

 5. KAKO ČUVATI LEK Anafranil Rok upotrebe


  5 godina.

  Lek se ne sme korisiti posle isteka roka upotrebe koji je označen na pakovanju!


  Čuvanje


  Čuvati lek Anafranil van domašaja i vidokruga dece! Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Anafranil


Aktivna supstanca leka Anafranil je klomipramin-hidrohlorid. 1 obložena tableta sadrži 25 mg klomipramin-hidrohlorida.


Pomoćne supstance u jezgru: laktoza, monohidrat

skrob, kukuruzni

silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni stearinska kiselina

talk

glicerol (85%) magnezijum-stearat


Pomoćne supstance u omotaču:

disperzna žuta 15093 Anstead: gvožđe(III) oksid, žuti, (E172), titan-dioksid, (E171) saharoza

talk hipromeloza

vinil-pirolidon(60%)-vinil-acetat(40%) kopolimer polivinil-pirolidon K 30


titan-dioksid

celuloza, mikrokristalna polietilenglikol 8000

Boja mastila: Brown 9210.


Kako izgleda lek Anafranil i sadržaj pakovanja


Okrugle bikonveksne obložene tablete svetložute boje, praktično bez mirisa, sa oznakama "CG" na jednoj strani i "FH" na drugoj strani u braon boji.


PVC/PE/PVDC/Al blister

30 obloženih tableta, blister (3 x 10)


Nosilac dozvole i Proizvođač


Predstavništvo Novartis Pharma Services Inc. Bulevar Zorana Đinđića 71/VI/18, 11070 Beograd


Novartis Farma S.P.A., Italija

Via Provinciale Schito 131 , Torre Annunziata, Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Anafranil®, 30x25mg obloženih tableta: 515-01-4280-10-002 od 07.03.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines